Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47495  
Ольга запитує:
Доброго часу доби! Дуже прошу для бакалаврської підібрати літературу "Фразеологічні одиниці з семантичним компонентом 'боротьба' в сучасній українській мові"
Наша відповідь:
Доброго дня!
Дудик П. С. Стилістика української мови: навч. посіб. / П. С. Дудик. - Київ : Академія, 2005. - 368 с.
Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. - Київ : Академія, 2010. - 464 с.
Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник / М. П. Кочерган. - Видання 2-ге, виправл. і доповн. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2006. – 464 с.
Краснобаєва-Чорна Ж. Фраземіка та фраземографія в сучасній лінгвопарадигмі : підручник для студентів філолог. факультетів вищих навчальних закладів / Ж. Краснобаєва-Чорна ; за ред. А. П. Загнітка. - Вінниця, 2018. - 200 с.
Охріменко М. А. Класифікація фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом сучасних перській і українських мовах / М. А. Охріменко. - Київ : Львів.філологічний часопис. - 2022. - 167 с.
Кудлай О. Б. "БОРОТЬБА" [Електронний ресурс] / О. Б. Кудлай ; Інститут історії України // Енциклопедія історії України. - Т. 1 : А-В / редкол. В. А. Смолій та ін. - Київ : Наукова думка, 2003. - 688 с.: іл. - Режим доступа: http://www.history.org.ua/?termin=Borotba.
Філь Г. Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови [Електронний ресурс] / Г. Філь, І. Патен // Молодь і ринок. - 2012.- № 8 (91). - С. 66. - Режим доступа: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16899/Prokopenko.pdf?sequence=1.
Тодорова Н. Ю. Семантична та ідеографічна класифікацій англійських фразеологічних одиниць з компонентом на позначення зброї в англійській мові [Електронний ресурс] / Н. Ю. Тодорова // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. - 2021. - Т. 32 (71), № 1, Ч. 2. - С. 208-284. - Режим доступа: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3077/Sheveliuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.11.2023 22.04.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Шепетівка :: Запитання: 47488  
Людмила запитує:
Прошу допомогти підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: Використання нейромережі та чат-боту GPT для вивчення іноземної мови. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Chat GPT в Україні. Гайд для початківців [Електронний ресурс] / Технології для людей // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електронні дані. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=P_KTc0GiBCg. - Назва з екрана.
Іванка Іспанка. Як Як вчити іноземну мову зі штучним інтелектом GPT (на прикладі іспанської мови) [Електронний ресурс] / Іванка Іспанка // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електронні дані. - Режим доступа: ttps://www.youtube.com/watch?v=N7UANJyKdvg. - Назва з екрана.
Мельник А. Використання чат-боту CHATGPT у практичній мовній підготовці майбутніх викладачів англійської мови [Електронний ресурс] / А. Мельник // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. - 2023. - Т. 177, № 21. - С. 100-107. - Режим доступа: https://visnyk.chnpu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/96/95.
Пащенко К. 5 рекомендацій від ChatGPT для досконалого вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / К. Пащенко // Перший кембріджський центр : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступа: https://cambridge.ua/uk/blog/kak-vyuchit-angliyskiy-yazyk-5-sovetov-ot-chatgpt/. - Назва з екрана.
Чат-бот GPT для вивчення англійської [Електронний ресурс] // English Prime : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступа: https://englishprime.ua/uk/chat-bot-gpt/. - Назва з екрана.
Як зареєструватися в ChatGPT? [Електронний ресурс] / Ґречний Українець// Youtube.com : [відеохостинг]. - Електронні дані. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=CP3hnj_avS4. - Назва з екрана.
Як працювати з ChatGPT : поради від нейромережі та людей [Електронний ресурс] // Dou.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступа : https://dou.ua/forums/topic/42398/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Мовознавство :: 31.10.2023 09.10.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47477  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з теми "Сучасні форми роботи з навчання грамоти.(Хмари слів, Мікрофон, Кубик Блума, Гронування слів.) "
Наша відповідь:
Добрий день, наталіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – Використання хмари слів в освітньому процесі. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/dosvid-roboti-vikoristannya-hmari-sliv-v-osvitnomu-procesi-271846.html
– Кубик Блума – ігровий метод для розвитку критичного мислення. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/kubik-bluma-igroviy-metod-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya
– Кубик Блума – особливості використання у роботі з молодшими школярами. – Режим доступу: https://osnova.com.ua/kubik-bluma-osoblivosti-vikoristannya-u-roboti-z-molodshimi-shkolyarami-moi-pedagogichni-znahidki/
– Психологічні і?лінгвістичні засади методики навчання грамоти. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5253700/page:7/

