Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 46857  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть , будь ласка, знайти матеріали для написання курсової роботи на тему: Юридичні колізії та прогалини в законодавстві (статті, монограми, та інше)
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Радимо Вам використати наступні джерела: – Колотова О. В. Поняття та сутність прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 39. – Київ, 2008. - С. 74-81.
– Колотова О. В. Види прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.41. - Київ, 2008. - С. 86-91.
– Кармаза О. Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України / О. Кармаза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ, 2011. - Вип. 86. - С. 67-70.
– Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ю. І. Матат ; наук. кер. І. В. Процюк ; офіц. опон.: A. M. Колодій, Г. В. Чапала ; НУ ЮАУ. - Харків : [б. в.], 2013. - 20 с.
– Ящук К. В. Прогалини та колізії Закону України "Про тваринний світ України" / Ящук К. В. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2013. - 2013. – № 3. - С. 195-199.
– Коваленко Т. Усунення юридичних прогалин як спосіб мінімізації дефектів земельно-правового регулювання / Т. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / відп. ред. І. С. Гриценко. - Київ, 2013. - Вип. 4 (98). - С. 35-39.
– Марченко О. В. Прогалини та колізії нормативно-правового регулювання благодійної діяльності в Україні / О.В.Марченко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2013. - 2013. – № 4. - С. 117-123.
– Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 24 лист. 2011 р. Вип. 3 / Київ. ун-т права, Нац. акад. наук України ; редкол. Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - Київ, 2011. - 414 с.
– Калашник О. М. Прогалини в праві: юридична природа, їх ознаки та види / О. М. Калашник // Юрист України - 2013. - № 1. - С. 36-42.
– Авторгов А. М. Колізії та прогалини законодавства про виконавче провадження / А.М.Авторгов // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. пр. / Хмельн. ун-т упр. та права, Головне упр. юстиції у Хмельн. обл., Упр. держ. виконав. служби, Головне упр. юстиції у Хмельн. обл., Євраз. асоц. правн. шк. та правників, Ком. з конкурс. права Асоц. правників України . - Хмельницкий, 2014. - С. 25-31.
– Єрьоменко В. В. Колізії між конкретними нормами та основними засадами правового регулювання трудових відносин / В. В. Єрьоменко // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого . - 2014. - № 2 (6). - С. 1-12 : портр.
– Гетманець О. П. Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів Державної контрольно-ревізійної служби України / О. П. Гетманець // Право і безпека. - 2010. - № 3. - С. 216-220 .
– Махінова А. Правове регулювання земельного сервітуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України / А. Махінова // Юридичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 43-45.
– Анреєв С. Юридичні колізії та прогалини в механізмі правового регулювання управлінських відносин у сфері цивільного захисту на регіональному рівні / С. Анреєв // Актуальні проблеми державного управління. Вип. 1(35). - Дніпропетровськ, 2009. - С. 173-180.
– Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними / В. Косович // Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник Львівського Університету. Серія юридична. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2012. - Вип. 56. - С. 8-21.
– Ясевич В. Сурогатне материнство в Україні - правові прогалини та колізії / В. Ясевич // Вісник національної асоціації адвокатів України. - 2017. - № 12. - С. 12-16.
– Бєлкіна Д. С. Правові колізії та прогалини у сучасному кримінально-виконавчому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Д. С. Бєлкіна ; наук. кер. О. Г. Колб ; офіц. опон.: В. Я. Конопельський, А. В. Боровик ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2020. – 20 с.
– Бичкова С. С. Правове регулювання патронату над дітьми в Україні: прогалини та колізії / С. С. Бичкова // Вісник Національної академії правових наук України / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2020. - 2020. Т. 27. – № 1. – С. 89-108.
– Макаренко Ю. Прогалини адміністративно-правового регулювання (правові колізії) оцінки земельних ділянок / Ю. Макаренко // Право. Людина. Довкілля. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 132-142.
