Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46744  
Богдан запитує:
Кримінологічні засади протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505/2019#Text
http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/250320/247799
http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/mono_olijnik_2018.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14562/Дисертация Паламарчук Г.В.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.lsej.org.ua/10_2021/110.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12274/Допілко 4_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1BBE93A3228CE492C2257B7B004D4905
http://ird.gov.ua/sep/sep20144(108)/sep20144(108)_056_VoloshynVI.pdf

– Погорецький М. Підвищення ефективності боротьби з сучасною контрабандою / М.Погорецький // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 18-21.
– Левко М. М. Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави / М.М.Левко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 16-20.
– Кальман О. Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / О.Г.Кальман. – Харків : Гімназія, 2003. – 352 с.
– Додін Є. В. Організація боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою : навч. посіб. / Є.В.Додін. – Львів : Сполом, 2010. – 232 с.
– Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері / Б.М.Головкін // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р) : у 2 т. – Одеса, 2017. – Т. 2. – С. 285-287.
– Олійник Д. О. Методичні засади оцінювання рівня корупції та її злочинних проявів у митній сфері / Д.О.Олійник // Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 223-229.
– Резнік І. М. Правове регулювання переміщення товарів через митний кордон України : монографія / І.М.Резнік ; за ред. М. Г. Шульги. – Харків : Оберіг, 2015. – 192 с.
– Олійник Д. О. Ознаки та система корупційних злочинів, що вчиняються при здійсненні митних процедур / Д.О.Олійник // Закарпатські правові читання : матеріали IХ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 20–22 квіт. 2017 р.). – Ужгород, 2017. – Т. 1. – С. 421-426.
– Олійник Д. О. Поняття та види корупційних злочинів, що вчиняються при здійсненні митних процедур / Д.О.Олійник // Часопис Київ. ун-ту права. – 2017. – № 1. – С. 329-333.
– Олійник Д. О. Корупція у сфері економічного захисту державного кордону / Д.О.Олійник // Журнал Східноєвроп. права. – 2016. – № 30. – С. 44-53.
– Аркуша Л. І. Прояви корупції в митних органах: умови, особливості вчинення / Л.І.Аркуша // Південноукр. правн. часопис. – 2012. – № 4. – С. 186-188.
– Коваленко Ю. В. Адміністративно-правові засоби протидії корупції в органах державної митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю.В.Коваленко. –. Київ : ДНДІ МВС України, 2011. – 23 с.
– Олійник Д. О. Обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів на різних етапах здійснення митних процедур / Д.О.Олійник // Журнал східноєвроп. права. – 2018. – № 51. – С. 250-256.
– Паламарчук Г.В. Протидія розповсюдженню контрабанди на прикордонних територіях України / Г.В.Паламарчук // Електронний юридичний журнал. – 2016. – Вип. № 5. – С. 90-96.
– Паламарчук Г.В. Особливості причинного комплексу правопорушень, пов’язаних із переміщенням товарів/предметів через митний кордон України / Г.В.Паламарчук // Держава та регіони. – Серія: Право. – Вип. 4. – 2019. – С. 94-98.
– Паламарчук Г.В. Актуальні питання правового регулювання запобігання контрабанді / Г.В.Паламарчук // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травня 2016 року). – Миколаїв, 2016. – С. 158-162.
– Паламарчук Г.В. Правопорушення, пов’язані з переміщенням товарів/предметів через митний кордон України, як кримінологічна категорія / Г.В.Паламарчук // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези НІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 берез. 2019 р.). – Хмельницький, 2019. – С. 288-291.
– Паламарчук Г.В. До питання про запобігання правопорушенням, що вчиняються у прикордонні України / Г.В.Паламарчук // Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи : мат. Міжнар. наук.-практ. столу (м. Київ, 14 листоп. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 150-153.
– Аркуша Л.І. Організаційно-правові основи боротьби з контрабандою : навч. посібн. / Л.І.Аркуша ; За заг. ред. К.Б. Антонова. – Дніпропетровськ, 2014. – 309 с.
– Коваленко B.B. Розмежування злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України, і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом / В.В.Коваленко // Митна справа. – 2004. – Вип. 4. – С. 31-39.
– Корольов В.О. Сутність транскордонної організованої злочинної діяльності на державному кордоні України / В.О.Корольов // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – Вип. № 2. – С. 167-172.

