Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Суми :: Вопрос: 47067  
Тетяна спрашивает:
Добрий день, потрібні джерела на тему "Сучасні шляхи оптимізації навчання англійської мови в початковій школі під час онлайн-навчання". Дякую за допомогу
Наш ответ:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Безкоровайна О. В. Специфіка методики викладання іноземної мови (англійської) в початковій школі [Електронний ресурс] / О. В. Безкоровайна, Г. С. Павлюк // Інноватика у вихованні. — 2017. — Вип. 6. — С. 63-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_6_9.
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2017. — Вип. 6. — С. 230-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_27.
Бескорса О. Сутнісні характеристики цифрової культури майбутнього вчителя англійської мови початкової школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 1. — С. 209-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2021_1_24.
Богачик М. С. Особливості застосування сучасних методів навчання англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / М. С. Богачик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 5. — С. 114-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_5_34.
Бойко Я. Мобільний телефон як складник цифрової технології навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. — 2020. — Вип. 1. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_1_5.
Бойко Я. Особливості використання системи оцінювання та сучасних цифрових технологій у процесі навчання англійської мови [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. — 2021. — Вип. 1. — С. 63-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2021_1_9.
Волкова С. Г. Онлайн-навчання іноземних мов у контексті навчання впродовж життя [Електронний ресурс] / С. Г. Волкова, Г. Р. Вороніна // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_11.
Зубрик А. Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів початкових класів [Електронний ресурс] / А. Зубрик // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 28(2). — С. 87-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_28(2)__16.
Клімова О. А. Інструменти для дистанційного навчання на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / О. А. Клімова // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/instrumenty-dlia-dystantsiinoho-navchannia-na-urokakh-anhliiskoi-movy-624543.html. — Дата звернення :15.03.2023.
Ленець І. П. Роль інформаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / І. П. Ленець, О. Г. Гавриш // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2017. — № 4(2). — С. 26-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2017_4(2)__8.
Сеньків О. Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку «Мій будинок. Моя квартира») [Електронний ресурс] / О. Сеньків, Б. Витрикуш // Молодь і ринок. — 2014. — № 6. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_6_26.
Чернега Ю. В. Презентація «Сучасні засоби навчання на уроках англійської мови» [Електронний ресурс] / О. А. Чернега // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sucasni-zasobi-navcanna-na-urokah-anglijskoi-movi-124567.html. — Дата звернення :15.03.2023.

.: Раздел: Языкознание :: 15.03.2023 11.36.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Черкаси :: Вопрос: 47016  
Олена спрашивает:
Добрий день. Потрібні джерела на тему: Іван Ющук вчений-мовознавець. Дякую
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам скористатись такими джерелами:
Гринів О. Замилування в рідний край з пересторогою : дитяча сторінка / О. Гринів // Слово Просвіти. — 2018. — 7-13 черв. — С. 15.
Кулик Н. Хранитель мови : пам’яті педагога / Н. Кулик // Освіта України. — 2021. — 12 квітня. — С. 13-15.
Омельчук С. Новаторство Івана Ющука в українській лінгводидактиці кінця 20-початку 21 сторіччя / С. Омельчук // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 36-42.
Пасемко І. Іван Ющук - письменник, перекладач, учений (до 70-річчя від дня народження) / І. Пасемко, О. Сливинський // Слово і час. — 2003. — № 11. — С. 7-9.
Пилипчук Д. Шукаючи спільне, шукати себе... / Д. Пилипчук // Слово Просвіти. — 2017. — 11-17 трав. — С. 4. — Рец. на кн.: Ющук І. Словник української мови з VI століття. — Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2017. — 352 с.
Шкріба С. Педагогічні нововведення І. Ющука в царину українського мовознавства (на матеріалі повісті «Троє на Місяці») [Електронний ресурс] / С. Шкріба // Педагогічний дискурс. — 2022. — Вип. 32. — С. 36-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2022_32_7.
Ющук І. Життя як самовідданість і успіх : передювілейний діалог / І. Ющук ; спілкувалася К. Рибалко // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 31-35.
Ющук І. П. Вступ до мовознавства : навч. посібник / І. П. Ющук. — Київ : Рута, 2000. — 128 с.
Ющук І. П. Лекції зі вступу до мовознавства : навч. посібник / І. П. Ющук. — Київ : Вид-во Міжнар. ін-ту лінгвістики та права, 1995. — 112 с.

