Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44457  
Людмила запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про наукову діяльність Леоніда Булаховського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! На даний запит ми відповідали, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 7097; 43301. Також радимо опрацюва тинаступні джерела інформації:
Бибик С. Леонід Арсенійович Булаховський: біля витоків української лінгвостилістики [Електронний ресурс] / С. Бибик // Культура слова. — 2018. — Вип. 89. — С. 27-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2018_89_5.
Булаховський Л. Значення мовознавства / Л. Булаховський. — Київ : Рад. школа, 1962. — 39 с.
Демська О. До початків вивчення омонімії / О. М. Демська // Слов'ян. зб.: зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 19. — С. 7-14.
Карацуба М. Л. А. Булаховський як дослідник сербського народного епосу [Електронний ресурс] / М. Карацуба // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2011. — Вип. 15. — С. 384-392. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_15_54.
Лисиченко Т. Леонід Арсенійович Булаховський (до 125-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / Т. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 275-280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_46.
Лукінова Т. Академік Леонід Арсенійович Булаховський (до 50-річчя від дня смерті) [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Мовознавство. — 2011. — № 6. — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_6_2.
Лукінова Т. Академік Л. А. Булаховський і нормування української літературної мови [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 24. — С. 98-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_24_18.
Лукінова Т. Академік Л. А. Булаховський як етимолог [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2009. — Вип. 10. — С. 95-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2009_10_18.
Черниш Т. Л. А. Булаховський і проблеми історико-етимологічного дослідження української мови: (до походження укр. жевріти) [Електронний ресурс] / Т. Черниш // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 3. — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_3_23.

.: Розділ: Мовознавство :: 24.06.2020 10.49.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44448  
Ірина запитує:
Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення). Допоможіть , будь ласка, з літературою. Дякую
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Перегляньте будь ласка, вже виконані віртуальні довідки (через розширений пошук) за номерами 26733, 26743, 26773, 26749, 26754, а також такі джерела інформації:

Дубцова О. Багатозначність як лінгвальна причина комунікативних невдач (на матеріалі англомовного кінодискурсу) [Електронний ресурс] / О. Дубцова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. - 2013. - Вип. 668. - С. 19-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2013_668_5

Заграновська О. І. Типи комунікативних невдач, пов’язані з уживанням мовленнєвих жанрів (на матеріалі англійського, українського та російського мовлення) [Електронний ресурс] / О. І. Заграновська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 143-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(2)__45

Калініченко В. І. Особливості вербалізації концептів "SUCCESS" - " FAILURE" в англійській та "УСПІХ" - "НЕВДАЧА" в українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / В. І. Калініченко; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 21 c. - укp.

Кононова Д. В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Д. В. Кононова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 19 c. - укp.

Почепинська С. М. Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в художньому діалозі (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис...канд. філол. наук : 10.02.04 / С. М. Почепинська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2009. - 18 c. - укp.

Славова Л. Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) : Моногр. / Л. Л. Славова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 108 c. - Бібліогр.: с. 98-107. - укp.

