Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Роксолана із міста: Ужгород :: Запитання: 46131  
Роксолана запитує:
Добрий вечір.Підберіть, будь ласка, літературу до курсової роботи на тему " Формування предметної компетентності учнів під час навчання фразеології". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Арделян О. В. Фразеологічна компетенція як складова частина іншомовної комунікативної компетентності [Електронний ресурс] / О. В. Арделян, О. Ю. Ситник // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 2(3). — С. 1-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_2(3)__3.
Бойко Н. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО : [добірки завдань за темами «Вставні слова», «Відокремлені обставини» та рубриками «Антисуржик», «Фразеологія», «Пароніми»] / Н. Бойко // Дивослово. — 2018. — № 1. — С. 10-16.
Греб М. Національно-культурний компонент змісту навчання лексикології і фразеології української мови / М. Греб // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 6. — С. 3-7.
Гудима Н. Формування національної свідомості учнів початкових класів засобами фразеологізмів [Електронний ресурс] / Н. Гудима // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 22(2). — С. 234-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_22(2)__42.
Курсова робота з методики викладання «Вивчення фразеології в шкільному курсі української мови» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-z-metodiki-vikladanna-vivcenna-frazeologii-v-skilnomu-kursi-ukrainskoi-movi-178346.html. — Дата звернення : 13.12.2021.
Лещенко Г. П. Компетентнісний підхід до вивчення фразеології в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / Г. П. Лещенко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2016. — Вип. 10(2). — С. 108-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(2)__23.
Мамчур Л. Формування мовної компетентності учнів основної школи: фонетичний і лексичний компоненти : наука — школі: мовознавчі студії / Л. Мамчур // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 10. — С. 2-6.
Рудюк Т. Дослідження проблеми формування лексико-фразеологічної компетентності старшокласників на засадах комунікативно-діяльнісного підходу [Електронний ресурс] / Т. Рудюк // Наука і освіта. — 2018. — № 4. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2018_4_11.
Стаття «Методика формування ключової комунікативної компетентності з мови учнів 4 класу засобами фразеологізмів» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-metodika-formuvanna-klucovoi-komunikativnoi-kompetentnosti-z-movi-ucniv-4-klasu-zasobami-frazeologizmiv-236731.html. — Дата звернення : 13.12.2021.
Турбарова Н. К. Про деякі аспекти фразеологічної роботи на уроках читання у контексті реалізації компетентнісного підходу [Електронний ресурс] / Н. К. Турбарова // Наука і освіта. — 2014. — № 3. — С. 187-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_3_44.
Українська мова : рівень стандарту : 10-й клас / Т. Грекало [и др.] // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 7. — С. 3-89.
Фразеологізми як засіб розвитку комунікативного та образного мовлення молодших школярів. Альбом фразеологізмів [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/frazeologizmi-ak-zasib-rozvitku-komunikativnogo-ta-obraznogo-movlenna-molodsih-skolariv-albom-frazeologizmiv-219748.html. — Дата звернення : 13.12.2021.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.12.2021 20.52.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Радовилів :: Запитання: 46111  
Катерина запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка літературу "Критичне мовлення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Артемова О. Розвиток креативного мовлення молодших школярів : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Артемова ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2001. — 210 арк.
Гайданка Д. Лінгвокреативність та її роль в оказіональному словотворенні [Електронний ресурс] / Д. Гайданка // Одеський лінгвістичний вісник. — 2015. — Вип. 5(1). — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2015_5(1)__7.
Горошкіна О. Шляхи формування креативності майбутніх учителів української мови [Електронний ресурс] / О. Горошкіна. // Науковий вісник Донбасу. — 2013. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_17.
Дроздова І. Семінарські та практичні заняття для розвитку креативних умінь студентів із професійного мовлення за фахом [Електронний ресурс] / І. Дроздова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2013. — Вип. 37. — С. 27-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_37_9.
Жаворонкова О. Уроки мовної креативності. 55 1 вправа для розвитку творчого мовлення / О. Жаворонкова. — Київ : Кравченко Я. О. [вид.], 2018. — 93 с.
Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н. Ф. Клименко [та ін.]. — Київ : [Вид. Дім Дмитра Бураго], 2008. — 335 с.
Михайличенко Н. Формування лінгвокреативності в мовленні майбутніх тележурналістів [Електронний ресурс] / Н. Михайличенко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2017. — Вип. 42. — С. 293-298. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2017_42_42.
Савчук О. Соціокультурна складова розвитку навичок креативного іншомовного писемного мовлення [Електронний ресурс] / О. Савчук // Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 1. — С. 590-595. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_1_100.
