Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Таїсія із міста: Львів :: Запитання: 45328  
Таїсія запитує:
Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гримашевич Г. І. Відіменникові прислівники в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Лінгвістика. — 2016. — № 1. — С. 37-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2016_1_7
Гримашевич Г. І. Динаміка лексики одягу в говірках Середнього Полісся [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6_21
Гримашевич Г. І. Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2016. — Т. 189. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2016_189_7
Гримашевич Г. І. Синонімія прислівників у середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 44. — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_44_23
Гримашевич Г. І. Темпоральні прислівники із семантикою ‘пори року’ в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 82-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_15
Гримашевич Г. І. Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури / Г. І. Гримашевич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — Вип. 28. — С. 85-89.
Гримашевич Г. Назви чоловічого піджака в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Мовознавчий вісник. — 2010. — Вип. 11. — С. 83-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_20
Гримашевич Г. Прислівники зі значенням ‘спосіб пересування людини’ в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2016. — Вип. 21. — С. 65-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2016_21_14
Гримашевич Г. Середньополіська система прислівника в пам’ятках ХVІ–ХVІІ ст. і сучасних говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 1. — С. 15-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_1_4
Громик Ю. Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області [Електронний ресурс] / Ю. Громик // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 8. — С. 152-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_8_16
Доброльожа Г. Назви їжі та напоїв у поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся) [Електронний ресурс] / Г. Доброльожа // Мова і культура. — 2015. — Вип. 18, т. 2. — С. 211-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_2_36
Лєснова В. Семантична структура оцінних назв в українських діалектах [Електронний ресурс] / В. Лєснова // Волинь - Житомирщина. - 2017. - Вип. 28. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2017_28_12
Плечко А. Місяць у традиційних уявленнях поліщуків та його номінація в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / А. Плечко // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(2). — С. 350-356. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(2)__46
Симоненко І. В. Словозміна прикметників у говірках східнополісько-середньополіського порубіжжя [Електронний ресурс] / І. В. Симоненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 32(1). — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32(1)__27

.: Розділ: Мовознавство :: 31.03.2021 22.37.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 45315  
Вікторія запитує:
Добрий день. Дуже потрібна інформація про наукову діяльність вченого Володимира Перетца. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Александрова Г. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини XX ст. [Електронний ресурс] / Г. Александрова // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__3.
Александрова Г. Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Г. Александрова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 184-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_1_24.
Йолкіна Л. Проблема міжлітературних впливів у словесному мистецтві XVI–XVIII століть у науковій рецепції Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Л. Йолкіна // Рідний край. — 2014. — № 1. — С. 109-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2014_1_26.
Кулик Н. Посвячений в українство : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2016. — 7 листоп. — С. 14-15.
Лєцкін М. Яскрава зірка гуманітарного світу (філологічний семінарій Володимира Перетца) : монографія / М. Лєцкін. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. — 367 c.
Матвєєва Л. Доля видатного славіста-українознавця Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Л. Матвєєва // Східний світ. — 2007. — № 2. — С. 32-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2007_2_6.
Міщук С. Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні [Електронний ресурс] / С. Міщук // Бібліотечний вісник. — 2007. — № 4. — С. 23-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2007_4_4.
Пастух Т. Філологічний метод В. Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві [Електронний ресурс] / Т. Пастух // Філологічні семінари. — 2014. — Вип. 17. — С. 19–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2014_17_5.
Рева Л. Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца [Електронний ресурс] / Л. Рева // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 31. — С. 559-568. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_48.
Солонська Н. Київська філологічна школа і Володимир Перетц : (до 140-річчя від дня народження вченого) / Н. Солонська // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 3. — С. 70-71.
Стахієва Н. Культурно-мистецька спадщина у дослідженнях В. М. Перетца / Н. Стахієва // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 20, т. 2. — С. 164-169.
Стахієва Н. Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (частина І) [Електронний ресурс] / Н. Стахієва // Культура і сучасність. — 2013. — № 2. — С. 233-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_2_42.
Стахієва Н. Науково-педагогічна практика В. М. Перетца [Електронний ресурс] / Н. Стахієва // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 154-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_21.
Шаповал А. Діяльність В. М. Перетца щодо збереження українських історико-культурних пам’яток (за матеріалами епістолярію вченого) [Електронний ресурс] / А. Шаповал // Київські історичні студії. — 2016. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2016_1_19.
Шаповал А. Наукова співпраця І. Я. Франка та В. М. Перетца (за епістолярними джерелами) [Електронний ресурс] / А. Шаповал // Київські історичні студії. — 2018. — № 2. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2018_2_19.

