Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 43684  
Надія запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інтернет-посилання, де можна знайти підручник Горпинич В. Морфологія української мови. Підручник. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Повний текст підручника Горпинич В. Морфологія української мови читайте за гіперпосиланням: http://shron1.chtyvo.org.ua/Horpynych_Volodymyr/Morfolohiia_ukrainskoi_movy.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 16.12.2019 15.53.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Виноградів :: Запитання: 43676  
Вікторія запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати ґрунтовну інформацію до теми "Суржик в українській мові"
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте наступні джерела:
Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : [навч. посіб.] / за заг. ред О. Сербенської ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Світ, 1994. – 152 c.
Бойко І. Проблеми сучасного українського мовлення / І. Бойко // Справи сімейні. - 2012. - № 3. - С. 13.
Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком / Л. Масенко. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. - 135 с.
Масенко Л. Суржик у сучасній художній літературі / Л. Масенко // Дивослово. - 2011. - № 4. - С. 25-30.
Підліснюк Т. І. Суржик мовоньку вивчає : квест-гра / Т. І. Підліснюк // Розкажіть онуку. - 2018. - № 10. - С. 35-40.
Загрядська Т. Суржик – проблема сучасної української мови [Електронний ресурс] / Т. Загрядська // Хрещатик. – 2015. – 31 жовтня. – Режим доступу: http://kreschatic.kiev.ua/ua/5238/news/1446241290.html.
Клярська Г. Ю. Суржик – проблема українського суспільства та мовлення [Електронний ресурс] / Г. Ю. Клярська, О. Д. Тарасенко // Наук. вісник Міжнар. гуманітарн. університету. Сер.: Філологія. – 2019. - № 38, Т. 3. – С. 80-82. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v38/part_3/23.pdf.
Обережно, суржик! (зведена таблиця [набільших шкідників нашого мовлення]) [Електронний ресурс] // Українська онлайн Спільнота вебсайт. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://webcommunity.org.ua/2010/01/26/oberezhno-suzhryk-zvedena-tablytsya/. – Назва з екрану.
Тараненко О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози [Електронний ресурс] / О. Тараненко // Мовознавство. – 2008. - № 1 . – С. 14-30. – Режим доступу: https://movoznavstvo.org.ua/index.php?option=com_attachments&task=download&id=409.
Цветкова Н. Суржик - феномен не тільки мовної, а й геополітичної стратегії. Це симптоматичний варіант відповіді на питання вибору України [Електронний ресурс] / Н. Цветкова // Fakeoff.org [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: http://fakeoff.org/culture/surzhik-problema-suchasnoi-ukrainskoi-movi. – Назва з екрану.
Явище суржику в українській мові, або «Для чого мові бур’яни?» : [Електронна презнтація] // Кафедра українознавства та латинської мови Нац. фармацевтичного університету : [вебсайт]. – Електрон. дан. - Режим доступу: http://ukrlat.nuph.edu.ua/images/Явище_суржику.pdf.. – Назва з екрану.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.12.2019 19.20.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Ужгород :: Запитання: 43675  
Ірина запитує:
добрий день! допоможыть знайти лытературу на тему Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
hhttp://vetlabresearch.gov.ua/naukovo-doslidna-rabota/normatyvno-pravovi-dokumenty/?ELEMENT_ID=193
ttp://tes.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/ДСТУ-1.5-НАЦІОНАЛЬНА-СТАНДАРТИЗАЦІЯ.pdf
ДСТУ 1.5:2015 Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/DSTY_1_5_2015.pdf
ДСТУ 1.2:2003. Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів.
https://dnaop.com/html/43908/doc-ДСТУ_1.2_2003
СТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів
https://dnaop.com/html/44159/doc-ДСТУ_1.6_2004
Стефанчук Р.О. Правове письмо: навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 148с.