Терп’як О. Аналіз програм для поглибленого вивчення української мови як частина дослідження процесу формування креативного писемного мовлення в ліцеїстів гуманітарних класів [Електронний ресурс] / О. Терп’як // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. — 2014. — Вип. 29. — С. 68-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_29_17.
Флемінг К. Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником / К. Флемінґ ; [пер. з англ. Ш. Нодя]. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. — 238, [1] с.

.: Розділ: Мовознавство :: 7.12.2021 10.25.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46066  
Тетяна запитує:
Добрий день, питання: Ономастика. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Onomastyka
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32501/19-Zubko.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13237/Luchyk_Slovianska_onomastyka_stan_i_perspektyvy_rozvytku.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/en/vypusky-zhurnalu/2018-2/zhurnal-ukrayinska-mova-3-67-2018/ukrayinska-akademichna-onomastyka-mynule-sogodennya-majbutnye.html
https://core.ac.uk/download/pdf/149236163.pdf
https://stud.com.ua/122989/literatura/onomastika
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20310/1/Колесник Н. С..pdf
http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Karpen4.pdf

– Компан О. Ономастика як допоміжна історична дисципліна / О.Компан // Історичні джерела та їх використання. – Київ, 1966. – Вип. 2.
– Вербич С. Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє / С. Вербич // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 28-39.
– Бучко Г.Є. Історична та сучасна українська ономастика : вибр. пр. / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013. – 455 с.
– Карпенко Ю.О. Літературна ономастика : зб. ст. / Ю. Карпенко ; [упоряд. М. Р. Мельник ; відп. ред. М. І. Зубов] ; НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2008. – 324 с.
– Регіональна ономастика : матеріали IV Регіон. наук.-практ. конф. з ономастики / М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 99 с.
– Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : автореф. дис… д-ра філол. наук : 10.02.15 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; О.Ю.Карпенко. – Київ, 2006. – 32, [1] с.
– Слов’янська ономастика : зб. наук. пр. на честь 70-річчя д-ра філол. наук, проф. П.П.Чучки / НАН України. Ін-т укр. мови. М-во освіти України. Ужгор. держ. ун-т ; [Упоряд. С.М.Медвідь ; Редкол.: С.М.Медвідь (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відд. ком. інформ., 1998. – 236 с.
– Походження і значення імен // Наука і суспільство. – 1998. – № 1-2. – C.70-74.
– Питання ономастики : (матеріали ІІ Республіканської наради з питань ономастики) / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні ; відп. ред. К. К. Цілуйко. - Київ : Наукова думка, 1965. – 308 с.
– Ономастика України. – Київ, 1992. – 275с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.11.2021 12.20.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Дніпро :: Запитання: 46042  
Катя запитує:
Добрий день. Мені потрібно джерела на тему Особливості перекладів акронімів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37799. Також ви можете додатково опрацювати такі джерела:
Бондаренко О. Особливості перекладу абревіатур, акронімів і скорочень [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2015. — Вип. 1. — С. 76-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2015_1_10.
Лучук О. М. Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних відносин, економіки і права / О. М. Лучук. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 190 c.
Максимов С. Є. Фактор доречності/недоречності у перекладі / С. Є. Максимов // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2004. — № 4. — С. 41-43.
Міщинська І. Абревіатури та акроніми в економічному та бізнес-дискурсі [Електронний ресурс] / І. Міщинська // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 7. — С. 221-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_7_23.
Ніколаєва Т. М. Лексико-семантичні особливості акронімів і методи їх перекладу в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / Т. М. Ніколаєва // International journal of philology. — 2020. — Vol. 11, № 2. — С. 81-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2020_11_2_13.
Ніколаєва Т. М. Лексико-семантичні особливості акронімів сучасної англійської мови [Електронний ресурс] / Т. М. Ніколаєва // Нова філологія. — 2020. — № 80(2). — С. 73-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2020_80(2)__13.
Стегніцька Л. В. Пропріативна складова акронімів та абревіатур в англійській медичній термінології [Електронний ресурс] / Л. В. Стегніцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 12. — С. 154-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_12_43.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.11.2021 10.34.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Львів :: Запитання: 45998  
Таїсія запитує:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, повне ім'я, по-батькові автора атласу будівельної лексики Західного Полісся.
Наша відповідь:
Доброго дня, Таїсія! За вашим запитом повне ім'я, по-батькові автора - Євтушок Олексій Михайлович, його книга - Євтушок О. М. Атлас будівельної лексики Західного Полісся / О. М. Євтушок. - Рівне, 1993. - 134 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 7.11.2021 13.38.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 3.342237 seconds