Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 47794  
Ігор запитує:
Добрий день. Потрібна література про аналіз інвестиційних угод України. Дякую.
Наша відповідь:
Ігоре, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Голубенко І. І. Види міжнародних інвестиційних угод [Електронний ресурс] / І. І. Голубенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 30(1). — С. 118-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(1)__30.
Дацій Н. В. Державна інвестиційна політика на національному та галузевому рівнях: теорія, методологія, практика : монографія / Н. В. Дацій ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — Донецьк : Юго-Восток, 2010. — 426 с.
Другов О. О. Сучасний стан і перспективи інвестиційного забезпечення сфер науки та вищої освіти в Україні / О. О. Другов ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Львів : [б. в.], 2009. — 60 с.
Загороднюк А. О. Механізми врегулювання інвестиційних спорів в рамках міжнародних інвестиційних угод [Електронний ресурс] / А. О. Загороднюк // Вісник Академії адвокатури України. — 2019. — Т. 16, № 1. — С. 80-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2019_16_1_13.
Інвестиції та регіональна проектна діяльність : навч. посіб. / В. Т. Голубятніков, П. Д. Лазар, Н. В. Голубятнікова, К. В. Савченко ; за заг. ред. доц. В. Т. Голубятнікова ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 250 с.
Інвестиційна привабливість регіонів України за умов інтеграції до СОТ : монографія / Заблодська І. В., Шаповалова О. М., Харитонова О. С., Клюс І. В. ; Луган. філ. Ін-ту екон.-прав. дослідж. НАН України, Східоукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Ноулідж, 2010. — 181 с.
Кабанов В. Г. Державне регулювання та активізація діяльності на ринку фінансових інвестицій в Україні : монографія / В. Г. Кабанов ; Ун-т економіки та права «Крок». — Київ : Дорадо-Друк, 2009. — 356 с.
Комеліна О. В. Стратегія трансформації інноваційно-інвестиційного простору України: теорія, методологія і практика : монографія / О. В. Комеліна. — Полтава : ДКС центр, 2010. — 484 с.
Мельник С. В. Економіко-інвестиційні особливості регіонального розвитку України та Швеції / С. В. Мельник ; ДУ «НДІ соц.-труд. Відносин». — Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2010. — 52 с.
Мусієнко Т. Деякі аспекти укладення міжнародних інвестиційних угод в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Т. Мусієнко // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 5. — С. 32-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_5_15.
Стрілець Б. В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та правове регулювання інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Б. В. Стрілець // Публічне право. — 2015. — № 4. — С. 295-302. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_40.
Українсько-німецьке співробітництво у сфері інвестицій: проблеми правового регулювання та практики в умовах економічної інтеграції : зб. матеріалів наук.-практ. конференцій / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Мюнхен. Ін-т східноєвропейського права ; [за заг. ред. В. О. Зайчука]. — Київ : Юрінком Інтер, 2010. — 352 с.

