Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Олена із міста: Херсон :: Запитання: 45931  
Олена запитує:
Доброго вечора, підкажіть літературу для курсової роботи з предмету Англійська філологія на тему: "Лексико-семантичне поле ГРОШІ в англійській мові"
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бондаренко К. Л. Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу / К. Л. Бондаренко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2007. — 2, № 1. — С. 68-72.
Григор’єва Т. Ю. Фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням гроші в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / Т. Ю. Григор’єва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 2. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_2_29.
Грошко Т. В. Англомовні номінації банківської справи (лексико-семантичний та функціонально-дискурсивний аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Т. В. Грошко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 c.
Зеленцова М. Г. Аналіз Фразеологічних Номінацій концепту Гроші (на матеріалі фразеологізмів та прислів’їв української, російської і англійської мов) [Електронний ресурс] / М. Г. Зеленцова // Лінгвістичні дослідження. — 2011. — Вип. 32. — С. 61-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_32_13.
Крайчинська Г. В. Тематична група «Способи заробляння грошей» як фразеологічний фрагмент дійсності в польській, українській та англійській мовах / Г. В. Крайчинська // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2009. — № 2. — С. 38-45.
Малиновська Г. Р. Міжмовні кореляції паремійного представлення концепту «ГРОШІ» в українській і англійській мовах [Електронний ресурс] / Г. Р. Малиновська // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2010. — Вип. 20. — С. 39-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2010_20_7.
Малиновська Г. Р. Національні особливості вербалізації концепту гроші (на матеріалі паремійного фонду української і англійської мов) [Електронний ресурс] / Г. Р. Малиновська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2009. — Вип. 16. — С. 295-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2009_16_37.
Патен І. М. Компонент гроші в українській, польській та англійській фразеологічних картинах: лінгвокультурологічний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Патен, І. І. Жигало // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 9. — С. 280-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2020_9_75.
Урбанович В. А. Особливості походження поняття «грошей» в українській та англійській мовах [Електронний ресурс] / В. А. Урбанович // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 261-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_65.
Фінанси англійською мовою : навч. посіб. / уклад.: Н. М. Голуб, Н. А. Шамхалова; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2004. — 426 c.
Фурт Д. Переклад економічної термінології з англійської мови українською: лексико-семантичний аспект [Електронний ресурс] / Д. Фурт // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(2). — С. 28-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(2)__7.

.: Розділ: Мовознавство :: 19.10.2021 21.33.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: м. Сарни :: Запитання: 45917  
Таїсія запитує:
Добрий вечір! Шукаю літературу на тему "Степан Бандера як оратор".
Наша відповідь:
Доброго дня, Таїсіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://wz.lviv.ua/far-and-near/129835-stepan-bandera-khotiv-buti-simvolom-rukhu-a-ne-ikonoyu-za-sklom
http://194.44.152.155/elib/local/2416.pdf
– Гордасевич Г.Л. Степан Бандера: людина і міф / Г.Л. Гордасевич ; [упоряд. Б. Гордасевич]. – Вид. 5-те, допов. – Київ : KM Publishing, 2015. – 350, [1] с.
– Посівнич М. Степан Бандера / М. Посівнич. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. – 254, [1] с. : іл. – (Українці. Історія нескорених).
– Частій Р.В. Степан Бандера / Р. Частій. – Харків : Фоліо, 2015. – 62, [2] с. – (Патріотична бібліотека).
– Частій Р.В. Степан Бандера / Р. Частій. – Харків : Бібколектор, 2012. – 121, [2] с. – (Знамениті українці).
– Кононенко П. Степан Бандера – людина, революціонер, мислитель-стратег. Уроки життєдіяльності / П. Кононенко // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 6-21.
– Говорить Степан Бандера // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 58-91. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82).

