Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Раманна із міста: Львів :: Запитання: 45966  
Раманна запитує:
Підкажіть літературу з теми: Спеціалізовані установи ООН
Наша відповідь:
Доброго дня,Раманна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адилов Н. А. Специализированные учреждения ООН и защита прав ребенка / Н. А. Адилов // Наука і правоохорона. — 2017. — № 1. — С. 246-253.
Бенедик Я. С. Роль міжнародних організацій системи ООН у сфері відновлюваної енергетики [Електронний ресурс] / Я. С. Бенедик. — Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15076/1/РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ООН.pdf. — Назва з екрана.,
Жадан О. В. Міжнародна організація праці у світовій системі соціально-трудових відносин / О. В. Жадан // Акт. проблеми держ. управління : зб. наук. праць. — Харків, 2011. — № 2. — С. 399-405.
Кононенко В. П. Фінансування тероризму – загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС / В. П. Кононенко, Л. В. Новікова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Міжнар. відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2018. — Вип. 7. — С. 55-59.
Коротко ООН [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uninbrief/UN_in_Brief_Ukrainian.pdf. — Назва з екрана.
Ножняк О. М. Комісія ООН з прав людини та її інституційно-правова реорганізація у Раду з прав людини / О. М. Ножняк // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 962-966.
Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях : навч. посібник / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, М. О. Дей [та ін.]. — Київ : Вид-во Ліра-К, 2015. — 268 с.,
Родіна С. О. Угода між Організацією Об’єднаних Націй та Всесвітньою організацією охорони здоров’я 1948 р. (характер взаємодії) / С. О. Родіна // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2014. — № 2. — С. 366-370.
Смільська І. Співпраця України зі спеціалізованими установами ООН / І. Смільська // Україна-Європа-Світ. Міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнар. відносини. — Тернопіль, 2015. — Вип. 16(1). — С. 151-158.
Спеціалізовані фінансові установи ООН в історико-юридичному аспекті [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24796/1/Львів-05.pdf. — Назва з екрана.,
Тараненко Г. Г. Неурядові організації і ООН в контексті світових викликів / Г. Г. Тараненко // Політол. вісник. — 2013. — Вип. 69. — С. 473-482.
Угрин Д. А. Співробітництво ООН з неурядовими організаціями в галузі охорони навколишнього середовища / Д. А. Угрин // Політол. вісник. — 2014. — Вип. 74. — С. 437-446.,
Чалюк Ю. О. Соціальні тренди великої четвірки ООН : МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ [Електронний ресурс] / Ю. О. Чалюк. — Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/35-2019/4.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Держава і право :: 29.10.2021 16.30.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Білогородка :: Запитання: 45957  
Віталій запитує:
Граматичні трансформації при перекладі англомовних ділових угод
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Борисова О. В. Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.16 / О. В. Борисова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2005. — 20 c.
Зінукова Н. В. Ділова документація англійською мовою: складання та переклад / Н. В. Зінукова ; Дніпропетров. ун-т економіки та права. — Дніпропетровськ : ДУЕП, 2006. — 68 с.
Кузьміна К. А. Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / К. А. Кузьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 227 арк..
Шевцова О. В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / О. В. Шевцова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2014. — 18 c.
Янчук С. Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / С. Я. Янчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2021 16.03.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Бровари :: Запитання: 45867  
Дмитро запитує:
Психологічна суїцидальна поведінка підлітків і юнацтва
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Бочаріна Н. Соціально-психологічні особливості суїцидального ризику підлітків / Н. Бочаріна, А. Гріненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2014. — Вип. 33. — С. 183-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_33_23.
Кутова Т. В. Причини підліткових суїцидів / Т. В. Кутова. // Науковий вісник Донбасу. — 2014. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2014_3_15.
Лукашевич Н. М. Фактори ризику розвитку суїцидальної поведінки у підлітків / Н. М. Лукашевич, В. О. Ольховський, М. О. Мінін // Медицина сьогодні і завтра. — 2014. — № 2-3. — С. 123-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2014_2-3_23.
Озарчук О. І. Психологічні основи профілактики суїцидальної поведінки у підлітковому віці / О. І. Озарчук, Л. М. Назарець // Психологія: реальність і перспективи. — 2014. — Вип. 3. — С. 118-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_38.
Пипа Л. В. Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми. Частина 1 / Л. В. Пипа, С. В. Римша, Р. В. Свістільнік, Ю. М. Лисиця // Здоровье ребенка. — 2014. — № 6. — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2014_6_17.
Попова О. Підлітковий суїцид : види профілактики / О. Попова, С. Фесун ; [упоряд. Т. А. Шаповал]. — Київ : Ред. загальнопед. газ., 2014. — 101 с.
Римша С. В. Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми. Частина 2 / С. В. Римша, Л. В. Пипа, Р. В. Свістільнік, Ю. М. Лисиця // Здоровье ребенка. — 2014. — № 7. — С. 66-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2014_7_14.
Третьяченко В. В. Психологія суїцидальної поведінки підлітків : монографія / В. В. Третьяченко, О. Г. Лосієвська ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. — 192 с.
Царькова О. В. Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки підлітків та юнаків / О. В. Царькова, Т. О. Работа // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. — 2013. — Т. 2, Вип. 11. — С. 312-316. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_11_60.

