Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: КСЮША із міста: КИЕВ :: Запитання: 1671  
КСЮША запитує:
АГРАРНА РЕФОРМА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
Наша відповідь:
Пропонуємо літературу, яка висвітлює діяльність Павла Скоропадського: 1. Пеленський Я. Соціально-політичний портрет Павла Скоропадського: Іст. портр. // Історія в школах України. - 1997.- №4. - С.42-52.
2. Вєтров Р.І. Українська Держава Гетьмана Павла Скоропадського // Історія України. - 1998.- 18. - С.1-3.
3. Папакін Г. Командир першого українського корпусу: Особа в історії // Історія України. - 2000.- 8, 9.
4. Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань // Пам'ять століть. - 2002.- 1. - С.38-53.
5. Гошуляк І. Українська держава гетьмана П.Скоропадського: Сторінки історії // Чумацький шлях. - 2002.- 4. - С.2-3.
6. Реєнт О. Павло Скоропадський // Історія України. - 2004.- 17. - С.5-12.
7. Реєнт О. Павло Скоропадський: Особа в історії // Історія України. - 2004.- №20. - С.5-10.
8. Реєнт О. Павло Скоропадський: Особа в історії // Історія України. - 2004.- №19. - С.12-15.
9. Сторінки історії України: 20 ст. Посібник для вчителя / За ред. С.В.Кульчицького; Упоряд. В.П.Шевчук, А.А.Чуб, Н.А.Дехтярьова. - К.: Освіта, 1992. - 335 с.
10. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / Худож. Г.О.Воробйова. - К.: Український письменник, 1993. - 413 с.
11. Гунчак Т. Україна: перша половина 20 століття: Нариси політ. історії. - К.: Либідь, 1993. - 287 с.
12. Білодід О. Павло Скоропадський і Україна / Білодід, Олесь, Панченко, Володимир; Худож. В.Бокань. - К.: Бібліотека українця, 1997. - 86 с.
13. Реєнт О.П. Павло Скоропадський. - К.: Альтернативи, 2003. - 304 с.

.: Розділ: Історія :: 3.12.2004 14.45.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кременчук :: Запитання: 1627  
Вікторія запитує:
Мені дуже потрібні відповіді на питання: 1. Поняття етносу. 2. Етнографічні особливості інших народів України і сучасні етнічні процеси.
Наша відповідь:
Дивіться наступну літературу: І. 1. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1994. - 317 с.
2. Життя етносу: Соціокультурні нариси: Навч. посібник / Попов Б.В., Ігнатов В.О., Степико М.Т. та ін.; Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Либідь, 1997. - 239 с.
3. Тиводар М. Етнологія: Навч. посібник для студентів іст. фак. /М-во освіти України. Ужгород. держ. ун-т. - Ужгород, 1998 (Т-во "Патент"). - 577 с.

ІІ. 1. Національні меншини України: Інформ. довід. /Упоряд. Т.І.Пилипенко, А.І.Осауленко. - К.: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1995. - 52 с.
2. Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні. - К.: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. - 80 с.
3. Кордони єднання: Проблеми міжетніч. відносин у Карпат. єврорегіоні: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Кордони єднання", 19-21 квітня 2001 р., Ужгород / Закарпат. обл. рада. Відділ у справах національностей та міграції; Центр культур національних меншин Закарпаття; Карпатський фонд. - Ужгород: Карпати, 2001. - 77 с.
4. Лозко Г.С. Етнологія України: Філос.-теорет. та етнорелігієзнав. аспект. - К.: АртЕк, 2001. - 303 с.
5. Зінченко Є. У незалежній Україні відроджуються традиції національних меншин: Етнос // Хрещатик. - 2001.- 21 верес. - С.8-9.
6. Москаль Г. Нацменшини: права забезпечено // Голос України. - 2003.- 14 серп. - С.8-9.

ІІІ. 1. Винниченко І. Етнографія України: культура та побут народів України, сучасні етнічні процеси: Матеріали до підручника для учнів 8-9 кл. // Однокласник. - 1995.- 1. - С.13-18.

