Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Юля із міста: Черкаси :: Запитання: 47605  
Юля запитує:
Добрий день. Інформація про Петра Болобчана. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Радимо вам таку літературу:
Бадах Ю. Г. Історія України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Г. Бадах, П. П. Притуляк, Л. В. Губицький, І. О. Кизименко, Н. М. Литвин; МОН України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2010. — 548 c.
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, державотворення України, українську революцію, Гетьманат Павла Скоропатського, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2018. — № 3. — Школа патріота. — С. 1-48.
Біла А. Безпідставно розстріляний український Бісмарк : до 135-річчя Петра Болбочана / А. Біла // Дзвін. — 2018. — № 12. — С. 141-144.
Брицький П. П. Політика і особа Петра Болбочана в українській революції : матеріали до курсу «Політична історія України ХХ ст.» / П. П. Брицький, Є. П. Юрійчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2004. — 80 с.
Гольденберг Я. Боротьба за Україну в другій половині 1919 року : історія України. 10 клас / Я. Гольденберг // Історія України (Шкільний світ). — 2009. — № 45. — С. 12-18.
Горак І. Трагедія полковника Петра Болбочана : спроба державного перевороту в УНР влітку 1919 р. / І. Горак // Історія України (Шкільний світ). — 2012. — № 41-42. — С. 13-16.
Громенко С. Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Севастопольські дебати / С. Громенко // Історія та правознавство. — 2017. — № 28-29. — С. 8-10.
Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський / О. І. Гуржій; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 1998. — 207 c.
Мина Ж. В. Постать полковника Петра Болбочана на тлі подій національної революції 1917-1921 рр. [Електронний ресурс] / Ж. В. Мина // Військово-науковий вісник. — 2011. — Вип. 16. — С. 156-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2011_16_17.
Монкевич Б. Г. Похід Болбочана на Крим : спогади сотника Армії УНР та його бойових побратимів : [мемуари] / Б. Г. Монкевич ; [ред.-упоряд. Р. Коваль]. — Київ : Іст. клуб «Холодний Яр» : Наш формат, 2014. — 268 с. : фот.
Полянський О. Полковник Петро Болбочан в українській революції 1917 – 1921 рр. [Електронний ресурс] / О. Полянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 1(3). — С. 94-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_1(3)__17.
Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. — Вид. 2-ге, допов. — Київ : Темпора, 2009. — 426 с. : фот.
Сідак В. С. Полковник Петро Болбочан. Видатні постаті в історії України : [метод. посіб.] / В. С. Сідак, П. П. Брицький, Д. С. Ліщук; Чернів. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки Чернів. облдержадмін. — Чернівці : [б. в.], 2009. — 23 с. : іл.
Стопчак М. Кримський похід армії УНР 1918 р. в оцінці української історіографії [Електронний ресурс] / М. Стопчак // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 241-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_37.
Шарабуряк Л. Петро Болбочан — взірець національної самоповаги (до 135-річчя від дня народження) / Л. Шарабуряк // Краєзнавство. — 2018. — № 3. — С. 225-227.
Ярошевський О. Навмисно забута перемога : презентація / О. Ярошевський // Кримська світлиця. — 2018. — 4 трав. — С. 2.