.: Розділ: Держава і право :: 22.09.2021 06.53.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45834  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на тему: ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.Характеристика парламенту РФ. 2.Формування партійної системи в РФ. 3.Особливості виборчої системи РФ.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богів Я. С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету [Електронний ресурс] / Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 21. — С. 244-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_37.
Богініч О. Л. Представницька демократія: сучасні виклики та загрози [Електронний ресурс] / О. Л. Богініч // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_9.
Зінченко О. В. Витоки та еволюція верхньої палати російського парламенту (1801–1993 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Зінченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2014. — № 1. — С. 203-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_1_24.
Ковальчук В. Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук, І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_26.
Козьма В. В. Політичні інститути сучасної представницької демократії [Електронний ресурс] / В. В. Козьма // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2013. — Т. 21, вип. 23(4). — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4)__7.
Кононенко Н. Виборча система Російської Федерації як механізм маніпуляції процесом формування політичних суб’єктів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2010. — Вип. 4. — С. 169-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_31.
Кононенко Н. Сучасна виборча система Російської Федерації як механізм маніпулювання процесом формування політичних суб’єктів [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2010. — Вип. 6. — С. 286-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_34.
Ломжець Ю. В. Народовладдя, представницька демократія та парламентаризм: проблеми співвідношення [Електронний ресурс] / Ю. В. Ломжець // Конституційно-правові академічні студії. — 2018. — Вип. 1. — С. 45-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2018_1_8.
Молочко П. О. Особливості розвитку партійної системи Росії після федеральних вибрчих кампаній 2003 — 2004 рр.: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / П. О. Молочко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с.
Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика : учебник / О. Н. Булаков [и др.] ; Московский гуманитарный ун-т. — Москва : Эксмо, 2005. — 319 с. — (Российское юридическое образование. Научная школа сравнительного парламентаризма).
Трофимов Е. Общественные палаты в контексте фантомности российской демократизации: политологическое исследование [Електронний ресурс] / Е. Трофимов // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2017. - № 10. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2017_10_22.
Француз-Яковець Т. А. Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації [Електронний ресурс] / Т. А. Француз-Яковець // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 62. — С. 20-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_4.
Чернікова Н.С. Граф О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н.С. Чернікова // Грані Історії. — 2012. — 2012. — С. 292-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2012_2012_35.
Щербанюк О. В. Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії [Електронний ресурс] / О. В. Щербанюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1077, Вип. 15. — С. 53-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1077_15_14.

.: Розділ: Держава і право :: 14.09.2021 23.10.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45812  
Катя запитує:
Доброго дня. Порадьте літературу Поняття і суть нормативних документів
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Анищенко І. Нове у законодавстві України та нормативних документах / І. Анищенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2013. — № 6. — С. 32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_6_10.
Анищенко І. Нове у законодавстві України та нормативних документах / І. Анищенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2013. — № 5. — С. 31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_5_11.
Гінзбург М. Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи / М. Гінзбург, Л. Овчаренко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2014. — № 4. — С. 7-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2014_4_4.
Крысан В. И. О терминологии в некоторых нормативных документах / В. И. Крысан, В. В. Крысан // Світ геотехніки. — 2015. — № 2. — С. 31-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2015_2_8.
Кузьміна Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Кузьміна. — Вид. 3-тє, випр. і допов. — Херсон : Олді-Плюс, 2018. — 315 с.
Меценцев О. В. Методика оцінювання сумісності нормативних документів / О. В. Меценцев // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2014. — Т. 16, № 1. — С. 44-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rzod_2014_16_1_7.
Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3-4. — С. 31-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_5.
Піддубна Л. П. Документ та його основні характеристики: сутність поняття, властивості, атрибути / Л. П. Піддубна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. — 2012. — Вип. 1. — С. 165-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2012_1_24.
Тур О. М. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації : монографія / Оксана Тур ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : Щербатих О. В., 2018. — 30.

.: Розділ: Держава і право :: 10.09.2021 15.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24661 seconds