.: Розділ: Держава і право :: 19.10.2022 13.03.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Шепетівка :: Запитання: 46740  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література про визначення терміну «пенілізація» з юридичної точки зору. Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Березовська Н. Л. Криміналізація і пеналізація кримінальних проступків [Електронний ресурс] / Н. Л. Березовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-2(2). — С. 58-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-2(2)__19
Гуторова Н. О. Пеналізація злочинів як напрямок кримінально-правової політики [Електронний ресурс] / Н. О. Гуторова, Ю. А. Пономаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2013. — Вип. 1. — С. 32–49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2013_1_5
Козерацька О. С. Пеналізація злочинів проти безпеки виробництва [Електронний ресурс] / О. С. Козерацька // Правова держава. — 2013. — № 16. — С. 209-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2013_16_36
Макаренко А. С. Теоретичні основи пеналізації кримінальних проступків [Електронний ресурс] / А. С. Макаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2014. — Вип. 2. — С. 75–87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2014_2_9
Марисюк К. Б. Пеналізація як метод кримінально-правової політики [Електронний ресурс] / К. Б. Марисюк, В. С. Канцір // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 60. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_60_5
Назимко Є. С. Пеналізація незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду в Україні [Електронний ресурс] / Є. С. Назимко, А. В. Щербіна // Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. — 2021. — № 2. — С. 150–160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uptzp_2021_2_18
Орловська Н. А. Деякі питання побудови кримінально-правових санкцій у контексті процесів криміналізації та пеналізації [Електронний ресурс] / Н. А. Орловська // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 57. — С. 584-590. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_57_87
Осадча А. С. Пеналізація суспільно небезпечних діянь з урахуванням спеціального суб'єкта злочину [Електронний ресурс] / А. С. Осадча // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2014. — Вип. 2. — С. 280–292. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2014_2_25
Пономаренко Ю. А. Пеналізація кримінально-правова [Електронний ресурс] / Ю. А. Пономаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2016. — Вип. 2. — С. 310-314. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2016_2_31
Пономаренко Ю. А. Щодо співвідношення пеналізації та депеналізації злочинів [Електронний ресурс] / Ю. А. Пономаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 1(4). — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1(4)__10
Сийплокі М. В. Зарубіжний досвід пеналізації кримінально-протиправних посягань на громадську та приватну професійну охоронну діяльність [Електронний ресурс] / М. В. Сийплокі // Наше право. — 2020. — № 1. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2020_1_24
Туляков В. Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі [Текст] : навч. посіб. / В. О. Туляков, Ф. Ш. Іскендеров, А. С. Хильченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса : Гельветика, 2020. — 112 с.

