Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Григорій із міста: Львів :: Запитання: 45682  
Григорій запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про євреїв у Галичині у 20 столітті. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Григорію! Радимо вам для опрацювання наступні джерела:
Адамович С. В. Єврейське питання в політиці російської окупаційної адміністрації в Галичині та на Буковині (1914 – 1917 рр.) / С. В. Адамович // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 23-27.
Вовчко М. І. Євреї у початкових та середніх державних школах Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / М. І. Вовчко // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 108. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_12.
Козакевич О. Р. Єврейські осередки текстильного виробництва в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: тенденції, асортимент [Електронний ресурс] / О. Р. Козакевич // Art and Design. — 2019. — № 4. — С. 46-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/artges_2019_4_6.
Левкович Н. Я. Збереження історико-культурної спадщини єврейської громади Галичини: становлення питання у першій третині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Я. Левкович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 12. — С. 86-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_12_12.
Пінчевська Б. Єврейські студенти Східної Галичини у Варшавській Академії Мистецтв у період 1915-1939 рр.: Постановка проблеми [Електронний ресурс] / Б. Пінчевська // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2012. — Вип. 8. — С. 250-263. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2012_8_23.
Пінчевська Б. Роль Краківської школи образотворчого мистецтва та Краківської Академії мистецтв у формуванні художньої освіти в контексті становлення та розвитку єврейського мистецтва в Східній Галичині та Україні в період 1900-1939 рр. [Електронний ресурс] / Б. Пінчевська // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2012. — Вип. 8. — С. 224-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2012_8_22.
Редліх Шимон. Разом і нарізно в Бережанах : Полякі, євреї та українці, 1919-1945 / [пер. з англ. Н. Вельбовець ; Ред. Н. Вельбовець, М. Петровський]. — Київ : Дух і літера, 2002. — 325 с. : іл. — (Бібліотека Інституту Юдаїки / [Редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]).
Сіреджук П. З історії торгівлі німців Східної Галичини / П. Сіреджук // Київ. старовина. — 2005. — № 2. — С. 81-86.
Скокова Н. Д. Самоуправління єврейської національної меншини Східної Галичини: від традиції до модерну (1918–1924 рр.) [Електронний ресурс] / Н. Д. Скокова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 146(1). — С. 94-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_146(1)__21.
Соловка Любов. Катастрофа єврейських громад Галичини (1941–1944 рр.): джерела до її вивчення у фондах Державного архіву Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Любов Соловка // Студії з архівної справи та документознавства. — 2011. — Т. 19, кн. 2. — С. 76-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2011_19_2_12.
Юркевич О. Видавнича діяльність українських і єврейських громадських організацій Галичини 20 – 30-х років XX ст. у контексті поліетнічності культур [Електронний ресурс] / О. Юркевич // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2018. — Вип. 10. — С. 98-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2018_10_8.

.: Розділ: Історія :: 28.06.2021 20.59.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Хмельницький :: Запитання: 45679  
Роман запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з пошуком інформації про євреїв у Галичині в ранньомодерний період
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бойко Х. С. Архітектурно-просторовий уклад єврейських дільниць у містах та містечках Галичини у кінці XVIII – на початку ХХ століть : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Х. С. Бойко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2000. — 265 с.
Левик Б. Єврейське питання у Східній Галичині ХІІІ – ХХІ ст.: сучасний історико-культурний погляд [Електронний ресурс] / Б. Левик // Схід. — 2017. — № 2. — С. 36-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_2_7.
Левкович Н. Я. Впливи західноєвропейської стилістики в мистецтві євреїв Східної Галичини XVII – першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Я. Левкович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 4-5. — С. 71-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_4-5_14.
Левкович Н. Я. Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII – першої третини XX ст.: типологія, символіка, художні особливості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Н. Я. Левкович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2016. — 46 с.
Левкович Н. Модель землі обітованої в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII – першої третини ХХ ст.: проблема ідентичності і культурна традиція [Електронний ресурс] / Н. Левкович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 186-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_40.
Левкович Н. Я. Образ Храму в єврейськом у декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII – першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Я. Левкович // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2015. — № 3. — С. 15-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_3_5.
Левкович Н. Художні особливості меморіальної пластики єврейських кладовищ Східної Галичини XVIII – ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Левкович // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2013. — Вип. 24. — С. 232-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2013_24_26.
Москалець В. Газета «Дрогобичер Цайтунг» та переосмислення економічного потенціалу євреїв у Галичині [Електронний ресурс] / В. Москалець // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2014. — Вип. 17-18. — С. 209-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dkz_2014_17-18_19.
Прокоп Ю. В. Переселення євреїв із Галичини до Херсонської губернії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: причини та етапи [Електронний ресурс] / Ю. В. Прокоп // Чорноморський літопис. — 2013 — Вип. 7. — С. 52-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2013_7_9.
Сікорська О. Порятунок євреїв у колективній пам’яті галичан на прикладі Унева та Унівської Лаври [Електронний ресурс] / О. Сікорська // Україна модерна. — 2017. — Число 24. — С. 1 39-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrmmoder_2017_24_8.

