Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Іванна из города: Золочів :: Вопрос: 47742  
Іванна спрашивает:
Діяльність УВО на території Золочівського повіту в міжвоєнний період
Наш ответ:
https://scc.knu.ua/upload/iblock/836/dis_Papenko E.M..pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Darovanets_Oleksandr/Orhanizatsiini_pochatky_UVO_ta_formuvannia_ii_struktury_1920_1922.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Sakivskyi_Ihor/Diialnist_OUN_u_Ternopilskomu_voievodstvi_u_1929-1939_rr.pdf?PHPSESSID=sfqk3mpqiukm31prk9740628o4
http://oldena.lpnu.ua/bitstream/ntb/17228/1/16-Halayko.pdf
Галайко Б. Від ідеології до революційної практики: взаємовідносини Дмитра Донцова та Української військової організації у 1920-х роках [Електронний ресурс] / Б. Галайко // Українознавство. — 2017. — № 4. — С. 179-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_4_11
Галайко Б. До питання створення Української військової організації [Електронний ресурс] / Б. Галайко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 389-395. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_47
Галайко Б. М. Військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х рр. та створення Української військової організації [Електронний ресурс] / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_25
Глазунов Г. Сліпанський і справа "УВО" [Електронний ресурс] / Г. Глазунов // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 244-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_16
Коляда І. Українські землі у складі Польщі 1920-1930 рр. : історія України, 10 клас / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 27-36.
Максимець Б. ОУН - 90 років: контури історії : (матеріали для інтелектуальної гри) / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 17-24.
Надурак Н. М. Створення УВО в українських дослідженнях: історіографічний огляд [Електронний ресурс] / Н. М. Надурак // Галичина. — 2019. — Ч. 32. — С. 159-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_19
Троханяк О. С. Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації [Електронний ресурс] / О. С. Троханяк // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 103. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_9
Хома І. Євген Коновалець і початки УВО (серпень – листопад 1920 р.) [Електронний ресурс] / І. Хома // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 64–81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2019_2_6
Штокало В. Українська Військова Організація: документи 1074 польської влади (за фондами Центрального державного історичного архіву України у Львові) [Електронний ресурс] / В. Штокало // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 548-552. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_72

.: Раздел: История :: 6.04.2024 15.50.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег Володимирович из города: Одеса, Одеська обл. :: Вопрос: 47739  
Олег Володимирович спрашивает:
Добридень! Підкажіть, будь ласка, чи є у фонді бібліотеки видання: Морозенко А. Памятка тираспольца о 200 летней славной, беспорочной службе полка. Киев: Тип-я К.Милевского и Ко, 1912.- 38 с. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Вибачте, але у доступних джерелах пошуку не вдалось знайти літературу, яка вас цікавить!

.: Раздел: История :: 5.04.2024 08.57.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Буча :: Вопрос: 47732  
Катерина спрашивает:
Доброго дня. Підберіть літературу на тему "Діловодство у часи Гетьманщини". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Катерина! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Журавель М. В. Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) [Електронний ресурс] / М. В. Журавель // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 49. — С. 232-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_43.
Лапшин С. А. Реформування діловодства в період Правління гетьманського уряду (1734-1750 рр.) [Електронний ресурс] / С. А. Лапшин. — Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4308/1/19_302-318.pdf. — Назва з екрану.
Леміш Н. О. Організація роботи з документами в адміністративних установах Гетьманщини: історіографія питання [Електронний ресурс] / Н. О. Леміш, Т. В. Жукова. — Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/42265/1/Lemish_clerical work.pdf. — Назва з екрану.
Литвин Ю. С. Джерела діловодства Гетьманщини (1649-1764 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Литвин. — Режим доступу: https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4207/Movna kompetentsiia maibutnoho yurysta_Pertseva_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=89. — Назва з екрану.
Литвин Ю. С. Діловодство в адміністративних структурах Гетьманщини : джерела та історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Ю. С. Литвин. — Режим доступу: http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/137/1/Debut_IF_2016.pdf#page=14. — Назва з екрану.
Медвідь Н. Дипломатичні документи Гетьманщини [Електронний ресурс] / Н. Медвідь // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_6.
Нікольченко Ю. М. Діловодство зовнішньополітичної діяльності Гетьманщини в 1649-1658 роках [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_16.
Нікольченко Ю. М. Документне забезпечення зовнішньополітичної діяльності українського козацтва під час Національно-визвольної війни 1648-1658 років [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. — 2014. — Вип. 7. — С. 100-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2014_7_16.
Савчук Г. М. Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Савчук // Квалілогія книги. — 2013. — № 1. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2013_1_22.
Синяк І. Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775) [Електронний ресурс] : Автореф. дис... канд. іст. наук / І. Л. Синяк; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — Київ, 2006. — 20 c. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ref_full_aref&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Синяк Джерела з історії діловодства$.