.: Розділ: Держава і право :: 18.10.2022 10.57.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Київ :: Запитання: 46720  
Валерій запитує:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: Роль Римського статуту міжнародного кримінального суду. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Березняк В. С. Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного кримінального суду: аналіз окремих положень Римського статуту [Електронний ресурс] / В. С. Березняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2022. — № 1. — С. 155-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2022_1_27.
Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України [Електронний ресурс] / М. М. Гультай // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17.
Доді К. В. Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів [Електронний ресурс] / К. В. Доді // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2014. — Вип. 20. — С. 129-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2014_20_17.
Луценко О. О. Роль Римського Статуту міжнародного кримінального суду у розвитку концепції справедливого судового розгляду [Електронний ресурс] / О. О. Луценко // Право і суспільство. — 2015. — № 5(3). — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5(3)__34.
Рибалко Т. Ф. Правові проблеми ратифікації Римського статуту в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ф. Рибалко // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 304-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_72.
Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства України : матеріали дискус. панелі IV Харків. міжнар. юрид. форуму : Харків, 25 верес. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін. ; редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. — Харків : Право, 2021. — 182 с.
Садова Т. С. Імплементація норм Римського статуту в кримінальне законодавство України [Електронний ресурс] / Т. С. Садова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2019. — Т. 24, Вип. 1. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2019_24_1_15.
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законадавстві країн ЄС / М. М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2016. — № 845. — С. 225-230.
Сірант М. Міжнародний кримінальний cуд як головний орган з протидії агресії / М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2018. — № 889. — С. 192-197.
Щербань Є. В. Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань, Н. В. Камінська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2020. — № 2. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2020_2_17.
Щербань Є. В. Конституцiйно-правовi основи iмплементацiї римського статуту міжнародного кримінального суду [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2018. — № 17. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2018_17_9.
Щербань Є. В. Принцип комплементарності як конституційно-правова засада імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство України [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 27.09.2022 10.23.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Київ :: Запитання: 46711  
Руслан запитує:
Добрий день. Мені потрібна література про брекзит: причини та наслідки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бугрім Д. С. Перспективи розвитку європейського союзу та Великобританії після брекзиту [Електронний ресурс] / Д. С. Бугрім, Н. Є. Скрипник // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 42. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_42_5.
Бурлай Т. В. Чинники соціально-економічної дивергенції України та Європейського Союзу / Т. В. Бурлай // Укр. соціум. — 2019. — № 2. — С. 61-83.
Гісса О. К. Брекзіт: наслідки і перспективи (в контексті побудови нових відносин Британія-Україна-ЄС) [Електронний ресурс] / О. К. Гісса, Я. В. Кибіч // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. — 2020. — Т. 8. — С. 47-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2020_8_5.
Грубінко А. Конфліктогенний потенціал Брекзіту: національний, регіональний і глобальний виміри [Електронний ресурс] / А. Грубінко // Україна дипломатична. — 2020. — Вип. 21. — С. 803-821. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2020_21_70.
Добош О. С. Концептологія природніх стихій у порівнянні з концептом «брекзит» [Електронний ресурс] / О. С. Добош, С. М. Альбота, О. В. Сабан // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 9. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2020_9_11.
Добош О. С. Морбіальні метафори Брекзиту [Електронний ресурс] / О. С. Добош, О. В. Сабан, С. М. Альбота // Молодий вчений. — 2020. — № 2(1). — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_2(1)__39.
Дуна Н. Г. Економіка Великої Британії в умовах трансформації відносин з ЄС / Н. Г. Дуна, Т. Д. Ковтун // Бізнес Інформ. — 2019. — № 12. — С. 57-62.
Куриляк М. Ю. Трансформація євроінтеграційних намірів України в контексті брекзиту [Електронний ресурс] / М. Ю. Куриляк // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2017_2_16.
Лапін О. Розлучення по-англійські: наслідки Брекзиту державах-членах ЄС та України [Електронний ресурс] / О. Лапін // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. — 2020. — № 1. — С. 138-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2020_1_15.
Муха В. В. Політичні та соціально-економічні наслідки угоди щодо брекзіту для розвитку Великобританії [Електронний ресурс] / В. В. Муха // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2021. — Вип. 89. — С. 310-321. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2021_89_30.
Савон В. В. Брекзіт як прояв кризи ліберальної демократії у Сполученому Королівстві [Електронний ресурс] / В. В. Савон // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2019. — Вип. 35. — С. 79-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2019_35_12.
Хакімова В. Брекзіт: причини та наслідки [Електронний ресурс] / В. Хакімова // Міжнародні та політичні дослідження. — 2019. — Вип. 32. — С. 334-336. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2019_32_36.

.: Розділ: Держава і право :: 23.09.2022 09.39.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Львів :: Запитання: 46693  
Леся запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу з теми "Джерела конституційного права України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Алмаші І. М. Загальна декларація прав людини ООН як джерело конституційного права України / І. М. Алмаші // Конституційно-правові академічні студії. — 2015. — Вип. 2. — С. 12-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2015_2_4.
Волошенюк Г. Б. Правова природа джерел конституційного права України [Електронний ресурс] / Г. Б. Волошенюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2019. — № 8. — С. 98-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2019_8_14.
Гаєва Н. П. Акти законодавства про об'єднання громадян як джерела конституційного права України / Н. П. Гаєва // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 33. — С. 140-146.
Забокрицький І. І. Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 69-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_14.
Клименко О. І. Нормативні джерела конституційного права громадян України на мирні зібрання [Електронний ресурс] / О. І. Клименко // Вісник Академії адвокатури України. — 2013. — Число 1. — С. 30-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2013_1_7.
Матат А. В. Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України [Електронний ресурс] / А. В. Матат // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 4. — С. 426-430. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_4_99.
Матат А. В. Категорія "джерело права" в аспекті дослідження науки конституційного права України [Електронний ресурс] / А. В. Матат // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 47(1). — С. 85-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_47(1)__20.
Цоклан В. І. Джерела конституційного права України: поняття, види і структура / В. І. Цоклан // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 29

.: Розділ: Держава і право :: 19.09.2022 08.48.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.296761 seconds