.: Розділ: Історія :: 28.11.2004 15.04.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Донецьк :: Запитання: 1592  
Дарина запитує:
Потрібен реферат з народознавства на тему: Родинно-побутові обряди (Про народження людини, весілля, поховання). Де можна знайти потрібну літературу? Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо наступну літературу: 1. Лозко Г.С. Українське народознавство. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 368 с.
2. Вудвуд Л.Ф. З батьківської криниці /Вудвуд, Лідія Филимонівна, Вудвуд, Ірина Миколаївна. - Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 2000. - 256 с.
3. Скуратівський В.Т. Покуть /Худож. А.М.Буртовий. - К.: Довіра, 1992. - 236 с. - (Відродження)
4. Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні /Ред. П.К.Вовк. - Репринт. вид. - К.: Освіта, 1992. - 192 с.
5. Влад М.М. Стрітеннє: Кн. гуцул. звичаїв і вірувань. - К.: Український письменник, 1992. - 223 с.
6. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / Упоряд. А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк; Вступ. ст. А.П.Пономарьова; Іл. В.І.Гордієнка. - 2-е вид. - К.: Либідь, 1992. - 638 с.
7. Дмитренко М.К. Народні повір'я. - К., 1994. - 67 с. - (Бібліотека часопису "Народознавство")
8. Лукеча М. Під весільний вінець. - К.: Всеукраїнське товариство "Просвіта", 1995. - 72 с.
9. Українська минувшина: Ілюстр. етнограф. довід. / Пономарьов, Анатолій Петрович, Артюх, Лідія Федорівна, Косміна, Тамара Володимирівна и др. - 2-е вид. - К.: Либідь, 1994. - 255 с.
10. Супруненко В.П. Народини: Витоки нації: Символи, вірування, звичаї та побут українців /Худож. В.К.Зуєв, Н.В.Зуєва. - Запоріжжя: МП "Берегиня", 1993. - 135 с.
11. Ковальчук О.В. Українське народознавство: Кн. для вчителя /Худож. оформ. В.Є.Перевальського. - К.: Освіта, 1994. - 174 с.
12. Культура і побут населення України: Навч. посібник / Наулко, Всеволод Іванович, Артюх, Лідія Федорівна, Горленко, Володимир Федорович и др. - 2-е вид., доп. та перероб. - К.: Либідь, 1993. - 285 с.
13. Супруненко В.П. Ми - українці. У 2 кн.: Енцикл. українознав. Кн. 1 /Мал. Н.Музиченко; Макет К.Ткаченка. - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1999. - 410 с.
14. Скуратівський В.Т. Місяцелік: Укр. нар. календар /Худож. Є.Сендзюк; Іл. підібрав і сист. Ю.Белічко. - К.: Мистецтво, 1993 (0). - 207 с.
15. Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. - К.: Мистецтво, 1995. - 335 с.
16. Ритуали. Обряди. Звичаї. Ч. 1 / Упоряд. Б.Губський, С.Кононенко; Вірші О.Кононенка; Мал. В.Кононенка. - К., 1998. - 32 с.
17. Культура і побут населення України: Навч. посібник для вузів / Наулко, Всеволод Іванович, Артюх, Лідія Федорівна, Горленко, Володимир Федорович и др. - К.: Либідь, 1991. - 230 с.

.: Розділ: Історія :: 22.11.2004 14.48.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ольга із міста: Курськ :: Запитання: 1564  
ольга запитує:
Берестейська Унія
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 19.11.2004 14.49.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юля із міста: киев :: Запитання: 1541  
юля запитує:
Розвиток сільського господарства і промисловості з 1917 року в Україні.(сайт)
Наша відповідь:
Можемо запропонувати літературу, в якій Ви знайдете потрібну інформацію:
1. Нечитайло В.В. Українське селянство: Важкий шлях до волі /Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т. - Кам'янець-Подільський: Апостроф, 1995. - 191 с.
2. Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу: Підруч. / Лановик, Богдан Дмитрович, Матисякевич, Зіновій Михайлович, Матейко, Роман Михайлович; За ред. Б.Д.Лановика. - 3-є вид.; доп. - К.: Вікар, 1999. - 736 с.
3. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції, 1917-1921 /Передм., комент. В.Яблонський. - К.: Темпора, 2003. - 606 с.
4. Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чекушина, Юлія Миколаївна, Толстих, Ірина Василівна; Дніпропетровський університет економіки та права. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 137 с.
http://www.znannia.com.ua/catalogue/history/966-620-034-1.html

.: Розділ: Історія :: 16.11.2004 20.09.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.300957 seconds