– Бєлкіна Д. С. Правові колізії та прогалини, що стосуються змісту запобіжної діяльності у місцях позбавлення волі / Д. С. Бєлкіна // Вісник Пенітенціарної асоціації України. – 2020. – № 1. – С. 205-213.
– Завальнюк С. В. Проблематика співвідношення поняття прогалини в цивільному законодавстві та деяких схожих правових понять і явищ / С. В. Завальнюк // Правова позиція. – 2020. – № 4. – С. 63-67.
– Письменний Д.П. Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України: способи їх подолання / Д.П.Письменник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 жовтня 1995 р.). – Київ, 1996. – С. 78–82.

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9399/Pryshva_Kolizii_u_finansovomu_zakonodavstvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4717/1/Poghrebnyak_26.pdf
http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/3/12.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11136/14-Chmil.pdf
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/298/DUBINA.pdf?sequence=2

.: Розділ: Держава і право :: 12.12.2022 15.16.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 46849  
Катерина запитує:
Доброго дня! Потрібні статті на тему "Джерела конституційного права України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступну літературу:
Алмаші І. М. Загальна декларація прав людини ООН як джерело конституційного права України [Електронний ресурс] / І. М. Алмаші // Конституційно-правові академічні студії. — 2015. — Вип. 2. — С. 12-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2015_2_4.
Волошенюк Г. Б. Правова природа джерел конституційного права України [Електронний ресурс] / Г. Б. Волошенюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2019. — № 8. — С. 98-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2019_8_14.
Волошенюк Г. Б. Правова природа джерел конституційного права України [Електронний ресурс] / Г. Б. Волошенюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2019. — № 8. — С. 98-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2019_8_14.
Забокрицький І. І. Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 69-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_14.
Клименко О. І. Нормативні джерела конституційного права громадян України на мирні зібрання [Електронний ресурс] / О. І. Клименко // Вісник Академії адвокатури України. — 2013. — Число 1. — С. 30-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2013_1_7.
Матат А. В. Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України [Електронний ресурс] / А. В. Матат // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 4. — С. 426-430. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_4_99.
Матат А. В. Категорія "джерело права" в аспекті дослідження науки конституційного права України [Електронний ресурс] / А. В. Матат // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 47(1). — С. 85-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_47(1)__20.
Матат А. В. Категорія "джерело права" в аспекті дослідження науки конституційного права України [Електронний ресурс] / А. В. Матат // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 47(1). — С. 85-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_47(1)__20.
Пашинський В. Й. Міжнародно-правові договори в системі джерел конституційного права України [Електронний ресурс] / В. Й. Пашинський, С. С. Ковальов // Юридична наука. — 2012. — № 5. — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_5_5.
Ребкало М. М. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод як джерело конституційного права України [Електронний ресурс] / М. М. Ребкало, В. С. Олійник // Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. — 2021. — № 1. — С. 7-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shssl_2021_1_3.

