Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45386
   


Автор вопроса: Світлана из города: Острог :: Вопрос: 46327  
Світлана спрашивает:
Добрий вечір, ми з України! Допоможіть, будь ласка, із підбіркою літератури на курсову роботу. Тема звучить так: «Українська лексика у праці «Словарь русского языка XI–XVIIвеков» (на матеріалі тому №12)». Завчасно дякую Вам.
Наш ответ:
Доброго дня! На жаль із доступних наразі джерел за вашим запитом відсутня інформація.

.: Раздел: Языкознание :: 6.04.2022 20.17.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Роксолана из города: Ужгород :: Вопрос: 46224  
Роксолана спрашивает:
Добрий вечір. Підберіть, будь ласка, літературу до теми "Практичні вправи та завдання з фразеології на уроках української мови"
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Тренувальні вправи з теми "Фразеологія"
https://naurok.com.ua/trenuvalni-vpravi-z-temi-frazeologiya-136619.html
https://naurok.com.ua/cikl-urokiv-z-ukra-nsko-movi-frazeologiya-215933.html
Збірник практичних завдань, вправ і текстів диктантів до теми «Фразеологія»
https://naurok.com.ua/zbirnik-praktichnih-zavdan-vprav-i-tekstiv-diktantiv-do-temi-frazeologiya-84600.html
Збірка вправ "Подорож у світ фразеології"
https://vseosvita.ua/library/zbirka-vprav-podoroz-u-svit-frazeologii-191804.html
Збірник вправ з фразеології
https://naurok.com.ua/zbirnik-vprav-z-frazeologi-237498.html
https://urok-ua.com/robota-nad-frazeologizmami-na-urokah-ukrayinskoyi-movi-2-4-klasi/
https://natakun75.blogspot.com/p/blog-page_35.html
https://vseosvita.ua/library/igrovi-elementi-na-urokah-ukrainskoi-movi-do-temi-frazeologia-336697.html
Система вправ з фразеологізмами
https://naurok.com.ua/sistema-vprav-z-frazeologizmami-29355.html
http://www.startpedahohika.com/sotems-199-1.html
https://ua-referat.com/Фразеологізми_як_засіб_образного_мовлення_молодших_школярів
https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-z-metodiki-vikladanna-vivcenna-frazeologii-v-skilnomu-kursi-ukrainskoi-movi-178346.html

.: Раздел: Языкознание :: 28.01.2022 22.49.47 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 46154  
Дмитро спрашивает:
Книги з вивчення англійської мови самостійно
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути такі джерела:
Гофман Ганс Т. Самовчитель англійської мови : навч. посіб. : Практичний курс / Ганс Т. Гофман ; пер. та адапт. О. В. Петренко, Б. М. Ажнюк. — Київ : Методика, 2009. — 272 с. — (Langenscheidt).
Калита А. Посібник для самостійної роботи з англійської мови = The Self-Study Guide in English : (1 курс) / А. Калита, Л. Тараненко. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. — 79 с.

