Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44614
   


Автор запитання: Андрій із міста: Бровари :: Запитання: 45467  
Андрій запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про загальні положення досудового розслідування. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Перегляньте такі джерела інформації:
Бєляєва К. Загальнонаукові, процесуальні та правові підстави і тактика психологічного експерименту в досудовому розслідуванні : монографія / К. Бєляєва. — Київ : Конус-Ю, 2014. — 185 с.
Бухонський С. До визначення напрямів дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення початку досудового розслідування / С. Бухонський // Держава та регіони. Сер. Право. — 2014. — Вип. 4. — С. 140-146.
Габорак О. Досудове розслідування крізь призму зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / О. Габорак // Молодий вчений. — 2020. — № 10(1). — С. 74-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(1)__17.
Гайворонський О. Предмет злочинного впливу у злочинах проти основ національної безпеки України, досудове розслідування яких віднесено до підслідності слідчих органів безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Гайворонський; Акад. адвокатури України. — Київ, 2016. — 20 c.
Глобенко Г. Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування [Електронний ресурс] / Г. Глобенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2017. — Вип. 4. — С. 50-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2017_4_7.
Кавун Д. Сучасний стан нормативно-правового регулювання нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування [Електронний ресурс] / Д. Кавун // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 3. — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_3_54.
Калінніков О. Спеціальне досудове розслідування (in absentia): теоретичні та практичні проблеми законодавства [Електронний ресурс] / О. Калінніков // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — 2019. — № 1. — С. 62-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2019_1_11.
Крупка А. Загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на виробництві: досудове розслідування, судова експертиза [Електронний ресурс] / А. Крупка, М. Кралюк, В. Костенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2019. — Вип. 19. — С. 356-366. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2019_19_29.
Лук’янчиков Є. Досудове розслідування та його структура [Електронний ресурс] / Є. Лук’янчиков // Вісник Академії адвокатури України. — 2006. — Вип. 7. — С. 107-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2006_7_18.
Пильгун Н. Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Н. Пильгун, Є. Бородін, І. Присяжнюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2012. — № 3. — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_3_28.
Теремецький В. Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні [Електронний ресурс] / В. Теремецький // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 69. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_69_5.
Тертишник В. Кримінальний процес України. Особлива частина : підручник / В. Тертишник. — Акад. вид. — Київ : Прав. Єдність : Алерта, 2014. — 418 c.
Цуцкірідзе М. Досудове розслідування: процесуальна функція слідчого чи різновид пізнавальної діяльності? [Електронний ресурс] / М. Цуцкірідзе // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2017. — Вип. 30(2). — С. 90-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_30(2)__25.
Чайковський А. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність / А. Чайковський, С. Губар, В. Довбня; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 2004. — 204 c.
Якубова А. Загальні положення досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Якубова ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 27.04.2021 13.53.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Заліщики :: Запитання: 45441  
Зоя запитує:
Добрий день. Порадьте, будь ласка, літературу на тему Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоя! Перегляньте таку літературу:
Бакуменко О. Місцеве самоврядування як фактор формування громадянського суспільства в Україні: історичний досвід, сучасність, перспективи [Електронний ресурс] / О. Бакуменко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2016. — Вип. 29. — С. 84-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2016_29_17.
Батанов О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування [Електронний ресурс] / О. Батанов, В. Кравченко // Аспекти публічного управління. — 2018. — Т. 6, № 6-7. — С. 45-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_6-7_8.
Батракова Д. Категорія «місцеве самоврядування»: підходи до визначення [Електронний ресурс] / Д. Батракова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 17(1). — С. 150-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17(1)__41.
Гвоздик Д. Проблематика місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Д. Гвоздик // Управління розвитком. — 2013. — № 16. — С. 114-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_45.
Долженков О. Становлення місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. Долженков // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_1.
Зимогляд В. Місцеве самоврядування як результат децентралізації влади [Електронний ресурс] / В. Зимогляд // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2015. — № 1. — С. 122-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_1_14.
Ковалів М. Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Ковалів, В. Іваха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 45-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_10.
Кондрацька Н. Місцеве самоврядування як соціальна система [Електронний ресурс] / Н. Кондрацька // Право і суспільство. — 2015. — № 6(3). — С. 23-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6(3)__7.
Неліна Н. Місцеве самоврядування як сфера реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу [Електронний ресурс] / Н. Неліна // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 1. — С. 104-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_1_27.
Петришина М. Сучасне розуміння поняття місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Петришина, В. Миргород // Молодий вчений. — 2019. — № 12(1). — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_12(1)__19.
Прієшкіна О. Місцеве самоврядування та політична система України: взаємодія та розвиток [Електронний ресурс] / О. Прієшкіна // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 61. — С. 163-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_61_22.
Решевець О. Формування поняття «місцеве самоврядування» через призму континентальної моделі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Решевець, А. Солодка // Теорія та практика державного управління. — 2014. — Вип. 2. — С. 151-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_2_24.
Федоренко В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система [Електронний ресурс] / В. Федоренко // Історико-правовий часопис. — 2017. — № 2. — С. 43-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_11.

