Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44447  
Лариса запитує:
Доброго дня! Можна підібрати літературу про стилістичні функції антонімів у поезії Б.-І. Антонича. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! На даний запит ми відповідали, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 36053.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.06.2020 16.11.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Днепр :: Запитання: 44423  
Ульяна запитує:
Добрый день,подскажите информацию о методике обучения по Вальфдорской системе.Спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Машкіна Л.А. Концептуальні засади вальдорфської педагогіки
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/peddysk_2011_9_50.pdf
Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2014 року, Київ. За заг. ред. В.Б. Халамендик / Мін-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, ІАО, АВІУ. – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – 220 с.
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2672/2/20161031_Kosenko_2015.pdf
Ідеї Р. Штайнера у сучасній освітній системі України
http://eprints.zu.edu.ua/12444/1/4.pdf
Передерій О.Л. Вальдорфська педагогіка як цілісна система навчання, виховання та розвитку особистості
http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2012/23/23.pdf
Мезенцева О.І. Соцільно-педагогічні основи гармонізації виховного середовища дитини в діяльності Вальдорфських шкіл
https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/MEZENTSEVA_diss.pdf
Концептуальні засади вальдорфської педагогіки (п.2.3)
https://eltutor.at.ua/Podskazki/Dychkivska.pdf
Ідеї вальдорфської педагогіки в сучасній освіті (розділ V)
https://core.ac.uk/download/pdf/42971150.pdf
Вальдорфська педагогіка
http://www.zakinppo.org.ua/onlajndovidnik-klasnogo-kerivnika/vihovni-tehnologii-ta-formi-roboti/1254-valdorfska-pedagogika
Вальдорфська педагогіка
https://studfile.net/preview/5511894/page:18/
Дошкільна освіта у теоретичних конструктах вальдорфської педагогіки
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/view/2632/2660
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/stezhina2014.pdf
Вальдорфская методика обучения. Ее преимущества и недостатки
http://lcfreeway.com/valdorfskaya-metodika-obucheniya-ee-preimushhestva-i-nedostatki/
Вальдорфская педагогика: что это и кому подойдёт
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/sut-i-principy-valdorfskoj-pedagogiki
Вальдорфская педагогика и ее реализация в практике школы
https://kpfu.ru/staff_files/F1967616510/Valdorfskaya_pedagogika.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 16.06.2020 12.08.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 44407  
Іванна запитує:
Добрий вечір. Підберіть, будь ласка, літературу до теми ''Стилістична характеристика слів у словниках української мови''(можуть бути і практичні збірники вправ зі стилістики). Дуже дякую!)
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Балог В. Нові й актуалізовані слова та значення : словник. матеріали 2002 - 2010 : 1 550 слів і словосполук / В. О. Балог, Н. Є. Лозова, Л. О. Тименко, О. М. Тищенко; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2010. — 280 c.
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : Навч. посіб. / Г. Волкотруб. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. — 255 с.
Горох Г. В. Робота з комунікативно-стилістичними вправами на заняттях зі стилістики української мови [Електронний ресурс] / Г. В. Горох // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 30. — С. 72-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_19
Грицина В. Функціонування інфраструктурних одиниць у різних стилях української мови / В. Грицина // Дивослово. — 2013. — № 7-8. — С. 39-43.
Деркач О. Зміст і структура текстів різних стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри : українська мова, 11 клас / О. Деркач // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 1. — С. 33-37.
Зубков М. Норми й культура української мови фахової спрямованості : присвяч. 90-річчю ухвалення собор. (харків.) правопису / М. Зубков ; в авт. ред. — Київ : Арій, 2018. — 607 с.
Конторчук Г. Стилістика сучасної української мови : практ. курс : навч. посіб. для студ... / Г. Конторчук ; Міністерство освіти, науки та молоді і спорту України ; Житомирський державний університет ім. І. Франка. - 2-е вид., переробл. і допов. — Житомир : Рута, 2012. — 219 с.
Кучеренко І. Формування мовної особистості учня сучасної школи стилістичними засобами словотвору / І. Кучеренко // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 5. — С. 3-8.
Побідаш І. Практична стилістика української мови [Текст] : зб. вправ / І. Побідаш ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ : НТУУ "КПІ", 2011. — 64 с.
Попова Л. Від слова до тексту: теоретико-практичний аспект використання стилістичних вправ / Л. Попова // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 5. — С. 42-44.
