Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Ілля із міста: Київ :: Запитання: 46479  
Ілля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про Гната Михайличенка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46296.

.: Розділ: Держава і право :: 7.06.2022 14.16.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 46476  
Сергій запитує:
Добрий день. Необхідна інформація про принципи міжнародного гуманітарного права. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Базов В. П. Принципи міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / В. П. Базов // Юридична Україна. — 2020. — № 12. — С. 35-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2020_12_6.
Бескоровайний С. Я. Проблеми імплементації норм міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / С. Я. Бескоровайний, В. Ф. Іванов // Юридична наука. — 2013. — № 1. — С. 96-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_1_14.
Грушко М. Джерела міжнародного гуманітарного права та внутрішньодержавного права [Електронний ресурс] / М. Грушко // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 12. — С. 351-354. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_12_67.
Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: основи концепції / А. І. Дмитрієв; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ : Логос: Фахівець, 1999. — 119 c.
Жаровська І. М. Історія виникнення й розвитку міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / І. М. Жаровська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 1(1). — С. 12-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1(1)__4.
Климчук Ю. В. Система принципів міжнародного гуманітарного права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ю. В. Климчук ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2003. — 17 с.
Коваль Д. О. Міжнародне гуманітарне право в контексті міжнародного права прав людини [Електронний ресурс] / Д. О. Коваль // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. — 2016. — Т. 181. — С. 144-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2016_181_35.
Лук’янов О. Л. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві [Електронний ресурс] / О. Л. Лук’янов, Н. М. Салатюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2009. — № 31. — С. 48-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2009_31_18.
Сорока Г. Міжнародне гуманітарне право у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Г. Сорока // Віче. — 2013. — № 18. — С. 24-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_18_9.
Цюрупа М. В. Антропоцентричний зміст міжнародного гуманітарного права як галузі знання і навчальної дисципліни та проблеми її вивчення [Електронний ресурс] / М. В. Цюрупа, В. Т. Марценківський // Військова освіта. — 2014. — № 1. — С. 213-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2014_1_27.
Шевченко В. В. Історичні аспекти створення та становлення міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / В. В. Шевченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2015. — Т. 15, Вип. 2. — С. 54-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2015_15_2_15.
Щоголєв Д. С. Норми і принципи міжнародного гуманітарного права як об’єкт кримінально-правової охорони [Електронний ресурс] / Д. С. Щоголєв // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. — 2018. — № 8. — С. 38-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2018_8_8.
Ярмакі В. Х. Галузеві принципи міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / В. Х. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 1. — С. 227-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_1_75.

.: Розділ: Держава і право :: 7.06.2022 09.12.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Мукачево :: Запитання: 46464  
Михайло запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про митне право України. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Бабалик Є. П. Адміністративно-правові основи інформаційного забезпечення митних органів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. П. Бабалик ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 18 с.
Білоус-Осінь Т. І. Місце уповноваженого економічного оператора серед суб’єктів митного права України [Електронний ресурс] / Т. І. Білоус-Осінь // Митна справа. — 2013. — № 5(1). — С. 121-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_5(1)__20.
Василенко В. М. Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура [Електронний ресурс] / В. М. Василенко // Право і Безпека. — 2013. — № 3. — С. 27-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_3_7.
Вишновецький В. М. До питання про місце митного права в системі права України [Електронний ресурс] / В. М. Вишновецький // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2008. — № 3. — С. 58-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2008_3_13.
Ігонін В. К. Ідеологічні (доктринальні) джерела митного права України [Електронний ресурс] / В. К. Ігонін // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. — 2010. — № 1. — С. 40-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_1(4)__7.
Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Т. О. Коломоєць ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2005. — 43 с.
Комаров О. В. Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи / О. В. Комаров // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр. — 2017. — № 4. — С. 62-67.
Куліш А. М. Правове регулювання становлення завдань та функцій Державної митної служби України [Електронний ресурс] / А. М. Куліш // Форум права. — 2011. — № 1. — С. 542-546. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Ліпинський В. В. Новації Митного кодексу України в частині притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил [Електронний ресурс] / В. В. Ліпинський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. — 2012. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2012_2_4.
Мельник М. В. Інститут митних режимів в митному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Мельник; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Київ, 2016. — 21 c.
Мельник Т. Інституціональне забезпечення митного регулювання України в умовах євроінтеграції / Т. Мельник, О. Дьяченко // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2017. — Вип. 4. — С. 5-15.
Митна політика України: економічні та правові аспекти, 8 червня 2018 р., м. Запоріжжя : матеріали наук.-практ. круглого столу, 8 черв. 2018 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Держ. фіск. служба України у Запоріз. обл., Держ. фіск. служба України, Громад. орг. «Всеукр. асоціація кримін. Права». — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. — 123 c.
Мостовий А. Митне право України в контексті розвитку фінансового права [Електронний ресурс] / А. Мостовий // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. — 2013. — Вип. 57. — С. 189-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2013_57_25.
Нападистий О. Митний режим в Україні та його види / О. Нападистий // Право України. — 2000. — № 7. — С. 70-73.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2022 19.37.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 46462  
Максим запитує:
Добрий день. Правотворча діяльність Костя Левицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Перегляньте таку літературу:
Андрухів І. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859 — 1941) : монографія / І. Андрухів, С. Сворак, В. Ковалик. — Надвірна : Надвірнян. друк., 2009. — 104 c.
Андрусяк Т. Г. Кость Левицький — правник і просвітитель [Електронний ресурс] / Т. Г. Андрусяк // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 4. — С. 6-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_4_3.
Василик І. Б. Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть XIX ст. — 1918 р.) : автореф. дис... канд. іст. наук / І. Б. Василик; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 20 c.
Василик І. Б. Діяльність Костя Левицького в НТШ [Електронний ресурс] / І. Б. Василик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 8. — С. 82-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_17.
Кіндюк Б. В. Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького [Електронний ресурс] / Б. В. Кіндюк, А. В. Стечишин // Право України. — 2019. — № 6. — С. 157-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2019_6_14.
Кіндюк Б. В. Правотворча діяльність Костя Левицького з протидії колоніальній політиці Австрійської влади в Галичині / Б. В. Кіндюк, А. В. Стечишин // Право України. — 2020. — № 11. — С. 173-187.
Музика І. В. Кость Левицький очима історика-біографіста [Електронний ресурс] / І. В. Музика // Правова держава. — 2013. — Вип. 24. — С. 578-580. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2013_24_85.
Регульський В. Правнича думка у творчій спадщині та діяльності Костя Левицького [Електронний ресурс] / В. Регульський // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 11. — С. 61–64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2001_11_15.
Рибак В. О. філософське осмислення права у спадщині Костя Левицького [Електронний ресурс] / В. О. Рибак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2014. — Вип. 3. — С. 331-336. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_3_35.
Сворак С. Д. Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького [Електронний ресурс] / С. Д. Сворак // Право і Безпека. — 2013. — № 2. — С. 50-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_2_11.
Стечишин А. В. Кость Левицький як представник нового покоління державотворчої інтелігенції Галичини [Електронний ресурс] / А. В. Стечишин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2016. — № 2. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2016_14_12.
Стечишин А. В. Юридичний професіоналізм і модерний патріотизм Костя Левицького як джерела державотворчих сил [Електронний ресурс] / А. В. Стечишин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2016. — Вип. 4. — С. 50-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2016_4_10.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2022 10.48.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Шаргород :: Запитання: 46459  
Вікторія запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про соціальні функції держави. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторія! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений доступ — Пошук за номером запитання — № 45244.

.: Розділ: Держава і право :: 1.06.2022 18.12.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.564726 seconds