Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Станіслав із міста: Кропивницький :: Запитання: 47066  
Станіслав запитує:
Добрий день. Права та обов'язки подружжя за Сімейним кодексом України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Жилінкова І. В. Проблема визначення поняття «сім’я» за Сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / І. В. Жилінкова // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2. — С. 119-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_2_18.
Оксанюк О. А. До питання про порядок встановлення, зміни та припинення режиму окремого проживання подружжя у сімейному праві [Електронний ресурс] / О. А. Оксанюк // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 94-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_16.
Олійник О. О. Особливості розподілу сімейних ролей в подружній підсистемі [Електронний ресурс] / О. О. Олійник // Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy. — 2020. — Vol. 11, no. 3. — С. 57-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hst_2020_11_3_9.
Парфентьєв А. В. Поняття та правова природа особистих немайнових прав подружжя у сімейно-правовій доктрині [Електронний ресурс] / А. В. Парфентьєв // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 114-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_19.
Потапчук Є. М. Моделі поведінки подружжя в реалізації основних сімейних функцій [Електронний ресурс] / Є. М. Потапчук, Д. Є. Карпова // Габітус. — 2021. — Вип. 21. — С. 268-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_21_49.
Простибоженко О. С. «Community debt» у системі зобов’язань подружжя за сімейним правом європейських держав [Електронний ресурс] / О. С. Простибоженко // Приватне право і підприємництво. — 2019. — Вип. 19. — С. 102-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2019_19_23.
Резворович К. Р. До питання про шлюбний вік особи за чинним сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / К. Р. Резворович // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 1. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_1_21.
Ромовська З. В. Сімейний кодекс України є взірцем ушляхетнення законодавчого регулювання сімейних відносин [Електронний ресурс] / З. В. Ромовська // Вісник Академії адвокатури України. — 2012. — Число 3. — С. 241-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2012_3_57.
Сазонова О. В. Сімейні цінності та рольові установки подружніх пар [Електронний ресурс] / О. В. Сазонова // Проблеми сучасної психології. — 2018. — Вип. 39. — С. 272-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_39_26.
Цимбалюк В. І. Актуальні питання правового регулювання режиму окремого проживання подружжя в сімейному законодавстві України [Електронний ресурс] / В. І. Цимбалюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-2(1). — С. 164-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-2(1)__47.
Шевчук Ю. С. Подружня сумісність сучасних сімейних пар:теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Ю. С. Шевчук // Психологія: реальність і перспективи. — 2013. — Вип. 1. — С. 128-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2013_1_48.
Шимон С. І. Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2015. — Вип. 28. — С. 151-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_28_23.

.: Розділ: Держава і право :: 14.03.2023 21.01.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Київ :: Запитання: 47036  
Юрій запитує:
Добрий день. Треба література про державну реєстрацію речових прав в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день!Радимо вам опрацювати таку літературу:
Васюков О. С. Судовий захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у галузі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] / О. С. Васюков // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 7. — С. 22-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_7_9.
Дьоміна О. О. Деякі питання застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [Електронний ресурс] / О. О. Дьоміна, І. С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства. — 2013. — № 3. — С. 132-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2013_3_13.
Кеча А. Правові засади діяльності відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно як суб’єкта державного управління [Електронний ресурс] / А. Кеча // Юридичний вісник. — 2015. — № 1. — С. 73-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_1_14.
Лєтнєва О. С. Публічно-правова сутність державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] / О. С. Лєтнєва // Ефективність державного управління. — 2016. — Вип. 3. — С. 111-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_3_13.
Мартинюк О. А. Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] / О. А. Мартинюк // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 3. — С. 175-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_3_41.
Поняття, види та підстави державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] // Бюлетень Мін’юсту України. — 2019. — № 10. — С. 24-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2019_10_11.
Сигидин М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання відносин у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] / М. М. Сигидин // Бюлетень Мін’юсту України. — 2019. — № 6. — С. 42-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2019_6_13.
Спасенко В. О. Становлення системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні: історичний аспект [Електронний ресурс] / В. О. Спасенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. — 2017. — Вип. 1(2). — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_1(2)__18.
Тамаря Я. В. Історико-правовий аспект розвитку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за часи незалежної України [Електронний ресурс] / Я. В. Тамаря // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2016. — Вип. 24. — С. 81-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_24_23.
Теличко М. В. Нормативно-правове забезпечення процедури державної реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Теличко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2013. — Вип. 62. — С. 178-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_62_29.

