Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Анатолій із міста: Луцьк :: Запитання: 45274  
Анатолій запитує:
Адміністративно-правовий статус суддів.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Іваницький С. О. Нова концепція конституційних основ правового статусу суддів в Україні(Рецензія на кн.: Кравчук В. М. Конституційні основи правового статусу суддів в Україні. Київ, 2019. 830 с.) [Електронний ресурс] / С. О. Іваницький // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 356-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_32
Квасневська Н. Д. Структура адміністративно-правового статусу органів суддівського самоврядування [Електронний ресурс] / Н. Д. Квасневська // Європейські перспективи. — 2015. — Вип. 7. — С. 48-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_7_11
Козяр-Скок Л. В. Конституційний статус суддів: порівняльні аспекти правового регулювання держав Європи та Азії [Електронний ресурс] / Л. В. Козяр-Скок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2020. — № 3. — С. 28-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2020_3_6
Колюх В. В. Удосконалення конституційного статусу суддів – ключова ланка судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Колюх // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". — 2016. — Т. 18. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2016_18_13
Кравчук В. Вимога щодо несумісності як складовий елемент конституційно-правового статусу суддів [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 1. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_9
Кравчук В. Вимога щодо юридичної освіти та стажу професійної діяльності як структурний елемент конституційно-правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_13
Кравчук В. Вимога щодо юридичної освіти та стажу професійної діяльності як структурний елемент конституційно-правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_13
Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. – середина ХVI ст.) [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2016. — № 1. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_1_9
Кравчук В. М. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів на українських землях у складі Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2016. — Вип. 4. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_4_3
Кравчук В. М. Методи дослідження конституційних основ правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Правова держава. — 2016. — № 24. — С. 50-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_24_10
Кравчук В. Присяга суддів як складова частина їх конституційно-правового статусу [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2018. — № 2. — С. 63–67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_14
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в період Нового часу [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 16-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_6
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в країнах Західної Європи в період Середньовіччя [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. - 2019. - № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_6
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду у країнах Стародавнього Сходу [Електронний ресурс] / М. Кравчук, А. Глабай // Історико-правовий часопис. — 2018. — № 2. — С. 34–38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_8
Леоненко Т. Є. Особливості дії Закону України "Про судоустрій і статус суддів” в умовах воєнного, надзвичайного стану або в районі проведення антитерористичної операції [Електронний ресурс] / Т. Є. Леоненко, Л. О. Усс // Держава та регіони. Серія : Право. — 2015. — № 2. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2015_2_14
Леськів С. Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування [Електронний ресурс] / С. Р. Леськів // Молодий вчений. — 2015. — № 3(1). — С. 149-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_3(1)__34
Мілова Т. М. Статус суддів конституційного суду України в контексті вітчизняної реформи правосуддя: окремі аспекти [Електронний ресурс] / Т. М. Мілова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2017. — Вип. 2(спецвип.). — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_2(spetsvip
Пивовар І. В. Джерельна база дослідженняправового статусу суддів судів загальної юрисдикції [Електронний ресурс] / І. В. Пивовар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2016. — Вип. 31. — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_16
Рудик П. А. Конституційно-правова адаптація положень статусу суддів судів загальної юрисдикції України до міжнародних і європейських стандартів на сучасному етапі [Електронний ресурс] / П. А. Рудик // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 1. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_1_15

.: Розділ: Держава і право :: 23.03.2021 09.12.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 45271  
Леся запитує:
Доброго дня, допоможіть з підбором літератури на курсову: Цивільно-правова відповідальність поняття, підстави притягнення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Завадська О. Умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану терористичним актом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Завадська ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. — Хмельницький, 2019. — 19 с.
Лещинська-Вьонцек М. Цивільно-правова відповідальність держави у правовідносинах реституції власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. Лещинська-Вьонцек ; Приват. ВНЗ "Ун-т Короля Данила". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с.
Лукашов Р. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб'єкти цивільного права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. Лукашов ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2020. — 20 с.
Олюха В. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. Олюха ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2003. — 191 арк.
Олюха В. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. Олюха ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. — 20 с.
Панченко О. Цивільно-правова відповідальність поліцейських в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Панченко ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2019. — 20 с.
Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності / [О. Бутнік-Сіверський та ін. ; за наук. ред. Н. М. Мироненко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. — Київ : Інтерсервіс, 2019. — 269 с. : іл., табл.
Соколовська Ю. Учасники підприємницьких товариств як суб'єкти цивільно-правової відповідальності у корпоративних відносинах [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. Соколовська ; Навч.-наук. юрид. ін-т ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с.
Стефанчук Р. Особисті немайнові права фіэичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) / Р. Стефанчук ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. — 626 с.

