Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45778
   


Автор запитання: Лариса із міста: Конотоп :: Запитання: 45397  
Лариса запитує:
Добрий день. Підберіть список літератури про психолінгвістику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44277. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Дорожко І. Тенденції розвитку рефлексивної психолінгвістики [Електронний ресурс] / І. Дорожко. // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_1_1.
Калмиков Г. Тенденції розвитку психологічної теорії діяльності як світоглядної позиції діяльнісної психолінгвістики [Електронний ресурс] / Г. Калмиков // Психолінгвістика. — 2012. — Вип. 10. — С. 41-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_7.
Коломійцева О. Навчальний посібник до спецкурсу «Психолінгвістика» / О. Коломійцева ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. — Київ : [б.в.], 1999. — 131 с.
Кудоярова О. Психолінгвістика: навч. посіб. / О. Кудоярова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т». — Харків : ХАІ, 2011. — 44 с. : рис.
Лавриненко О. Типізація комунікативних провалів крізь призму психолінгвістики [Електронний ресурс] / О. Лавриненко // Психологічні перспективи. — 2015. — Вип. 26. — С. 187-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2015_26_19.
Мазурок М. Мова і мовлення як предмет психолінгвістики [Електронний ресурс] / М. Мазурок // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_17.
Психологія мовлення і психолінгвістика : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / уклад. Л. Калмикова [и др.]. — Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький пед. ін-т ; Київ : Фенікс, 2008. — 325 с. — (Вища освіта).
Холод О. Нооцентризм як методологія нової психолінгвістики [Електронний ресурс] / О. Холод. // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_1_25.
Цепкало О. Комунікативні стратегії як об’єкт дослідження когнітивної та комунікативної лінгвістики, психолінгвістики та лінгводидактики [Електронний ресурс] / О. Цепкало // Молодий вчений. — 2015. — № 2(4). — С. 126-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(4)__35.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.04.2021 11.32.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Сквира :: Запитання: 45377  
Ліза запитує:
Допоможіть знайти літературу про псевдоніми українських письменників. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Ми відповідали на подібний запит. Дивіться відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44001.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.04.2021 16.37.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Харків :: Запитання: 45346  
Оля запитує:
Добрий день. Потрібна ваша допомога: шукаю джерела до курсової роботи на тему наукова діяльність Павла Житецького. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Бернадська Н. Родо-видовий поділ літератури в науковій спадщині П. Житецького [Електронний ресурс] / Н. Бернадська // Проблеми сучасного літературознавства. — 2012. — Вип. 16. — С. 7-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2012_16_3.
Беценко Т. Походження жанру і мови народних дум : підсумки досліджень / Т. Беценко // Дивослово. — 2019. — № 12. — С. 16-21.
Глущенко В. У витоків історичної типології слов’янських мов: Павло Житецький [Електронний ресурс] / В. Глущенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2020. — Вип. 10(1). — С. 3-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2020_10(1)__3.
Ісаченко В. Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогічний альманах. — 2014. — Вип. 24. — С. 282-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_24_48.
Ісаченко В. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 294-298. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_61.
Ісаченко В. Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогіка та психологія. — 2011. — Вип. 39. — С. 138-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_39_22.
Ісаченко В. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Ісаченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2015. — 20 с.
Казакевич О. Павло Житецький: переслідування російським урядом наприкінці 70-х — на початку 80-х рр. XIX ст. / О. Казакевич // Пам’ять століть. — 2004. — № 6. — С. 109-117.
Казакевич О. Педагогічно-наукова та громадська діяльність П.Г.Житецького : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Казакевич ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 221 с.: рис.
Ніка О. Літературна історія української мови крізь призму перспективності ідей П. Г. Житецького [Електронний ресурс] / О. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2010. — Вип. 20. — С. 52-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2010_20_8.
Побірченко Н. Павло Житецький- український вчений, педагог, громадський діяч / Н. Побірченко. — Київ : Пед. думка, 1997. — 36 с.
Українські мовознавці // Все для вчителя. — 2006. — № 21. — С. 21-23.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.04.2021 21.32.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Львів :: Запитання: 45328  
Таїсія запитує:
Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гримашевич Г. І. Відіменникові прислівники в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Лінгвістика. — 2016. — № 1. — С. 37-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2016_1_7
Гримашевич Г. І. Динаміка лексики одягу в говірках Середнього Полісся [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6_21
Гримашевич Г. І. Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2016. — Т. 189. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2016_189_7
Гримашевич Г. І. Синонімія прислівників у середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 44. — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_44_23
Гримашевич Г. І. Темпоральні прислівники із семантикою ‘пори року’ в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 82-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_15
Гримашевич Г. І. Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури / Г. І. Гримашевич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — Вип. 28. — С. 85-89.
Гримашевич Г. Назви чоловічого піджака в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Мовознавчий вісник. — 2010. — Вип. 11. — С. 83-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_20
Гримашевич Г. Прислівники зі значенням ‘спосіб пересування людини’ в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2016. — Вип. 21. — С. 65-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2016_21_14
Гримашевич Г. Середньополіська система прислівника в пам’ятках ХVІ–ХVІІ ст. і сучасних говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 1. — С. 15-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_1_4
Громик Ю. Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області [Електронний ресурс] / Ю. Громик // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 8. — С. 152-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_8_16
Доброльожа Г. Назви їжі та напоїв у поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся) [Електронний ресурс] / Г. Доброльожа // Мова і культура. — 2015. — Вип. 18, т. 2. — С. 211-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_2_36
Лєснова В. Семантична структура оцінних назв в українських діалектах [Електронний ресурс] / В. Лєснова // Волинь - Житомирщина. - 2017. - Вип. 28. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2017_28_12
Плечко А. Місяць у традиційних уявленнях поліщуків та його номінація в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / А. Плечко // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(2). — С. 350-356. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(2)__46
Симоненко І. В. Словозміна прикметників у говірках східнополісько-середньополіського порубіжжя [Електронний ресурс] / І. В. Симоненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 32(1). — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32(1)__27