– Паламар С. Особливості застосування хмари слів як дидактичний засіб у літературній освіті молодших школярів / С. Паламар, Л. Нежива // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – 2021. – № 36. – С. 45-52.
– Особливості навчання грамоти сучасних дітей: теорія та практика : зб. матеріалів обл. наук.-практ. семінару / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошкільної та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін.]. – Чернігів : ЧОШПО імені К.Д. Ушинського ; Видавництво ЧНТУ, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл.
– Білан О. Навчання елементів грамоти : ст. дошк. вік : [навч.-метод. посіб. : для вихователів закл. дошк. освіти] / О. Білан, Л. Цоба. – Львів : БОНА, 2023. – 165 с. : іл.
– Каплуновська О.М. Навчання грамоти : 5 : розвиток мовленнєвого та фонемат. слуху, слух. уваги, навичок читання, кмітливості, граф. навичок / О.М.Каплуновська. – Харків : Торсінг : Навчальна література, 2021. – 47, [1] с., включ. обкл. : іл. – (Підготовка до школи).
– Запольська А.Т. Ігрова грамота : інтегрований курс навчання грамоти : 1 кл. : [відповідно до Типових освітніх програм для 1-4 кл. закл. загал. серед. освіти, розроб. під кер. О. Я. Савченко, Р. Б. Шияна] / А.Т.Запольська. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2020. – (Нова українська школа).
– Миколенко Л.В. Українська мова (навчання грамоти) : 1 кл. : нова програма, 2018 / Л. В. Миколенко, Н. М. Олексієнко, О. Д. Трохименко. – Харків : Основа, 2019. – (Мій конспект – Нова українська школа).
– Пономарьова К.І. Подорож до мовної країни : посіб. з навчання грамоти (післябуквар. період) для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. І. Пономарьова. – Київ : Генеза, 2013. – 94 с. : іл. – (Веселкова школа).
– Зрожевська А.Я. Навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку грамоти : навч.-метод. посіб. / А.Я. Зрожевська, Т.Ф.Потоцька. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2012. – 259 с.
– Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 класі : посіб. для вчителя / М. С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2012. – 223 с. : табл. – (Вчителю початкових класів).
– Сапун Г.М. Уроки навчання грамоти : (письмо на розвиток мовлення) : [1 кл.] / Галина Сапун ; [ред. Л. Грибчук]. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 207 с. : іл.
– Нестандартні уроки навчання грамоти / [упоряд.: Т. Бишова, І. Стратілат]. – Київ : Шк. світ, 2010. – 126, [1] с. : іл. – (Бібліотека ”Шкільного світу” – Початкова освіта. Бібліотека. Початкова освіта).

.: Розділ: Мовознавство :: 25.10.2023 14.36.52 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Житомир :: Запитання: 47475  
Світлана запитує:
Лінгвопрагматичний аспект комунікативної ситуації переконання у сучасній англомовній прохі
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія : підручник. Львів, 2015. — 564 с.
Гусар М. В. Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / М. В. Гусар. ? Київ, 2004. ? 21 с.
Мартинова О. М. Особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної прози. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. 2010. — Вип. 51. — С. 125-127. Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О. С. Вусик. Тернопіль, 2013. — 576 с.
Шарманова Н. М. Етнічна соціалізація як основа лінгвокультурної інтеграції (на матеріалі мовних кліше) [Електронний ресурс] / Н. М. Шарманова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. — 2012. — Вип. 8. — С. 175-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2012_8_32.
Шарманова Н. М. Мовні кліше в мас-медійній комунікації : особливості маніпулятивного впливу. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. Кривий Ріг, 2015. — Вип. 12. — С. 210-227.

.: Розділ: Мовознавство :: 24.10.2023 22.41.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47472  
Ольга запитує:
Доброго дня! Дуже потребую ресурсів для написання роботи на тему "Загальномовна та індивідуально-авторська фраземіка в аспекті культурно-мовної ідентичності сьогодення"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бардукова Г. О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. О. Бардукова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 18 c.
Бечко Я. В. Особливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивами термічної семантики [Електронний ресурс] / Я. В. Бечко // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 1. — С. 194-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_32.
Венжинович Н. Лінгвокульторологічний аспект мовознавчих досліджень : навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студентів філол. ф-ту / Н. Венжинович; Ужгородський національний університет. — 2-ге вид., допов. і перероб.. — Ужгород : Сабов А. М., 2021. — 290 c.
Галас А. Спостереження над говірковою паремією і фраземікою [Електронний ресурс] / А. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2008. — Вип. 12. — С. 109-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2008_12_25.
Григораш С. М. Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. М. Григораш ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.
Гудима Н. Фраземіка української мови як засіб формування національно-патріотичного виховання учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Н. Гудима // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 362-367. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_64.
Демиденко Г. Г. Мовна репрезентація проксемічних засобів комунікації (на матеріалі української фраземіки) [Електронний ресурс] / Г. Г. Демиденко // Закарпатські філологічні студії. — 2022. — Вип. 23(1). — С. 70-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2022_23(1)__15.
Коваленко Н. Д. Народна фраземіка в лексикографічному опрацюванні Івана Огієнка [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_21.
Коваленко Н. Д. Сучасні методики запису та опрацювання фраземіки говірок [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 32(1). — С. 50-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_32(1)__16.
Коваленко Н. Д. Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична та філологічна. — 2015. — Вип. 11. — С. 221-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_39.
Коваленко Н. Регіональні атласи як джерело досліджень фраземіки говорів [Електронний ресурс] / Н. Коваленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 50. — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_50_16.
Краснобаєва-Чорна Ж. Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносиистемних мов) [Електронний ресурс] / Ж. Краснобаєва-Чорна // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2017. — Вип. 25. — С. 196-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2017_25_28.
Микитюк О. Р. Українські фраземи як засіб творення національної ідентичності [Електронний ресурс] / О. Р. Микитюк // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 1. — С. 179-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_1_35.
Папіш В. А. Доля поступилася (рецензія на монографію Н. Венжинович «Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокультурології») [Електронний ресурс] / В. А. Папіш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 186–188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2019_1_34.
Продан Ю. П. Поняття «термін-фразема» у лінгвістиці [Електронний ресурс] / Ю. П. Продан // Термінологічний вісник. — 2013. — Вип. 2(1). — С. 116-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(1)__13.
Редько Є. О. Особова фраземіка в українських арґо [Електронний ресурс] / Є. О. Редько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 74. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_41.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.10.2023 16.16.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.415191 seconds