.: Розділ: Історія :: 24.01.2024 21.01.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47579  
Катя запитує:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, літературу про Варшавський договір 1920 року. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Боримський В. В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри [Електронний ресурс] / В. В. Боримський // Гуржіївські історичні читання. — 2012. — Вип. 5. — С. 228-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2012_5_90.
Верстюк В. Союз Пілсудського – Петлюри в історії боротьби за українську державність / В. Верстюк // Укр. іст. журн. — 2020. — № 2. — С. 4-21.
Віднянський С. Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української історіографії [Електронний ресурс] / С. Віднянський // Україна дипломатична. — 2017. — Вип. 18. — С. 91-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2017_18_10.
Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів, 1917 – 1923 рр. : монографія / І. Б. Дацків. — Тернопіль : Астон, 2009. — 519 c.
Дацків І. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2015. — Вип. 16(2). — С. 125-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2015_16(2)__13.
Дерев’янко І. П. Українсько-польські відносини 1918 – 1921 рр.: політичний аспект : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / І. П. Дерев’янко; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2004. — 18 c.
Зінкевич Р. Д. Передісторія підписання Варшавського договору 1920 р.: С. Петлюра та Ю. Пілсудський [Електронний ресурс] / Р. Д. Зінкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 73-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_15.
Зінкевич Р. Д. Передісторія підписання Варшавського договору 1920 р.: С. Петлюра та Ю. Пілсудський / Р. Д. Зінкевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2013. — № 752. — С. 73-81.
Кравчук О. М. В. Приходько про укладення Варшавського договору 1920 р. між УНР і Польщею та його наслідки [Електронний ресурс] / О. М. Кравчук, Н. М. Марценюк // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. — 2020. — Вип. 8. — С. 212-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pikctse_2020_8_14.
Мина Ж. В. Збройні сили Директорії УНР та їх боротьба за державну незалежність України (листопад 1918 р. - листопад 1920 р.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Ж. В. Мина. — Львів, 2008. — 20 с.
Монолатій І. «Чорні лебеді» Української революції: (не)ймовірні випадки західноукраїнської державності / І. Монолатій // Укр. іст. журн. — 2020. — № 6. — С. 120-138.
Папакін А. Варшавська угода проти Росії: чому «Пакт Пілсудського-Петлюри» підписали не вони : готуючись до уроку : [бесіда з істориком Артемом Папакіним] / А. Папакін ; розмову вів Д. Шурхало // Історія та правознавство. — 2020. — № 34-36. — С. 62-65.
Пилипюк Є. В. Радянсько-польська війна та Україна : історія України : 10 кл. / Є. В. Пилипюк // Історія та правознавство. — 2012. — № 8. — С. 14-16.
Руккас А. Діяльність Військової секції при Українській дипломатичній місії у Варшаві (грудень 1919 р. – липень 1920 р.) / А. Руккас, М. Ковальчук // Київ. старовина. — 2003. — № 5. — С. 128-156.
Солдатенко В. Варшавський договір 1920 року. Сучасний історіографічний дискурс [Електронний ресурс] / В. Солдатенко // Україна дипломатична. — 2011. — Вип. 12. — С. 766-794. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2011_12_194.
Трофимович В. В. Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року [Електронний ресурс] / В. В. Трофимович // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 28. — С. 110-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_28_11.

