Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Іван из города: Ужгород :: Вопрос: 33308  
Іван спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть підібрати матеріал до реферату "Концепція розвитку загальноосвітнього навчального закладу нового типу"
Наш ответ:
Доброго дня!
Радимо Вам звернутись до наступних матеріалів:
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ У ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ (ДОСВІД РОБОТИ ШКІЛ М. ЖИТОМИРА)
http://eprints.zu.edu.ua/2134/1/7.pdf

Організація роботи з обдарованими учнями в закладах нового типу
http://journal.osnova.com.ua/article/36953-Організація_роботи_з_обдарованими_учнями_в_закладах_нового_типу

Розробка цілей, стратегій та формування стратегічного набору загальноосвітнього навчального закладу нового типу
http://xreferat.ru/60/3835-1-rozrobka-c-leiy-strateg-iy-ta-formuvannya-strateg-chnogo-naboru-zagal-noosv-tn-ogo-navchal-nogo-zakladu-novogo-tipu.html

.: Раздел: Вне условий справки :: 16.01.2014 14.16.57 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталя из города: Херсон :: Вопрос: 33230  
Наталя спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу та електронні ресурси з навчальних дисциплін книгознавчого циклу. Для курсової роботи необхідно проаналізувати термінологію у наступних дисциплінах: книгознавство, бібліологія, бібліографія, бібліотекознавство. Російські та українські видання. Щиро вдячна за допомогу.
Наш ответ:
1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Книгознавство

2. http://vseslova.com.ua/word/Книгознавство-48062u

3. http://vseslova.com.ua/search/?s=бібліографія

4. http://vseslova.com.ua/word/Библиотековедение-10974u

5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/12837/Библиология

6. http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/aeuf0.html

7. http://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліологія

8. Здобнов Николай Васильевич
Труды по библиографоведению и книговедению : Избранное. - М. : Книга, 1980. - 272 с. : портр ; 22 см. - (Сер. "Труды отечественных книговедов"). - Библиогр. в примеч.: с. 224-232; Указ. имен.: с. 265-271

9. Книга : Энциклопедия / Государственный комитет Рос. Федерации по печати; Всероссийская книжная палата ; Редкол.: В.М.Жарков, И.Е.Баренбаум, А.А.Беловицкая и др. - М. : Большая Российская Энциклопедия, 1999. - 796 с. : ил. - Указ.: с.753-796

10. Книговедение : Энциклопедический словарь / Редкол.: Н.М.Сикорский и др. - М. : Сов. энциклопедия, 1982. - 661 с. : ил; 10 л. ил. - Указ.: с.632-661

11. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996-2000 рр. / Укл. Т. Богуш, Л. Любаренко, С. Зворський, О. Мастіпан; Відпов. ред. З. Савіна; М-во культури і мист. України, НПБ України. - К. - 2003
Ч.1. - 2003. - 123 с. - Бібліогр. с. 109-120

12. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996-2000 рр. / Укл. Т. Богуш, Л. Любаренко, С. Зворський, О. Мастіпан; Відпов. ред. З. Савіна; М-во культури і мист. України, НПБ України. - К. - 2003
Ч.2. - 2004. - 115 с. - Бібліогр. в кінці розд.

13. Словник книгознавчих термінів / Книжкова палата України ; Упор. В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук та ін. - Київ : Вид-во Аратта, 2003. - 159 с

14. Бібліотекознавство та бібліографія : зб. статей / АН УРСР, Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника ; ред. Є. В. Стасюк. - К. : Наукова думка, 1982. - 143 с. - Бібліогр. в підрядк. приміт.

15. Буран, Василь Якимович.
Бібліографія : Заг. курс. [Навч. посібн. для культ.-освіт. уч-щ] / В. А. Буран, О. П. Довгопола, В. В. Пупченко. - К. : Вища шк., 1984. - 215 с. ; 20 см. - Бібліогр. с. 202-205. -Предм. покажч. с. 206-211

16. Диомидова Галина Николаевна
Библиография : Общий курс: Учебник для библ. техникумов и библ. отделений культ.-просвет. училищ / Галина Диомидова ; Под общ. ред. А.И.Барсука. - М. : Кн. палата, 1991. - 240,[1] с. - Библиогр.: с.230-240

17. З історії книги та бібліографії : Зб. наук. праць / АН УРСР. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; Редкол.: М.В.Лізанець (відп. ред.) та ін. - К. : Наук. думка, 1990. - 128,[2] с. - Бібліогр. у кінці статей

