Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 46936  
Анжела запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про мовознавчі дослідження Л. Мовчун. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Мовчун Л. В. Використання методу асоціативного експерименту в римології [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Українська мова. — 2018. — № 4. — С. 43-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2018_4_6.
Мовчун Л. В. Графічний параметр української рими [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Культура слова. — 2020. — Вип. 92. — С. 155-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2020_92_15.
Мовчун Л. В. Засоби образної репрезентації знань про риму в поетичному тексті / Л. В. Мовчун // Лінгвостилістичні студії. — 2015. — Вип. 2. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2015_2_14.
Мовчун Л. В. Лексикографування римових гнізд: традиції та інновації [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 54. — С. 129-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_54_50.
Мовчун Л. В. Матеріали до «Словника римового гнізда лексеми Україна» [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Лексикографічний бюлетень. — 2015. — Вип. 24. — С. 116-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lecbu_2015_24_16.
Мовчун Л. В. Метафоризація рими в українській поезії ХХ – початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 34. — С. 198-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_56.
Мовчун Л. В. Римографічна спадщина І. І. Гурина в контексті його лексикографічної праці [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 24. — С. 117-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_24_20.
Мовчун Л. В. Українська рима в системі мови і в мовній практиці [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Українська мова. — 2017. — № 2. — С. 84-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2017_2_10.
Мовчун Л. В. Філологічна термінологія в поетичному тексті і проблема художньої дефініції (на прикладі термінопоняття «рима») [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Термінологічний вісник. — 2013. — Вип. 2(1). — С. 155-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(1)__20.
Мовчун Л. В. Шляхи поповнення римового ресурсу української поетичної мови [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(2). — С. 46-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(2)__10.
Мовчун Л. В. Регулярні фонетичні варіанти слів в українській літературній мові (кінець XVIII- перша третина XX ст.) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л. В. Мовчун ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2000. — 225 с.
Науменко Л. П. Лінгвістичне портретування української рими. Рецензія на: Л. В. Мовчун. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Київ, 2020 [Електронний ресурс] / Л. П. Науменко // Українська мова. — 2021. — № 1. — С. 110-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2021_1_11.

.: Розділ: Мовознавство :: 6.02.2023 19.31.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 46926  
Вероніка запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про просторічну лексику в українській мові. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу:
Гарлицька Т. С. Місце та види розмовно-просторічної лексики в мовному побуті міста [Електронний ресурс] / Т. С. Гарлицька // Молодий вчений. — 2020. — № 6(1). — С. 140-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_6(1)__30.
Дуденко О. В. Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, І. І. Коломієць // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2017. — Вип. 12. — С. 65-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_19.
Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики : монографія / Б. О. Коваленко; МОНМС України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський, 2010. — 160 c.
Коновал І. І. Емотивно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка [Електронний ресурс] / І. І. Коновал // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 93. — С. 163-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2018_93_19.
Коновал І. І. Емотивно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка [Електронний ресурс] / І. І. Коновал // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 95. — С. 133-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2019_95_18.
Корнієнко І. Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка [Електронний ресурс] / І. Корнієнко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2016. — № 1. — С. 124-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_1_25.
Переломна О. Естетична функція діалектизмів та розмовно-просторічних елементів у мові художніх текстів Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Переломна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). — 2020. — Вип. 31. — С. 152-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2020_31_18.
Товстенко В. Жаргонізми як одне із джерел поповнення просторічної лексики [Електронний ресурс] / В. Товстенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2015. — Вип. 21. — С. 60-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2015_21_14.
Товстенко В. Р. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище : Моногр. / В. Р. Товстенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2003. — 278 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 3.02.2023 08.10.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46924  
Аліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література за темою "Гра слів(мовна гра) та каламбур у повсякденному спілкуванні". дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 42810. Крім того перегляньте нові джерела інформації за цією темою:
Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) / Т. А. Космеда, О. В. Халіман. - Дрогобич : Коло, 2013. - 228 с.
Болдирева А. Є. Переклад каламбурів як засобу створення гумористичного
ефекту: до постановки проблеми [Електронний ресурс] / А. Є. Болдирева. - Режим доступу: http://rgnotes.onu.edu.ua/article/download/93663/89202.
Ісакова А. К. Теоретичні аспекти дослідження поняття «Гра слів» в науковій парадигмі [Електронний ресурс] / А. К. Ісакова // Молодий вчений. - 2022. - С. 51-54. - Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/omp/index.php/conference/catalog/download/22/441/894-1.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.02.2023 10.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Кропивницький :: Запитання: 46906  
Світлана запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про українську етнолінгвістику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела:
Бідношия Ю. Хобзей Н. Наукові студії: діалектологія, етнолінгвістика, лексикографія / упоряд. О. Сімович ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 832 с. (Серія «Діалектологічна скриня»). Рецензія [Електронний ресурс] / Ю. Бідношия // Народна творчість та етнологія. — 2020. — № 2. — С. 119-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2020_2_16.
