Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45813
   


Автор вопроса: Аня из города: Київ :: Вопрос: 45457  
Аня спрашивает:
Доброго ранку! Мені потрібно знайти літературу про юридичну риторику та мовну культуру юриста. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня.
Доброго дня, Аня! Перегляньте наступні джерела:
Вербенєц М. Б. Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. Б. Вербенєц ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Гриценко Т. Б. Риторика : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - Київ : НАУ, 2016.
Молдован В. Юридичний практикум: кримінальний процес, судова риторика : навч. посіб. / В. Молдован, Р. Кощавець. - Київ : ЦУЛ, 2008.
Олейник О. Б. Правова риторика : навч. посіб./ О. Б. Олейник. - Київ : Кондор, 2010. - 166 с.
Олійник О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник. - Київ : Алеути, 2008. - 304 с.
Яновська О. Г. Адвокатура та судова риторика / О. Г. Яновська. - Київ : КНЕУ, 2007.
Олійник О. Б. Теоретичні проблеми становлення юридичної риторики як складової теорії держави і права [Електронний ресурс] : автореф. дис… докт. юрид. наук : спец. - 12.00.01 – теорія та історія держави і права / О. Б. Олійник. – Київ, 2011. – 377 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/dfiles/14756782.doc.

.: Раздел: Языкознание :: 26.04.2021 05.36.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Конотоп :: Вопрос: 45397  
Лариса спрашивает:
Добрий день. Підберіть список літератури про психолінгвістику. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ларисо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44277. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Дорожко І. Тенденції розвитку рефлексивної психолінгвістики [Електронний ресурс] / І. Дорожко. // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_1_1.
Калмиков Г. Тенденції розвитку психологічної теорії діяльності як світоглядної позиції діяльнісної психолінгвістики [Електронний ресурс] / Г. Калмиков // Психолінгвістика. — 2012. — Вип. 10. — С. 41-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_7.
Коломійцева О. Навчальний посібник до спецкурсу «Психолінгвістика» / О. Коломійцева ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. — Київ : [б.в.], 1999. — 131 с.
Кудоярова О. Психолінгвістика: навч. посіб. / О. Кудоярова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т». — Харків : ХАІ, 2011. — 44 с. : рис.
Лавриненко О. Типізація комунікативних провалів крізь призму психолінгвістики [Електронний ресурс] / О. Лавриненко // Психологічні перспективи. — 2015. — Вип. 26. — С. 187-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2015_26_19.
Мазурок М. Мова і мовлення як предмет психолінгвістики [Електронний ресурс] / М. Мазурок // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_17.
Психологія мовлення і психолінгвістика : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / уклад. Л. Калмикова [и др.]. — Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький пед. ін-т ; Київ : Фенікс, 2008. — 325 с. — (Вища освіта).
Холод О. Нооцентризм як методологія нової психолінгвістики [Електронний ресурс] / О. Холод. // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_1_25.
Цепкало О. Комунікативні стратегії як об’єкт дослідження когнітивної та комунікативної лінгвістики, психолінгвістики та лінгводидактики [Електронний ресурс] / О. Цепкало // Молодий вчений. — 2015. — № 2(4). — С. 126-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(4)__35.

.: Раздел: Языкознание :: 14.04.2021 11.32.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліза из города: Сквира :: Вопрос: 45377  
Ліза спрашивает:
Допоможіть знайти літературу про псевдоніми українських письменників. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Лізо! Ми відповідали на подібний запит. Дивіться відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44001.