Теличко В. О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. О. Теличко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 18 c. - укp.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.06.2020 16.48.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44447  
Лариса запитує:
Доброго дня! Можна підібрати літературу про стилістичні функції антонімів у поезії Б.-І. Антонича. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! На даний запит ми відповідали, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 36053.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.06.2020 16.11.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Днепр :: Запитання: 44423  
Ульяна запитує:
Добрый день,подскажите информацию о методике обучения по Вальфдорской системе.Спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Машкіна Л.А. Концептуальні засади вальдорфської педагогіки
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/peddysk_2011_9_50.pdf
Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2014 року, Київ. За заг. ред. В.Б. Халамендик / Мін-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, ІАО, АВІУ. – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – 220 с.
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2672/2/20161031_Kosenko_2015.pdf
Ідеї Р. Штайнера у сучасній освітній системі України
http://eprints.zu.edu.ua/12444/1/4.pdf
Передерій О.Л. Вальдорфська педагогіка як цілісна система навчання, виховання та розвитку особистості
http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2012/23/23.pdf
Мезенцева О.І. Соцільно-педагогічні основи гармонізації виховного середовища дитини в діяльності Вальдорфських шкіл
https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/MEZENTSEVA_diss.pdf
Концептуальні засади вальдорфської педагогіки (п.2.3)
https://eltutor.at.ua/Podskazki/Dychkivska.pdf
Ідеї вальдорфської педагогіки в сучасній освіті (розділ V)
https://core.ac.uk/download/pdf/42971150.pdf
Вальдорфська педагогіка
http://www.zakinppo.org.ua/onlajndovidnik-klasnogo-kerivnika/vihovni-tehnologii-ta-formi-roboti/1254-valdorfska-pedagogika
Вальдорфська педагогіка
https://studfile.net/preview/5511894/page:18/
Дошкільна освіта у теоретичних конструктах вальдорфської педагогіки
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/view/2632/2660
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/stezhina2014.pdf
Вальдорфская методика обучения. Ее преимущества и недостатки
http://lcfreeway.com/valdorfskaya-metodika-obucheniya-ee-preimushhestva-i-nedostatki/
Вальдорфская педагогика: что это и кому подойдёт
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/sut-i-principy-valdorfskoj-pedagogiki
Вальдорфская педагогика и ее реализация в практике школы
https://kpfu.ru/staff_files/F1967616510/Valdorfskaya_pedagogika.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 16.06.2020 12.08.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 44407  
Іванна запитує:
Добрий вечір. Підберіть, будь ласка, літературу до теми ''Стилістична характеристика слів у словниках української мови''(можуть бути і практичні збірники вправ зі стилістики). Дуже дякую!)
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Балог В. Нові й актуалізовані слова та значення : словник. матеріали 2002 - 2010 : 1 550 слів і словосполук / В. О. Балог, Н. Є. Лозова, Л. О. Тименко, О. М. Тищенко; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2010. — 280 c.
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : Навч. посіб. / Г. Волкотруб. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. — 255 с.
Горох Г. В. Робота з комунікативно-стилістичними вправами на заняттях зі стилістики української мови [Електронний ресурс] / Г. В. Горох // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 30. — С. 72-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_19
Грицина В. Функціонування інфраструктурних одиниць у різних стилях української мови / В. Грицина // Дивослово. — 2013. — № 7-8. — С. 39-43.
Деркач О. Зміст і структура текстів різних стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри : українська мова, 11 клас / О. Деркач // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 1. — С. 33-37.
Зубков М. Норми й культура української мови фахової спрямованості : присвяч. 90-річчю ухвалення собор. (харків.) правопису / М. Зубков ; в авт. ред. — Київ : Арій, 2018. — 607 с.
Конторчук Г. Стилістика сучасної української мови : практ. курс : навч. посіб. для студ... / Г. Конторчук ; Міністерство освіти, науки та молоді і спорту України ; Житомирський державний університет ім. І. Франка. - 2-е вид., переробл. і допов. — Житомир : Рута, 2012. — 219 с.
Кучеренко І. Формування мовної особистості учня сучасної школи стилістичними засобами словотвору / І. Кучеренко // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 5. — С. 3-8.
Побідаш І. Практична стилістика української мови [Текст] : зб. вправ / І. Побідаш ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ : НТУУ "КПІ", 2011. — 64 с.
Попова Л. Від слова до тексту: теоретико-практичний аспект використання стилістичних вправ / Л. Попова // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 5. — С. 42-44.
Попович А. Особливості використання методу стилістичного експерименту на уроках української мови / А. Попович // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 22-25.
Редька Т. Практична стилістика на уроках української мови та літератури : [матеріали до уроків] / Т. Редька // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2013. — № 17. — С. 24-30.
Рижко О. М. Стилістика української мови : практикум: навч. посіб. / О. М. Рижко ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ, 2008. — 250 c.
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. : у 28 вип. Вип. 14. К / ред.: Д. Гринчишин, Г. Войтів; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Львів, 2008. — 256 c.
Станіслав О. Stylistique francaise. Cours theorique et pratique : навч. посіб. для студ. / О. Станіслав ; Волинський національний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету, 2010. — 195 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.06.2020 22.05.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.285238 seconds