.: Раздел: История :: 3.04.2024 08.40.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47731  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Прошу скласти список використаних джерел до теми Роль УГКЦ у національно-визвольній боротьбі українського народу 1939 – 1945 рр. У списку має бути 20 позицій
Наш ответ:
Добрий день, Ольго! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Баран Б. М. Огляд історіографії та джерельної бази дослідження господарсько-економічної діяльності Греко-католицької церкви в Східній Галичині 1923 – 1946 років [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 186-190 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2022_33(72)_3_30.
Баран Б. М. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941 – 1944 рр. [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 4. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_4_4.
Бистрицька Е. В. Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. [Електронний ресурс] / Е. В. Бистрицька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 4. — С. 32-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_4_6.
Бойко Р. Ю. Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 2. — С. 25-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_2_5.
Бойко Р. Ю. Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944 – 1946 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 62-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_8.
Вербицький В. В. Історична генеза Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) [Електронний ресурс] / В. В. Вербицький // Софія. — 2018. — № 1. — С. 5-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2018_1_3.
Гавриш І. В. Особливості подвижницького служіння греко-католицьких священиків Станиславівської єпархії в 1946–1989 рр. [Електронний ресурс] / І. В. Гавриш // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 113-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_43.
Галів М. Радянські репресії проти духовенства Греко-католицької церкви у 1944–1947 рр. (на прикладі біографії о. Івана Котіва) [Електронний ресурс] / М. Галів, А. Огар // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 6. — С. 319–341. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2021_6_19.
Гуркіна С. В. Греко-католицьке духовенство Львівської архиєпархії в умовах переслідування радянською владою (1944 - 1950 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / С. В. Гуркіна; МОНМС України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2012. — 20 с.
Довбня О. Репресії радянської держави проти Української греко-католицької церкви в 1939–1989 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі [Електронний ресурс] / О. Довбня // Історія релігій в Україні. — 2019. — Вип. 29. — С. 159-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2019_29_17.
Жупник В. Греко-католицька церква в період 1944–1953 рр. [Електронний ресурс] / В. Жупник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 600-608. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_79.
Ільницький В. І. Співпраця греко-католицької церкви з українським визвольним рухом у карпатському краї ОУН (1945-1954) [Електронний ресурс] / В. І. Ільницький // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_17.
Киридон А. М. Держава – церква – суспільство: інверсна трансформація в Україні : монографія / А. М. Киридон; МОНМС України, Київ. славіст. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства. — Рівне, 2011. — 216 c. — (Актуал. пробл. вітчизн. та всесвіт. історії).
Майороші М. А. Радянська церковна політика, Львівський «Собор» та переслідування греко-католицької церкви на Закарпатті (1945-1947) [Електронний ресурс] / М. А. Майороші // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 62. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_62_10.
Пилипів І. Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944) [Електронний ресурс] / І. Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 286-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_26.
Прах Б. А. Репресії супроти греко-католицького духовенства Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини (1939-1947) [Електронний ресурс] / Б. А. Прах // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2012. — Вип. 7. — С. 204-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2012_7_21.
Предка С. В. «Я фізично відчував, що в моєму серці щось обірвалось»: капелани Греко-католицької церкви в українських збройних формуваннях періоду Першої та Другої світових війн [Електронний ресурс] / С. В. Предка // Історія релігій в Україні. — 2017. — Вип. 27. — С. 363-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2017_27_36.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Переяславський літопис. — 2016. — Вип. 10. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_10_14.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква та суспільно-політичні процеси на Закарпатті наприкінці 1930-х – 1940–х рр. у вітчизняній та діаспорній історіографії [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Часопис української історії. — 2014. — Вип. 30. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2014_30_17.
Пшеничний Т. Ю. Українська греко-католицька церква (1939–1991 рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Т. Ю. Пшеничний; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 39 c.
Сапєлкіна З. П. Церква і держава під час Другої світової війни: спроба налагодження взаємин / З. П. Сапєлкіна // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст.. — 2004. — Вип. 28. — С. 129-136.
Смирнов А. І. Церковно-інституційні трансформації українського православ’я в роки Другої світової війни : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / А. І. Смирнов; Національний університет «Острозька академія». — Острог, 2020. — 40 c.
Стасюк І. М. Діяльність української греко-католицької церкви у підпіллі (1946-1989 рр.) [Електронний ресурс] / І. М. Стасюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2014. — № 784. — С. 224-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2014_784_34.
Сурмач О. І. Діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації [Електронний ресурс] / О. І. Сурмач // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2015. — Вип. 42. — С. 132-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_42_28.
Сурмач О. І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. І. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Штука С. В. Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Штука // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_25.