.: Розділ: Історія :: 22.06.2021 23.32.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марк із міста: Київ :: Запитання: 45677  
Марк запитує:
Свято день Незалежності
Наша відповідь:
Доброго дня, Марк! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Голенко З. Ми - українці! : сценарій свята до Дня Незалежності України / З. Голенко // Шкільний світ. — 2018. — № 15. — С. 16-19.
[Добірка віршів до Дня Незалежності нашої держави] // Малятко. — 2017. — № 8. — 2-а с. обкл., с. 1.
Кваша Н. А. "Виростай, дитино, й пам'ятай: Батьківщина - то найкращий край!" : свято в бібліотеці / Н. А. Кваша // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 7. — С. 2-3.
Літній цикл свят : рекомендаційний бібліографічний список із циклу "Державні, народні та шкільні свята" : методична робота / упоряд. М. Х. Лапада, ред. Л. І. Самчук // Шкільна бібліотека плюс. — 2019. — № 11-12. — С. 17-31.
Національне свято єдності : 24 серпня — День незалежності України // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 7. — С. 59-60.
Незалежна і єдина наша ненька — Україна! : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, вірші, конкурси, пісні, розповіді про День Незалежності, героїв Майдану та Державний Прапор України] // Позакласний час. — 2017. — № 8. — Не журись!. — С. 45-56.
Рогальчук Л. Народу нашого і велич, і краса : сценарій літературного вечора до 25 річниці проголошення Незалежності України / Л. Рогальчук // Дати і події: календар знаменних дат. — Київ, 2016. — 2016, 2-е півріччя, № 2. — С. 145-149.
Роззавко А. З Україною в серці : виховний захід до Дня незалежності України / А. Роззавко // Шкільний світ. — 2018. — № 13. — С. 38-41.
Сапацинська О. А. Проголошення незалежності України / О. А. Сапацинська // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 8. — С. 51-52.
Стрілько Л. Літературно-краєзнавча мандрівка "Усім серцем любіть Україну свою" : (4 клас) : до Дня Незалежності України / Л. Стрілько // Початкова школа. — 2020. — № 8. — С. 2-4.
Шануймо свята свої на святій українській землі : [свята в серпні] // Колобочок. — 2019. — № 8. — С. 4-5.
Шануймо свята свої на святій українській землі : [свята у серпні] // Колобочок. — 2018. — № 8. — С. 4-5.
Шануймо Україну! : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, вірші, розповіді про День Незалежності України] // Позакласний час. — 2017. — № 8. — Не журись!. — С. 47-58.
Юзич Ю. 24 серпня — День Незалежності України : Українська військова організація (УВО) — таємна українська армія : наша історія / Ю. Юзич ; мал. В. Січкарук // Крилаті. — 2020. — № 4. — С. 2-3.
Яковенко Л. Барвиста моя Україна : свято для дітей усіх вікових груп та батьків / Л. Яковенко, Т. Солосич // Дошкільне виховання. — 2017. — № 8. — С. 37-39.
Яковенко Л. З днем народження, Україно! : свято для старших дошкільнят і їхніх батьків / Л. Яковенко// Дошкільне виховання. — 2016. — № 8. — С. 34-37.

.: Розділ: Історія :: 21.06.2021 18.15.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Новомосковськ :: Запитання: 45668  
Ярослав запитує:
Добрий день! Потрібно підібрати інформацію для написання реферату на тему Галицько-Волинське князівство. Дякую
Наша відповідь:
Доброго вечора, Ярослав! Скористайтеся, будь-ласка наступною інформацією:
1.Бойко О. Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с. (Альма-матер)
2.Король В. Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с. (Альма-матер)
3.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття: навчальний посібник. Видання четверте. – Х.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
4.Субтельний Орест Україна. Історія/Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. 720 с.: іл
5.Греченко В.А., Ярмиш О.Н. Історія України. Всесвітня історія XX – XXI століть (новітня історія): Посібник для вступних та курсових іспитів в юридичних вузах. – Харків, 2001. – 316 с.
6.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 698 с.
https://znoclub.com/istoriya-ukrainy/561-galitsko-volinske-knyazivstvo.html
https://old.uinp.gov.ua/publication/galitsko-volinske-knyazivstvo
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/map.galytsko-volynske.php
https://myukraine.org.ua/galicko-volinske-knyazivstvo/
https://www.radiosvoboda.org/a/932124.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/4039/
http://www.golos.com.ua/article/346190

.: Розділ: Історія :: 15.06.2021 18.44.25 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Ніжин :: Запитання: 45645  
Влад запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про кошового отамана Івана Сірка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Влад! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35057; 44409.

.: Розділ: Історія :: 10.06.2021 12.28.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.23966 seconds