Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44705
   


Автор запитання: Аліна із міста: Рівне :: Запитання: 45276  
Аліна запитує:
Доброго дня! Цікавить життя та діяльність Симона Петлюри. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гoцуляк В. М. Ідеї С. Петлюри в процесах становлення української державності [Електронний ресурс] / В. М. Гoцуляк // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 125. — С. 409-412. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_125_104
Гoцуляк В. М. С. Петлюра – символ національного відродження [Електронний ресурс] / В. М. С. Гoцуляк // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 416-420. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_107
Гриценко А. А. Симон Петлюра в оточенні соратників та опонентів (за матеріалами епістолярної спадщини емігрантів) [Електронний ресурс] / А. А. Гриценко // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(1). — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__14
Денисенко В. Лицар національно-державницької ідеї (До 140-річчя Симона Петлюри, ідеолога національної ідеї, державника, військового діяча, особистості) [Електронний ресурс] / В. Денисенко // Україна дипломатична. — 2019. — Вип. 20. — С. 777-793. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2019_20_78
До 140-річчя від дня народження С. В. Петлюри (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська [Електронний ресурс] // Архіви України. — 2019. — № 2. — С. 33-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2019_2_5
Карабардін А. Роль постаті Симона Петлюри у формуванні національної ідентичності : наука - вчителеві / А. Карабардін // Історія в рідній школі. — 2018. — № 12. — С. 2-10.
Коляда І. Симон Петлюра. Революція. Кохання. Родина : до 100-річчя Української революції (1917-1921 рр.) / І. Коляда // Історія в рідній школі. — 2019. — № 10. — С. 38-43.
Коляда І. Симон Петлюра. Революція. Кохання. Родина : історико-біографічний нарис : до 100-річчя Української революції (1917-1921 рр.) / І. Коляда // Історія в рідній школі. — 2019. — № 11. — С. 30-43.
Кучерук О. В. Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри [Електронний ресурс] / О. В. Кучерук // Архіви України. — 2017. — № 1. — С. 15-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_1_4
Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну / С. Литвин ; на форзацах використано фрагм. карт з альб. В. Паїка... ; дизайн обкл. У. Мельникової. — Київ : Смолоскип, 2018. — 675 с.
Литвин С. Х. Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри [Електронний ресурс] / С. Х. Литвин // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2018. — № 3. — С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_3_8
Литвин С. Х. Мемуари та спомини сучасників як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри [Електронний ресурс] / С. Х. Литвин // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2018. — № 4. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_4_3
Орел Ю. В. Огляд документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про громадську і політичну діяльність Симона Петлюри [Електронний ресурс] / Ю. В. Орел // Архіви України. — 2019. — № 2. — С. 27-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2019_2_4
Полумисна О. Симон Петлюра: літературний критик, публіцист, редактор [Електронний ресурс] / О. Полумисна // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2014. — Вип. 39(1). — С. 289-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(1)__40
Савченко В. Симон Петлюра / В. Савченко ; [пер. з рос. А. Сопронюк]. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 468 с.
Сергійчук В. І. Симон Петлюра як великий державник соборної України [Електронний ресурс] / В. І. Сергійчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. — 2019. — Вип. 16. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2019_16_7
Трембіцький А. М. Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька [Електронний ресурс] / А. М. Трембіцький, А. А. Трембіцький // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2013. — Вип. 6. — С. 140-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2013_6_17
Черкаська Г. Симон Петлюра : 140-річчя з дня народження Симона Петлюри / Г. Черкаська // Школа юного вченого. — 2019. — № 4. — С. 39-45.