.: Розділ: Держава і право :: 9.05.2024 22.40.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 47788  
Ніна запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему: гендерна політика в Україні. Буду вдячна за допомогу у підборі літератури.
Наша відповідь:
Ніно, перегляньте літературу за вашим запитом:
Брус Т. Гендерні аспекти формування соціальної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. Брус, В. Ковальов // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 3. — С. 110-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_3_12.
Ворчакова І. Є. Гендерна політика в Україні: можливості та перспективи [Електронний ресурс] / І. Є. Ворчакова // Молодий вчений. — 2019. — № 1(2). — С. 405-408. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__38.
Георгізова І. Л. Жінка як суб’єкт політики в Україні: гендерний аспект [Електронний ресурс] / І. Л. Георгізова // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2017. — № 1. — С. 58-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2017_1_9.
Грабовська І. М. Євростандарти та українська гендерна політика: точки перетину [Електронний ресурс] / І. М. Грабовська // Молодий вчений. — 2018. — № 7(2). — С. 474-478. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(2)__40.
Грушева А. Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання [Електронний ресурс] / А. Грушева, І. Канцур // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2019. — № 1. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2019_1_7.
Казакова Н. А. Гендерна політика Європейського Союзу в Україні: нові тенденції та сталі виклики [Електронний ресурс] / Н. А. Казакова, О. О. Булгакова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2021. — Вип. 13. — С. 8-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2021_13_3.
Ніфатова О. М. Гендерна політика України: протиріччя та соціальні аспекти [Електронний ресурс] / О. М. Ніфатова, А. А. Ващенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2017. — № 2. — С. 13–17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2017_2_4.
Пархоменко-Куцевіл О. І. Сучасні аспекти реалізації державної гендерної політики в політичній сфері: європейські практики та досвід для України [Електронний ресурс] / О. І. Пархоменко-Куцевіл. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2023. — № 6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2023_6_4.
Пархоменко-Куцевіл О. Нормативно-правове забезпечення формування державної гендерної політики в Україні [Електронний ресурс] / О. Пархоменко-Куцевіл // Науковий вісник: державне управління. — 2021. — № 3. — С. 102-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2021_3_8.
Перевалова Л. В. Правові засади регулювання державної гендерної політики в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Перевалова, Г. М. Гаряєва // Право та інноваційне суспільство. — 2021. — № 1. — С. 136-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2021_1_21.
Сичова В. В. Гендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Сичова. // Державне будівництво. — 2013. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_31.
Сичова В. В. Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Сичова, Л. В. Гонюкова. // Державне будівництво. — 2014. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_32.
Тюріна Д. М. Соціально-економічний аналіз державної гендерної політики в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Д. М. Тюріна // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. — 2023. — Вип. 2. — С. 273-284. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2023_2_34.
Юзефович В. Р. Вдосконалення механізму впровадження гендерної політики у Верховній Раді України [Електронний ресурс] / В. Р. Юзефович, А. А. Лозова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2019. — № 9(2). — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2019_9(2)__11.

.: Розділ: Держава і право :: 8.05.2024 09.15.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Київ :: Запитання: 47773  
Ілля запитує:
Добрий день. Цікавить література на таку тему: мова, як складова політичної комунікації. Дякую.
Наша відповідь:
Ілля, добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Алексієвець О. Історія та сучасність політичної лінгвістики [Електронний ресурс] / О. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 248-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_30.
Васильців О. С. Мікрополе політична комунікація: ядерна зона (на матеріалі української, польської та англійської мов) [Електронний ресурс] / О. С. Васильців // Studia linguistica. — 2016. — Вип. 9. — С. 426-434. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2016_9_57.
Дискурс у системі політичної лінгвістики / О. Б. Януш // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2010. — N 51. — С. 81-84. ,
Коваленко А. М. Політична мова як засіб політичної комунікації [Електронний ресурс] / А. М. Коваленко // Нова філологія. — 2014. — № 60. — С. 81-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_60_18.
Кондратенко Н. В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми [Електронний ресурс] / Н. В. Кондратенко // Мовознавство. — 2016. — № 6. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2016_6_5.
Лінгвістичний вимір політичної комунікації / Н. О. Мараховська // Лінгв. студії: зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 23. — С. 170-174.
Орденов С. С. Трансформація концепту прав людини у політичній мові комунікації [Електронний ресурс] / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2023. — № 2. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2023_2_9.
Особливості визначення політичної мови / В. Петренко // Політ. менеджмент. — 2007. — N 2. — С. 16-24.
Пашніна Т. М. Мовні аспекти політичної комунікації під час військових конфліктів (на основі аналізу промов Президента США Джорджа Буша) [Електронний ресурс] / Т. М. Пашніна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(1). — С. 277-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(1)__50.
Політична лінгвістика: стан і статус / Л. Нагорна // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2006. — Вип. 30, кн. 2. — С. 160-168.
Принцип зворотного зв’язку в українській політичній комунікації / О. Трухачов // Політ. менеджмент. — 2007. — N 5. — С. 69-75.
Рудніченко Н. М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Н. М. Рудніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Славова Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект : монографія / Л. Л. Славова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 358 с.
Соловйова Т. Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі [Електронний ресурс] / Т. Соловйова // Філологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 75-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2018_18_8.
Химинець М. Д. Політична лінгвістика як наукова дисципліна [Електронний ресурс] / М. Д. Химинець // Мова і культура. — 2011. — Вип. 14, т. 7. — С. 206-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_7_38.
Шулькевич О. Політичне мовлення в аспекті політичної комунікації (на матеріалі турецької мови) [Електронний ресурс] / О. Шулькевич // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 70. — С. 122-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_70_29.

