Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45375
   


Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 46585  
Ніка запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про українську медієвістику. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Галата С. Графіті Софії / С. Галата // Освіта України. — 2015. — 18 трав. — С. 12.
Грабовський В. На передньому краї академічної науки / В. Грабовський // Нар. творчість та етнографія. — 2003. — № 5-6. — С. 33-36.
Гуржій О. «Український історичний журнал» та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині ХХ ст. / О. Гуржій, Л. Капітан; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 2004. — 256 c.
Історики-медієвісти сучасної України : довідник / ред.: С. А. Копилов; уклад.: О. Б. Головко; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. — 67 c.
Козловський С. О. Медієвістика у Львівському університеті (1784-1914) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / С. О. Козловський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2012. — 19 с.
Маценка С. Засади медієвістичного літературознавства у Львові в контексті сучасної германістичної медієвістики [Електронний ресурс] / С. Маценка // Питання літературознавства. — 2015. — Вип. 91. — С. 151-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2015_91_14.
Мацько В. П. Михайло Драгоманов і медієвістика / В. П. Мацько. — Хмельницький : Просвіта, 2000. — 80 c.
Орищенко І. В. О. Більбасов та його внесок у становлення медієвістики у Київському університеті Св. Володимира [Електронний ресурс] / І. Орищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2011. — Вип. 105. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2011_105_13.
Орищенко І. О. Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / І. О. Орищенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 19 c.
Сироїд Д. Цінна праця з української медієвістики [Електронний ресурс] / Д. Сироїд // Парадигма. — 2008. — Вип. 3. — С. 436-439. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2008_3_32.
Сулима М. М. Олекса Мишанич — творець сучасної української школи медієвістики [Електронний ресурс] / М. М. Сулима // Слово і час. — 2018. — № 11. — С. 57-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_11_12.
Сулима М. Подвижник української медієвістики [Електронний ресурс] / М. Сулима // Слово і час. — 2013. — № 5. — С. 24-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_5_5.
Юрейко П. Медієвістика як основна компонента історичних студій кафедри загальної історії середніх віків та Інституту допоміжних історичних наук Львівського університету (1919–1939) [Електронний ресурс] / П. Юрейко // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2014. — Вип. 50. — С. 139-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_ist_2014_50_10.

.: Розділ: Історія :: 11.07.2022 15.51.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 46582  
Ірина запитує:
Добрий день. Мені потрібно література на тему: секуляризація у суспільстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46080. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бегей О. І. Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві [Електронний ресурс] / О. І. Бегей // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 109. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_53.
Бродецький О. Концепт справедливості у релігійній і секулярній етиці: потенціал ідейної синергії [Електронний ресурс] / О. Бродецький // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 621-622. — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_621-622_34.
Вашрова Н. В. Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Вашрова // Вісник Львівського університету. Серія : Соціологічна. — 2013. — Вип. 7. — С. 129-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2013_7_16.
Долгопол К. Ю. Секулярність як соціальний конструкт [Електронний ресурс] / К. Ю. Долгопол // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 219-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_56.
Жиртуєва Н. С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.11 / Н. С. Жиртуєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 33 c.
Лапутько А. В. Між секулярним та релігійним – гідність як вища цінність людського духу [Електронний ресурс] / А. В. Лапутько // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 28. — С. 99-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_28_11.
Лубський В. І. Історія релігій : підручник. Т. 2 / В. І. Лубський, М. В. Лубська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 423 c.
Мателешко Ю. П. Націоналізм як релігія (крізь призму семивимірної моделі секулярних ідеологій Н. Смарта) [Електронний ресурс] / Ю. П. Мателешко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 368-371. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_90_91.
Преображенський С. І. Позахристиянські компоненти в свідомості православного віруючого: український контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.11 / С. І. Преображенський; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.
Распопов Є. І. Проблеми секуляризації в полікультурному суспільстві / Є. І. Распопов, С. С. Возняк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2011. — № 24. — С. 148-154.
Яроцька О. Секулярна релігійність як виявлення утрати досвіду «живої віри» [Електронний ресурс] / О. Яроцька // Релігія та соціум. — 2016. — № 1-2. — С. 190-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_1-2_25.

