Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45522
   


Автор запитання: Борис із міста: Київ :: Запитання: 46592  
Борис запитує:
Добрий день. Цікавить література про діяльність Вацлава Гавела. Заздалегідь дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день! Скористайтесь такою літературою:
Віднянський С. В. Вацлав Гавел: символ демократичних змін у Центрально-Східній Європі (до 30-річчя «оксамитової революції» у Чехословаччині) [Електронний ресурс] / С. В. Віднянський // Проблеми всесвітньої історії. — 2019. — № 2. — С. 159-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prwh_2019_2_12.
Євланова О. О. Комунікативні стратегії президентів Вацлава Гавела та Вацлава Клауса у засобах масової інформації / О. О. Євланова // Слов’ян. зб. : зб. наук. пр. — 2017. — Вип. 21. — С. 92-102.
Євланова О. О. Метафора як тип трансформованих висловів у політичному дискурсі Вацлава Гавела та Вацлава Клауса [Електронний ресурс] / О. О. Євланова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. — 2017. — Вип. 15. — С. 51-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2017_15_9.
Євланова О. О. Політичний дискурс Вацлава Гавела й Вацлава Клауса: засоби та прийоми мовного впливу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / О. О. Євланова ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ, 2018. — 20 с.
Залізняк Ю. Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ю. Б. Залізняк ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 217 с.
Зарицький О. М. Деякі аспекти зовнішньополітичної діяльності Президента Чеської Республіки Вацлава Гавела [Електронний ресурс] / О. М. Зарицький // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 1999. — Вип. 2. — С. 151-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_1999_2_26.
Зарицький О. М. Вацлав Гавел. Політичний портрет / О. М. Зарицький. — Київ : Сатсанга, 2001. — 129 с.
Мелещенко Т. В. «Суспільно-політичні передумови формування концепції правової держави та дисидентська діяльність Вацлава Гавела» [Електронний ресурс] / Т. В. Мелещенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2014. — Вип. 12. — С. 178-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2014_12_21.
Мелещенко Т. В. Вацлав Гавел і його роль у державотворчих процесах Чехословаччини: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Т. В. Мелещенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2010. — 20 с.
Мелещенко Т. В. Історичний аналіз концепції розвитку громадянського суспільства М. Драгоманова та В. Гавела : відкриваємо Україну / Т. В. Мелещенко // Історія в рідній школі. — 2016. — № 2. — С. 40-42.
Паславський І. Політика і журналістика. Вацлав Гавел про журналістику і журналістів [Електронний ресурс] / І. Паславський // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2016. — Вип. 41. — С. 88-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2016_41_13.

.: Розділ: Історія :: 15.07.2022 09.37.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Кропивницький :: Запитання: 46587  
Мирослава запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: історична концепція солідаризму. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Пропонуємо вам таку літературу для опрацювання:
Воронкова В. Г. Формування концепції солідаризму в контексті соціологічного аналізу [Електронний ресурс] / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2007. — Вип. 31. — С. 132-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2007_31_17.
Кочубей Л. О. Технології формування солідаризму у громадській думці: світовий досвід для України [Електронний ресурс] / Л. О. Кочубей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2012. — Вип. 6. — С. 366-381. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_6_33.
Ніколаєнко Н. В. Ідеї солідаризму в політико-правовій спадщині В. Винниченка [Електронний ресурс] / Н. В. Ніколаєнко // Право і суспільство. — 2014. — № 5.2. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_5.
Ніколаєнко Н. В. Спорідненість правових поглядів Миколи Коркунова з теорією юридичного солідаризму [Електронний ресурс] / Н. В. Ніколаєнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 8. — С. 57-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2014_8_26.
Новаченко Т. В. Авторитет як архетипне єднання духу індивідуалізму та ідей солідаризму в феномені сучасного керівництва / Т. В. Новаченко // Публ. урядування : збірник. — 2016. — № 2. — С. 166-177.
Прокопов Д. Є. Історико-правова теорія солідаризму М. Ковалевського як спосіб розв’язання проблеми генезису держави і права / Д. Є. Прокопов // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 34. — С. 34-41.
Татаренко Н. О. Солідаризм: виклики стратегії національного економічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Татаренко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2015. — Вип. 22(3). — С. 13-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2015_22(3)__4.
Ткаченко В. М. Історичні знання в контексті політизації історії та історизації політики (компетентнісний підхід) / В. М. Ткаченко // Вища освіта України. — 2009. — № 2. — С. 13-27.
Шевченко О. С. Концепція солідаризму як фактор реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Шевченко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2021. — Вип. 55. — С. 109-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2021_55_13.