https://westudents.com.ua/knigi/71-pravove-pismo-stefanchuk-ro.html
Поняття і види нормативних документів
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=2862
https://pidruchniki.com/1404050451386/dokumentoznavstvo/normativni_patentni_dokumenti

.: Розділ: Мовознавство :: 14.12.2019 08.09.02 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Неля із міста: Ізмаїл :: Запитання: 43672  
Неля запитує:
Добрий день, підберіть літературу про просторіччя в українській мові. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Неля! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Дика Л. Просторічна лексика : порушення норми чи закономірний розвиток української мови? [Електронний ресурс] / Л. Дика // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2012. — Т. 137. — С. 62-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_15
Лексика української мови з погляду сфер вживання: загальновживана, спеціальна, діалектна, термінологічна, жаргонна [Електронний ресурс] // Хмельницький національний університет [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0945&T=07&lng=1&st=0 . — Назва з екрана. — Дата звернення 16.12.2019
Просторіччя [Електронний ресурс] // Словник літературознавчих термінів [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://ukrlit.org/slovnyk/просторіччя — Назва з екрана. — Дата звернення 16.12.2019
Товстенко В. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище / В. Товстенко ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : 2003. — 278 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 13.12.2019 19.53.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 43667  
Анастасія запитує:
Допоможіть знайти літературу про ученого-фольклориста К. Квітку
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Перегляньте наступні джерела:
Байкєніч Г. Школа патріота : [добірка матеріалів про історичні події та видатних діячів 20-21 ст. в Україні] / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. - 2019. - № 1. - Школа патріота. - . 1-48.
Грабовский С. Незнакомый знакомец Климент Квитка : личность / С. Грабовский // День. - 2013. - 20-21 сент. - С. 21.
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шк. світ). - 2014. - № 13. - С. 4-28.
Диба А. Г. Про себе, про родину, про Батьківщину… : розповідає К. Квітка (1880-1953) / А. Диба // Проблеми етномузикології. – 2014. – Вип. 9. – С. 226-242.
Іваницький А. Перевидання «Українських народних мелодій» К. Квітки: наук. значення і проблематика / А. Іваницький // Нар. творчість і етнографія. – 2005. - № 6. – С. 4-17.
Козицький П. Климент Квітка і сучасна українська музика / П. Козицький // Нове мистецтво. – 1928. - № 8. – С. 34-35.
Луканюк Б. Климент Квітка. Про ставлення тактової риси : коментар / Б. Луканюк // Наук. зб. Львів. нац. музичної академії імені Миколи Лисенка. – 2012. – Вип. 28. – С. 20-42.
Нестеренко П. Вчений, музикознавець, фольклорист : До 125-річчя від дня народження Климента Квітки / П. Нестеренко // Урядовий кур'єр. - 2005.- 5 лют. - С. 8-9.
Сімчук О. Леся Українка і вередливі кобзарі : як починався український звукозапис / О. Сімчук // Літ. Україна. - 2019. - 3 серпня. - С. 20.
Сторожук А. І. Климент Квітка / А. І. Сторожук. – Київ : Фенікс, 1998. – 100 с.
Сторожук А. І. Історизм етномузикології Климента Квітки : дис.. … канд.. мистецтвознавства/ А. І. Сторожук. – Київ, 2000. – 181 с.
Усенко І. Б. Квітка Климентій Васильович / І. Б. Усенко // Енциклопедія історії України : у 10 тт. / редкол. В. А. Смолій та ін. – Київ, 2007. – Т. 4: Ка-Ком. – С. 164.
У тіні Лесиної слави : 135 років з дня народження Климента Квітки // Урядовий кур'єр. - 2015. - 31 січ. - С. 9.
Яківчук Г. В. Особистість – педагог – учений : (до 135-річчя від дня народження Климента Квітки) / Г. В. Яківчук // Мистецтво та освіта. - 2015. - № 3. - С. 59-60.
Бугрим В. Славетні постаті світу [Електронний ресурс] : до 140-річчя від дня народження видатного етномузикознавця К. В. Квітки / В. Бугрим // Світогляд. – 2019. – № 2. – С.64-69. – Режим доступу: ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/journals/svitogliad/svit-2019-14-2/svitoglyad-2019-14-2-08-bugrym.pdf.
Салогуб В. Квітка Климент Васильович (1880–1953). Український фольклорист-музикознавець, професор, уродженець с. Хмелів Роменського р-ну [Електронний ресурс] / В. Салогуб. – Режим доступу: http://romny-bibl.edukit.sumy.ua/Files/downloadcenter/ downloadcenter/Квітка.pdf.
Степаненко Н. Климент Квітка на сторінках тижневика «Рідний край» [Електронний ресурс] / Н. Степаненко // Рідний край. – 2017. - № 2. – С. 145-148. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9783/1/31.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.12.2019 12.47.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.634307 seconds