Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45815
   


Автор вопроса: Аліна из города: Київ :: Вопрос: 47151  
Аліна спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про перспективи євроінтеграції України (бажано нові джерела). Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Арутюнян С. Перспективи розвитку страхового ринку України у контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / С. Арутюнян, О. Ітигіна // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. — 2014. — № 7. — С. 5-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_7_3.
Берсуцька С. Я. Поточний стан та перспективи розвитку агропромислового сектору України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / С. Я. Берсуцька, С. О. Колесников // Економічний вісник Донбасу. — 2019. — № 3. — С. 115-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2019_3_16.
Гапоненко Г. І. Перспективи конвергенції вітчизняного та європейського енергетичних ринків в контексті євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Г. І. Гапоненко, Д. Н. Куликовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2019. — Вип. 9. — С. 11-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2019_9_3.
Завербний А. С. Проблеми та перспективи інвестиційного забезпечення українських підприємств за євроінтеграційних умов [Електронний ресурс] / А. С. Завербний // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. — 2021. — Vol. 3, numb. 1. — С. 153-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/meu_2021_3_1_16.
Король С. Я. Упровадження звітності про сталий розвиток в Україні: стан і перспективи в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / С. Я. Король, С. М. Семенова, М. А. Курбет // Бізнес Інформ. — 2022. — № 1. — С. 294-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2022_1_44.
Макаренко Н. А. Нові перспективи вступу України до Європейського Союзу: вплив російсько-української війни 2022 року на євроінтеграцію [Електронний ресурс] / Н. А. Макаренко // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2022. — № 1. — С. 366-369. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2022_1_69.
Рідель Т. Євроінтеграційні процеси системи вищої освіти: здобутки та перспективи [Електронний ресурс] / Т. Рідель, Т. Кириченко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 29(3). — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_29(3)__42.
Сивий Р. П. Шведська модель євроінтеграційної політики: перспективи використання в україні [Електронний ресурс] / Р. П. Сивий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. — 2016. — Вип. 2. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2016_2_14.
Чорнобай О. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. Чорнобай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2021. — Т. 8, № 1. — С. 66-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2021_8_1_10.
Шимко О. В. Проблеми та перспективи розвитку соціальної сфери у контексті євроінтеграційного вибору України [Електронний ресурс] / О. В. Шимко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2020. — Вип. 28-29. — С. 281-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2020_28-29_29.
Шморгун О. О. Євроінтеграційний курс України: перспективи і застереження [Електронний ресурс] / О. О. Шморгун // Зовнішні справи. — 2020. — № 4. — С. 12-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2020_4_4.

.: Раздел: Государство и право :: 10.04.2023 15.28.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олексій из города: Львів :: Вопрос: 47120  
Олексій спрашивает:
Добрий день. Допоможіть з пошуком літератури для курсової за темою "Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями посадової особи органу дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду". Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Олексію! Скористайтесь такими джерелами:
Бойчук Д. В. Порядок відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду [Електронний ресурс] / Д. В. Бойчук // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 4. — С. 148-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_35.
Гнатів О. М. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду [Електронний ресурс] / О. М. Гнатів, І. К. Манвелішвілі // Актуальні проблеми правознавства. — 2020. — Вип. 3. — С. 125-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2020_3_21.
Жила О. В. Формування засад інституту відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів державної влади [Електронний ресурс] / О. В. Жила // Актуальні проблеми держави і права. — 2008. — Вип. 38. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_38_40.
Загоруй Л. М. Відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними рішенням, діями (бездіяльністю) суду (суддів) [Електронний ресурс] / Л. М. Загоруй // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 2. — С. 195-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_2_20.
Капля О. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду [Електронний ресурс] / О. Капля, А. Дмитрієв // Вісник Академії управління МВС. — 2009. — № 1. — С. 62-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucnavs_2009_1_5.
Куліцька С. В. Проблемні питання порядку відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної неправомірними (незаконними) рішеннями, діями чи бездіяльністю суду (судді, суддів) [Електронний ресурс] / С. В. Куліцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 35(1.1). — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_35(1.
Мазур М. Р. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»: правовий аналіз окремих положень [Електронний ресурс] / М. Р. Мазур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 6(3). — С. 122-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_6(3)__31.
Мироненко В. П. Порядок відшкодування майнової шкоди, завданої громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду [Електронний ресурс] / В. П. Мироненко, В. В. Ананченко // Юридична наука. — 2012. — № 4. — С. 44-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_4_6.
Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правові проблеми відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів публічної влади [Електронний ресурс] / О. А. Музика-Стефанчук // Право і суспільство. — 2012. — № 3. — С. 89-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_3_21.
Онищенко О. С. Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду [Електронний ресурс] / О. С. Онищенко // Юридична наука. — 2015. — № 7. — С. 21-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_7_5.
Тімуш І. С. Захист права фізичних осіб на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду: міжнародно-правове регулювання [Електронний ресурс] / І. С. Тімуш // Юридична наука. — 2012. — № 12. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_12_17.
Трофімов Б. Д. Щодо реформування інституту відшкодування (компенсації) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого, прокурора в ході кримінального провадження [Електронний ресурс] / Б. Д. Трофімов // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 68. — С. 235-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_68_22.