Грищук Е. Особливості етнолінгвістичної ідентичності представників різних мовних груп України [Електронний ресурс] / Е. Грищук, А. Коваленко // Psycholinguistics. — 2019. — Vol. 25, Iss. 1. — С. 49-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2019_25_1_5.
Дерба С. Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці [Електронний ресурс] / С. Дерба // Studia linguistica. — 2012. — Вип. 6(2). — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2012_6(2)__8.
Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень / В. В. Жайворонок // Мовознавство. — 2001. — № 5. — С. 48-63.
Жуйкова М. В. Генеза образної предикації в етнолінгвістичному аспекті : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 ; 10.02.02 / М. В. Жуйкова ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. — Київ, 2009. — 36 с.
Заїнчківська І. П. До питання визначення поняття «етнолінгвістичний простір України» [Електронний ресурс] / І. П. Заїнчківська // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2010. — Вип. 4. — С. 45-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2010_4_7.
Суховій О. О. Тематичне поле віку людини в українській фразеології: етнолінгвістичний і лінгвокультурологічний підходи [Електронний ресурс] / О. О. Суховій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2004. — Вип. 10. — С. 139-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_19.
Цимбал Н. А. Мотивація української діалектної лексики в етнолінгвістичному аспекті [Електронний ресурс] / Н. А. Цимбал // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2014. — Вип. 7. — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2014_7_44.
Шарманова Н. Етнолінгвістичні студії як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього словесника [Електронний ресурс] / Н. Шарманова // Рідна школа. — 2010. — № 7-8. — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_7-8_16.
Шарманова, Н. Етнолінгвістика : [навч. посіб. для студентів ф-ту укр. філології] / Н. М. Шарманова ; [за ред. Ж. В. Колоїз]. — Кривий Ріг : АСТЕРІКС, 2015. — 190 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.01.2023 10.28.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 46903  
Вікторія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання дипломної роботи за темою "Лексико-семантичні засоби вираження комічного у ситкомах та проблеми їх перекладу"
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте таку літературу:
Бондаренко К. Універсальне та національно специфічне в текстах гумористичних ситкомів [Електронний ресурс] / К. Бондаренко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(3). — С. 99-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(3)__26.
Волченко О. М. Лексико-семантичні та граматичні засоби реалізації зв’язності тексту в англо-українському художньому перекладі [Електронний ресурс] / О. М. Волченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 45. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_61.
Демиденко О. П. Деякі особливості відтворення мовної гри в українських перекладах англомовних ситкомів [Електронний ресурс] / О. П. Демиденко, О. В. Козиряцька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 4. — С. 82-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2018_4_22.
Десятник Г. О. Види, жанри і типи екранної творчості : словник-довідник / Г. О. Десятник; Київ. міжнар. ун-т. — Київ : КиМУ, 2013. — 323 c.
Загороднюк Ю. А. Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі [Електронний ресурс] / Ю. А. Загороднюк // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 99. — С. 278-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_99_69.
Кириченко О. А. Вербалізація гумору в англомовних ситкомах [Електронний ресурс] / О. А. Кириченко, А. П. Король // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 51. — С. 214-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_82.
Пилипенко І. О. Лексико-семантичні заміни під час перекладу англомовних рекламних слоганів [Електронний ресурс] / І. О. Пилипенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(2). — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(2)__30.
Проценко Н. В. Лексико-семантичні підстановки в перекладі англомовних текстів [Електронний ресурс] / Н. В. Проценко // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2015. — Вип. 12. — С. 64-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2015_12_10.
Содель О. С. Застосування лексико-семантичних перекладацьких трансформацій як спосіб відтворення семантичних особливостей англійськомовних анекдотів [Електронний ресурс] / О. С. Содель // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2018. — № 16. — С. 64-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_16_15.
Содель О. Стратегiї i тактики вiдтворення комiчного, втiленого в англомовному анекдотi, в украiномовному перекладi [Електронний ресурс] / О. Содель // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 75. — С. 117-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_75_27.
Сунько Н. О. Лексико-семантичний аспект перекладу англомовних рекламних слоганів на українську мову [Електронний ресурс] / Н. О. Сунько, К. О. Сологуб // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 2. — С. 208-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2018_2_57.
Філонік О. Ю. Блендинг як засіб перекладу гри слів в англомовному ситкомі [Електронний ресурс] / О. Ю. Філонік, С. Ю. Уінтерз // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 5. — С. 220-224. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_5_63.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.01.2023 20.44.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.289788 seconds