Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Ксенія із міста: Біла Церква :: Запитання: 44029  
Ксенія запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури до реферату про образ птаха у фольклорі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ксеніє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Біляцька В. П. Навчальний посібник з курсу "Усна народна творчість" / В. П. Біляцька; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015 — 123 c.
Бондарчук Я. В. Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту [Електронний ресурс] / Я. В. Бондарчук // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. — 2019. — Т. 2. — С. 53-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2019_2_11.
Дмитренко М. Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування : монографія / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, І. Кімакович, І. Коваль-Фучило, І. Козар; ред.: М. К. Дмитренко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ : Паливода А.В., 2014. — 251 c.
Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підруч. для студ. фольклорист. та філол. спец. ВНЗ / О. Івановська. — Київ. : Експрес-Поліграф, 2012. — 335
Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. — 2005. — № 2. — С. 50-59.
Нестеренко Т. В. Тваринний світ в українському фольклорі / Т. В. Нестеренко // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 5. — С. 116-117.
Сорочук Л. Рослинна і тваринна символіка в календарно-обрядовому колі українців / Л. Сорочук // Рідні джерела. — 2001. — 3. — С. 8-10.
Шутак О. С. Зооморфні образи українського фольклору: птахи-деміурги в українській зимовій календарно-обрядовій поезії [Електронний ресурс] / О. С. Шутак, Н. А. Конопленко, М. В. Подоляк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. - 2018. — Т. 20, № 86. — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2018_20_86_30.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.04.2020 12.20.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 43803  
Тетяна запитує:
Добрий день. Підберіть, будь ласка, список літератури до реферату про слов'янських богів. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Боги, яких ми не знаємо : довідник // Куля. — 2019. — № 7. — С. 14-15.
Горчинська О. З історії Київських гір : мандрівка Україною / О. Горчинська // Я вивчаю українську. — 2012. — № 10. — С. 8-10.
Горчинська О. З історії Київських гір : мандрівка Україною / О. Горчинська // Я вивчаю українську. — 2012. — № 10. — С. 8-10.
Іваннікова Л. Священик Гавриїл Сорокін – дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини / Л. Іваннікова // Народна творчість та етнологія. — 2014. — № 3. — С. 30-39.
Перша сходинка до духовності : 28 липня — День хрещення України-Русі // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 7. — С. 56-57.
Презентація «Світоглядні уявлення стародавніх слов’ян та греків» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-svitogladni-uavlenna-starodavnih-slovan-ta-grekiv-150486.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Релігійні вірування трипільців: за археологічними джерелами // Українська культура. — 2003. — 10. — С. 28-30.
Слов'янський світ : [презентація ілюстрованого словника-довідника "Слов'янський світ"] // Шкільна бібліотека плюс. — 2015. — № 7-8. — С. 20-29.
Туптало Д. Житіє Володимира : [до 1000-ліття від дня упокоєння Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого] / Д. Туптало // Чумацький шлях. — 2015. — № 1. — С. 6-27.
Українські великодні традиції : [розповіді про Великдень] // Шкільна бібліотека. — 2014. — № 3. — С. 40-41.
Українознавчі оповідки. Забуті боги наших предків [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainoznavci-opovidki-zabuti-bogi-nasih-predkiv-65592.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Українознавчі оповідки. Первісні дохристиянські вірування наших пращурів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainoznavci-opovidki-pervisni-dohristianski-viruvanna-nasih-prasuriv-65590.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Федотова Т. Символіка сонця і вогню у світогляді Григорія Сковороди: синкретизм християнства та язичництва (вогнепоклонства) / Т. Федотова // Київська старовина. — 2004. — № 2. — С. 103-108.
Федотова Т. Символіка сонця і вогню у світогляді Григорія Сковороди: синкретизм християнства та язичництва (вогнепоклонства) / Т. Федотова // Київська старовина. — 2004.- №2. — С.103-108.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 30.01.2020 10.41.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Вижниця :: Запитання: 43763  
Євгенія запитує:
Добрий день! Цікавить інформація до повідомлення про діяльність Олекси Воропая. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Євгенія! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Видатні етнографи та фольклористи 19 – початку 20 ст. // Антологія українського міфу. — Тернопіль, 2007. — С. 794 – 804.