.: Розділ: Держава і право :: 9.03.2023 16.14.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Вишневе :: Запитання: 47024  
Лілія запитує:
Добрий день. Цікавить література про імплементація Римського статуту в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лілія! Скористайтеся такими джерелами літератури:
Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України [Електронний ресурс] / М. М. Гультай // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17.
Гутник В. Окремі питання імплементації Римського Статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України [Електронний ресурс] / В. Гутник // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Sv. 5, Vyd. 4. — С. 11-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_4_4.
Зюкіна А. Г. Проблеми імплементації Римського статуту в Україні [Електронний ресурс] / А. Г. Зюкіна // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 60. — С. 419-424. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_60.
Лобода К. С. Міжнародно-правове регулювання соціальних відносин в Європі : автореф. дис... канд. юрид. наук / К. С. Лобода; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 20 c.
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законадавстві країн ЄС / М. М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2016. — № 845. — С. 225-230.
Шадрін О. Г. Моніторинг поширеності сндрому подразненого кишечнику серед дитячого населення України / О. Г. Шадрін, О. М. Платонова // Соврем. педиатрия. — 2013. — № 4. — С. 84-87.
Щербань Є. В. Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань, Н. В. Камінська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2020. — № 2. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2020_2_17.
Щербань Є. В. Принцип комплементарності як конституційно-правова засада імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство України [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 8.03.2023 10.12.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 47021  
Ніка запитує:
Добрий день. Цікавить європейський досвід управління земельними ресурсами. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Література за вашим запитом:
Альбещенко О. С. Регулювання процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. С. Альбещенко; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2017. — 25 c.
Кононенко О. М. Регулювання земельних відносин у забезпеченні сталого розвитку сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. М. Кононенко; Національна академія аграрних наук України, «Інститут аграрної економіки», національний науковий центр. — Київ, 2021. — 20 c.
Кузьменко О. Б. Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України / О. Б. Кузьменко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2013. — № 3. — С. 151-155.
Мерзляк А. В. Земельний кадастр у структурі державного управління земельними ресурсами : монографія / А. В. Мерзляк, В. А. Боклаг; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 100 c.
Скиба М. В. Управління земельними ресурсами: досвід країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. В. Скиба // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2020. — Т. 31(70), № 3(1). — С. 93-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_3(1)__18.
Солов’яненко Н. Наукові засади раціонального використання земельних ресурсів та охорона навколишнього природного середовища в Україні на шляху до європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Н. Солов’яненко // Землевпорядний вісник. — 2014. — № 6. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2014_6_14.
Сьомич М. І. Гармонізація українського та європейського законодавства щодо управління земельними ресурсами [Електронний ресурс] / М. І. Сьомич // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2018. — № 4. — С. 61-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_4_10.
Чумаченко О. М. Європейський досвід формування земельно-ресурсного потенціалу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. М. Чумаченко, Є. В. Кривов’яз, О. П. Жук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2021. — № 4. — С. 27-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2021_4_5.
Чумаченко О. М. Особливості використання земельних ресурсів європейських країн [Електронний ресурс] / О. М. Чумаченко, Є. В. Кривов’яз // Формування ринкових відносин в Україні. — 2019. — № 9. — С. 88-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2019_9_15.
Юрченко І. В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. В. Юрченко // Економіка АПК. — 2017. — № 9. — С. 63-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_9_11.

.: Розділ: Держава і право :: 7.03.2023 21.51.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 47008  
Анастасія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про сучасні цивілістичні дослідження. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Дзьобань О. П. Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань, В. Л. Яроцький // Інформація і право. — 2017. — № 2. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2017_2_3.
Кізлова О. С. Стан дослідження категорії застави у цивілістиці [Електронний ресурс] / О. С. Кізлова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». — 2012. — Т. 12. — С. 227-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2012_12_24.
Кочин В. Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 10. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_10_11.
Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 7. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_7_9.
Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 7. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_7_9.
Курило М. П. Методологічні за засади дослідження єдності цивілістичного процесу [Електронний ресурс] / М. П. Курило // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 71. — С. 363-374. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2015_71_29.
Муляр М. С. Стан вітчизняних цивілістичних досліджень правовідносин споживчого кредитування [Електронний ресурс] / М. С. Муляр // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 1. — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_1_48.
Харитонов Є. О. До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 51. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_4.
Харитонов Є. О. До проблеми визначення змісту поняття «цивільне законодавство України» [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 65. — С. 107-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_15.
Чалий Ю. І. Справедливість як метод цивілістики [Електронний ресурс] / Ю. І. Чалий // Форум права. — 2019. — № 4. — С. 66–74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / П. П. Черевко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2009. — 16 с.
Шемонаєв В. Ю. Загальна аварія (цивілістичні аспекти) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. Ю. Шемонаєв ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2003. — 19 с.
Шимон С. І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці [Електронний ресурс] / С. І. Шимон // Часопис Київського університету права — 2012. — № 2. — С. 192-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_47.

.: Розділ: Держава і право :: 4.03.2023 19.41.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.311814 seconds