Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45372
   


Автор вопроса: Софія из города: Сарни :: Вопрос: 46951  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна інформація про станцію Удрицьк (Рівненська область), а саме про залізничний вокзал (пристанційне приміщення) Удрицьк: історія будівництва та архітектура
Наш ответ:
Добрий день, Софіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46173, 46366, 46934. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Древаль І. В. Структурні принципи композиційного моделювання об'єднаних вокзальних комплексів : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / І. В. Древаль ; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. — Харків, 2002. — 18 с.
Назарук М. В. Збережені вокзальні комплекси залізничної мережі Волинської губернії як об'єкти архітектурної спадщини [Електронний ресурс] / М. В. Назарук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2021. — Вип. 61. — С. 69-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2021_61_8.
Попко О. В. Туристична діяльність Рівненщини: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Попко, А. В. Пономаренко, О. В. Попко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 63-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_1_9.
Рочняк Ю. А. Моделі простору архітектури залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Містобудування та територіальне планування. — 2019. — Вип. 69. — С. 344-350. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_69_37.
Рочняк Ю. А. Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2018. — Вип. 140. — С. 129-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_24.
Рочняк Ю. Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю [Електронний ресурс] / Ю. Рочняк // Historical and cultural studies. — 2015. — Vol. 2, Num. 1. — С. 83-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2015_2_1_18.
Студницький І. Р. Типові проекти малих вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ сторіччя: історія, архітектурна композиція та художньо-стилістичні особливості [Електронний ресурс] / І. Р. Студницький // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2017. — № 2. — С. 72-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2017_2_12.
Студницький І. Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Студницький // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5. — С. 1064-1071. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_5_10.
Студницький І. Р. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця XIX – першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / І. Р. Студницький ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 19 с.
Фесенко T. Г. Моделювання змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів [Електронний ресурс] / T. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, Д. М. Мінаєв, А. В. Якунін // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. — 2018. — № 2. — С. 59-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2018_2_11.
Фесенко Т. Г. Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності [Електронний ресурс] / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, А. В. Якунін, Г. В. Фесенко // Управління розвитком складних систем. — 2018. — Вип. 34. — С. 68-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2018_34_12.
Чобан О. Я. Архітектурно-планувальні особливості реконструкції та модернізації залізничних вокзальних комплексів історичних міст [Електронний ресурс] / О. Я. Чобан // Містобудування та територіальне планування. — 2012. — Вип. 46. — С. 631-637. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2012_46_90.
Швець Л. М. Містобудівні принципи формування залізничних вокзальних комплексів у структурі малих і середніх міст : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Л. М. Швець ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 20 с. : рис.
Шершньова О. В. Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму Рівненщини [Електронний ресурс] / О. В. Шершньова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. — 2010. — Вип. 2. — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2010_2_21.

.: Раздел: История :: 14.02.2023 11.18.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Житомир :: Вопрос: 46950  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література за темою "Станція Житомир: історія будівництва та архітектурні особливості вокзалу"
Наш ответ:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://web.archive.org/web/20091018005655/http://interesniy.zhitomir.ua/relsy-relsy-shpaly-shpaly/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Житомир_(станція)
https://moemisto.ua/zt/blog/kosmichna-polova-v-zhitomiri-ta-istoriya-zaliznichnogo-vokzalu-280.html
https://zhzh.info/publ/4-1-0-1700
– Мокрицький Г.П. Залізнична станція Житомир: 100 років : історико-краєзнавчий нарис про перші десятиріччя створення та існування / Г.П. Мокрицький ; [ред. В. Киричанський ; фотоіл. С. Глабчука]. – Житомир : Журфонд, 1996. – 47 с. : фото.
– Весельська Н.М. Сторінки з історії нашого краю : нариси з краєзнавства / Н. М. Весельська. – Житомир : Полісся, 2012. – 239, [1] с.
– Ваховський В. С. Залізниця Гришино – Рівне / В. С. Ваховський // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : зб. наук. праць : в 2 ч. / Коростиш. міськрада Житомир. обл., Держ. ком. України з питань науки і технології, Житомир. держ. пед. ін-т ім. І. Франка, Житомир. історико-філол. ін-т регіон. досліджень ; [редкол.: В. О. Єршов (голов. ред.) та ін.]. – Житомир : Волинь. – Ч. 2. – С. 317-320.