.: Розділ: Держава і право :: 22.04.2021 11.31.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анатолій із міста: Харків :: Запитання: 45420  
Анатолій запитує:
Загальна характеристика поняття неправомірна вигода! Бажанно електронні ресурси! Заздалегідь вдячний.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Андрейко Ю. О. Протидія розслідуванню одержання неправомірної вигоди: зміст, суб’єкти, способи [Електронний ресурс] / Ю. О. Андрейко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2016. — Вип. 20. — С. 160-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_20_42
Базір С. С. Судді як спеціальні суб’єкти одержання неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / С. С. Базір // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2016. — № 4. — С. 242-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_4_35
Гродецький Ю. В. Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України [Електронний ресурс] / Ю. В. Гродецький // Проблеми законності. — 2013. — Вип. 121. — С. 118-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_121_15
Дудоров О. О. Кримінально-правові проблеми посередництва в наданні та одержанні неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2016. — № 3. — С. 218-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_3_35
Желік М. Б. Караність злочинів, які полягають у прийнятті прпозиції, обіцянки або одержаннв неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Право.ua. — 2017. — № 2. — С. 116-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2017_2_21
Желік М. Б. Обсяг поняття "неправомірна вигода" за кримінальним правом України [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Наше право. — 2016. — № 1. — С. 129-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2016_1_24
Желік М. Б. Обсяг поняття неправомірної вигоди за кримінальним правом України [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Європейські перспективи. — 2017. — Вип. 3. — С. 132-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2017_3_25
Желік М. Б. Овідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2017. — № 3. — С. 261-268. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2017_3_39
Заблоцька О. Ю. Отримання неправомірної вигоди як небезпечна форма корупції: проблемні аспекти [Електронний ресурс] / О. Ю. Заблоцька // Наука і правоохорона. — 2015. — № 4. — С. 150-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2015_4_25
Заблоцький Ю. П. Історична ретроспектива протидії корупції, хабарництву і неправомірній вигоді в Україні [Електронний ресурс] / Ю. П. Заблоцький // Митна справа. — 2015. — № 1(2.1). — С. 53-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_1(2
Канцір В. С. Історичні аспекти встановлення відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / В. С. Канцір, М. Б. Желік // Право.ua. — 2016. — № 1. — С. 74-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2016_1_16
Кислий А. М. Місце неправомірної вигоди, що вчинюється в АПК України, у загальній системі протидії економічній злочинності [Електронний ресурс] / А. М. Кислий, В. А. Мазійчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2016. — Вип. 3. — С. 249-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_3_29
Клочко А. М. Одержання неправомірної вигоди службовими особами правоохоронних органів [Електронний ресурс] / А. М. Клочко, А. Ю. Байдак // Правові горизонти. — 2016. — № 2. — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_2_22
Мазійчук В. А. Особливості оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України [Електронний ресурс] / В. А. Мазійчук // Право і Безпека. — 2016. — № 1. — С. 112-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_24
Максимович Р. Л. Розмір неправомірної вигоди у складі злочину, передбаченому в ст. 368 Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / Р. Л. Максимович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2015. — Вип. 3. — С. 244-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_3_29
Мацко В. В. Визначення та нормативне регулювання спеціального суб’єкта злочину неправомірної вигоди – службової особи [Електронний ресурс] / В. В. Мацко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2016. — № 6. — С. 53-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2016_6_18
Михайлов М. Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції [Електронний ресурс] / М. Михайлов // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2017. — № 2. — С. 23–29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_2_6
Старка А. Б. Поняття неправомірної вигоди у контексті кримінально-правової характеристики ст. 369-3 КК України [Електронний ресурс] / А. Б. Старка // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2016. — Вип. 41. — С. 132-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2016_41_15
Титаренко О. О. Пропозиція надання неправомірної вигоди згідно діючого антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / О. О. Титаренко // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2015. — Вип. 1. — С. 134-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2015_1_23
Тіщенко Є. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / Є. І. Тіщенко // Прикарпатський юридичний вісник. — 2017. — Вип. 6(2). — С. 150-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_6(2)__33
Ярмиш Н. Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування [Електронний ресурс] / Н. Ярмиш // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2017. — № 4. — С. 58–63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_4_11

