Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45515
   


Автор вопроса: Людмила из города: Рівне :: Вопрос: 44465  
Людмила спрашивает:
Добрий день! Підберіть список літератури про наукову діяльність Б. Антоненка-Давидовича. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Людмило! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Бойко Л. З когорти одержимих : Життя і творчість Бориса Антоненка-Давидовича в літературному процесі ХХ століття / Л. Бойко. — Київ : Вид. дім "КМ Акад.", 2003. — 580 c.
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Зіновська А. Відкрите листування письменників — як вияв авторської свідомості в умовах тоталітаризму / А. Зіновська // Київ. старовина. — 2004. — № 2. — С. 86-90.
Карікова Н. Борис Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови [Електронний ресурс] / Н. Карікова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2012. — Вип. 7. — С. 48-59 . — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2012_7_9.
Миронець Н. На тлі трагічної історії / Н. І. Миронець. — Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2003. — 159 c.
Нестерчук Д. Два покоління : Борис Антоненко-Давидович і шістдесятники (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) / Д. Нестерчук // Літературна Україна. — 2012. — 12 квіт. — С. 14.
Охріменко Н. Борис Антоненко-Давидович. "Слово матері" [Електронний ресурс] / Н. Охріменко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2015. — № 2. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2015_2_11.
Хамедова О. Б.Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Хамедова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 20 с.
Ходоровський М. Антоненко-Давидович Б. Д. [Електронний ресурс] / М. Ходоровський // Українська біографістика. — 1999. — Вип. 2. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_1999_2_13.
Ходоровський М. Борис Антоненко-Давидович — історик літератури [Електронний ресурс] / М.. Ходоровський // Архіви України. — 2012. — № 2(278). — С. 176-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_2_13.
Шевченко О. Лицар честі : до 120-річчя з дня народження Бориса Антоненка-Давидовича / О. Шевченко // Українська літературна газета. — 2019. — 13 вересня. — С. 4.

.: Раздел: Языкознание :: 26.06.2020 09.33.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Євгенія из города: Черкаси :: Вопрос: 44460  
Євгенія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою про суржик в українській мові. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Євгеніє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43676.

.: Раздел: Языкознание :: 25.06.2020 09.56.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Людмила из города: Вінниця :: Вопрос: 44457  
Людмила спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою про наукову діяльність Леоніда Булаховського. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Людмило! На даний запит ми відповідали, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 7097; 43301. Також радимо опрацюва тинаступні джерела інформації:
Бибик С. Леонід Арсенійович Булаховський: біля витоків української лінгвостилістики [Електронний ресурс] / С. Бибик // Культура слова. — 2018. — Вип. 89. — С. 27-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2018_89_5.
Булаховський Л. Значення мовознавства / Л. Булаховський. — Київ : Рад. школа, 1962. — 39 с.
Демська О. До початків вивчення омонімії / О. М. Демська // Слов'ян. зб.: зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 19. — С. 7-14.
Карацуба М. Л. А. Булаховський як дослідник сербського народного епосу [Електронний ресурс] / М. Карацуба // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2011. — Вип. 15. — С. 384-392. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_15_54.
Лисиченко Т. Леонід Арсенійович Булаховський (до 125-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / Т. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 275-280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_46.
Лукінова Т. Академік Леонід Арсенійович Булаховський (до 50-річчя від дня смерті) [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Мовознавство. — 2011. — № 6. — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_6_2.
Лукінова Т. Академік Л. А. Булаховський і нормування української літературної мови [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 24. — С. 98-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_24_18.
Лукінова Т. Академік Л. А. Булаховський як етимолог [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2009. — Вип. 10. — С. 95-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2009_10_18.
Черниш Т. Л. А. Булаховський і проблеми історико-етимологічного дослідження української мови: (до походження укр. жевріти) [Електронний ресурс] / Т. Черниш // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 3. — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_3_23.

.: Раздел: Языкознание :: 24.06.2020 10.49.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 44448  
Ірина спрашивает:
Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення). Допоможіть , будь ласка, з літературою. Дякую
Наш ответ:
Ірино, добрий день! Перегляньте будь ласка, вже виконані віртуальні довідки (через розширений пошук) за номерами 26733, 26743, 26773, 26749, 26754, а також такі джерела інформації:

Дубцова О. Багатозначність як лінгвальна причина комунікативних невдач (на матеріалі англомовного кінодискурсу) [Електронний ресурс] / О. Дубцова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. - 2013. - Вип. 668. - С. 19-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2013_668_5

Заграновська О. І. Типи комунікативних невдач, пов’язані з уживанням мовленнєвих жанрів (на матеріалі англійського, українського та російського мовлення) [Електронний ресурс] / О. І. Заграновська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 143-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(2)__45

Калініченко В. І. Особливості вербалізації концептів "SUCCESS" - " FAILURE" в англійській та "УСПІХ" - "НЕВДАЧА" в українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / В. І. Калініченко; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 21 c. - укp.

Кононова Д. В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Д. В. Кононова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 19 c. - укp.

Почепинська С. М. Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в художньому діалозі (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис...канд. філол. наук : 10.02.04 / С. М. Почепинська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2009. - 18 c. - укp.

Славова Л. Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) : Моногр. / Л. Л. Славова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 108 c. - Бібліогр.: с. 98-107. - укp.

Теличко В. О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. О. Теличко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 18 c. - укp.

.: Раздел: Языкознание :: 22.06.2020 16.48.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 44447  
Лариса спрашивает:
Доброго дня! Можна підібрати літературу про стилістичні функції антонімів у поезії Б.-І. Антонича. дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! На даний запит ми відповідали, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 36053.

.: Раздел: Языкознание :: 22.06.2020 16.11.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.89187 seconds