Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 46149  
Віталій запитує:
Допоможіть з пошуком інформації на тему: Правові і фактичні підстави звільнення засуджених від покарання за хворобою.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Автухов К. А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. (відповіді на екзаменац. питання та питання до практ. занять) / К. А. Автухов; ред.: А. Х. Степанюк. — Харків : Право, 2015. — 156 c.
Горох О. П. Про звільнення від покарання або його відбування у зв’язку з психічною хворобою / О. П. Горох // Наука і правоохорона. — 2015. — № 4. — С. 106-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2015_4_18.
Донець К. Г. Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою / К. Г. Донець // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 2. — С. 317-320. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_2_77.
Журова І. І. Ретроспективний аналіз звільнення засуджених від відбування покарання / І. І. Журова // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2013. — № 1(1). — С. 182-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2013_1_30.
Меркулова В. О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей / В. О. Меркулова, О. А. Гритенко, Г. С. Резніченко; ред.: В. О. Меркулова; Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : Букаєв В.В., 2015. — 284 c.
Романов М. В. Звільнення від відбування покарання за хворобою: теоретичні та практичні питання / М. В. Романов. // Теорія і практика правознавства. — 2013. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_52.
Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов. — Харків : Права людини, 2015. — 254 c.
Чорна Т. Л. Проблеми можливості звільнення від відбування покарання осіб, засуджених на довічне ув'язнення / Т. Л. Чорна // Право.ua. — 2018. — № 2. — С. 97-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2018_2_17.

.: Розділ: Держава і право :: 20.12.2021 14.10.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 46132  
Юлія запитує:
Література на тему емфітезису та суперфіцію.
Наша відповідь:
Добри день, Юліє. Радимо переглянути таку літературу:
Васіцька І. Суперфіцій: правова природа, істотні умови, форма, підстави припинення / Ірина Васіцька // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 35-42. – Режим доступу: https://vysitska.com/2020/02/17/суперфіцій-правова-природа-істотні-у/

Ващишин М. Я. Юридичні факти у правовідносинах суперфіцію / М. Я. Ващишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 126-135.
Григор’єва Л. І. Застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ / Л. І. Григор’єва, С. В. Павловська. – Київ: Істина, 2014. – 129 с.
Перунова О.М. Цивільне право : конспект лекцій / О. М. Переунова, С.В. Селезень. – Харків, ХНАДУ, 2009. – Режим доступу: https://buklib.net/books/37764/

Харченко Г. Г. Принципи речового права / Г. Г. Харченко // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 205-209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_1_53.

Харченко Г. Г. Речові права : монографія / Г. Г. Харченко. – Київ : Алерта, 2017. – 556 с.

Харченко Г. Основи речового права в Цивільному кодексі України / Георгій Харченко //Цивільне право і процес. – 2019. – № 6. – С. 57-61.
Цивільне право України : посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання. – Одеса : Гельветика, 2021. – 388 с.
Цюра В. В. Інститут представництва в цивільному праві України : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Цюра ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с.
Цюра В. В. Речові права на чуже майно: науково-практич. посібник / В. В. Цюра. – Київ: КНТ, 2006. – 136 с.

Цюра В. В. Речові права на чуже майно : дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 205-225.
Земельна екзотика: цікаво про суперфіцій та емфітевзис // https://kr.gov.ua/ua/news/pg/200218437293636_n/

.: Розділ: Держава і право :: 13.12.2021 02.44.55 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Рівне :: Запитання: 46092  
Марина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про регіональну політику України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Білик Р. І. Економічна безпека регіону у системі сучасної регіональної політики України [Електронний ресурс] / Р. І. Білик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2013. — № 2. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2013_2_7.
Бугай С. М. Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення [Електронний ресурс] / С. М. Бугай, Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4. — С. 300-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_4_53.
Диганова А. Ю. Сучасний етап реформування та місце транскордонного співробітництва в новій регіональній політиці / А. Ю. Диганова // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. — 2018. — Вип. 1. — С. 73-78.
Задихайло Д. Д. Уряд України та регіональна політика держави (конституційно-правові аспекти) [Електронний ресурс] / Д. Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. — 2009. — № 4. — С. 71-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2009_4_8.
Захарченко В. І. Передумови проведення та комплексні проблеми нової регіональної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2019. — Вип. 15(1). — С. 122-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2019_15(1)__16.
Кравців В. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : дис... д-ра екон. наук: 08.00.06 / В. Кравців ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 373 с.: рис., табл.
Краснопольська Т. М. Регіональна політика України: типи та інструменти [Електронний ресурс] / Т. М. Краснопольська // Актуальні проблеми політики. — 2016. — Вип. 58. — С. 189-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2016_58_21.
Матушкіна С. Вплив етнополітичних чинників на розвиток регіональної політики в Україні: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / С. Матушкіна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2016. — 20 с.
Мельнишин Л. В. Регіональна політика стосовно сталого розвитку України в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Л. В. Мельнишин // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2020. — Вип. 2. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2020_2_16.
Мрінська О. Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості використання її досвіду в Україні (Суспільно-географічне дослідження) : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О. Мрінська ; НАН України, Інститут географії. — Київ, 2004. — 229 с.
Островський І. А. Суперечності теорії модернізації регіональної політики України [Електронний ресурс] / І. А. Островський // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 1. — С. 70-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_1_12.
Пастух К. В. Сучасна державна регіональна політика в Україні: соціально-економічний вимір [Електронний ресурс] / К. В. Пастух // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2019. — Вип. 2. — С. 70-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2019_2_10.
Стафійчук В. І. Сучасне регіональне політико-географічне положення України [Електронний ресурс] / В. І. Стафійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. — 2017. — Вип. 3-4. — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geograf_2017_3-4_29.
Танчук Н. Регіональна політика України в контексті державотворчого розвитку та соціального захисту : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Н. Танчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2011. — 185 с.
Терон І. Сучасні проблеми формування державної регіональної економічної політики України : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / І. Терон ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. — Київ, 2001. — 351 с.
Ушакова Ж. С. Щодо визначення стратегічних пріоритетів регіональної політики України [Електронний ресурс] / Ж. С. Ушакова, А. М. Чвалюк // Менеджер. — 2019. — № 3. — С. 54-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2019_3_8.
Шимко О. В. Регіональна соціальна політика як важливий фактор євроінтеграційного вибору України [Електронний ресурс] / О. В. Шимко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2019. — Вип. 25. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2019_25_17.