.: Розділ: Мовознавство :: 10.10.2021 20.45.06 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45916  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література по темі: "Риторична майстерність Івана Франка"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-2010-t02/08Alla_Medvid.pdf
http://litmisto.org.ua/?p=7817
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6048/1/Kirilchuk.pdf
https://ru.essays.club/Гуманитарные-науки/Риторика/Іван-Франко-як-оратор-328060.html

– Леськів Б. На грані документалістики (оповідання “Свинська конституція” в контексті історії красномовства України) // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1998.
– Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри / Т.Космеда. – Львів: ПАІС, 2006. – 326 с.
– Панько Т. Мова і нація в естетичній концепції Івана Франка / Т.Панько. – Львів, 1992. – С. 179-180.
– Іван Франко як оратор // Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посібник. – Львів, 2011. – 248 с.
– Космеда Т. І.Франко про педагогічну риторику та майстерність / Т. Космеда // Космеда Т. А. Комунікативна компетенція Івана Франка : міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри : монографія / Т. А. Космеда. - Львів, 2006. - С. 230-244 .

.: Розділ: Мовознавство :: 10.10.2021 18.51.40 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м. Одеса :: Запитання: 45862  
Валерія запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу до питання:" Україна в наковій спадщині О.О. Шахматова"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Деркач А. Г. О. О. Шахматов про українську мову / А. Г. Деркач // Наукові записки Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. – 1957. – Т. 24 : Філологічна серія. – С. 128–146.
Глущенко В. А. Систематизація мовного матеріалу в працях О.О. Шахматова / В. А. Глущенко // Мовознавство. – 2014. – № 3. – С. 66–77.
Україна в науковій спадщині О.О. Шахматова / Г.П. Мацюк // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. — К., 1995. — С. 26-30.
Шахматов В.І. О. О. Шахматов і українська філологія / В.І. Шахматов // Мовознавство. – 1984. – № 4. – С. 60–63.
https://www.wikiwand.com/uk/Шахматов_Олексій_Олександрович
http://personal.in.ua/article.php?ida=393
МателешкоЮ. П. Схема раннього літописання Київської Русі О. Шахматова та її наступні корективи
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2345
Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI-XVIII ст. / О. Шахматов, А. Кримський. – Київ: Друкар, 1922. – 182, [2] c.
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001315
Дволикий гросмейстер українсько-російської шахівниці
https://tyzhden.ua/History/124587
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Shakhmatov_O
Олексій Шахматов як фундатор концепції давньоруської народності
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13228/12-Yusova.pdf?sequence=1
http://encyclopedia.kyiv.ua/articles/files/4.pdf
https://iling.spb.ru/pdf/books/shaxmatov.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 21.09.2021 14.57.26 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Чернівці :: Запитання: 45838  
Юлія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про вченого-мовознавця М. Жовтобрюха. Заздалегідь вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Баландіна Н. М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси [Електронний ресурс] / Н. Баландіна // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_17.
Баландіна Н. М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси [Електронний ресурс] / Н. Баландіна // Слов’янський збірник. — 2013. — Вип. 17. — С. 94-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2013_17_10.
Бойко Н. І. Інтерпретація експресивної лексики в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 2. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_2_3.
Бойко Н. І. Стилістична диференціація лексичного складу української мови в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 11-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_4.
Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941) / М. А. Жовтобрюх ; АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ : Наукова думка, 1991. — 256 с.
Степаненко М. І. Наукова спадщина мовознавця Михайла Жовтобрюха / М. І. Степаненко. — Полтава, 2007. — 432 c.
Степаненко М. І. Педагогічна сторінка у творчому життєписі Михайла Жовтобрюха [Електронний ресурс] / М. І. Степаненко // Лінгвістичні дослідження. — 2015. — Вип. 40. — С. 13-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2015_40_5.
Степаненко М. Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / М. Степаненко // Українська мова. — 2016. — № 1. — С. 13-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2016_1_4.

.: Розділ: Мовознавство :: 15.09.2021 12.32.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.360643 seconds