.: Раздел: История :: 3.04.2024 08.24.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Суми :: Вопрос: 47720  
Дмитро спрашивает:
Добрий день. Хотів би переглянути подані на сайті http://ounb.sumy.ua/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?C21COM=S&I21DBN=PRDK&P21DBN=PRDK&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%9C%D0%9F%D0%86%D0%90%D0%94%D0%90$%3C.%3E*%3C.%3EK%3D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%87$%3C.%3E)&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20 видання, або ті, що представлені в списку: XXI Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [Текст] : завдання : 10-11 клас // Історія України. – 2016. – № 12. – С. 11–21. XXI Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [Текст] : відповіді : 10-11 клас // Історія України. – 2016. – № 13. – С. 16–20. XXII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [Текст] : завдання : 10-11-ті класи // Історія України. – 2017. – № 13. – С. 8–34. XXIV Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [Текст] : [олімпіада з історії : 10-11 кл.] // Історія України. – 2019. – № 13. – С. 5–27. – Додатки. Відповіді на завдання IV етапу XXI Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2015/2016 навчальний рік [Текст] : [10–11 кл.] // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2016. – № 4. – С. 10–16. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії – 2014 [Текст] : завдання IV етапу // Історія України. – 2014. – № 15. – С. 15–27. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії – 2014 [Текст] : відповіді на завдання практичного туру // Історія України. – 2014. – № 15. – С. 8–19 [вкладка]. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії - 2013 [Текст] : 10–11 класи // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 15. – С. 1–10. – Вкладка : Історія України. Всесвітня історія, № 8. Завдання IV етапу XXI Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2015/2016 навчальний рік [Текст] : [10–11 кл.] // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2016. – № 4. – С. 4–9. Завдання IV етапу ХІХ Всеукраїнської олімпіади з історії (2013/2014 навчальний рік) [Текст] // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 6. – С. 7–14. Завдання олімпіади з історії. XX Всеукраїнська учнівська олімпіада [Текст] : 8–11 кл. // Історія України. – 2015. – № 14. – С. 6–15 [вкладка]. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків. Завдання. 11 клас [Текст] // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 46-48. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків. Відповіді. 11 клас [Текст] // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 52-55. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків. Відповіді. 10 клас [Текст] // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 49-52. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків. Завдання. 10 клас [Текст] // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 43-45. Зорнік, Т. ІХ Всеукраїнський турнір юних істориків [Текст] / Т. Зорнік // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 59-61. Дякую за відповідь!
Наш ответ:
Добрий день. У фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі видання: Історія України (Шкільний світ) за 2007; 2012; 2013; 2014; 2015 та 2019 роки. Чекаємо на вас щоденно, окрім суботи, за адресою: м. Київ, вул. Януша Корчака, 60 з 8:30 до 17:00.

.: Раздел: История :: 24.03.2024 19.13.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.284042 seconds