.: Раздел: Языкознание :: 7.03.2023 07.20.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юрій из города: Черкаси :: Вопрос: 47004  
Юрій спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу про наукову діяльність Євгена Тимченко. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу за вашим запитом:
Глущенко В. Джерела вивчення історії української мови у студіях Є. К. Тимченка [Електронний ресурс] / В. Глущенко, І. Рябініна, К. Тищенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2017. — Вип. 5. — С. 8-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2017_5_4.
Євдокімова О. С. Полонізми в «Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст.» Є. Тимченка [Електронний ресурс] / О. С. Євдокімова // Мовні і концептуальні картини світу. — 2020. — Вип. 1. — С. 47-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2020_1_6.
Завальнюк О. М. Вчений-мовознавець Є. К. Тимченко і Кам’янець-Подільський державний український університет (1919 — 1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст.. — 2004. — Вип. 27. — С. 317-328.
Загнітко А. П. Синтагмальна модель відмінкової системи Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: давальний відмінок (II) / А. П. Загнітко // Зап. з укр. мовознавства. — 2017. — Вип. 24, т. 1. — С. 169-179.
Наєнко Г. Підручник Євгена Тимченка «Курс історії українського язика» та становлення історико-мовного дискурсу першої третини ХХ століття [Електронний ресурс] / Г. Наєнко // Українське мовознавство. — 2018. — Вип. 1. — С. 76-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Um_2018_1_10.
Осінчук Ю. В. Історичні словники як джерело вивчення церковнослов'янських запозичень / Ю. В. Осінчук // Зап. з укр. мовознавства : зб. наук. пр.. — 2019. — Вип. 26, т. 1. — С. 68-77.
Пена Л. І. Словотвір в «Українській граматиці» Євгена Тимченка [Електронний ресурс] / Л. І. Пена // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. — Вип. 7. — С. 62-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_15.
Тихоненко О. Лінгводидактична спадщина Є. К. Тимченка (до 150-річчя від дня народження видатного мовознавця) [Електронний ресурс] / О. Тихоненко // Філологічні науки. — 2016. — Вип. 24. — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_24_15.
Ципердюк О. Д. Мовознавча термінологія в праці Є. Тимченка «Номінатив і датив в українській мові» [Електронний ресурс] / О. Д. Ципердюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2015. — № 2. — С. 105-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2015_2_11.

.: Раздел: Языкознание :: 2.03.2023 16.40.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Назарій из города: Чернівці :: Вопрос: 46996  
Назарій спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про мовознавчу діяльність Олександра Пономаріва. Дякую за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам використати наступні джерела:
Видатні особистості з українського мовознавства : хрестоматія / [за заг. ред. Марини Навальної ; уклад.: Тетяна Левченко, Тетяна Чубань] ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». — Переяслав-Хмельницький : Вид-во К С В, 2016. — 171 с. : фот.
Карпіловська Є. Мова на повсякчас : [О. Пономарів. «Українське слово для всіх і кожного»] / Є. Карпіловська // Дивослово. — 2013. — № 6. — С. 60-61.
Кулик Н. Вартовий української мови : визначні постаті / Н. Кулик // Сучасна освіта України. — 2020. — 9 листопада. — С. 14-15.
Левчук І. Функційно-семантична специфіка префіксальних новотворів із компонентом анти- у мові інтернет-видань [Електронний ресурс] / І. Левчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2014. — № 12. — С. 93-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_12_20.
Пономарів О. Д. Український правопис: зміни майже без змін [Електронний ресурс] / О. Д. Пономарів // Теле- та радіожурналістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 323-324. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_41.
Пономарів О. Скарбниця — це не казна-що [Електронний ресурс] / О. Пономарів // Українська мова. — 2012. — № 1. — С. 151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2012_1_22.
Пономарів О. У Латвії — лат, у Литві — лит [Електронний ресурс] / О. Пономарів // Українська мова. — 2012. — № 1. — С. 115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2012_1_21.
Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посібник / О. Д. Пономарів. — Київ : Либідь, 2002. — 239 с.
Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. Пономарів. — Київ : Либідь, 2012. — 359 с.
Прокопович Л. С. Особливості апеляційної дії в комунікативному дискурсі [Електронний ресурс] / Л. С. Прокопович, О. Й. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 188-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_1_54.