.: Розділ: Мовознавство :: 31.03.2021 22.37.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 45315  
Вікторія запитує:
Добрий день. Дуже потрібна інформація про наукову діяльність вченого Володимира Перетца. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Александрова Г. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини XX ст. [Електронний ресурс] / Г. Александрова // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__3.
Александрова Г. Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Г. Александрова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 184-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_1_24.
Йолкіна Л. Проблема міжлітературних впливів у словесному мистецтві XVI–XVIII століть у науковій рецепції Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Л. Йолкіна // Рідний край. — 2014. — № 1. — С. 109-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2014_1_26.
Кулик Н. Посвячений в українство : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2016. — 7 листоп. — С. 14-15.
Лєцкін М. Яскрава зірка гуманітарного світу (філологічний семінарій Володимира Перетца) : монографія / М. Лєцкін. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. — 367 c.
Матвєєва Л. Доля видатного славіста-українознавця Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Л. Матвєєва // Східний світ. — 2007. — № 2. — С. 32-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2007_2_6.
Міщук С. Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні [Електронний ресурс] / С. Міщук // Бібліотечний вісник. — 2007. — № 4. — С. 23-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2007_4_4.
Пастух Т. Філологічний метод В. Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві [Електронний ресурс] / Т. Пастух // Філологічні семінари. — 2014. — Вип. 17. — С. 19–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2014_17_5.
Рева Л. Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца [Електронний ресурс] / Л. Рева // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 31. — С. 559-568. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_48.
Солонська Н. Київська філологічна школа і Володимир Перетц : (до 140-річчя від дня народження вченого) / Н. Солонська // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 3. — С. 70-71.
Стахієва Н. Культурно-мистецька спадщина у дослідженнях В. М. Перетца / Н. Стахієва // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 20, т. 2. — С. 164-169.
Стахієва Н. Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (частина І) [Електронний ресурс] / Н. Стахієва // Культура і сучасність. — 2013. — № 2. — С. 233-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_2_42.
Стахієва Н. Науково-педагогічна практика В. М. Перетца [Електронний ресурс] / Н. Стахієва // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 154-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_21.
Шаповал А. Діяльність В. М. Перетца щодо збереження українських історико-культурних пам’яток (за матеріалами епістолярію вченого) [Електронний ресурс] / А. Шаповал // Київські історичні студії. — 2016. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2016_1_19.
Шаповал А. Наукова співпраця І. Я. Франка та В. М. Перетца (за епістолярними джерелами) [Електронний ресурс] / А. Шаповал // Київські історичні студії. — 2018. — № 2. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2018_2_19.

.: Розділ: Мовознавство :: 29.03.2021 22.15.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.557711 seconds