Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Борис із міста: Київ :: Запитання: 47766  
Борис запитує:
Добрий день. Досліджую тему : діяльність греко-католицької церкви у радянський період. Заздалегідь дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам опрацювати таку літературу:
Баран Б. М. Огляд історіографії та джерельної бази дослідження господарсько-економічної діяльності Греко-католицької церкви в Східній Галичині 1923 – 1946 років [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 186-190 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2022_33(72)_3_30.
Баран Б. М. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941 – 1944 рр. [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 4. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_4_4.
Бистрицька Е. В. Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. [Електронний ресурс] / Е. В. Бистрицька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 4. — С. 32-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_4_6.
Бойко Р. Ю. Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 2. — С. 25-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_2_5.
Бойко Р. Ю. Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944 – 1946 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 62-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_8.
Вербицький В. В. Історична генеза Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) [Електронний ресурс] / В. В. Вербицький // Софія. — 2018. — № 1. — С. 5-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2018_1_3.
Гавриш І. В. Особливості подвижницького служіння греко-католицьких священиків Станиславівської єпархії в 1946–1989 рр. [Електронний ресурс] / І. В. Гавриш // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 113-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_43.
Галів М. Радянські репресії проти духовенства Греко-католицької церкви у 1944–1947 рр. (на прикладі біографії о. Івана Котіва) [Електронний ресурс] / М. Галів, А. Огар // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 6. — С. 319–341. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2021_6_19.
Довбня О. Репресії радянської держави проти Української греко-католицької церкви в 1939–1989 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі [Електронний ресурс] / О. Довбня // Історія релігій в Україні. — 2019. — Вип. 29. — С. 159-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2019_29_17.
Жупник В. Греко-католицька церква в період 1944–1953 рр. [Електронний ресурс] / В. Жупник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 600-608. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_79.
Ільницький В. І. Співпраця греко-католицької церкви з українським визвольним рухом у карпатському краї ОУН (1945-1954) [Електронний ресурс] / В. І. Ільницький // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_17.
Майороші М. А. Радянська церковна політика, Львівський «Собор» та переслідування греко-католицької церкви на Закарпатті (1945-1947) [Електронний ресурс] / М. А. Майороші // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 62. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_62_10.
Пилипів І. Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944) [Електронний ресурс] / І. Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 286-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_26.
Прах Б. А. Репресії супроти греко-католицького духовенства Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини (1939-1947) [Електронний ресурс] / Б. А. Прах // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2012. — Вип. 7. — С. 204-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2012_7_21.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Переяславський літопис. — 2016. — Вип. 10. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_10_14.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква та суспільно-політичні процеси на Закарпатті наприкінці 1930-х – 1940–х рр. у вітчизняній та діаспорній історіографії [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Часопис української історії. — 2014. — Вип. 30. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2014_30_17.
Стасюк І. М. Діяльність української греко-католицької церкви у підпіллі (1946-1989 рр.) [Електронний ресурс] / І. М. Стасюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2014. — № 784. — С. 224-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2014_784_34.
Сурмач О. І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. І. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Фарина О. В. Формування і розвиток греко-католицьких архівних і бібліотечних установ Східної Галичини як провідних наукових осередків для духовенства і світських осіб (1921–1946) [Електронний ресурс] / О. В. Фарина // Питання культурології. — 2017. — Вип. 33. — С. 53-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2017_33_7.
Штука С. В. Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Штука // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_25.

.: Розділ: Історія :: 18.04.2024 10.15.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 47758  
Альона запитує:
Добрий день. Цікавить література про запровадження Магдебурзького права в Україні, його риси та історико-правове значення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Береза О. І. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. І. Береза // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 40. — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_13.
До питання про запровадження магдебурзького права в Києві / Н.О. Білоус // Укр. іст. журн. — 2008. — N 1. — С. 123-134.
Кириченко Ю. М. Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України [Електронний ресурс] / Ю. М. Кириченко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 361-366. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Кобилецький М. М. Вплив магдебурзького права на розвиток місцевого самоврядування в Україні (ХІV–ХІХ століття) [Електронний ресурс] / М. М. Кобилецький // Право України. — 2020. — № 1. — С. 212-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_1_16.
Магдебурзьке право в Україні (ХІV - перша половина ХІХ ст.): іст.-прав. дослідж. / М. М. Кобилецький. — Львів: ПАІС, 2008. — 406 с.
Магдебурзьке право у селах Галичини / М. Кобилецький // Право України. — 2003. — N 8. — С. 120-124.
Макаренко О. В. Магдебурзьке право як основа самоврядування міст Гетьманщини / О. В. Макаренко // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право. — 2010. — № 3. — С. 57-59.
Мануілова К. В. Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади [Електронний ресурс] / К. В. Мануілова // Менеджер. — 2016. — № 1. — С. 33-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_1_7.
Приходько Ю. Впливи Магдебурзького права на економічні зв’язки українських земель з Німецькою Ганзою [Електронний ресурс] / Ю. Приходько // Емінак. — 2018. — № 4(2). — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_4(2)__16.
Резніков А. В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права [Електронний ресурс] / А. В. Резніков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2014. — Вип. 2. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_2_6.
Ровинська К. І. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України [Електронний ресурс] / К. І. Ровинська // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_38.
Ровинська К. І. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України [Електронний ресурс] / К. І. Ровинська // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_38.
Савчук Н. О. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. О. Савчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2002_1_7.
Становлення і розвиток магдебурзького права в українських містах XIV – XVI ст. (литовсько-польський період) / О. І. Маложон // Правова держава: щорічник наук. пр. — 2009. — Вип. 20. — С. 501-508.
Швидка В. Г. Вплив магдебурзького права на розвиток та законодавче закріплення договору найму житла на українських землях [Електронний ресурс] / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. — 2014. — Вип. 16. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2014_16_56.

