Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Катерина із міста: Бровари :: Запитання: 47319  
Катерина запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу з теми: формування демократичної еліти в незалежній Україні. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України - місті Києві / І. О. Кресіна [и др.] ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — Київ : Логос, 2005. — 216 с.,
Кобець Ю. В. Якість політичної еліти України в контексті демократичних перетворень [Електронний ресурс] / Ю. В. Кобець, Т. Б. Мадрига // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2019. — № 4. — С. 70-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2019_4_5.
Крюков О. І. Формування і зміни еліт в умовах демократізації системи влади [Електронний ресурс] / О. І. Крюков // Сучасне суспільство. — 2014. — Вип. 1. — С. 72-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2014_1_9.
Мацієвський Ю. Еліти в Україні до і після "помаранчевої революції" [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2010. — № 2. — С. 38-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_2_6.
Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні : Моногр. / О. В. Новакова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 216 c. ,
Олійник В. В. Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // ScienceRise. Pedagogical Education. — 2015. — № 9(5). — С. 4-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_9(5)__2.
Палазова Т. М. Елітарна демократія [Електронний ресурс] / Т. М. Палазова // Політикус. — 2016. — Вип. 1. — С. 118-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_28.
Пірен М. І. Національна ідентичність сучасної української еліти як чинник консолідації суспільства та релізції демократичних реформ [Електронний ресурс] / М. І. Пірен // Публічне управління: теорія та практика. — 2013. — Вип. 2. — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_12.
Пірен М. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС) [Електронний ресурс] / М. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2010. — № 3. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_3_4.
Ткач Т. П. Теорія елітарної демократії: правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. П. Ткач ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2012. — 20 с.
Ткач Т. П. Якісні характеристики еліти як умова реалізації елітарної демократії [Електронний ресурс] / Т. П. Ткач // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — Число 3. — С. 27-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_3_6.
Шморгун О. Елітарний вимір демократії: проблеми леґітимації [Електронний ресурс] / О. Шморгун // Філософська думка. — 2013. — № 2. — С. 26-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2013_2_15.

.: Розділ: Історія :: 26.06.2023 16.49.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Київ :: Запитання: 47318  
Саша запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, літературу для курсової роботи тема "Діловодство у часи Гетьманщини".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо переглянути такі джерела:
Журавель М. В. Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) [Електронний ресурс] / М. В. Журавель // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 49. — С. 232-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_43.
Лапшин С. А. Реформування діловодства в період Правління гетьманського уряду (1734-1750 рр.) [Електронний ресурс] / С. А. Лапшин. — Режим доступу : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4308/1/19_302-318.pdf. — Назва з екрану.
Литвин Ю. С. Джерела діловодства Гетьманщини (1649-1764 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Литвин. — Режим доступу : https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4207/Movna kompetentsiia maibutnoho yurysta_Pertseva_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=89. — Назва з екрану.
Медвідь Н. Дипломатичні документи Гетьманщини [Електронний ресурс] / Н. Медвідь // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_6.
Нікольченко Ю. М. Діловодство зовнішньополітичної діяльності Гетьманщини в 1649-1658 роках [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_16.
Нікольченко Ю. М. Документне забезпечення зовнішньополітичної діяльності українського козацтва під час Національно-визвольної війни 1648-1658 років [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. — 2014. — Вип. 7. — С. 100-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2014_7_16.
Савчук Г. М. Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Савчук // Квалілогія книги. — 2013. — № 1. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2013_1_22.
Синяк І. Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. Л. Синяк ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2006. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 26.06.2023 10.27.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 47296  
Катерина запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Куренівську трагедію 1961 року.
Наша відповідь:
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Rozdil_8.pdf
Анісімов О. Куренівський Апокаліпсис [Текст] : київська трагедія 13 березня 1961 року в фотографіях, документах, спогадах... / О. Анісімов. — Київ : Факт, 2000. — 90 с.
Афанасьєв І. Незабута трагедія : "куренівський апокаліпсис" у цифрах / І. Афанасьєв // День. — 2016. — 18-19 берез. — С. 14.
Бонь О. Куренівська трагедія в документах [Електронний ресурс] / О. Бонь // Краєзнавство. — 2013. — № 4. — С. 272-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_4_41
Брамський К. Куренівська трагедія [Текст] / К. Брамський. — Київ, 2003. — 20 с.
Київ - мати міст руських : мандруємо нашою Батьківщиною : [добірка статей] // Позакласний час. — 2011. — № 3. — С. 39-51.
Крупина В. О. "Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть..." (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. в Києві) [Електронний ресурс] / В. О. Крупина // Український історичний журнал. — 2012. - № 4. — С. 140-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2012_4_11
Кудрявцев Л. Що ви знаєте про Куренівку? : історія Києва / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. — 2008. — № 5-6. — С. 39-41.
Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки [Текст] : документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; упоряд.: В. М. Даниленко та ін.]. - Київ, 2012. — 547 с.
Позняк-Хоменко Н. Страшна помста Бабиного Яру : уже не гриф "таємно", а забуття тяжіє над куренівською трагедією / Н. Позняк-Хоменко // Україна молода. — 2013. — 13 берез. — С. 11.
Україна і світ: хронологія подій. 2011 рік : Січень. Лютий. Березень / кер., авт. проекту А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; уклад. В. О. Зубанов, О. О. Григор'єва, Л. Ю. Нескромнюк. — Київ : Кріон, 2011. — 215 с.
Файзулін Я. Україна у вогні минулого століття : постаті. Факти. Версії / Я. Файзулін, В. Гінда ; дизайнер обкл. М. Пащевська. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 351 с.