.: Розділ: Держава і право :: 5.12.2022 09.39.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Евгений із міста: Одесса :: Запитання: 46829  
Евгений запитує:
Доброго дня підскажіть будь-ласка літературу на тему: "державна антикорупційна політика"
Наша відповідь:
Гаман П. І. Антикорупційна державна політика: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / П. І. Гаман. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2018. — № 10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2018_10_3
Дика О. С. Соціальний аспект розвитку корупції в процесі розвитку державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / О. С. Дика, К. М. Наумчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 22. — С. 107-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2019_22_20
Кізь С. М. Реалізація державної антикорупційної політики спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України: мета, цілі та завдання [Електронний ресурс] / С. М. Кізь // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 228-233. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_1(2)__46
Ковальова Т. В. Сучасний стан реалізації окремих напрямів державної антикорупційної політики у сфері публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Ковальова // Теорія та практика державного управління. — 2019. — Вип. 3. — С. 24-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_3_5
Круть В. О. Суб'єкти формування антикорупційної політики в системі державного управління України [Електронний ресурс] / В. О. Круть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. — 2017. — Вип. 2. — С. 38-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2017_2_11
Крушельницька Т. А. Передумови формування та предиктори реалізації державної антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Аспекти публічного управління. — 2019. — Т. 7, № 3. — С. 27-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2019_7_3_5
Наумчук К. М. Особливості формування та реалізації державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / К. М. Наумчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 4. — С. 134-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2020_4_25
Новак А. М. Формування та реалізації національної антикорупційної політики в контексті сучасної теорії державного управління [Електронний ресурс] / А. М. Новак // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права . — 2020. — Вип. 1. — С. 20-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnchpu_2020_1_5
Парубчак І. О. Теоретико-методологічні підходи до формування державної антикорупційної політики в контексті національної безпеки України [Електронний ресурс] / І. О. Парубчак. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_5
Ростовська К. В. Адміністративна процедура формування державної антикорупційної політики: проблеми змісту та правового регулювання [Електронний ресурс] / К. В. Ростовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2018. — Вип. 26. — С. 58-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2018_26_15
Ростовська К. В. Поняття та зміст компетенції суб’єктів державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / К. В. Ростовська // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 3. — С. 89-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_3_21
Смірнова Ю. О. Сутність державної антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / Ю. О. Смірнова // Політичне життя. — 2016. — № 4. — С. 30-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2016_4_7
Фесенко Т. В. Адміністративно-правове регулювання державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / Т. В. Фесенко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2020. — Вип. 8. — С. 125-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2020_8_28
Шумна Л. П. Деякі питання вдосконалення ефективності державної антикорупційної політики в Україні в контексті реалізації засад верховенства права [Електронний ресурс] / Л. П. Шумна, О. С. Дудченко, Л. А. Маслова // Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. — 2022. — № 1. — С. 74-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shssl_2022_1_9

.: Розділ: Держава і право :: 18.11.2022 18.59.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46820  
Богдан запитує:
Доброго дня. Необхідна літератруа від 2020 року з приводу "Поняття та види корупційних проявів під час митного оформлення товарів" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане! Перегляньте наступні джерела:
Боротьба з контрабандою в Україні [Електронний ресурс] // Legalaid.gov.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/borotba-z-kontrabandoyu-v-ukrayini/. - Назва з екрана.
Гедульянов В. Е. Адміністративно-правові засади запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук., спец.: 12.00.07 / В. Е. Гедульянов. - Київ : НАУ, 2020. - 22 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/41401/1/автореферат-Гедульянов.doc.
Митне співробітництво Україна-ЄС. Представництво України в ЄС, 01.06.2021 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/mitne-spivro
bitnictvo/mitne-spivrobitnictvo-ukrayina-yes.
Періг І. Я. Поняття, основні види та відповідальність за вчинення корупційних дій [Електронний ресурс] : кваліф. робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. Я. Періг ; наук. керівник д.ю.н., проф. О. С. Саінчин. – Херсон : ХДУ, 2020. – 50 с. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/13191/Perih I._FBIP_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Електронний ресурс] : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 1. – 300 с. - Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2020/anty-korupc1_1.pdf.
Сачук І. С. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту [Електронний ресурс] / І. С. Сачук. - Тернопіль, 2021. - 72 с. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/44300/1/Сачук_original_04022022_085203.pdf.
Сидоренко О. В. Адміністративно-правовий статус митних постів в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра філософії : 081. / О. В. Сидоренко. - Суми, 2020. - 227 с. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/80795/1/diss_Sydorenko.pdf.
Шишка Ю. Індикатори ефективності контролю митної вартості товарів в Україні [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / Ю. Шишка, О. Микуляк // Логос. - 2020. - С. 50-55. - Режим доступу: https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v1.1.