.: Розділ: Історія :: 15.04.2024 21.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 47753  
Ірина запитує:
Добрий деньІ Підкажіть,будь ласка,знайти інформацію про битву біля села Джурин Тернопільської області (Доба козаччини).Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Вибачте, але в доступних для пошуку джерелах не вдалось знайти інформацію за вашим запитом.

.: Розділ: Історія :: 11.04.2024 12.28.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 47743  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із літературою для реферату на тему "Подолання політичної роздробленості у Польській державі в ХІV столітті"
Наша відповідь:
Жабчик Н. Кревська унія 1385 р. та українські землі : історія України : 7 клас / Н. Жабчик // Історія та правознавство. — 2019. — № 10-12. — С. 48-54.
Машіка В. Історія у порівняннях : 7-й клас / В. Машіка // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 11. — С. 4-28.
Пилипюк Е. Польська держава: через піднесення до свавілля : всесвітня історія : 8 клас / Е. Пилипюк // Історія та правознавство. — 2015. — № 10-11. — С. 41-46.
Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян : навч. посіб. для студ. : Давня доба, Середньовіччя / за ред. В. І. Ярового ; упоряд. В. І. Яровий [та ін.]. - Київ : Либідь, 2011. — 415 с.
Циманов П. Вплив земельного роздроблення Південно-Східної Польщі на міграційні настрої сільського населення [Електронний ресурс] / П. Циманов, А. Пьотровська // Народознавчі зошити. — 2015. — № 6. — С. 1447-1454. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_6_20

.: Розділ: Історія :: 6.04.2024 17.00.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Золочів :: Запитання: 47742  
Іванна запитує:
Діяльність УВО на території Золочівського повіту в міжвоєнний період
Наша відповідь:
https://scc.knu.ua/upload/iblock/836/dis_Papenko E.M..pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Darovanets_Oleksandr/Orhanizatsiini_pochatky_UVO_ta_formuvannia_ii_struktury_1920_1922.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Sakivskyi_Ihor/Diialnist_OUN_u_Ternopilskomu_voievodstvi_u_1929-1939_rr.pdf?PHPSESSID=sfqk3mpqiukm31prk9740628o4
http://oldena.lpnu.ua/bitstream/ntb/17228/1/16-Halayko.pdf
Галайко Б. Від ідеології до революційної практики: взаємовідносини Дмитра Донцова та Української військової організації у 1920-х роках [Електронний ресурс] / Б. Галайко // Українознавство. — 2017. — № 4. — С. 179-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_4_11
Галайко Б. До питання створення Української військової організації [Електронний ресурс] / Б. Галайко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 389-395. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_47
Галайко Б. М. Військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х рр. та створення Української військової організації [Електронний ресурс] / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_25
Глазунов Г. Сліпанський і справа "УВО" [Електронний ресурс] / Г. Глазунов // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 244-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_16
Коляда І. Українські землі у складі Польщі 1920-1930 рр. : історія України, 10 клас / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 27-36.
Максимець Б. ОУН - 90 років: контури історії : (матеріали для інтелектуальної гри) / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 17-24.
Надурак Н. М. Створення УВО в українських дослідженнях: історіографічний огляд [Електронний ресурс] / Н. М. Надурак // Галичина. — 2019. — Ч. 32. — С. 159-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_19
Троханяк О. С. Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації [Електронний ресурс] / О. С. Троханяк // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 103. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_9
Хома І. Євген Коновалець і початки УВО (серпень – листопад 1920 р.) [Електронний ресурс] / І. Хома // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 64–81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2019_2_6
Штокало В. Українська Військова Організація: документи 1074 польської влади (за фондами Центрального державного історичного архіву України у Львові) [Електронний ресурс] / В. Штокало // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 548-552. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_72

.: Розділ: Історія :: 6.04.2024 15.50.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.290791 seconds