Виноградова О. Професія "бібліотекар": знакові постаті : [видатні особистості бібліотечної справи] / О. Виноградова // Шкільний бібліотечно — інформаційний центр. Бібліотечна робота. — 2014. — № 9. — С. 46 – 50.
Воропай Олекса [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29877. — Назва з екрана. — Дата звернення 16.01.2020.
Воропай Олекса [Електронний ресурс] // Українці в Сполученому Королівстві: Інтернет – енциклопедія [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/02/woropayo — u.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 16.01.2020.
Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. — Харків : Фоліо, 2013. — 507 с. — (Перлини української культури).
Гончарук В. А. Олекса Воропай – дослідник весняної обрядовості історичної Уманщини [Електронний ресурс] / В. А. Гончарук. — Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1554/1/Voropaj doslidny`k vesnyanoyi obryadovosti.pdf
До життєпису Олекси Воропая – уродженця Одеси [Електронний ресурс] // Одеський історико — краєзнавчий музей [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.history.odessa.ua/publication10/stat78.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 16.01.2020.
Енциклопедія історії України. Воропай Олексій Іванович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi — bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Voropaj_O. — Назва з екрана. — Дата звернення 16.01.2020.
Славутич Я. Твори. Т. 4 : Українська література й мова на Заході / Славутич, Яр ; худож. В. С. Мітченко. — Київ ; Едмонтон : Дніпро: Славута, 1998. — 484 с. : портр.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 16.01.2020 08.59.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Варвара із міста: Київ :: Запитання: 43692  
Варвара запитує:
Цікавить інформація про святкування Різдва в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день, Варваро! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Антологія українського міфу : у 3 т. : етіолог., космогон., антропогон., теогон., солярні.... Т. 1 / зібрав та впоряд. В. Войтович. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2006. – 867 с. : іл.
Вертеп // Шкільна бібліотека плюс. — 2018. — № 23-24. — С. 4-9.
Завалова І. Символ українського Різдва : бесіда за картиною Олега Шупляка "Різдвяний дідух" : вернісаж / І. Завалова // Джміль. — 2018. — № 12. — С. 26-27.
Ковальчук О. Українське народознавство : книга для вчителя / О. Ковальчук; худож. оформ. В. Перевальського. — Київ : Освіта, 1994.
Культура і побут населення України : навчальний посібник для вузів / В. Наулко. — Київ : Либідь, 1991. — 230 с. : іл.
Лавренюк Л. В очікуванні свята : казки на горищі / Л. Лавренюк ; мал. Д. Проценка // Джміль. — 2018. — № 12. — С. 14-17.
Новарчук Б. Народознавство : навчальний посібник для учнів та вчителів / Б. Новарчук ; худож. М. Кумановський. — Луцьк : Волинське обласне редакційно-видавниче підприємство "Надстир'я", 1993. — 48 с. : іл.
Рущак М. Добрий вечір, щедрий вечір... : сценарій фольклорного свята : старша та середня групи / М. Рущак Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 12. — С. 116-119.
Свят-вечір на порозі : 6 січня — Різдво Христове // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 12. — С. 22-23.
Скуратівський В. Покуть / В. Скуратівський; худож. А .Буртовий. — Київ : Довіра, 1992. — 236 с. — (Відродження).
Стасюк І. Українське Різдво = Ukrainian Christmas Feast / Стасюк, Ігор. — Львів , 2010. — 104 с.
Стефанюк С. Практичне народознавство : національне виховання / С. Стефанюк. – Харків : ББН, 2002. — 270 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 17.12.2019 15.06.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Берестечко :: Запитання: 43562  
Яна запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу до реферату на тему дохристиянські вірування та традиції українців. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день,Яно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — №№ 42807; 42462; 43232.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 13.11.2019 15.24.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.599822 seconds