.: Розділ: Історія :: 10.01.2024 09.00.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Львів :: Запитання: 47504  
Діана запитує:
Добрий день! Потрібна література та джерела до теми наукової роботи "Образи Гітлера і Сталіна в політичній карикатурі країн Заходу міжвоєнного періоду". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Галькевич Т. Інформаційний потенціал і стилістичні особливості українського рекламного плаката 1957 - 1964 рр. (з фондів НБУВ) / Т. Галькевич, О. Донець // Бібл. вісн.. — 2005. — № 5. — С. 24-29.
Куцик Р. Р. Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. [Електронний ресурс] / Р. Р. Куцик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2017. — Вип. 47. — С. 83-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_47_16.
Маєвський О. О. Антигітлерівська коаліція в політичному плакаті і карикатурі (1941–1945 рр.) [Електронний ресурс] / О. О. Маєвський // Архіви України. — 2015. — № 3. — С. 157-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2015_3_16.
Маєвський О. Політичний плакат і карикатура періоду Другої світової війни: зарубіжний дискурс [Електронний ресурс] / О. Маєвський // Сторінки воєнної історії України. — 2015. — Вип. 17. — С. 223-241. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sviur_2015_17_17.
Маєвський О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939 - 1945 рр. : [монографія] / О. Маєвський; ред.: О. Є. Лисенко; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2018. — 267 c.
Маєвський О. Формування візуальних образів напередодні та у роки Першої світової війни / О. Маєвський // Краєзнавство. — 2018. — № 4. — С. 4-15.
Маргулов А. Х. Форми та змісти політичної карикатури: історія становлення жанру [Електронний ресурс] / А. Х. Маргулов, А. О. Авдєєва // Молодий вчений. — 2020. — № 5(2). — С. 208-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(2)__21.
Назаренко Д. С. Становлення карикатури як самостійного жанру візуальної комунікації [Електронний ресурс] / Д. С. Назаренко, О. Ю. Сухомлин // Молодий вчений. — 2016. — № 6. — С. 339-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_86.
Остапчук О. Г. Пізньорадянська трудова етика: погляд через політичний плакат [Електронний ресурс] / О. Г. Остапчук // Нові сторінки історії Донбасу. — 2018. — Кн. 27. — С. 222-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsid_2018_27_19.
Патер І. Ідеологічно-пропагандистський наступ сталінського режиму на галичан (1944–1953) [Електронний ресурс] / І. Патер // Новітня доба. — 2015-2016. — Вип. 3-4. — С. 35-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/novdob_2015-2016_3-4_6.
Салата О. Карикатура як механізм інформаційно–психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / О. Салата // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 37-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_17.
Скрипник П. Плакати як джерело дослідження соціально-політичних процесів в Україні у 20-х роках ХХ ст. [Електронний ресурс] / П. Скрипник // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 60. — С. 137-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_60_11.
Тільки Сталін на стіні : фольклор епохи соціалізму та буд-ва комунізму / зібраний і впорядкований Пилипом Юриком. — 2-ге вид., допов. — Запоріжжя : Дике Поле, 2017. — 139 с.
Унукович К. А. Жанр карикатури як стислий політичний текст / К. А. Унукович // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. — 2012. — № 24. — С. 59-65.

.: Розділ: Історія :: 8.11.2023 16.07.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Вінниця :: Запитання: 47501  
Ольга запитує:
Шановні колеги. Я провідний бібліограф Вінницької ОУНБ ім. В. Отамановського. У вашому е-каталозі знайшла інформацію, що мене зацікавила: Антонович, В. Б. На Чорному морі, на турецькій галері / В.Б. Антонович. - С .382-386, надруковану в Скрипторій історичної прози. Літопис "Червоної Калини" : історико-літературний часопис 1-6 1996 г. Т. I / ред. О. Ходак. - Львів : [б. и.], 1996. Прошу Вас уточнити, це Антонович Володимир Боніфатійович? При можливості, надішліть мені е-копію статті і обкладинку даного видання. Я готую біобібліографічний покажчик, присвячений історику. Буду Вам щиро вдячна за допомогу. Моя е-пошта: olga.kizyan@gmail.com
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! За Вашим запитом саме Володимир Боніфатійович Антонович написав "На Чорному морі, на турецькій галері". За е-копією звертайтеся до бібліотекарів Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького.

.: Розділ: Історія :: 7.11.2023 07.23.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Львів :: Запитання: 47429  
Надія запитує:
Добрий день! Порадьте, будь ласка, наукову літературу, що містить інформацію про історію світової бібліографії. Дякую
Наша відповідь:
Сенченко М. Бібліографія країн світу / М. Сенченко ; Книжкова палата України імені Івана Федорова. — Київ : Ліра-К, 2023. — 305 с.
Сенченко М. Видавнича та книготорговельна бібліографія в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 11. — С. 3-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_11_3
Сенченко М. Всесвітня бібліографія та міжнародна бібліографічна співпраця [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 10. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_10_3
Сенченко М. Національна бібліографія в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 8. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_8_3
Сенченко М. Національна бібліографія сьогодні та завтра [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 7. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_7_3
Сенченко М. Національна бібліографія у країнах Азії, Африки та Латинської Америки [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 9. — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_9_3

.: Розділ: Історія :: 5.10.2023 10.28.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278468 seconds