.: Розділ: Держава і право :: 2.12.2021 10.01.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46062  
Катерина запитує:
Мотивація діяльності державного службовця в Україні, література до курсової роботи
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: світовий та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4. — С. 428-433. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_68.
Калашник Н. С. Мотивація та демотивація самоосвіти державних службовців у розвитку людського потенціалу державного управління [Електронний ресурс] / Н. С. Калашник // Теорія та практика державного управління. — 2012. — Вип. 3. — С. 410-416. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_3_57.
Лаврищева М. В. Розвиток системи трудової мотивації державних службовців [Електронний ресурс] / М. В. Лаврищева. // Державне будівництво. — 2014. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_23.
Лукашева Н. А. Мотиваційно­ціннісний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах сучасних глобальних змін [Електронний ресурс] / Н. А. Лукашева // Аспекти публічного управління. — 2013. — № 1. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2013_1_13.
Малімон Л. Я. Мотивація професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконавчої влади / Л. Я. Малімон, І. В. Глова. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 219 c.
Передерій М. О. Мотивація державних службовців [Електронний ресурс] / М. О. Передерій // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. — 2014. — Т. 15, Вип. 281. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2014_15_281_12.
Провоторова Н. Дослідження професійної мотивації державних службовців як представників соціономічних професій [Електронний ресурс] / Н. Провоторова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2011. — Вип. 16(2). — С. 164-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(2)__22.
Щегорцова В. М. Управління мотивацією праці державних службовців в органах виконавчої влади України [Електронний ресурс] / В. М. Щегорцова // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 2. — С. 356-363. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_2_51.

.: Розділ: Держава і право :: 25.11.2021 11.54.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 46061  
Ульяна запитує:
Курсова робота "Імідж державного службовця: поняття, складові елементи та види"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Волянська М. Р. Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання [Електронний ресурс] / М. Р. Волянська // Актуальні проблеми державного управління. — 2010. — № 1. — С. 148-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2010_1_21.
Круп’як Л. Б. Організація діяльності державного службовця: навч. посібник / Л. Б. Круп’як. — Тернопіль: Крок. — 2015. — 243с.
Ларіна Н. Імідж як комунікативна основа позиціонування влади / Н. Ларіна // Вісник державної служби України. — 2013. — № 2. — С. 20-23.
Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності / М. М. Логунова. — Київ : Центр сприяння інституц. розв. держ. служби, 2006. — 196 c.
Пантелейчук І. В. Харизматичний фактор як складова іміджу державного службовця [Електронний ресурс] / І. В. Пантелейчук // Університетські наукові записки. — 2009. — № 1. — С. 362-365. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2009_1_66.
Попова Г. Л. Фактори, що впливають на формування іміджу та ефективність розвитку управлінської компетентності державних службовців [Електронний ресурс] / Г. Л. Попова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. — 2013. — Т. 226, Вип. 214. — С. 25-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2013_226_214_7.
Синицина Н. Надання управлінських послуг державними службовцями: питання професійної компетентності / Н. Синицина // Освіта і управління. — 2011. — 14, № 1. — С. 25-30.
Сімеоніді І. А. Формування іміджу державної служби / І. А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр. — Херсон, 2010. — № 1-2. — С. 136-146.
Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу / Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скориніна; НДІ педагогіки та психології ім. В. О. Сухомлинського Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. — Харків : ВД "Інжек", 2005. — 272 c.

.: Розділ: Держава і право :: 25.11.2021 11.29.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.265671 seconds