Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45737
   


Автор запитання: Катя із міста: Дніпро :: Запитання: 46042  
Катя запитує:
Добрий день. Мені потрібно джерела на тему Особливості перекладів акронімів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37799. Також ви можете додатково опрацювати такі джерела:
Бондаренко О. Особливості перекладу абревіатур, акронімів і скорочень [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2015. — Вип. 1. — С. 76-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2015_1_10.
Лучук О. М. Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних відносин, економіки і права / О. М. Лучук. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 190 c.
Максимов С. Є. Фактор доречності/недоречності у перекладі / С. Є. Максимов // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2004. — № 4. — С. 41-43.
Міщинська І. Абревіатури та акроніми в економічному та бізнес-дискурсі [Електронний ресурс] / І. Міщинська // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 7. — С. 221-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_7_23.
Ніколаєва Т. М. Лексико-семантичні особливості акронімів і методи їх перекладу в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / Т. М. Ніколаєва // International journal of philology. — 2020. — Vol. 11, № 2. — С. 81-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2020_11_2_13.
Ніколаєва Т. М. Лексико-семантичні особливості акронімів сучасної англійської мови [Електронний ресурс] / Т. М. Ніколаєва // Нова філологія. — 2020. — № 80(2). — С. 73-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2020_80(2)__13.
Стегніцька Л. В. Пропріативна складова акронімів та абревіатур в англійській медичній термінології [Електронний ресурс] / Л. В. Стегніцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 12. — С. 154-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_12_43.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.11.2021 10.34.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Львів :: Запитання: 45998  
Таїсія запитує:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, повне ім'я, по-батькові автора атласу будівельної лексики Західного Полісся.
Наша відповідь:
Доброго дня, Таїсія! За вашим запитом повне ім'я, по-батькові автора - Євтушок Олексій Михайлович, його книга - Євтушок О. М. Атлас будівельної лексики Західного Полісся / О. М. Євтушок. - Рівне, 1993. - 134 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 7.11.2021 13.38.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45974  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на промову "Мова як символ і знак держави"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балабаєва З. Основи аналізу державної політики: конспект лекцій / З. Балабаєва. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. — 56 с.
Бушанський В. Блиск і злиденність символічної політики / В. Бушанський // Віче. — 2008. — № 23. — С. 20-23.
Державна символіка [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7018. — Назва з екрана.
Державні символи України [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Державні_символи_України. — Назва з екрана.
Державні символи України [Електронний ресурс] // Міністерство оборони України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/ministry/simvolika-ta-nagorodi/derzhavni-simvoli-ukraini.html. — Назва з екрана.
Левенець Ю. Політика в Україні: символізація змісту / Ю. Левенець // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - 2007. — Вип. 10. — С. 5-10.
Політична філософія : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв, В. В. Кривошеїн, В. Ю. Полянська; за ред. Є. М. Суліми. — Київ : Знання, 2006. — 799 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 1.11.2021 18.32.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м. Одеса :: Запитання: 45961  
Валерія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу та електроні джерела для індивідуально-дослідного дослідження на тему:" Школа естетичного ідеалізму К. Фослера- лінгвістична концепція, погляди на історію мовного розвитку".
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://litmisto.org.ua/?p=15036
https://studfile.net/preview/5650828/page:5/
https://ru.scribd.com/document/460326439/Школа-естетичного-ідеалізму-1-doc
https://studopedia.su/7_34289_shkola-esteticheskogo-idealizma-karla-fosslera.html
https://perviydoc.ru/v9558/реферат_-_эстетическая_школа_в_языкознании
http://194.44.152.155/elib/local/sk795964.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/index/0-139
https://megapredmet.ru/1-80689.html
https://inyaz.bobrodobro.ru/6782
http://tapemark.narod.ru/les/594b.html

– Фосслер К. Эстетический идеализм : избранные работы по языкознанию : пер. с нем. / К.Фосслер ; сост. В.Д.Мазо. – Москва : Издательство ЛКИ, 2007. – 144 с.
– Звегинцев, В. А. Эстетический идеализм в языкознании (К. Фосслер и его школа) : материалы к курсам языкознания / В. А. Звегинцев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 26 с.
– Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях : научное издание. Ч. 1 / В. А. Звегинцев. - 3-е изд., доп. - Москва : Просвещение, 1964. - 466 с.
– Ковалик І.І. Загальне мовознавство: історія лінгвістичної думки : навч. посібник для студентів філологічних факультетів спеціальності № 2102 "Українська мова і література" / І. І. Ковалик, С. П. Самійленко. - Київ : Вища школа, 1985. - 215 с.
– Супрун Л. Національна специфіка категоризації мовної системи / Л. Супрун // Дивослово. - 2008. - № 4. - С. 40-43.
– Радченко О. А. Трудные пути идеализма в языкознании : (к 135-летию со дня рождения К.Фосслера) / О. А. Радченко // Вестник Московского городского педагогического университета : Научный периодический журнал / Департамент образования города Москвы, Московский городской пед. ун-т. - Москва : Жизнь и мысль, 2007. - № 1 (14), март 2007 : Филологический выпуск (романо-германская филология). - С. 73-92.
– Фосслер К. Позитивизм и идеализм в языкознании / К. Фосслер // Хрестоматия по общему языкознанию : хрестоматия / сост. Л. П. Иванова. - Київ, 2008. - С. 347-359.
– Нелюбин Л. Л. Эстетический идеализм и концепция К. Фосслера / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни // История науки о языке : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 3-е изд., исправ. и доп. - Москва, 2008. - С. 157-161.
– Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. - Київ : Академія, 1999. - 288 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 28.10.2021 15.53.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Білогородка :: Запитання: 45958  
Катя запитує:
Підкажіть інформацію: Семантичне ядросайтів мовних курсів
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балалаєва О. Ю. Аналітичний огляд електронних ресурсів для вивчення латинської мови / О. Ю. Балалаєва // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — Т. 40, вип. 2. — С. 74-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_40_2_9.
Басюк Т. Проектування системи автоматизації процесу Seo-оптимізації / Т. Басюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2014. — № 800. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2014_800_16.
Ілляшенко Н. С. SEO-оптимізація як сучасний інструмент інтернет-маркетингу / Н. С. Ілляшенко, О. С. Савченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 3. — С. 63-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_3_8.
Молодецька-Гринчук К. В. Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками / К. В. Молодецька-Гринчук // Радіоелектроніка, інформатика, управління. — 2017. — № 2. — С. 117-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2017_2_15.
Сиваченко О. В. Побудова семантичного ядра як основа маркетингових комунікацій підприємства машинобудування в Інтернеті / О. В. Сиваченко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2015. — № 6. — С. 63-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2015_6_16.

.: Розділ: Мовознавство :: 27.10.2021 16.20.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.309873 seconds