Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 47753  
Ірина запитує:
Добрий деньІ Підкажіть,будь ласка,знайти інформацію про битву біля села Джурин Тернопільської області (Доба козаччини).Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Вибачте, але в доступних для пошуку джерелах не вдалось знайти інформацію за вашим запитом.

.: Розділ: Історія :: 11.04.2024 12.28.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 47743  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із літературою для реферату на тему "Подолання політичної роздробленості у Польській державі в ХІV столітті"
Наша відповідь:
Жабчик Н. Кревська унія 1385 р. та українські землі : історія України : 7 клас / Н. Жабчик // Історія та правознавство. — 2019. — № 10-12. — С. 48-54.
Машіка В. Історія у порівняннях : 7-й клас / В. Машіка // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 11. — С. 4-28.
Пилипюк Е. Польська держава: через піднесення до свавілля : всесвітня історія : 8 клас / Е. Пилипюк // Історія та правознавство. — 2015. — № 10-11. — С. 41-46.
Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян : навч. посіб. для студ. : Давня доба, Середньовіччя / за ред. В. І. Ярового ; упоряд. В. І. Яровий [та ін.]. - Київ : Либідь, 2011. — 415 с.
Циманов П. Вплив земельного роздроблення Південно-Східної Польщі на міграційні настрої сільського населення [Електронний ресурс] / П. Циманов, А. Пьотровська // Народознавчі зошити. — 2015. — № 6. — С. 1447-1454. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_6_20

.: Розділ: Історія :: 6.04.2024 17.00.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Золочів :: Запитання: 47742  
Іванна запитує:
Діяльність УВО на території Золочівського повіту в міжвоєнний період
Наша відповідь:
https://scc.knu.ua/upload/iblock/836/dis_Papenko E.M..pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Darovanets_Oleksandr/Orhanizatsiini_pochatky_UVO_ta_formuvannia_ii_struktury_1920_1922.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Sakivskyi_Ihor/Diialnist_OUN_u_Ternopilskomu_voievodstvi_u_1929-1939_rr.pdf?PHPSESSID=sfqk3mpqiukm31prk9740628o4
http://oldena.lpnu.ua/bitstream/ntb/17228/1/16-Halayko.pdf
Галайко Б. Від ідеології до революційної практики: взаємовідносини Дмитра Донцова та Української військової організації у 1920-х роках [Електронний ресурс] / Б. Галайко // Українознавство. — 2017. — № 4. — С. 179-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_4_11
Галайко Б. До питання створення Української військової організації [Електронний ресурс] / Б. Галайко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 389-395. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_47
Галайко Б. М. Військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х рр. та створення Української військової організації [Електронний ресурс] / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_25
Глазунов Г. Сліпанський і справа "УВО" [Електронний ресурс] / Г. Глазунов // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 244-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_16
Коляда І. Українські землі у складі Польщі 1920-1930 рр. : історія України, 10 клас / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 27-36.
Максимець Б. ОУН - 90 років: контури історії : (матеріали для інтелектуальної гри) / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 17-24.
Надурак Н. М. Створення УВО в українських дослідженнях: історіографічний огляд [Електронний ресурс] / Н. М. Надурак // Галичина. — 2019. — Ч. 32. — С. 159-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_19
Троханяк О. С. Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації [Електронний ресурс] / О. С. Троханяк // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 103. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_9
Хома І. Євген Коновалець і початки УВО (серпень – листопад 1920 р.) [Електронний ресурс] / І. Хома // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 64–81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2019_2_6
Штокало В. Українська Військова Організація: документи 1074 польської влади (за фондами Центрального державного історичного архіву України у Львові) [Електронний ресурс] / В. Штокало // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 548-552. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_72

.: Розділ: Історія :: 6.04.2024 15.50.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег Володимирович із міста: Одеса, Одеська обл. :: Запитання: 47739  
Олег Володимирович запитує:
Добридень! Підкажіть, будь ласка, чи є у фонді бібліотеки видання: Морозенко А. Памятка тираспольца о 200 летней славной, беспорочной службе полка. Киев: Тип-я К.Милевского и Ко, 1912.- 38 с. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Вибачте, але у доступних джерелах пошуку не вдалось знайти літературу, яка вас цікавить!

.: Розділ: Історія :: 5.04.2024 08.57.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Буча :: Запитання: 47732  
Катерина запитує:
Доброго дня. Підберіть літературу на тему "Діловодство у часи Гетьманщини". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерина! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Журавель М. В. Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) [Електронний ресурс] / М. В. Журавель // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 49. — С. 232-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_43.
Лапшин С. А. Реформування діловодства в період Правління гетьманського уряду (1734-1750 рр.) [Електронний ресурс] / С. А. Лапшин. — Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4308/1/19_302-318.pdf. — Назва з екрану.
Леміш Н. О. Організація роботи з документами в адміністративних установах Гетьманщини: історіографія питання [Електронний ресурс] / Н. О. Леміш, Т. В. Жукова. — Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/42265/1/Lemish_clerical work.pdf. — Назва з екрану.
Литвин Ю. С. Джерела діловодства Гетьманщини (1649-1764 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Литвин. — Режим доступу: https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4207/Movna kompetentsiia maibutnoho yurysta_Pertseva_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=89. — Назва з екрану.
Литвин Ю. С. Діловодство в адміністративних структурах Гетьманщини : джерела та історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Ю. С. Литвин. — Режим доступу: http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/137/1/Debut_IF_2016.pdf#page=14. — Назва з екрану.
Медвідь Н. Дипломатичні документи Гетьманщини [Електронний ресурс] / Н. Медвідь // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_6.
Нікольченко Ю. М. Діловодство зовнішньополітичної діяльності Гетьманщини в 1649-1658 роках [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_16.
Нікольченко Ю. М. Документне забезпечення зовнішньополітичної діяльності українського козацтва під час Національно-визвольної війни 1648-1658 років [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. — 2014. — Вип. 7. — С. 100-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2014_7_16.
Савчук Г. М. Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Савчук // Квалілогія книги. — 2013. — № 1. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2013_1_22.
Синяк І. Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775) [Електронний ресурс] : Автореф. дис... канд. іст. наук / І. Л. Синяк; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — Київ, 2006. — 20 c. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ref_full_aref&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Синяк Джерела з історії діловодства$.

.: Розділ: Історія :: 3.04.2024 08.40.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.290422 seconds