.: Розділ: Держава і право :: 23.04.2024 22.24.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Луцьк :: Запитання: 47762  
Дмитро запитує:
Добрий день. Цікавить література на таку тему: Монархія як форма правління.
Наша відповідь:
Добрий день. Опрацюйте таку літературу:
Алєксєєнко І. Г. Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики : монографія / І. Г. Алєксєєнко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ : Пороги, 2011. — 428 c.
Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / С. К. Бостан; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2008. — 36 c.
Матлай Л. Історичний і політичний феномен монархії (на прикладі Королівства Іспанії) [Електронний ресурс] / Л. Матлай // Емінак. — 2017. — № 2(1). — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_2(1)__16.
Процюк І. В. Поділ влади в умовах різних форм правління : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Процюк; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. — 35 c.
Процюк І. В. Сучасні монархії: зміст і сутність [Електронний ресурс] / І. В. Процюк // Держава та регіони. Серія : Право. — 2018. — № 3. — С. 33-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2018_3_8.
Романюк А. Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути? [Текст] : навч. посіб. / А. Романюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Одеса : Гельветика, 2020. — 183 с. : рис.
Рудик A. O. Eтaпи пoлітичної трансформації монархій [Електронний ресурс] / A. O. Рудик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2020. — Вип. 27. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2020_27_10.
Серьогіна С. Г. Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей монархічної форми правління [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(1). — С. 106-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(1)__26.
Серьогіна С. Г. Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 30(1). — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(1)__25.
Сівков І. В. Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу [Електронний ресурс] / І. В. Сівков // Мовні і концептуальні картини світу. — 2016. — Вип. 57. — С. 333-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2016_57_47.
Струкевич O. K. Про монархічну модель правління в Україні-Гетьманщині [Електронний ресурс] / O. K. Струкевич // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2003. — Вип. 5. — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2003_5_5.
Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер. : Право. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_1_32.
Сухонос В. В. Монархічна форма правління і тоталітарний режим : дихотомія антиномії та симбіозу [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос, Ю. В. Волочай, О. П. Соколенко // Правові горизонти. — 2017. — Вип. 4. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2017_4_5.
Черінько І. Парламентарні монархії Європи як різновид політичного режиму / І. Черінько // Політ. менеджмент. — 2010. — Спец. Вип. — С. 152-161.

.: Розділ: Держава і право :: 17.04.2024 07.32.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Дніпро :: Запитання: 47752  
Олег запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Миколу Бокаріуса.
Наша відповідь:
До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса [Текст] : [монографія] / [О. М. Клюєв та ін. ; передм. О. М. Клюєв] ; Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. — Харків : ХНІДСЕ : Промінь, 2019. — 175 с.
Клюєв О. М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса – насущний приклад для сьогодення [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, В. О. Ольховський, В. В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_1_9
Клюєв О. М. Дослідження наукової спадщини М. С. Бокаріуса — обов’язок працівників наукової установи, що носить його ім’я [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, Л. В. Бокаріус, А. С. Тяпкін // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2021. — Вип. 23. — С. 83-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2021_23_10
Козаченко І. М. Батько й син Бокаріуси – видатні фундатори вітчизняної судової експертизи [Електронний ресурс] / І. М. Козаченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2016. — Вип. 16. — С. 427-435. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_59
Лісовий В. М. Заслужений професор М.С. Бокаріус – фундатор сучасної вітчизняної судово-медичної експертизи та криміналістики: до 150-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / В. М. Лісовий, В. О. Ольховський, Ю. М. Кравченко, В. В. Бондаренко // Клінічна та експериментальна патологія. — 2019. — Т. 18, № 2. — С. 163-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2019_18_2_33
Лозовий А. І. Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики [Електронний ресурс] / А. І. Лозовий, В. М. Лісовий, В. В. М’ясоєдов, В. О. Ольховський, Л. М. Дереча, В. В. Бондаренко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2014. — Вип. 14. — С. 430-441. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2014_14_63
Фесюнін В. М. "Архів кримінології та судових наук" і наукова спадщина М. С. Бокаріуса [Електронний ресурс] / В. М. Фесюнін, А. С. Тяпкін // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 2. — С. 77-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_2_16
Фундатор вітчизняної судово-медичної експертизи : до 155-річчя від дня народження М. С. Бокаріуса (1869-1931) // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2023. — № 1, 2024. - С. 74-82.

.: Розділ: Держава і право :: 11.04.2024 12.25.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.286843 seconds