Чернецька В. Симон Петлюра на сторінках "Щоденника" Володимира Винниченка [Електронний ресурс] / В. Чернецька // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 92. — С. 264-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_92_40

.: Розділ: Держава і право :: 23.03.2021 10.16.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анатолій із міста: Луцьк :: Запитання: 45274  
Анатолій запитує:
Адміністративно-правовий статус суддів.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Іваницький С. О. Нова концепція конституційних основ правового статусу суддів в Україні(Рецензія на кн.: Кравчук В. М. Конституційні основи правового статусу суддів в Україні. Київ, 2019. 830 с.) [Електронний ресурс] / С. О. Іваницький // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 356-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_32
Квасневська Н. Д. Структура адміністративно-правового статусу органів суддівського самоврядування [Електронний ресурс] / Н. Д. Квасневська // Європейські перспективи. — 2015. — Вип. 7. — С. 48-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_7_11
Козяр-Скок Л. В. Конституційний статус суддів: порівняльні аспекти правового регулювання держав Європи та Азії [Електронний ресурс] / Л. В. Козяр-Скок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2020. — № 3. — С. 28-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2020_3_6
Колюх В. В. Удосконалення конституційного статусу суддів – ключова ланка судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Колюх // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". — 2016. — Т. 18. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2016_18_13
Кравчук В. Вимога щодо несумісності як складовий елемент конституційно-правового статусу суддів [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 1. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_9
Кравчук В. Вимога щодо юридичної освіти та стажу професійної діяльності як структурний елемент конституційно-правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_13
Кравчук В. Вимога щодо юридичної освіти та стажу професійної діяльності як структурний елемент конституційно-правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_13
Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. – середина ХVI ст.) [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2016. — № 1. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_1_9
Кравчук В. М. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів на українських землях у складі Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2016. — Вип. 4. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_4_3
Кравчук В. М. Методи дослідження конституційних основ правового статусу суддів в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Правова держава. — 2016. — № 24. — С. 50-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_24_10
Кравчук В. Присяга суддів як складова частина їх конституційно-правового статусу [Електронний ресурс] / В. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2018. — № 2. — С. 63–67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_14
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в період Нового часу [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 16-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_6
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в країнах Західної Європи в період Середньовіччя [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. - 2019. - № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_6
Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду у країнах Стародавнього Сходу [Електронний ресурс] / М. Кравчук, А. Глабай // Історико-правовий часопис. — 2018. — № 2. — С. 34–38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_8
Леоненко Т. Є. Особливості дії Закону України "Про судоустрій і статус суддів” в умовах воєнного, надзвичайного стану або в районі проведення антитерористичної операції [Електронний ресурс] / Т. Є. Леоненко, Л. О. Усс // Держава та регіони. Серія : Право. — 2015. — № 2. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2015_2_14
Леськів С. Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування [Електронний ресурс] / С. Р. Леськів // Молодий вчений. — 2015. — № 3(1). — С. 149-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_3(1)__34
Мілова Т. М. Статус суддів конституційного суду України в контексті вітчизняної реформи правосуддя: окремі аспекти [Електронний ресурс] / Т. М. Мілова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2017. — Вип. 2(спецвип.). — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_2(spetsvip
Пивовар І. В. Джерельна база дослідженняправового статусу суддів судів загальної юрисдикції [Електронний ресурс] / І. В. Пивовар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2016. — Вип. 31. — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_16
Рудик П. А. Конституційно-правова адаптація положень статусу суддів судів загальної юрисдикції України до міжнародних і європейських стандартів на сучасному етапі [Електронний ресурс] / П. А. Рудик // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 1. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_1_15

.: Розділ: Держава і право :: 23.03.2021 09.12.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 45271  
Леся запитує:
Доброго дня, допоможіть з підбором літератури на курсову: Цивільно-правова відповідальність поняття, підстави притягнення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Завадська О. Умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану терористичним актом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Завадська ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. — Хмельницький, 2019. — 19 с.
Лещинська-Вьонцек М. Цивільно-правова відповідальність держави у правовідносинах реституції власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. Лещинська-Вьонцек ; Приват. ВНЗ "Ун-т Короля Данила". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с.
Лукашов Р. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб'єкти цивільного права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. Лукашов ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2020. — 20 с.
Олюха В. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. Олюха ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2003. — 191 арк.
Олюха В. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. Олюха ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. — 20 с.
Панченко О. Цивільно-правова відповідальність поліцейських в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Панченко ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2019. — 20 с.
Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності / [О. Бутнік-Сіверський та ін. ; за наук. ред. Н. М. Мироненко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. — Київ : Інтерсервіс, 2019. — 269 с. : іл., табл.
Соколовська Ю. Учасники підприємницьких товариств як суб'єкти цивільно-правової відповідальності у корпоративних відносинах [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. Соколовська ; Навч.-наук. юрид. ін-т ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с.
Стефанчук Р. Особисті немайнові права фіэичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) / Р. Стефанчук ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. — 626 с.