.: Раздел: Вне условий справки :: 9.01.2014 11.26.27 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Іванна из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 33141  
Іванна спрашивает:
допоможіть будь-ласка знайти інформація на домашнє індивідуальне завдання з політології на тему: "практичне втілення ідей комунізму: позитивне та негативне в історії будь-якої країни"
Наш ответ:
На Ваш запит пропонуємо:
Бардак В.В. Аналіз втілення комуністичних...
. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua
Доля російського комунізму
. - Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n18texts/kortunov.htm
Єфіменко Г. кОМУнізМ vs. УкрАЇнСьке нАЦіЄтвОреннЯ ...
. - Режим доступу: http://histans.com/JournALL/journal/2012/2/9.pdf
Лібертарний комунізм та соціальна революція ХХІ століття ...
. - Режим доступу: http://komuna.org.ua/?p=742
. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/.../1/Bardak.pdf?
. - Режим доступу: http://lustration.org.ua
________________________________________

Вільчинський Ю.
Комунізм як теорія і практика / Ю. Вільчинський // Філософ. думка . - 2007. - № 2. - С. 125-141. - укp.
Зінченко В.
Аналіз історії і сучасного розвитку лівого руху в неомарксистській теорії соціальних досліджень / В. Зінченко // Людина і політика . - 2002. - № 3. - С. 94-107. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.
Ігнатович Е. В.
Російський комунізм і Україна / Е. В. Ігнатович. - К. : Укр. Центр духовн. культури, 2003. - 192 с. - Бібліогр.: 74 назв. - укp.
Кафарський В. І.
Комунізм і український національно-визвольний рух / В. І. Кафарський. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 832 с. - укp.
Кафарський В.
Національний комунізм та його вплив на політичну організацію суспільства / В. Кафарський // Політ. менеджмент . - 2007. - № 3. - С. 170-185. - Бібліогр.: 38 назв. - укp.

Кузик П.
Ідеологія національної трагедії. (Український націонал-комунізм як продукт антагоністичних світоглядів) / П. Кузик // Людина і політика . - 2000. - № 1. - С. 54-57. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Михайленко Р. В.
Аспекти критики марксизму та ідеї суспільної власності в сучасній філософії Заходу / Р. В. Михайленко // Мультиверсум. Філософ. альм . - 2001. - Вип. 22. - С. 80-89. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.
Розумюк В.
Міжнародні аспекти ідеологічної парадигми "наукового комунізму" (марксизму-ленінізму) / В. Розумюк // Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр . - 2002. - Вип. 21. - С. 3-14. - Бібліогр.: 44 назв. - укp.
Ташкова Ю. К.
Трансформація ідеї справедливого соціального устрою: від витоків до теорії комунізму: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ю. К. Ташкова; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. - Миколаїв, 2012. - 18 с. -

.: Раздел: Вне условий справки :: 20.12.2013 23.47.17 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Київ :: Вопрос: 33075  
Ірина спрашивает:
Доброго дня, допоможіть будь ласка з пошуком інформації з теми "Інформаційно-аналітична діяльність в системі управління". Наперед велике дякую!!!!
Наш ответ:

.: Раздел: Вне условий справки :: 12.12.2013 22.18.34 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аня из города: Київ :: Вопрос: 32916  
Аня спрашивает:
Допоможіть будьласка правильно оформити бібліографічний опис електронного ресурсу: http://archive.khpg.org/index.php?id=1113995148 і допоможіть знайти джерела де описано правила бібліографічного опису електронних ресурсів
Наш ответ:
Шановна Аня! Продивиться наступні джерела, які допоможуть правильно скласти бібліографічний опис:

1. Опис електронних ресурсів http://www.slideshare.net/lib4uth/ss-2791534

2.Бібліографічний опис електронних ресурсів http://zounb.zp.ua/node/1535

3.Складання бібліографічного запису на електронні ресурси http://lib.lnpu.edu.ua/ua/information_service/example_bibliography6.html

4.Бібліографічний опис електронних ресурсів:загальні вимоги http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_4/st5.pdf

5.Бібліографічний опис електронних ресурсів http://rdob-blog.ucoz.ua/blog/opis_ta_prikriplennja_statej_z_internet/2012-11-01-37


В.Каплун, В.Овсієнко СВЕРСТЮК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ [Електроний ресурс] // віртуальний музей Дисидентський рух в Україні: Сайт учасників Української Гельсінкської спілки з прав людини (УГСПЛ) та Харківської правозахисної групи (ХПГ) та працює за підтримки Міжнародного Фонду ВІДРОДЖЕННЯ.-Електроні дані.- Х.,2001-2013.- Режим доступу: http://archive.khpg.org/index.php?id=1113995148.-Назва.з екрану.-Мова:укр.,англ.-Дата публікації 20.04.2005

.: Раздел: Вне условий справки :: 28.11.2013 15.56.52 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.277644 seconds