Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45727
   


Автор вопроса: Вася из города: Киев :: Вопрос: 1990  
Вася спрашивает:
Харьковская область во времена Революции 1917 г.
Наш ответ:
Ви можете частково скористатися Інтернет-ресурсами:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9576309&cat_id=8238533
http://www.zn.kiev.ua/nn/show/524/48531/
В фонді нашої бібліотеки є видання:
1. Гильборг, Ромэн Григорьевич. География родного края: Харьковская область: Учеб. пособие для 5, 6, 8 и 9 кл. сред. шк. - Х.: Каравелла, 1999. - 303 с.: іл. - Бібліогр.: с.301.
2. Рідний край: Навч. посіб. з народознавства / М-во освіти України; АПН; Харківський державний педагогічний університет; За заг. ред. І.Ф.Прокопенка. - 2-е вид., випр. і доп. - Х.: ХДПУ, 1999. - 526 с.
3. Лаврів Петро. Донецько-Криворізька Республіка: правда і вимисел // Голос України. - 1993.- 12 черв. - С.14.

.: Раздел: История :: 20.01.2005 19.49.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Киів :: Вопрос: 1943  
Катерина спрашивает:
Допоможіть знайти інформацію про виникнення та розвиток музики на території України протягом століть починаючи від найдавніших часів.
Наш ответ:
Маємо наступні джерела:
1. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. посібник для студентів ун-тів та пед. ін-тів / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко и др.; Худож. О.Козак. - Львів: Світ, 1994. - 455 с.: іл.
2. Лісецький, Степан Йосипович. Українська музична література: Для 7 кл. ДМШ: Учб. посібник. - К.: Музична Україна, 1993. - 103 с.: портр., нот.
3. Богданов, В.О. Історія духовного музичного мистецтва України: Від найдавніших часів до початку 20 ст. - Х.: Основа, 2000. - 341 с.: іл., ноти.
4. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навч. посіб. / О. П. Рудницька, Л. А. Кондрацька, В. О. Смікал и др.; Академія педагогічних наук України; За ред. О.П.Рудницької. - К.: ЕксОб, 2000. - 207 с.
5. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / Греченко, Володимир Анатолійович, Чорний, Ігор Віталійович, Кушнерук, Вікторія Анатоліївна, Режко, Віктор Анатолійович. - К.: Літера, 2002. - 463 с.: ілюстр.
6. Снєгірьов, Олександр. Піаністи України 20 століття / Київське державне вище музичне училище ім. Р.М.Гліера; Всеукраїнська національна асоціація піаністів-лавреатів міжнародних конкурсів; Міжнародній благодійний фонд конкурсу В.Горовіца. - К., 2001. - 157 с.
7. Історія української культури. У 5 т. Т. 3 : Українська культура другої половини 17-18 століть. - К.: Наукова думка, 2003. - 1246 с.: фотоіл.
8. Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / За заг. ред. І.Крип'якевича. - 4-е вид., стер. - К.: Либідь, 2002. - 656 с.
9. Чабада Микола. Кобзарі та лірники: Українознавство // Дивослово. - 1998.- 6. - С.25-28.
10. Осипець Руслана. Українська народна пісенна культура як засіб формування національної самосвідомості: Українознавство // Рідна школа. - 1999.- 11. - С.11-14.
11. Максименко Ніна. У тому співі душа живе: Музичне товариство імені М.Леонтовича та організація хорової справи в навчальних закладах 1920-х років // Українська культура. - 2000.- 4. - С.29.
12. Омельченко Анета. Музично-педагогічні традиції Києво-Могилянської Академиї: Сторінки літопису // Мистецтво та освіта. - 2001.- 2. - С.39-43.
13. Шевчук Оксана. Проблеми висвітлення розвитку музичної культури України: Сторінки історії українського музикознавства другої половини XX століття // Народна творчість та етнографія. - 2001.- 3. - С.98-106.
14. Зінькевич Олена. Український музичний авангард: загальна панорама: Культура // Сучасність. - 2002.- 9. - С.100-105.
15. Горбенко Сергій. Розвиток музичної освіти і виховання в Україні в контексті гуманістичної спрямованності: Історичний аспект // Рідна школа. - 2003.- 3. - С.38-42.

.: Раздел: История :: 14.01.2005 22.12.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Київ :: Вопрос: 1818  
Олег спрашивает:
Де можна знайти в Інтернеті біографію братів Розумовських Потрібно сьгодні. Будь ласка!!!
Наш ответ:

.: Раздел: История :: 20.12.2004 17.02.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Острог :: Вопрос: 1808  
Таня спрашивает:
Біографія життя Генріха III
Наш ответ:
З Вашого запитання не зрозуміло: про кого саме йде мова.
Матеріали про Генріха III (1207—72 гг.) — англійського короля з династії Плантагенетів Ви можете знайти:
http://2uk.ru/history/history81
http://topclass.narod.ru/genealogy/data/3/156.html
Чудинова, Елена Петровна. История Англии для детей. В 2 кн.: По "Истории Англии для маленького Артура" леди Калькотт. Кн. 1 : С древнейших времен по 1558 год / Худож. О.Жигарькова. - М.: Центр творческого развития МГП ВОС, 1996. - 286 с.: іл.,
а про французського короля Генриха III Валуа (1551-1589):
http://ny.by.ru/henry3.htm
http://www.peoples.ru/state/king/france/genrich_3/

.: Раздел: История :: 19.12.2004 21.00.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надія из города: Київ :: Вопрос: 1778  
Надія спрашивает:
Де можна знайти інформацію про інтелегенцію другої половини 19 ст?
Наш ответ:
Пропонуємо наступні джерела:
1. Кармазіна Марія. Українська інтелігенція 19-початку 20 ст. // Історія України. - 1999.- 3. - С.1-2.
2. Касьянов, Георгій Володимирович. Українська інтелігенція на рубежі 19-20 ст.: Соц.-політ. портр. - К.: Либідь, 1993. - 172 с.
3. В поисках пути: Рус. интеллигенция и судьбы России / Сост., вступ. ст., коммент. И.А.Исаева; Худож. Ю.К.Бажанов. - М.: Русская книга, 1992. - 383 с.: іл.
4. Мусієнко, Олекса. Український етноцид. - К.: Рада, 1994. - 117 с. - (Бібліотека українця).

.: Раздел: История :: 16.12.2004 10.53.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.61553 seconds