.: Розділ: Держава і право :: 21.03.2021 13.42.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Руська Поляна :: Запитання: 45270  
Оксана запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу по темі: Цивільно-правова відповідальність поняття, підстави притягнення. Особливості відшкодування моральної та матеріальної шкоди.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Іващенко В.В. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності
http://www.lsej.org.ua/2_2019/18.pdf
Мироненко В.П. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/jnn_2011_6_3.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0
Цивільно-правова відповідальність
https://buklib.net/books/25014/
Види цивільно-правової відповідальності
https://ips.ligazakon.net/document/TS001002
Цивільно-правова відповідальність: європейський та вітчизняний досвід (c.61)
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/3730/1/ПОСІБНИК Реф-ня ЦП__макет.pdf
Ханик-Посполітак Р. Ю. Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9858/Khanyk-Pospolitak_Vidshkoduvannia_shkody.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Цивільний кодекс України Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-16.htm
Глава 82 ЦК Відшкодування шкоди
http://www.civilniy.org.ua/book5th/g82/default.htm
Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/chiv_pravo/133.php
https://juresprudency.com.ua/pidstavi-ta-umovi-tsivilno-pravovoji-vidpovidalnosti/
Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, підстави звільнення від відповідальності
http://mego.info/матеріал/48-цивільно-правова-відповідальність-поняття-види-підстави-звільнення-від-відповідальності
Примак В.Д. Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу
цивільно-правової відповідальності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2013_3_44.pdf
Особливості відшкодування моральної шкоди у цивільному процесі
http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/СКРИПНИК.pdf
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Відшкодування_моральної_шкоди
https://ips.ligazakon.net/document/view/mus2267?an=80
Римарчук Р.М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34657/1/48_308-314.pdf
https://history.vn.ua/pidruchniki/vasilkiv-science-of-law-11-class-2019/23.php
Особливості відшкодування матеріальної шкоди: цивільно-правовий аспект
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5817/Grebenshchikova.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Держава і право :: 20.03.2021 17.53.21 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Чернігів :: Запитання: 45264  
Іван запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу про форми реалізації соціального діалогу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Мартиненко М. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління : моногр. / М. Мартиненко. – Харків, 2009.
Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики : моногр. / О. М. Петроє. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 151 с.
Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні : навч. посіб. / О. М. Петроє ; Ін-т лідерства, інновацій та розвитку ; Конфедерація роботодавців України. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 59 с.
Трюхан О.А. Зарубіжний досвід соціального діалогу у сфері праці : загальна характеристика / О. А. Трюхан // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Вип. 35. – Одеса : Юрид. літ., 2008. – С. 21–27.
Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. А. Трюхан ; Одес. нац. юридична академія. - Одеса, 2006. - 200 с.
Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. А. Трюхан ; Одес. нац. юридична академія. - Одеса, 2006. - 20 с.
Шемяков О. Д. Модель системи соціального діалогу, як складової частини механізму державного управління по запобіганню виникнення трудових конфліктів / А. Д. Шемяков // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. праць Донец. держ. академії управління. – Донецьк, 2007. - Т. 8. Вип. 79. – С. 176-181.
Чанишева Г. І. Правові основи соціального діалогу у сфері праці / Г. І. Чанишева // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 63. – Одеса : Юрид. літ., 2012. – С. 323–328.
Гербеда С. В. Форми реалізації соціального діалогу в Укравїні [Електронний ресурс] / С. В. Гербеда // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=434.
Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля успішних реформ [Електронний ресурс] / Роботодавець: завжди на твоєму боці : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html.- назва з екрана.
Сорочишин М. В. Поняття та класифікація органів соціального діалогу у сфері праці [Електронний ресурс] / М. В. Сорочишин // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. - 2015. - Вип. 34. Т. 2. - С. 30-33. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14882/1/ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.pdf.
Соціальний діалог [Електронний ресурс] // Конфедерація роботодавців України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://employers.org.ua/page_2.htm. - Назва з екрана.
Формування соціального діалогу в сучасних умовах : світовий досвід та українська практика [Електронний ресурс] / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 47 с. - Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-05/Soc_dialog-a37a4.pdf.
Як налагодити соціальний діалог в Україні? [Електронний ресурс] : аналіт. документ / С. Внучко, Б. Ільченко, В. Рой. - Київ : Громад. синергія : Відродження, 2017. - 44 с. - Режим доступу: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Social-dialogue_study.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 19.03.2021 09.29.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 45244  
Ніна запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про соціальні функції держави. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела за вашим запитом:
Бермічева О. Соціальна функція держави в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Бермічева ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2002. — 18 с.
Богославець С. Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / С. Богославець ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 19 с.
Бульба В. Соціальні функції держави в умовах управління змінами [Електронний ресурс] / В. Бульба. // Державне будівництво. — 2013. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_30.
Венцель В. Концептуальні засади децентралізації та її роль в ефективній реалізації соціальної функції держави [Електронний ресурс] / В. Венцель // Теорія та практика державного управління. — 2019. — Вип. 1. — С. 165-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_1_21.
Вольська О. Інструмент виконання соціальної функції держави [Електронний ресурс] / О. Вольська // Економіка будівництва і міського господарства. — 2012. — т. 8, № 4. — С. 323-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebimg_2012_8_4_10.
Данич О. До питання про роль правової системи у забезпеченні соціальної функції держави: глобалізаційний вимір [Електронний ресурс] / О. Данич // Альманах права. — 2019. — Вип. 10. — С. 121-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2019_10_26.
Данич О. Форми та методи здійснення соціальної функції держави: загальнотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Данич // Альманах права. — 2016. — Вип. 7. — С. 134-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2016_7_36.
Дєєва Н. Особливості реалізації соціальної функції держави [Електронний ресурс] / Н. Дєєва // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2016. — № 4. — С. 39-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_4_7.
Жадан О. Функції держави в умовах глобалізації: соціально-трудовий аспект [Електронний ресурс] / О. Жадан // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — Вип. 3. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2011_3_19.
Наливайко Л. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Наливайко // Університетські наукові записки. — 2007. — № 1. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_4.
Никитюк Г. Функції держави як соціального інституту в сфері гуманітарного розвитку [Електронний ресурс] / Г. Никитюк // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 38. — С. 348-353. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_43.
Смачило С. Становлення та розвиток центральноєвропейських моделей забезпечення соціальної функції держави в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / С. Смачило. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2018. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_2_31.
Тропіна В. Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / В. Тропіна ; Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — Київ, 2009. — 36 с.

.: Розділ: Держава і право :: 16.03.2021 16.29.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.1199 seconds