.: Раздел: Языкознание :: 21.12.2021 23.29.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 46146  
Анастасія спрашивает:
Доброго вечора!Допоможіть з пошуком джерел з інформацією, для наукової роботи, з німецької мови. Ономастика. Топоніміка.Топоніми в німецькій мові. Назви гір, річок, лісів.
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасія! Перегляньте наступні джерела:
Білоус І. Л. Власні назви у німецьких газетно-публіцистичних жанрах : дис... канд. філол. наук / І. Л. Білоус. – Херсон, 2014. – 178 с.
Головчак Н. І. Німецькі прізвища Закарпаття: дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. І. Головчак. – О., 2003. – 219 с.
Кам’янець В. М. Структурні, семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріалі особових імен, прізвиськ та псевдонімів) : дис.... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. М. Кам’янець. – Львів, 2001. – 168 с.
Катернюк В. В. Структурно-семантичні характеристики неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах : дис.... канд. філол. наук : 10.02.15 / В. В. Катернюк – Київ, 2010. – 188 с.
Ковбасюк Л. А. Топоніми з компонентом «кольороназва» у німецькій та англійській мовах / Л. А. Ковбасюк // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. ст. – Київ : Видав. центр КНЛУ, 2007. – Вип. 8. – С. 182-188.
Найдюк О. В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / О. В. Найдюк. – Луцьк, 2008. – 200 с.
Фірсова Ю. А. Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект : дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. А. Фірсова. – Київ, 2002. – 194 с.
Бияк Н. Традиційні найменування України у німецькій мові (на матеріалі творів німецької та австрійської літератури) [Електронний ресурс] / Н. Бияк // Наукові записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. : Мовознавство. – 2017. – Вип. 1 (27). – С. 32–35. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8339/1/Byjak.pdf.
Ковбасюк Л. А. Ономастика сучасної німецької мови: здобутки та перспективи німецької та української германістики [Електронний ресурс] / Л. А. Ковбасюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. - 2015. - Вип. 58. - С. 152-154. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2015_58_59.pdf.
Ковбасюк Л. А. Новітні аспекти вивчення ономастичного простору сучасної німецької мови [Електронний ресурс] / Л. А. Ковбасюк // Філологія ХХІ століття: терія, практика, перспектива : зб. ст. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 року, м. Одеса. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/863/АСПЕКТИ_ВИВЧЕННЯ_ОНОМАСТИЧНОГО_ПРОСТОРУ_СУЧАСНОЇ_НІМЕЦЬКОЇ_МОВИ.pdf?sequence=1.
Олійник А. М. Oсобливості відтворення власних назв у казках [Електронний ресурс] / А. М.Олійник, Л. В. Жукова. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/17006/Олейник.pdf.
Шишліна О. Власні імена в аграрній терміносистемі сучасної німецької мови / О. Шишліна // Наук. записки : матер. 5 Міжнар. наук.-практ. конф.
«Мови і світ: дослідження та викладання». Сер.: Філологічні науки. - Вип. 95. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 343-347. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62510920/5797707120200328-79894-1wgwp3s-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1639988217&Signature=Gsb-x8ljk0jXARnW1Oir~iNP6ZXTMCmAQc417lhk~gYEIC22wM1Hk2pQfRu~tV1ZuD3AMfcgxERkP9ae4qs53jCKYZWMeC1LcaJqA5rcVxfsFc1wkQi0B-YDg7n4lICGxTPr2dYX~gKcyBe7yWQ0EHmdFFIXdN6ZtBDup4rgNUswDX35UD8Tt6Vd7k0IvUeK6kMsJorWbQS7sqNPignAR1rOlqfvyJLXeJIVhhw6CpyC4JCP15ndJ2tN0HW0TP-FDzTnwgHwbpk~GssxxzJqKxUWeBz~Rrgzu9lFPeGh4Zxq11aoa9jFFBKi2JbxIBThPLz0HCEgSFxEyGzW36VZsQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=343.

.: Раздел: Языкознание :: 18.12.2021 23.55.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Суми :: Вопрос: 46136  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Теорія і практика публічної промови: специфіка, етикет, параметри публічного мовлення, риторичні та мовні прийоми". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Єщенко Т. А. Теорія і практика професійної комунікації [Електронний ресурс] : [методичні матеріали до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з елективного курсу для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація»] / Т. А. Єщенко. — Львів : Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2019. — 65 с. — Режим доступу: https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_ukrlang/05. Видавнича діяльність кафедри для забезпечення дистанційної форми навчання_навчання_методичні_матеріали/teoriya_i_praktyka_profesiynoyi_ komunikatsiyi_1_kurs_farm_denna_forma_navchannya.pdf.
Загребельна Н. А. Теоретико-методологічні засади прокурорської риторики як складової теорії держави і права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. А. Загребельна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". — Київ, 2019. — 20 с.
Колотілова Н. А. Логіка та риторика: складові взаємозв'язку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Н. А. Колотілова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2020. — 35 с.
Мацько О. М. Практична риторика : навч. посіб. / О. М. Мацько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київський університет, 2019. — 239 с.
Овчиннікова А. П. Риторика як суспільно-культурне явище : курс лекцій / А. Овчиннікова. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 175 с.
Риторика : навч.-метод. посіб. / уклад. Л. Мафтин ; [відп. ред. С. Романюк] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича : Рута, 2020. — 343 с.

.: Раздел: Языкознание :: 14.12.2021 20.20.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.409444 seconds