Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Віктор із міста: Конотоп :: Запитання: 45380  
Віктор запитує:
Доброго дня! мені потрібна література про фольклор м. Олександрії Кіровоградської області.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Жарко А. Ми – Олександрійці / А. Жарко.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015.- 196 с.
Олександрівщина. Минуле. Сучасне. Майбутнє : матер. конф.-презентації, трав., 2008 р., Кіровоград / уклад. В. В. Білошапка ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців, Олександр. район. краєзн. музей. - Донецьк : АРТ-ПРЕС, 2008. - 188 c.
Павлов О. Вербальна магія українців : наук. та навч.-метод. матер. до курсів: фольклор, етнографія, звичаєве право, л-ра, мовознав., філос., філософ. антропологія / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Б-ка українця, 1998. - 96 c. - (Фольклор. Етнографія. Звичаєве право; Вип. 1).
Пісні записані на Кіровоградщині : зб. / передм., упоряд. Г. Самаріна. - Кіровоград : Б. в., 1958. - 77 с.
Росовецький С. К. Український фольклор у теоретичному висвітленні : підручн. для студ. вищих навч. закл. / С. К. Росовецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [б.в.], 2008. - 623 с.
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - 2-е вид., стер. - Київ : Академія, 2012. - 300 с. - (Альма-матер).
Семеног О. М. Український фольклор : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Семеног. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. - 256 с.
Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування : моногр. / М. Дмитренко [та ін.] ; [за ред. М. К. Дмитренка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського , Від. фольклористики. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 251 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 11.04.2021 11.01.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Суми :: Запитання: 45376  
Костя запитує:
Доброго дня! Порекомендуйте, будь ласка, літературу за темою "Легенди походження назви міста Тростянець". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Артюшенко М. Старожитності Тростянеччини / М. Артюшенко.- Суми : ВВП «Мрія- 1 ЛТД» , 2002.- 492 с.
Артюшенко М. Нариси історії міста Тростянець / М. Артюшенко. - Суми : Вид-во СумДУ, 2010. - 152 с.
Ванькевич А. Г. Экскурсия в Тростенец / А. Г. Ванькевич. - Мн. : Полымя, 1986. - 32 с.
Данилюк І. Гетьманські столиці. Про красу і славу / І. Данилюк // ГЕО (Неопознанный мир. Земля). - 2008. - № 6. - С. 124-130.
Енциклопедія українознавства : словникова частина. - Париж : Нью-Йорк : Молоде життя, 1955. - 400 с.
Зв'язки письменників з Сумщиною : бібліогр. покажчик / скл. О. К. Лінник. - Суми, 1990. - 48 с.
Тростянець — чарівний край Сумщини : фотоальбом / авт.- упорядн. Р. Бова, Н. Шевлякова , З. Охріменко, М. Артюшенко. - Суми : ТОВ «ВІН'ок». - 2006. - 17 с.
Тростянець // Історія міст і сіл УРСР : Сумська область. - Харків : Гол. ред. УРЕ, 1973. - С. 575.
Тростянець // Сумщина від давнини до сьогодення : наук. довідн. / упорядн. Л. А. Покидченко. - Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2000. - С. 122-124.
Трстянець. - Київ : Мистецтво, 1985. - 47 с.: іл.
Артюшенко М. Нариси історії міста Тростянець [Електронний ресурс] / М. Артюшенко. - Суми : Вид-во СумДУ, 2010. - 152 с. - Режим доступу: https://issuu.com/history.sumy/docs/___________________________.
Тростянець. Легенди про підземелля [Електронний ресурс] / ведучі О. Ковалевська, С. Гуцан // Суспільне Суми : вип. програми "Сумщина Incognita" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=w9RYyQrSZTo. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 10.04.2021 14.18.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 45342  
Альона запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про українську вишиванку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Переляньте наступні джерела:
Кара-Васильєва Т. В. Українська вишивка : альбом / Т. В. Кара-Васильєва. - Київ : Мистецтво, 1993. - 263 с.
Нечипоренко С. Г. Українська вишивка / С. Г. Нечипоренко. – Київ : Майстерня книги, 2012. – 192 с.
Українська вишивка : альбом / упоряд. Р. В. Захарчук-Чугай. - Львів : Аверс, 2008. - 72 с.
Українська вишиванка : 10 цікавих фактів, яких ви могли не знати [Електронний ресурс] // Фолк-мода : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://folkmoda.net/articles/ukrainska-vyshyvanka-10-cikavyh-faktiv. - Назва з екрана.
Українська вишиванка: національний одяг у давнину й сьогодні [Електронний ресурс] // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=e3PLTWaSyRg. - Назва з екрана.