.: Розділ: Мовознавство :: 29.03.2021 22.15.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 45212  
Олена запитує:
Доброго дня! Чи не могли б ви порадити якісь джерела до теми "Модні слова " у сучасній англійській мові? Заздалегідь якую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:


Бездітко А. Р.
Англійський SMS-сленг як сучасна форма усно-письмової електронної комунікації [Електронний ресурс] / А. Р. Бездітко // Південний архів. Філологічні науки. - 2020. - Вип. 81. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2020_81_10

Божко Я. Ю.
Генезис англійського молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / Я. Ю. Божко // Нова філологія. - 2017. - № 72. - С. 21-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2017_72_6

Загребнюк Ю.
Етимологія сленгу в іноземній мові (англійській) [Електронний ресурс] / Ю. Загребнюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2019. - Вип. 3. - С. 69-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2019_3_11

Нестеренко Ю. В.
Молодіжний сленг як засіб вербалізації явищ буття англійців [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеренко // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. - 2016. - № 3-4. - С. 44-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2016_3-4_11

Радзієвська О.
Особливості культурно-значущої складової англійського сленгу. сленг та культура [Електронний ресурс] / О. Радзієвська // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. - 2018. - Вип. 7. - С. 204-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2018_7_33

Саприкіна О.
Молодіжний сленг у сучасній англійській лексикології [Електронний ресурс] / О. Саприкіна // Нова педагогічна думка. - 2020. - № 1. - С. 66-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_1_16

Сєчка С.
Загальна та семантична характеристика феномену сленгу в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / С. Сєчка, Ю. Карташова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. - 2018. - Вип. 6. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2018_6_18

Сєчка С. В.
Системна характеристика лексичних та соціальних основ англійського сленгу [Електронний ресурс] / С. В. Сєчка // Молодий вчений. - 2020. - № 5(1). - С. 107-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(1)__25

Столярчук О. В.
Характерні риси молодіжного Інтернет-сленгу англійської, німецько, російської та української мов [Електронний ресурс] / О. В. Столярчук // Лінгвістичний вісник. - 2013. - Вип. 2. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/livis_2013_2_10

Шевченко М. Ю.
Основні концепції вживання та сутності англійського сленгу [Електронний ресурс] / М. Ю. Шевченко // Молодий вчений. - 2020. - № 4(2). - С. 667-669. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_4(2)__97