.: Розділ: Держава і право :: 19.04.2021 19.56.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Київ :: Запитання: 45370  
Павло запитує:
Криза ідентичності як контекст розвитку соціальної девіталізації особистості
Наша відповідь:
Доброго дня, Павло! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андреева Г. К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных трансформаций [Электронный ресурс] / Г. Андреева // Психологические исследования: электрон. науч. журн. — 2011. — № 6 (20). — С. 1. — Режим доступу: http://psystudy.ru.
Андреева Г. Социальная идентичность: временные и средовые компоненты / Г. Андреева // Психология личности в трудах отечественных психологов : [хрестоматия / сост.: Л.В. Куликов]. — [2-е изд.]. — СПб. : Питер, 2009. — С. 218-225.
Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман ; [пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева]. — М. : Логос, 2002. — 390 с.
Делез Ж. Тысяча плато : Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гватттари ; [пер. с франц. и послесл. Я. И. Свирского; научн. ред. В. Ю.Кузнецов]. — Екатеринбург : У-Фактория, 2010. — 895 с. : ил.
Кондаков И. Цивилизационная индентичность в переходную эпоху : культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты / И. Кондаков и др. — М. : Прогресс-Традиция, 2011. — 1024 с.
Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис : пер.с англ. / Э. Эриксон ; общ.ред и предисл. А. В. Толстых. — 2-е изд. — М. : Флинта : МПСИ : Прогресс, 2006. — 352 с. — (Библиотека зарубежной психологии).

.: Розділ: Держава і право :: 9.04.2021 09.09.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45366  
Катя запитує:
Підберіть літературу по менеджменту
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського”, Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту ; [редкол.: О. А. Гавриш та ін.]. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 228 с. : іл., табл.
Гаврилко І. М. Функціонування систем моніторингу і контролю в менеджменті підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / І. М. Гаврилко ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2020. — 20 с. : іл., табл.
Маркіна І. А. Менеджмент інноваційно-інвестиційного потенціалу промислової сфери: національні та глобалізаційні аспекти / І. А. Маркіна, С. М. Марчишинець ; Полтав. держ. аграр. акад., М-во освіти і науки України. — Полтава : Астрая, 2020. — 276 с. : іл., табл.
Менеджмент: графічна і таблична візуалізація : навч. посіб. — 5-те вид., виправл. та допов. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 208 с.
Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах : [навч. посіб. для студентів ВНЗ освіти екон. профілю / П. П. Гаврилко, А. В. Колодійчук, Ф. А. Важинський, К. П. Індус] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Ужгород. торг.-екон. ін-т. — Львів : ННВК ”АТБ”, 2020. — 160 с. : іл., табл.
Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Д. Гудзинський [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ ; Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. — 313 с. : рис., табл.
Фінансовий менеджмент : навч. посіб. [для викладачів і студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [за заг. ред. Е. О. Юрія]. — Чернівці : Рута, 2020. — 347 с. : іл., табл.

.: Розділ: Держава і право :: 8.04.2021 19.47.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.320288 seconds