.: Раздел: Языкознание :: 10.04.2021 16.37.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Харків :: Вопрос: 45346  
Оля спрашивает:
Добрий день. Потрібна ваша допомога: шукаю джерела до курсової роботи на тему наукова діяльність Павла Житецького. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олю! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Бернадська Н. Родо-видовий поділ літератури в науковій спадщині П. Житецького [Електронний ресурс] / Н. Бернадська // Проблеми сучасного літературознавства. — 2012. — Вип. 16. — С. 7-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2012_16_3.
Беценко Т. Походження жанру і мови народних дум : підсумки досліджень / Т. Беценко // Дивослово. — 2019. — № 12. — С. 16-21.
Глущенко В. У витоків історичної типології слов’янських мов: Павло Житецький [Електронний ресурс] / В. Глущенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2020. — Вип. 10(1). — С. 3-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2020_10(1)__3.
Ісаченко В. Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогічний альманах. — 2014. — Вип. 24. — С. 282-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_24_48.
Ісаченко В. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 294-298. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_61.
Ісаченко В. Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогіка та психологія. — 2011. — Вип. 39. — С. 138-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_39_22.
Ісаченко В. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Ісаченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2015. — 20 с.
Казакевич О. Павло Житецький: переслідування російським урядом наприкінці 70-х — на початку 80-х рр. XIX ст. / О. Казакевич // Пам’ять століть. — 2004. — № 6. — С. 109-117.
Казакевич О. Педагогічно-наукова та громадська діяльність П.Г.Житецького : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Казакевич ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 221 с.: рис.
Ніка О. Літературна історія української мови крізь призму перспективності ідей П. Г. Житецького [Електронний ресурс] / О. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2010. — Вип. 20. — С. 52-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2010_20_8.
Побірченко Н. Павло Житецький- український вчений, педагог, громадський діяч / Н. Побірченко. — Київ : Пед. думка, 1997. — 36 с.
Українські мовознавці // Все для вчителя. — 2006. — № 21. — С. 21-23.

.: Раздел: Языкознание :: 5.04.2021 21.32.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таїсія из города: Львів :: Вопрос: 45328  
Таїсія спрашивает:
Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гримашевич Г. І. Відіменникові прислівники в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Лінгвістика. — 2016. — № 1. — С. 37-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2016_1_7
Гримашевич Г. І. Динаміка лексики одягу в говірках Середнього Полісся [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6_21
Гримашевич Г. І. Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2016. — Т. 189. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2016_189_7
Гримашевич Г. І. Синонімія прислівників у середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 44. — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_44_23
Гримашевич Г. І. Темпоральні прислівники із семантикою ‘пори року’ в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. І. Гримашевич // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 82-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_15
Гримашевич Г. І. Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури / Г. І. Гримашевич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — Вип. 28. — С. 85-89.
Гримашевич Г. Назви чоловічого піджака в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Мовознавчий вісник. — 2010. — Вип. 11. — С. 83-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_20
Гримашевич Г. Прислівники зі значенням ‘спосіб пересування людини’ в середньополіських говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2016. — Вип. 21. — С. 65-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2016_21_14
Гримашевич Г. Середньополіська система прислівника в пам’ятках ХVІ–ХVІІ ст. і сучасних говірках Житомирської області [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 1. — С. 15-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_1_4
Громик Ю. Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області [Електронний ресурс] / Ю. Громик // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 8. — С. 152-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_8_16
Доброльожа Г. Назви їжі та напоїв у поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся) [Електронний ресурс] / Г. Доброльожа // Мова і культура. — 2015. — Вип. 18, т. 2. — С. 211-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_2_36
Лєснова В. Семантична структура оцінних назв в українських діалектах [Електронний ресурс] / В. Лєснова // Волинь - Житомирщина. - 2017. - Вип. 28. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2017_28_12
Плечко А. Місяць у традиційних уявленнях поліщуків та його номінація в середньополіських говірках [Електронний ресурс] / А. Плечко // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(2). — С. 350-356. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(2)__46
Симоненко І. В. Словозміна прикметників у говірках східнополісько-середньополіського порубіжжя [Електронний ресурс] / І. В. Симоненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 32(1). — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32(1)__27

.: Раздел: Языкознание :: 31.03.2021 22.37.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.298326 seconds