.: Розділ: Держава і право :: 21.03.2021 13.42.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Руська Поляна :: Запитання: 45270  
Оксана запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу по темі: Цивільно-правова відповідальність поняття, підстави притягнення. Особливості відшкодування моральної та матеріальної шкоди.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Іващенко В.В. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності
http://www.lsej.org.ua/2_2019/18.pdf
Мироненко В.П. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/jnn_2011_6_3.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0
Цивільно-правова відповідальність
https://buklib.net/books/25014/
Види цивільно-правової відповідальності
https://ips.ligazakon.net/document/TS001002
Цивільно-правова відповідальність: європейський та вітчизняний досвід (c.61)
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/3730/1/ПОСІБНИК Реф-ня ЦП__макет.pdf
Ханик-Посполітак Р. Ю. Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9858/Khanyk-Pospolitak_Vidshkoduvannia_shkody.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Цивільний кодекс України Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-16.htm
Глава 82 ЦК Відшкодування шкоди
http://www.civilniy.org.ua/book5th/g82/default.htm
Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/chiv_pravo/133.php
https://juresprudency.com.ua/pidstavi-ta-umovi-tsivilno-pravovoji-vidpovidalnosti/
Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, підстави звільнення від відповідальності
http://mego.info/матеріал/48-цивільно-правова-відповідальність-поняття-види-підстави-звільнення-від-відповідальності
Примак В.Д. Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу
цивільно-правової відповідальності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2013_3_44.pdf
Особливості відшкодування моральної шкоди у цивільному процесі
http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/СКРИПНИК.pdf
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Відшкодування_моральної_шкоди
https://ips.ligazakon.net/document/view/mus2267?an=80
Римарчук Р.М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34657/1/48_308-314.pdf
https://history.vn.ua/pidruchniki/vasilkiv-science-of-law-11-class-2019/23.php
Особливості відшкодування матеріальної шкоди: цивільно-правовий аспект
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5817/Grebenshchikova.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Держава і право :: 20.03.2021 17.53.21 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Чернігів :: Запитання: 45264  
Іван запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу про форми реалізації соціального діалогу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Мартиненко М. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління : моногр. / М. Мартиненко. – Харків, 2009.
Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики : моногр. / О. М. Петроє. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 151 с.
Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні : навч. посіб. / О. М. Петроє ; Ін-т лідерства, інновацій та розвитку ; Конфедерація роботодавців України. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 59 с.
Трюхан О.А. Зарубіжний досвід соціального діалогу у сфері праці : загальна характеристика / О. А. Трюхан // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Вип. 35. – Одеса : Юрид. літ., 2008. – С. 21–27.
Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. А. Трюхан ; Одес. нац. юридична академія. - Одеса, 2006. - 200 с.
Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. А. Трюхан ; Одес. нац. юридична академія. - Одеса, 2006. - 20 с.
Шемяков О. Д. Модель системи соціального діалогу, як складової частини механізму державного управління по запобіганню виникнення трудових конфліктів / А. Д. Шемяков // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. праць Донец. держ. академії управління. – Донецьк, 2007. - Т. 8. Вип. 79. – С. 176-181.
Чанишева Г. І. Правові основи соціального діалогу у сфері праці / Г. І. Чанишева // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 63. – Одеса : Юрид. літ., 2012. – С. 323–328.
Гербеда С. В. Форми реалізації соціального діалогу в Укравїні [Електронний ресурс] / С. В. Гербеда // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=434.
Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля успішних реформ [Електронний ресурс] / Роботодавець: завжди на твоєму боці : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html.- назва з екрана.
Сорочишин М. В. Поняття та класифікація органів соціального діалогу у сфері праці [Електронний ресурс] / М. В. Сорочишин // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. - 2015. - Вип. 34. Т. 2. - С. 30-33. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14882/1/ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.pdf.
Соціальний діалог [Електронний ресурс] // Конфедерація роботодавців України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://employers.org.ua/page_2.htm. - Назва з екрана.
Формування соціального діалогу в сучасних умовах : світовий досвід та українська практика [Електронний ресурс] / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 47 с. - Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-05/Soc_dialog-a37a4.pdf.
Як налагодити соціальний діалог в Україні? [Електронний ресурс] : аналіт. документ / С. Внучко, Б. Ільченко, В. Рой. - Київ : Громад. синергія : Відродження, 2017. - 44 с. - Режим доступу: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Social-dialogue_study.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 19.03.2021 09.29.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.529288 seconds