.: Раздел: История :: 14.02.2023 10.27.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Василь из города: Кропивницький :: Вопрос: 46938  
Василь спрашивает:
Добрий день. Потрібні джерела на тему: соціально-політичне середовище українців у Канаді. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гладун Ю. Українці Канади: громадсько-політична активність (др. пол. XX - поч. XXI cт. ) [Електронний ресурс] / Ю. Гладун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2010. — Вип. 101. — С. 4-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2010_101_3.
Дзира О. І. Вітчизняні дослідження історії української діаспори Канади у міжвоєнний період [Електронний ресурс] / О. І. Дзира // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2017. — Вип. 21. — С. 283-298. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2017_21_21.
Дзира О. І. Післяреволюційна політична імміграція українців до Канади: історико-біографічний вимір [Електронний ресурс] / О. І. Дзира // Українська біографістика. — 2017. — Вип. 15. — С. 245-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2017_15_17.
Зубик А. Сучасна українська діаспора в Канаді та США [Електронний ресурс] / А. Зубик // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2018. — Вип. 52. — С. 110-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2018_52_13.
Кожолянко Г. Етнічні та політичні процеси в канадському суспільстві: новітні канадознавчі студії в Україні [Електронний ресурс] / Г. Кожолянко, І. Гутковська // Народна творчість та етнологія. — 2011. — № 4. — С. 110-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2011_4_19.
Мартинюк Ю. Особи українського походження в політичному житті Канади [Електронний ресурс] / Ю. Мартинюк // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2011. — Т. 23-24. — С. 224-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2011_23-24_50.
Надтока Г. М. Українська діаспора в Канаді: історіографічний огляд [Електронний ресурс] / Г. М. Надтока, З. А. Потіха // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2021. — № 2. — С. 22-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2021_2_4.
Середюк Н. П. Стратегічне партнерство Канади в реформуванні політичних інститутів України [Електронний ресурс] / Н. П. Середюк // Політикус. — 2017. — Вип. 1. — С. 206-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2017_1_43.
Сухобокова О. Інтеграція української діаспори у політичне життя Канади [Електронний ресурс] / О. Сухобокова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2011. — Вип. 105. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2011_105_18.

.: Раздел: История :: 7.02.2023 19.30.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександра из города: Вінниця :: Вопрос: 46937  
Олександра спрашивает:
Добрий день. Цікавить період козацької держави. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олександро! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гоцуляк В. М. Українська державна ідея в політичній думці козацької доби [Електронний ресурс] / В. М. Гоцуляк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2018. — Вип. 21. — С. 129-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2018_21_18.
Дояр Л. Козацьке коріння нашої незалежності: розмірковуємо над минулим заради майбутнього (присвячується 30-й річниці незалежної України) : видатні діячі та визначні події / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 8. — С. 40-45.
Іванов В. М. Риси парламентаризму в козацькому державотворенні [Електронний ресурс] / В. М. Іванов // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 3. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_9.
Коваленко Т. Останні дні Гетьманщини : Україна в другій половині 18 ст. / Т. Коваленко // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 4. — С. 40-59.
Коляда І. Використання творів живопису Т. Шевченка як засобу візуалізації при вивченні історії України : 8 клас : на допомогу вчителеві / І. Коляда, С. Іжук // Історія в рідній школі. — 2022. — № 2-3. — С. 23-30.
Кудінов Ю. Історики США і Канади про місце Української козацької держави у Центрально-Східній Європи середини XVII ст. [Електронний ресурс] / Ю. Кудінов // Український історичний збірник. — 2010. — Вип. 13(2). — С. 229-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2010_13(2)__29.
Мараєв В. 7 фактів про козаків / В. Мараєв // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 27-30.
Нечитайло В. Джерела дослідження грошового обігу на території козацької держави України- гетьманщини у 1648-1764 роках [Електронний ресурс] / В. Нечитайло // Соціум. Документ. Комунікація. Серія: : Історичні науки. — 2018. — Вип. 6. — С. 153-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/colscart_2018_6_11.
Овсяницька Т. В. Легенди і бувальщини з історії Козаччини : фабрика професійних ідей / Т. В. Овсяницька // Шкільний бібліотекар. — 2019. — № 11. — С. 15-21.
Пак Н. Т. Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657) [Електронний ресурс] / Н. Т. Пак, Е. І. Костишин // Економічний вісник університету. — 2016. — Вип. 28(1). — С. 133-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28(1)__19.
Панькова Н. Батурин – гетьманська столиця : літературно-музична героїчна симфонія / Н. Панькова // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 68-78.
Рубайло Н. В. Козацька Україна кінця 50-х років ХVІІ ст. І. Виговський. Московсько-українська війна : історія України : 8 клас / Н. В. Рубайло // Історія та правознавство. — 2020. — № 10-12. — С. 63-67.
Сенишин Н. В. Форми територіальної організації публічної влади часів козацької держави [Електронний ресурс] / Н. В. Сенишин // Науковий вісник: державне управління. — 2020. — № 2. — С. 310-326. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2020_2_30.
Чабан А. Ю. Українська козацька держава у дослідженнях істориків української діаспори [Електронний ресурс] / А. Ю. Чабан // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. - 2019. - № 1. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2019_1_6.
Шевчук Л. Е. Основоположні засади та чинники формування національної правової системи Української козацької держави – Гетьманщини [Електронний ресурс] / Л. Е. Шевчук, Т. П. Шевчук // Право України. — 2020. — № 1. — С. 140-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_1_12.