.: Розділ: Історія :: 10.07.2022 20.48.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпро :: Запитання: 46579  
Оля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про діяльність Гельсінської спілки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39283. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела за вишим запитом:
Басараб М. М. Українська Гельсінська спілка в Закарпатті / М. М. Басараб ; Ужгородський національний ун-т. Факультет суспільних наук. Кафедра політології. — Ужгород : Вісник Карпат, 2006. — 66 с.
Ведмідь Л. А. Українська Гельсінська група: історичний огляд / Л. А. Ведмідь. — Київ : Поліграф Центр, 2005. — 22 с.
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 137. - С. 303-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_78.
Геник М. Пошук розуміння в питанні польсько-українського розмежування в контексті Гельсінського процесу / М. Геник // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — 2006. — Вип. 30, кн. 1. — С. 140-151.
Каганов Ю. О. Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х — 1991 рр. : монографія / Ю. О. Каганов. — Запоріжжя : Просвіта, 2009. — 252 c.
Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2014. — Вип. 34. — С. 260-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_34_34.
Кривдіна І. Б. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Кривдіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2001. — 20 с.
Кривдина І. Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Кривдина // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 19. — С. 68-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_9.
Мисечко А. І. Українська Гельсінська Спілка – засіб боротьби за права людини в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Мисечко, С. Р. Захарія // Історичний архів. — 2013. — Вип. 10. — С. 67-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2013_10_11.
Михайлов В. В. Діяльність Української Гельсінської Спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х - 1991 рр. / В. В. Михайлов // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2013. — Вип. 37. — С. 162-168.
Мокрик Р. Український гельсінський рух та його взаємодія з Заходом (1976-1991) [Електронний ресурс] / Р. Мокрик // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_34.
Орос О. М. Витоки і діяльність Української Гельсінської спілки на Закарпатті : спогади й роздуми учасн. подій / О. М. Орос. — Ужгород : TIMPANI, 2012. — 181 с. : фот.
Сімків О. Діяльність Української Гельсінської спілки в царині формування історичної пам’яті (1988?1990) [Електронний ресурс] / О. Сімків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 671-676. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_58.

.: Розділ: Історія :: 8.07.2022 08.04.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина із міста: Умань :: Запитання: 46559  
Карина запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про політику коренізації в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запитання — № 46276. Також пропонуємо вам додатково опрацювати такі джерела:
Бевз Т. Українська еміграція у контексті політики коренізації [Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 125-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_12.
Кавун Т. Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР [Електронний ресурс] / Т. Кавун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 91-93. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_91-93_6.
Ладига Л. І. Сучасна українська історіографія судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації (20–30-і рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. І. Ладига // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2010. — № 23. — С. 282-287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_23_33.
Тропіна А. А. Статистика народонаселення як джерело з історії політики коренізації радянської влади в Кримській АСРР на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Тропіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. — 2010. — Т. 18, вип. 18. — С. 256-262. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduia_2010_18_18_39.
Філатова О. Є. Культурно-освітній аспект життя німецької етнічної меншини Харківщини в умовах впровадження політики коренізації [Електронний ресурс] / О. Є. Філатова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 81-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_21.

.: Розділ: Історія :: 28.06.2022 14.38.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Орест із міста: Дубно :: Запитання: 46558  
Орест запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про діяльність товариства СІЧ. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Оресте! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Винничук О. Т. Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїнських землях (1899-1939 рр.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Т. Винничук ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т. — Тернопіль, 1997. — 205 с.
Вільчинська Н. П. Мілітарні настрої у Східній Галичині напередодні Першої світової війни (на прикладі діяльності українських товариств «Січ») [Електронний ресурс] / Н. П. Вільчинська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2017. — Вип. 48. — С. 88-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_48_17.
Вільчинська Н. Роль товариств «Січ» у формування історичної пам’яті галицьких українців напередодні проголошення Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / Н. Вільчинська // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 376-381. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_50.
Гуйванюк М. Р. Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900 — 1914 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М. Р. Гуйванюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 21 с.
Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт» та «Луг» у Галичині (кінець XIX ст. — 1939 р.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / А. О. Сова ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 17 с.
Тумак Ю. Фізичне виховання дітей та молоді як один із провідних напрямів діяльності українського пожежно-гімнастичного товариства «СІЧ» на Буковині (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Тумак. // Теорія та методика управління освітою. — 2013. — Вип. 10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2013_10_42.

.: Розділ: Історія :: 28.06.2022 13.58.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278988 seconds