.: Розділ: Історія :: 9.06.2023 15.55.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Розсохуватка :: Запитання: 47263  
Лідія запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали про праведників з Черкащини, які рятували євреїв в роки Другої світової війни
Наша відповідь:
Добрий день, Лідіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://uk.wikipedia.org/wiki/Праведники_народів_світу_з_Черкащини
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шулежко_Олександра_Максимівна
https://siver.com.ua/news/oleksandra_shulezhko_zhinochi_istoriji_drugoji_svitovoji/2016-05-07-18763
https://zn.ua/ukr/HISTORY/zhinochi-doli-u-viri-drugoyi-svitovoyi-_.html
https://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/8214-u-cherkasah-vdkrili-memoralnu-doshku-na-chest-pravednic-narodv-svtu-oleksandri-shulezhko.html
https://xn--e1agqdganc.com.ua/portraits/render.php?id=Шулежко Олександра
https://web.archive.org/web/20220511151447/http://osvita-stn.ucoz.ua/shulezhko.doc
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шимко_Ганна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Курдус_Горпина
https://ck.ridna.ua/2021/05/14/pravednyky-narodiv-svitu-z-cherkashchyny/
https://ck.archives.gov.ua/?type=vystavka&id=35

– "Ворог народу", партизанка, Праведниця світу : [про меморіал. дошку в Черкасах О.М.Шулежко, яка в роки Другої світової війни організувала притулок для дітей-сиріт] // Черкаський край. – 2015. – 5 черв. – С. 7.
– Бедринець В. Лише за два місяці фашисти вбили в Черкасах більше 300 євреїв : [про голокост на Черкащині в роки ВВВ] / В. Бедринець // Нова Доба. – 2014. – 28 січ. – С. 5.
– Черкаська область : Кн. 7 / Черкас. облдержадміністрація, Черкас. обл. рада. - 2010. – 653 с.
– Шквар Г. Меморіальну дошку відкрито : ім’я праведниці світу на ній не згадується // Черкаський край. – 2007. – 21 листоп. – С. 6.
– Праведницю з Катеринополя привітав хлопчик Боббі з Англії // Нова Молодь Черкащини. – 2018. – 24 січ. – С. 11.
– Стригун Ю. Ніна Ткаченко отримала подарунок від англійського хлопчика / Ю. Стригун // Вечірні Черкаси. – 2018. – 24 січ. – С. 4.
– Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки "Остаточного розв'язання єврейського питання" / Ж. Ковба ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 4-е, випр. і доп. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 295 с.
– Праведники народів світу. Україна / Єврейська конфедерація України ; Меморіал. центр Голокосту ”Бабин Яр”, EAJC Euro-Asian jewish conoress ; [упоряд. І. Іоффе, О. Євсюков]. – Київ : Наш формат, 2021. – 389 с.
– Праведники народів світу : довідник / [упоряд.: Є. А. Врадій, Д. В. Шаталов, І. Я. Щупак ; за ред. І. Я. Щупака ; вступ. ст. М. Ф. Маринович, І. Я. Щупак]. – Дніпро : Укр. ін-т вивчення Голокосту ”Ткума”, 2016. – 220, [1] с. : табл. – (Академічна серія ”Українська бібліотека Голокосту”).
– Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті : зб. наук. ст. / Укр. ін-т вивчення Голокосту ”Ткума”. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. – 198 с.
– Сусленський Я. М. Справжні герої : про участь громадян України у рятуванні євреїв від фашист. геноциду / Я.М. Сусленський ; Т-во євр. культури України та ін. ; [Упоряд. І.О. Ільєнко]. – Київ : Т-во «Україна», 1993. – 147, [1] с. : іл. – (Громадяни України – праведники світу; 1).

.: Розділ: Історія :: 25.05.2023 15.08.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Ужгород :: Запитання: 47201  
Наталія запитує:
Добрий день, Допоможіть знайти електронні версії книг М.О Манько Межиріцький православний календар: з історичного роману-хроніки в новелах «Межиріцькі сповіді» В.І. Підлісний. Штепівка та навколишні хутори і села. Долі людей та поселень. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Нажаль, в доступних джерелах немає в наявності електронної версії.

.: Розділ: Історія :: 30.04.2023 18.43.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284117 seconds