.: Раздел: История :: 7.02.2023 11.19.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Львів :: Вопрос: 46935  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література про Ковельський залізничний вокзал (історія спорудження та архітектурні особливості вокзалу).
Наш ответ:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/173935_vokzal-kovel.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковель_(станція)
https://prokovel.com/kovel_2020/1066-pershij_vokzal_u_koveli_10_faktiv.html
https://ep3.nuwm.edu.ua/15766/1/Назарук М.В.+Місюра О.Ю.(с.6-9)_вип1(11)2019.zax.pdf
https://kowel.rayon.in.ua/news/95488-den-v-istoriyi-narodivsia-oleksandr-verbitskii-arhitektor-vokzalu-u-koveli-ta-golobah
https://www.volyn24.com/news/103141-kovelskyj-zaliznychnyj-vokzal-100-rokiv-tomu-retro-foto

– Назарук М.В. Архітектура залізничного вокзалу в Ковелі / М.В.Назарук, О.Ю.Місюра // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2019. – Вип. 1. – С. 6-8.
– Вельма М. Г. Ковель : путівник / М.Г. Вельма ; [ред. Р. М. Стефанишин]. – Львів : Каменяр, 1990. – 70 с.
– Яцечко-Блаженко Т. Будівництво залізниці до Ковеля в 1870-х роках / Т. Яцечко-Блаженко// Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії : наук. зб. : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяченої 27-й річниці Незалежності України, 100-й річниці Укр. революції та 500-й річниці надання Ковелю Магдебурз. права, 18 жовт. 2018 р., м. Ковель / Ковел. міська рада [та ін.]. – Ковель. – 2018. – Вип. 65. – С. 339-340.
– Семенюк А. В. Ковель: минуле і сучасне : [іст.-краєзн. нарис] / А.В. Семенюк. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 314 с. ілюстр.
– Перший вокзал у Ковелі // Ратнівщина : Районна громад.-політ. газ. – 2021. – № 29(23 лип.). – С. 8.
– Семенюк А. Ковельська залізниця / А. Семенюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України та Волині: матеріали XII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурського права, м. Ковель 23-24 жовтня 2003 р. : зб. наук. праць / відпов. за вип.: Г. В. Бондаренко, А. М. Силюк. - Луцьк, 2003. - Ч. 1. - С. 138–139.
– Гика В. Історія становлення та післявоєнної відбудови Ковельської залізниці в документах державного архіву Волинської області / В. Гика // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і Ковельщина в історії України та Волині: матеріали 50 Всеукр. наук. істор.-конф. присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права. м. Ковель, 12-13 груд. 2013 р. : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. – Ковель, 2013. – Вип. 50. – С. 211-242. : іл.
– На перехресті магістральних шляхів // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2018. – № 106(12 черв.). – С. 13.

.: Раздел: История :: 6.02.2023 15.36.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.286603 seconds