.: Раздел: Государство и право :: 1.04.2023 09.23.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Станіслав из города: Кропивницький :: Вопрос: 47066  
Станіслав спрашивает:
Добрий день. Права та обов'язки подружжя за Сімейним кодексом України. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Жилінкова І. В. Проблема визначення поняття «сім’я» за Сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / І. В. Жилінкова // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2. — С. 119-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_2_18.
Оксанюк О. А. До питання про порядок встановлення, зміни та припинення режиму окремого проживання подружжя у сімейному праві [Електронний ресурс] / О. А. Оксанюк // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 94-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_16.
Олійник О. О. Особливості розподілу сімейних ролей в подружній підсистемі [Електронний ресурс] / О. О. Олійник // Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy. — 2020. — Vol. 11, no. 3. — С. 57-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hst_2020_11_3_9.
Парфентьєв А. В. Поняття та правова природа особистих немайнових прав подружжя у сімейно-правовій доктрині [Електронний ресурс] / А. В. Парфентьєв // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 114-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_19.
Потапчук Є. М. Моделі поведінки подружжя в реалізації основних сімейних функцій [Електронний ресурс] / Є. М. Потапчук, Д. Є. Карпова // Габітус. — 2021. — Вип. 21. — С. 268-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_21_49.
Простибоженко О. С. «Community debt» у системі зобов’язань подружжя за сімейним правом європейських держав [Електронний ресурс] / О. С. Простибоженко // Приватне право і підприємництво. — 2019. — Вип. 19. — С. 102-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2019_19_23.
Резворович К. Р. До питання про шлюбний вік особи за чинним сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / К. Р. Резворович // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 1. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_1_21.
Ромовська З. В. Сімейний кодекс України є взірцем ушляхетнення законодавчого регулювання сімейних відносин [Електронний ресурс] / З. В. Ромовська // Вісник Академії адвокатури України. — 2012. — Число 3. — С. 241-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2012_3_57.
Сазонова О. В. Сімейні цінності та рольові установки подружніх пар [Електронний ресурс] / О. В. Сазонова // Проблеми сучасної психології. — 2018. — Вип. 39. — С. 272-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_39_26.
Цимбалюк В. І. Актуальні питання правового регулювання режиму окремого проживання подружжя в сімейному законодавстві України [Електронний ресурс] / В. І. Цимбалюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-2(1). — С. 164-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-2(1)__47.
Шевчук Ю. С. Подружня сумісність сучасних сімейних пар:теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Ю. С. Шевчук // Психологія: реальність і перспективи. — 2013. — Вип. 1. — С. 128-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2013_1_48.
Шимон С. І. Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України [Електронний ресурс] / С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2015. — Вип. 28. — С. 151-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_28_23.

.: Раздел: Государство и право :: 14.03.2023 21.01.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юрій из города: Київ :: Вопрос: 47036  
Юрій спрашивает:
Добрий день. Треба література про державну реєстрацію речових прав в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день!Радимо вам опрацювати таку літературу:
Васюков О. С. Судовий захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у галузі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] / О. С. Васюков // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 7. — С. 22-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_7_9.
Дьоміна О. О. Деякі питання застосування законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [Електронний ресурс] / О. О. Дьоміна, І. С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства. — 2013. — № 3. — С. 132-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2013_3_13.
Кеча А. Правові засади діяльності відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно як суб’єкта державного управління [Електронний ресурс] / А. Кеча // Юридичний вісник. — 2015. — № 1. — С. 73-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_1_14.
Лєтнєва О. С. Публічно-правова сутність державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] / О. С. Лєтнєва // Ефективність державного управління. — 2016. — Вип. 3. — С. 111-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_3_13.
Мартинюк О. А. Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] / О. А. Мартинюк // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 3. — С. 175-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_3_41.
Поняття, види та підстави державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] // Бюлетень Мін’юсту України. — 2019. — № 10. — С. 24-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2019_10_11.
Сигидин М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання відносин у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс] / М. М. Сигидин // Бюлетень Мін’юсту України. — 2019. — № 6. — С. 42-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2019_6_13.
Спасенко В. О. Становлення системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні: історичний аспект [Електронний ресурс] / В. О. Спасенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. — 2017. — Вип. 1(2). — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_1(2)__18.
Тамаря Я. В. Історико-правовий аспект розвитку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за часи незалежної України [Електронний ресурс] / Я. В. Тамаря // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2016. — Вип. 24. — С. 81-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_24_23.
Теличко М. В. Нормативно-правове забезпечення процедури державної реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Теличко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2013. — Вип. 62. — С. 178-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_62_29.

.: Раздел: Государство и право :: 9.03.2023 16.14.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лілія из города: Вишневе :: Вопрос: 47024  
Лілія спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про імплементація Римського статуту в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Лілія! Скористайтеся такими джерелами літератури:
Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України [Електронний ресурс] / М. М. Гультай // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17.
Гутник В. Окремі питання імплементації Римського Статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України [Електронний ресурс] / В. Гутник // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Sv. 5, Vyd. 4. — С. 11-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_4_4.
Зюкіна А. Г. Проблеми імплементації Римського статуту в Україні [Електронний ресурс] / А. Г. Зюкіна // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 60. — С. 419-424. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_60.
Лобода К. С. Міжнародно-правове регулювання соціальних відносин в Європі : автореф. дис... канд. юрид. наук / К. С. Лобода; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 20 c.
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законадавстві країн ЄС / М. М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2016. — № 845. — С. 225-230.
Шадрін О. Г. Моніторинг поширеності сндрому подразненого кишечнику серед дитячого населення України / О. Г. Шадрін, О. М. Платонова // Соврем. педиатрия. — 2013. — № 4. — С. 84-87.
Щербань Є. В. Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань, Н. В. Камінська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2020. — № 2. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2020_2_17.
Щербань Є. В. Принцип комплементарності як конституційно-правова засада імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство України [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_3_7.

.: Раздел: Государство и право :: 8.03.2023 10.12.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.294803 seconds