.: Раздел: Языкознание :: 27.02.2023 21.45.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Рівне :: Вопрос: 46985  
Марина спрашивает:
Добрий вечір! Потрібна література на магістерську роботу на тему: "Мовностилістичні ознаки публічних промов В. Зеленського у період війни» (на матеріалі "Місяць війни. Хроніка подій. Промови та звернення Президента Володимира Зеленського")
Наш ответ:
Виступ Президента України 1 березня 2022 р. на засіданні Європарламенту // Економіка. Фінанси. Право. — 2022. — № 3. — С. 30.
Вольфовська О. О. Фоностилістичні особливості промови як різновиду публічного мовлення політиків [Електронний ресурс] / О. О. Вольфовська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 52. — С. 57-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_52_22
Кондратенко Н. В. Експресивний синтаксис у президентському дискурсі Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / Н. В. Кондратенко // Записки з українського мовознавства. — 2022. — Вип. 29. — С. 313-324. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2022_29_29
Лосєва І. В. Мовностилістичні ознаки політичних промов [Електронний ресурс] / І. В. Лосєва // Нова філологія. — 2012. — № 50. — С. 64-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_50_19
Перепелиця Г. Виклики для зовнішньої політики Президента України Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / Г. Перепелиця // Україна дипломатична. — 2019. — Вип. 20. — С. 462-481. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2019_20_52
Савчук В. І. Закономірності інтонаційного оформлення президентського мовлення у кризових і військових промовах [Електронний ресурс] / В. І. Савчук // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2019. — Вип. 30. — С. 51-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2019_30_8
Савчук В. Комплекс тактичних ліній розгортання і комунікативних ходів утілення публічних виступів президентів Сполучених Штатів [Електронний ресурс] / В. Савчук // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(4). — С. 153-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(4)__25
Удовик В. Публічні промови призидентів як складова документальної спадщини політичної історії [Електронний ресурс] / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 36. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_5
Харитонова Д. Д. Аксіологічні виміри інавгураційної промови В. Зеленського через призму гіперконцепту європейськість [Електронний ресурс] / Д. Д. Харитонова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 51(1). — С. 117-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_51(1)__29
Черненко Г. А. Лінгвоаксіологічне моделювання конфлікту між прибічниками та опонентами мирних ініціатив Президента України Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / Г. А. Черненко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2020. — Вип. 1. — С. 126-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2020_1_13
Шастун Д. А. Аналіз концепту "незалежність" на основі промов президентів України та Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / Д. А. Шастун, О. В. Кулина // Закарпатські філологічні студії. — 2021. — Вип. 18. — С. 168-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2021_18_32
Шевчук О. Концепт війни та миру у промовах Дональда Трампа та Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / О. Шевчук, О. Кравченко // Acta de historia & politica: saeculum XXI. — 2019. — Vol. 1. — С. 117-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahps_2019_1_14
Шкворченко Н. Вербальна токсичність у публічних промовах політиків США, Великої Британії та України (зіставний ракурс) [Електронний ресурс] / Н. Шкворченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2021. — Т. 32(71), № 4(2). — С. 163-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2021_32(71)_4(2)__29
Яковенко Ю. Виступ політика як об’єкт дослідження [Електронний ресурс] / Ю. Яковенко // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. — 2022. — Вип. 41. — С. 353-358. — Режим доступу: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/42_2022/46.pdf
Яковлев Д. В. Президент говорить! Новорічні звернення президентів України: політичний PR, ритуал, раціональний дискурс (частина 2: В. Янукович, П. Порошенко, В. Зеленський) [Електронний ресурс] / Д. В. Яковлев, І. В. Шамша, Л. І. Яковлева // Габітус. — 2020. — Вип. 19. — С. 37-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_19_8

.: Раздел: Языкознание :: 22.02.2023 18.25.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.802643 seconds