.: Розділ: Мовознавство :: 7.03.2021 12.12.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 45188  
Ілона запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу за темою "Значення суржику в українській мові". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно! Відповідь на ваш запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 43676.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.03.2021 22.25.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 45104  
Юлія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу для написання магістерської з теми "Художній дискурс Люко Дашвар як відображення авторської картини світу". Завчасно дякую
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Акастьолова О. Структурно-семантичні особливості новотворів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса" [Електронний ресурс] / О. Акастьолова // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 67. — С. 12-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_67_3
Барбара Н. Жестова поведінка персонажів у романі Люко Дашвар "Село не люди" [Електронний ресурс] / Н. Барбара // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2015. — № 9. — С. 9-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_4
Башкирова О. Повстання проти "влади батьків" як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар "Биті є") [Електронний ресурс] / О. Башкирова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2017. — № 9. — С. 10-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2017_9_4
Белімова Т. В. Образ села в романах Марії Матіос і Люко Дашвар [Електронний ресурс] / Т. В. Белімова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2015. — № 2. — С. 15-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_4
Боднарук Ю. Роль релігійної лексики в експресивно-прагматичній організації художнього тексту (за творами Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / Ю. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс. — 2016. — Вип. 772. — С. 71-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2016_772_15
Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури [Електронний ресурс] / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 7-8. — С. 56-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_7-8_18
Гурдуз К. О. Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса" [Електронний ресурс] / К. О. Гурдуз, Ю. Г. Пінігіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 76. — С. 194-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2017_76_46
Дубинянська Я. Переможців не судять : (зворот. бік "феномену" Л. Дашвар) / Я. Дубинянська // ЛітАкцент. — Київ : Темпора, 2010. — Вип. 2 (4). — С. 69-72.
Дуденко О. В. Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, І. І. Коломієць // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2017. — Вип. 12. — С. 65-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_19
Дуденко О. Кольоропис Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Дуденко // Філологічний часопис. — 2015. — Вип. 1. — С. 25-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2015_1_7
Дуденко О. Особливості порівнянь у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Дуденко, Т. Жила // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 2. — С. 99-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_2_12
Кайдаш А. М. Семантичний аспект загальних жіночих назв у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш, А. С. Андрущенко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 199-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_26
Кайдаш А. М. Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш // Мова і міжкультурна комунікація. — 2017. — Вип. 1. — С. 199-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/movmk_2017_1_23
Кайдаш А. М. Фемінікон мовомислення Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 194-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_25
Каплюк К. Роман "Биті є. Макар" Люко Дашвар у контексті сучасної масової літератури [Електронний ресурс] / К. Каплюк // Теоретична і дидактична філологія. — 2013. — Вип. 14. — С. 174-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2013_14_21
Кобелецька О. Кодекс любові та його художня реалізація у романі Люко Дашвар "Молоко з кров'ю" [Електронний ресурс] / О. Кобелецька, С. Григор’єва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2017. — Вип. 8. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2017_8_15
Козловська Д. В. Антропоетонім як потужний засіб розкриття образу денотата (на матеріалі роману Люко Дашвар "Мати все") [Електронний ресурс] / Д. В. Козловська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 59. — С. 92-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_34
Кривопишина А. Жанр сучасної мелодрами: генеза, ознаки, типологія / А. Кривопишина // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 52-55.
Кривопишина А. Специфіка мелодрами "Мати все" Люко Дашвар у контексті масової літератури [Електронний ресурс] / А. Кривопишина // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 245-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_49
Кулакевич Л. М. Фрейм авантюризму в романі Люко Дашвар "Биті є. Гоцик. Книга 3" [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 11. — С. 221-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_11_30
Купріян О. Книжка року Бі-Бі-Сі 2008: ліміт довіри вичерпано / О. Купріян // ЛітАкцент. - Київ : Темпора, 2008. — Вип. 2. — С. 75-77.
Погасій Ю. В. Специфіка художнього конфлікту "український селянин – місто" в прозописі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / Ю. В. Погасій // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 198-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_21
Свириденко О. М. Опозиція місто-село (столиця-провінція) у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. М. Свириденко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(1). — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(1)__12
Свириденко О. Опозиція село/місто в організації художнього простору прози Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Свириденко // Теоретична і дидактична філологія. — 2015. — Вип. 20. — С. 89-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_20_11
Стронговський І. Закони жанру / І. Стронговський // ЛітАкцент. - Київ : Темпора, 2008. — Вип. 2. — С. 148-150. — Рец. на кн.: Дашвар, Л. Село не люди. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2007. — Рец. на кн.: Дашвар, Л. Молоко з кров'ю. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008.
Федькова І. Синоніми як засіб увиразнення художнього мовлення (на матеріалі роману "Ініціація" Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / І. Федькова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2019. — Вип. 16. — С. 112-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IvanOgienko_2019_16_22

.: Розділ: Мовознавство :: 12.01.2021 08.56.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.950663 seconds