.: Розділ: Історія :: 12.07.2022 21.00.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 46585  
Ніка запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про українську медієвістику. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Галата С. Графіті Софії / С. Галата // Освіта України. — 2015. — 18 трав. — С. 12.
Грабовський В. На передньому краї академічної науки / В. Грабовський // Нар. творчість та етнографія. — 2003. — № 5-6. — С. 33-36.
Гуржій О. «Український історичний журнал» та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині ХХ ст. / О. Гуржій, Л. Капітан; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 2004. — 256 c.
Історики-медієвісти сучасної України : довідник / ред.: С. А. Копилов; уклад.: О. Б. Головко; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. — 67 c.
Козловський С. О. Медієвістика у Львівському університеті (1784-1914) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / С. О. Козловський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2012. — 19 с.
Маценка С. Засади медієвістичного літературознавства у Львові в контексті сучасної германістичної медієвістики [Електронний ресурс] / С. Маценка // Питання літературознавства. — 2015. — Вип. 91. — С. 151-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2015_91_14.
Мацько В. П. Михайло Драгоманов і медієвістика / В. П. Мацько. — Хмельницький : Просвіта, 2000. — 80 c.
Орищенко І. В. О. Більбасов та його внесок у становлення медієвістики у Київському університеті Св. Володимира [Електронний ресурс] / І. Орищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2011. — Вип. 105. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2011_105_13.
Орищенко І. О. Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / І. О. Орищенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 19 c.
Сироїд Д. Цінна праця з української медієвістики [Електронний ресурс] / Д. Сироїд // Парадигма. — 2008. — Вип. 3. — С. 436-439. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2008_3_32.
Сулима М. М. Олекса Мишанич — творець сучасної української школи медієвістики [Електронний ресурс] / М. М. Сулима // Слово і час. — 2018. — № 11. — С. 57-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_11_12.
Сулима М. Подвижник української медієвістики [Електронний ресурс] / М. Сулима // Слово і час. — 2013. — № 5. — С. 24-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_5_5.
Юрейко П. Медієвістика як основна компонента історичних студій кафедри загальної історії середніх віків та Інституту допоміжних історичних наук Львівського університету (1919–1939) [Електронний ресурс] / П. Юрейко // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2014. — Вип. 50. — С. 139-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_ist_2014_50_10.

.: Розділ: Історія :: 11.07.2022 15.51.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 46582  
Ірина запитує:
Добрий день. Мені потрібно література на тему: секуляризація у суспільстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46080. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бегей О. І. Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві [Електронний ресурс] / О. І. Бегей // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 109. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_53.
Бродецький О. Концепт справедливості у релігійній і секулярній етиці: потенціал ідейної синергії [Електронний ресурс] / О. Бродецький // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 621-622. — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_621-622_34.
Вашрова Н. В. Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Вашрова // Вісник Львівського університету. Серія : Соціологічна. — 2013. — Вип. 7. — С. 129-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2013_7_16.
Долгопол К. Ю. Секулярність як соціальний конструкт [Електронний ресурс] / К. Ю. Долгопол // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 219-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_56.
Жиртуєва Н. С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.11 / Н. С. Жиртуєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 33 c.
Лапутько А. В. Між секулярним та релігійним – гідність як вища цінність людського духу [Електронний ресурс] / А. В. Лапутько // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 28. — С. 99-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_28_11.
Лубський В. І. Історія релігій : підручник. Т. 2 / В. І. Лубський, М. В. Лубська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 423 c.
Мателешко Ю. П. Націоналізм як релігія (крізь призму семивимірної моделі секулярних ідеологій Н. Смарта) [Електронний ресурс] / Ю. П. Мателешко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 368-371. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_90_91.
Преображенський С. І. Позахристиянські компоненти в свідомості православного віруючого: український контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.11 / С. І. Преображенський; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.
Распопов Є. І. Проблеми секуляризації в полікультурному суспільстві / Є. І. Распопов, С. С. Возняк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2011. — № 24. — С. 148-154.
Яроцька О. Секулярна релігійність як виявлення утрати досвіду «живої віри» [Електронний ресурс] / О. Яроцька // Релігія та соціум. — 2016. — № 1-2. — С. 190-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_1-2_25.

.: Розділ: Історія :: 10.07.2022 20.48.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпро :: Запитання: 46579  
Оля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про діяльність Гельсінської спілки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39283. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела за вишим запитом:
Басараб М. М. Українська Гельсінська спілка в Закарпатті / М. М. Басараб ; Ужгородський національний ун-т. Факультет суспільних наук. Кафедра політології. — Ужгород : Вісник Карпат, 2006. — 66 с.
Ведмідь Л. А. Українська Гельсінська група: історичний огляд / Л. А. Ведмідь. — Київ : Поліграф Центр, 2005. — 22 с.
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 137. - С. 303-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_78.
Геник М. Пошук розуміння в питанні польсько-українського розмежування в контексті Гельсінського процесу / М. Геник // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — 2006. — Вип. 30, кн. 1. — С. 140-151.
Каганов Ю. О. Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х — 1991 рр. : монографія / Ю. О. Каганов. — Запоріжжя : Просвіта, 2009. — 252 c.
Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2014. — Вип. 34. — С. 260-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_34_34.
Кривдіна І. Б. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Кривдіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2001. — 20 с.
Кривдина І. Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Кривдина // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 19. — С. 68-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_9.
Мисечко А. І. Українська Гельсінська Спілка – засіб боротьби за права людини в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Мисечко, С. Р. Захарія // Історичний архів. — 2013. — Вип. 10. — С. 67-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2013_10_11.
Михайлов В. В. Діяльність Української Гельсінської Спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х - 1991 рр. / В. В. Михайлов // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2013. — Вип. 37. — С. 162-168.
Мокрик Р. Український гельсінський рух та його взаємодія з Заходом (1976-1991) [Електронний ресурс] / Р. Мокрик // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_34.
Орос О. М. Витоки і діяльність Української Гельсінської спілки на Закарпатті : спогади й роздуми учасн. подій / О. М. Орос. — Ужгород : TIMPANI, 2012. — 181 с. : фот.
Сімків О. Діяльність Української Гельсінської спілки в царині формування історичної пам’яті (1988?1990) [Електронний ресурс] / О. Сімків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 671-676. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_58.

.: Розділ: Історія :: 8.07.2022 08.04.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.315213 seconds