Українська вишиванка : розвиваюче відео для дітей [Електронний ресурс] // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Zh14M5wfe_0. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 5.04.2021 10.12.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 45291  
Людмила запитує:
Можна підібрати матеріали про легенди та міфи сузір'їв неба. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Свириденко О. Міфи зоряного неба : сценарій темат. вечора з астрономії / О. Свириденко // Фізика (Шк. світ). - 2009. - № 11. - Вкладка. - С. 1-24.
Федченко Л. Літня навчальна практика з географії (краєзнавства) : метод. рекоменд. : 6-7-й кл. / Л. Федченко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). - 2012. - № 17. - С. 13-20.
Шевчук О. Прогулянки зодіакальним колом : сузір'я : прогулянки / о. Шевчук // Колосок. - 2019. - № 2, № 4 ; 2020. - № 1 ; № 2. - С. 34-41.
Головко М. В. Міфи і легенди про Всесвіт [Електронний ресурс] // Головко М. В. Астрономія : навч. посіб. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. - 272 с. - Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/713280/1/18-24_Astronomy_Workbook_P-7.pdf.
Легенди про сузір'я [Електронний ресурс] // Блог вчителя фізики : [блог]. - - Електронні дані. - Режим доступу: https://fizika17.webnode.com.ua/l/legendi-pro-suzirya/. - Назва з екрана.
Легенди та міфи зоряного неба [Електронний ресурс] // Віртуальна аерокосмічна школа : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://aerospace.klasna.com/uk/site/legendi-i-mifi-zoryanogo-.html. - Назва з екрана.
Легенди та міфи про сузір'я [Електронний ресурс] // Naurok.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-legendi-ta-mifi-pro-suzir-ya-47642.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.03.2021 14.11.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 45272  
Максим запитує:
Добрий день! Необхідна література про міфологію давніх слов'ян. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Пропонуємо вам наступні джерела:
Берегова Г. Гілозоїзм і слов’янська міфологія [Електронний ресурс] / Г. Берегова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 49. — С. 78-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_49_9.
Велесова Книга — Волховник / уклад.: Г. Лозко. — 4-те вид. — Вінниця: Континент-прим, 2007. — 520 с.
Голіченко Т. Слов'янська міфологія та антична культура / Т. Голіченко ; НАН України, Інститут філософії. — Київ : Наук.думка, 1994. — 92 с.
Гнатюк В. Нарис української міфології / В. Гнатюк. — Львів : Ін-т народознав. НАН України, 2000. — 264 c.
Історія західних і південних слов'ян : з давніх часів до XX ст.: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / В. Яровий [та ін.] ; ред. В. І. Яровий. — Київ : Либідь, 2003. — 630 с.
Костомаров М. Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. Костомаров. — Київ : Либідь, 1994. — 384с.
Лисюк Н. Міфологічний хронотоп : матеріали до курсів "Міфологія", Міфологія слов'ян. і світова" / Н. Лисюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2006. — 198 c.
Міфологія: Скандінавські та германські країни, слов'янські країни, Індія, Китай, Японія : дитяча енциклопедія / авт.-упоряд. О. Могила, С. Чумаков. — Київ : Школа, 2001. — 496 с.
Мосенкіс Ю. Трипільська міфологія : корот. слов. термінів / Ю. Мосенкіс. — К., 2003. — 74 c. — (Трипіль. культура - укр. мова: Наук.-навч. енциклопед. сер; Вип. 1).
Писаренко Ю. Символ ключа в народній обрядовості та міфології / Ю. Писаренко // Нар. творчість та етнографія. — 2002. — N 5-6. — С. 97-101.
Про слов'ян, їх бога Рода і граде Родень : канівський збірник / над зб. працювали Л. Я. Пілат [та ін.]. — Київ : [б.в.], 2008. — 111 с.
Сележан Й. Основи національного виховання. Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія / Й. Сележан. — Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. — 272 с.
Степанська О. Слов'янська міфологія як фактор стилеутворення в українській і російській опері другої половини ХІХ сторіччя. "Різдвяна ніч" Лисенка та "Ночь перед Рождеством" Римського-Корсакова: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / О. Степанська ; Нац. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ, 1999. — 19 с.
Таран Я. Образ дракона в міфологічному просторі східних слов'ян / Я. Таран // Магістеріум. Культурологія. — 2007. — Вип. 26. — С. 66-73.
Темченко А. Міфологія простору: семантика горизонталі в традиційних уявленнях східних слов’ян (на матеріалі замовлянь) [Електронний ресурс] / А. Темченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2017. — № 4. — С. 42-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2017_4_8.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.03.2021 09.53.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.265874 seconds