.: Розділ: Держава і право :: 15.11.2022 10.42.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46813  
Богдан запитує:
Доброго дня. необхідна література за останні пару років( в ідеалі від 2020) Поняття та сутність контрабанди під час митного оформлення товарів
Наша відповідь:
Березюк В. Рекомендації штабам органів охорони державного кордону щодо оцінки та прогнозування загроз за напрямками контрабандної діяльності в пунктах пропуску на кордонах з країнами Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Березюк, М. Токарчук, В. Бойко, В. Колесніков // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2021. — № 1. — С. 20-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2021_1_4
Бондаренко О. С. Загальнізасади юридичної відповідальності за контрабанду відповідно до кримінального закону України [Електронний ресурс] / О. С. Бондаренко, В. О. Сагайдак // Журнал східноєвропейського права. — 2020. — № 82. — С. 16-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_82_4
Данів Р. І. Боротьба з контрабандною діяльністю як один із пріоритетів державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] / Р. І. Данів // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 19. — С. 137-140.
Дудоров О. О. Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень України [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2021. — Вип. 3. — С. 75-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2021_3_8
Живко З. Б. Контрабанда та митна безпека: основні схеми контрабандних поставок [Електронний ресурс] / З. Б. Живко, Т. М. Головач, Ю. З. Боруцька // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 3. — С. 161-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_3_21
Кадала В. В. Відповідальність як пріоритетний інструмент боротьби з контрабандою [Електронний ресурс] / В. В. Кадала, О. П. Гузенко // Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. — 2021. — № 1. — С. 142-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uptzp_2021_1_19
Кукшинова О. О. Перспективи боротьби та запобігання контрабандної злочинності в межах українського законодавства [Електронний ресурс] / О. О. Кукшинова, Д. С. Носенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 67. — С. 241-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_67_48
Лисий М. Дослідження щілинної магнітної антени для георадарів як засобів пошуку підповерхневої контрабанди через державний кордон [Електронний ресурс] / М. Лисий, О. Стрельницький, Т. Суслов, А. Чуканов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2020. — № 2. — С. 291-301. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2020_2_22
Лисий М. Методика оцінювання функціональної ефективності георадарів як засобів пошуку підповерхневої контрабанди через державний кордон [Електронний ресурс] / М. Лисий, В. Сівак, А. Добровольський, А. Чуканов // Social development & Security. — 2020. — Vol. 10, Iss. 3. — С. 29-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2020_10_3_5
Мартинюк В. Шляхи вдосконалення тактики дій мобільних підрозділів щодо протидії організованій злочинності у сфері незаконної міграції, торгівлі людьми, незаконного переміщення через державний кордон осіб, зброї, засобів терору та контрабанди [Електронний ресурс] / В. Мартинюк, В. Демчишин, В. Балашов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2020. — № 2. — С. 168-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2020_2_13
Найденко О. Є. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. Є. Найденко, Є. С. Рєзнікова // Modern economics. — 2019. — № 17. — С. 172-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_17_29
Нетяга В. В. Проблема визначення моменту закінчення контрабанди в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Нетяга // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 2. — С. 232-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_2_43
Паламарчук Г. В. Контрабанда – транснацiональний чи трансграничний злочин: визначення понять [Електронний ресурс] / Г. В. Паламарчук // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2019. — № 21. — С. 87-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_21_13
Рогатинська Н. З. Вплив контрабанди на митну безпеку держави [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 127-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_21
Рогатинська Н. З. Вплив контрабанди на митну безпеку держави [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 127-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_21
Сіцінський Н. А. Актуальні питання запобігання контрабанді на прикордонних територіях в умовах розвитку системи інтегрованого управління кордонами [Електронний ресурс] / Н. А. Сіцінський, Р. І. Данів // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 18. — С. 54-58.
Тимошенко А. В. Протидія контрабандним діям в Україні: перспективи мінімізації [Електронний ресурс] / А. В. Тимошенко // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 1. — С. 209-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_1_25
Тимошенко А. В. Характеристика сучасних контрабандних схем [Електронний ресурс] / А. В. Тимошенко // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 2. — С. 109-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_2_14
Чумак В. В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді [Електронний ресурс] / В. В. Чумак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 320-328. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_28

.: Розділ: Держава і право :: 12.11.2022 12.16.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292492 seconds