Попович А. Особливості використання методу стилістичного експерименту на уроках української мови / А. Попович // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 22-25.
Редька Т. Практична стилістика на уроках української мови та літератури : [матеріали до уроків] / Т. Редька // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2013. — № 17. — С. 24-30.
Рижко О. М. Стилістика української мови : практикум: навч. посіб. / О. М. Рижко ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ, 2008. — 250 c.
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. : у 28 вип. Вип. 14. К / ред.: Д. Гринчишин, Г. Войтів; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Львів, 2008. — 256 c.
Станіслав О. Stylistique francaise. Cours theorique et pratique : навч. посіб. для студ. / О. Станіслав ; Волинський національний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету, 2010. — 195 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.06.2020 22.05.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Бровари :: Запитання: 44368  
Юля запитує:
Будь ласка, підкажіть літературу по темі "Мистецтво полеміки та дискусій". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Перегляньте наступні джерела:
Абрамович С. Д. Риторика : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2010. -240 с.
Александров Д. Н. Риторика : учебн. пособие для вузов / Д. Н. Александров. - М. : ЮНИТИДАНА, 2000. - 534 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2006. – 264 с.
Громовий В. В. Мистецтво живого слова: посіб. із сучасної риторики [для старшокл. та студ.] / В. В. Громовий. – Кіровоград : Укр. гімназія, 1999. – 222 с.
Зубенко Л. Г. Ораторське мистецтво : практ. посіб. / Л. Г. Зубенко. – Київ : Парламент. Вид-во, 2002. – 115 с.
Ільченко І. І. Основи риторики : навч. посіб./ І. І. Ільченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 82 с.
Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й 245 мовлення : навч. посіб. ; [за ред. В. В. Різуна] / Ю. П. Єлісовенко. – Київ : Атака, 2008. – 204 с.
Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за. ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.
Овчиннікова А. П. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії / А. П. Овчиннікова, С. К. Хаджирадєва. – Одеса : Пальміра, 2005. – 179 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 592 с.
Пономарів О. Культура слова : мовностиліст. поради : навч. посіб. / О. Пономарів. – Київ : Либідь, 2002. – 240 с.
Сарапулова Є. Основи майстерності володіння увагою слухачів / Є. Сарапулова // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 22-23.
Тридцать способов манипуляции и управления людьми / авт.-сост. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004. – 96 с.
Хоменко І. В. Еристика : підручник / І. В. Хоменко. – Київ : Центр учбов. літ., 2008. – 280 с.
Босак К. І. Співвідношення понять «суперечка», «дискусія» і «полеміка». Етичні аспекти культури дискусій [Електронний ресурс] / К. І. Босак, Л. М. Сивак // Молодий вчений. – 2016. - № 4 (31). - ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ С. 346-349. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/84.pdf.
Карпенко М. В. Сучасне потрактування риторичної особистості [Електронний ресурс] / М. В. Карпенко // Актуальні питання філології та методології : зб. наук. праць студ. / Сумс. держ. педаг. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. - С. 36-41. - Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7541/1/Karpenko_Suchasne_potraktuvannia.pdf.
Лавренюк В. Оратор і аудиторія: контакт, вплив, взаємодія [Електронний ресурс] / В. Лавренюк, В. Вакарчук // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності : теорії та інновації : матер. міжнар. конф.. – С. 455-461. – Режим доступу: https://opu-konf.at.ua/2016-1/105.pdf.
Риторика : навч. посіб. / упор. Т. К. Ісаєнко, А. В. Лисенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – 247 с. – Режим доступу: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/6085/1/Макет Риторика.pdf.
Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки [Електронний ресурс] / І. В. Хоменко. – Київ : Юрінком, 2001. – 192 с. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5768435/.
Чорнобай О. Л. Мистецтво суперечки, або еристика : предмет та історія [Електронний ресурс] / О. Л. Чорнобай // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. – 2015. - № 827. – С. 210-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_827_37.

.: Розділ: Мовознавство :: 3.06.2020 08.34.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Бровари :: Запитання: 44361  
Юлія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, чи є у вашій бібліотеці навчальний посібник по евристиці за автором Хоменко І. В. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! На жаль, даного навчального посібника у Національній бібліотеці України для дітей немає. Але електронний варіант друкованого видання можна знайти за гвперпосиланням: Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки [Електронний ресурс] / І. В. Хоменко. – Київ : Юрінком, 2001. – 192 с. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5768435/.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.06.2020 19.34.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.436432 seconds