Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Соломія із міста: Одеса :: Запитання: 46760  
Соломія запитує:
Доброго дня! Цікавить визначення терміну преюдиція! Дякую!
Наша відповідь:
Аксьонов С. О. Преюдиція в правосудді: теоретичні та прикладні аспекти [Електронний ресурс] / С. О. Аксьонов // Прикарпатський юридичний вісник. — 2016. — Вип. 3. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_3_3
Бабич Д. С. До питання сутності та меж застосування преюдиціальних фактів у процесі доказування в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Д. С. Бабич // Молодий вчений. — 2018. — № 5(2). — С. 582-588. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(2)__54
Барікова А. А. Преюдиція в межах адміністративного судочинства [Електронний ресурс] / А. А. Барікова // Слово Національної школи суддів України. — 2020. — № 3. — С. 75-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2020_3_8
Бєлкін Л. М. Використання господарських преюдицій при вирішенні податкових спорів [Електронний ресурс] / Л. М. Бєлкін // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2016. — № 3. — С. 123-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_3_22
Деменчук М. О. Преюдиціальний запит – один із засобів гармонізації судової практики [Електронний ресурс] / М. О. Деменчук // Право і суспільство. — 2015. — № 5(3). — С. 14-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5(3)__5
Кісіль Р.-В. В. Праксеологія судової преюдиції як запорука підвищення законності у дискурсі обмеження процесуальних зловживань суддів [Електронний ресурс] / Р.-В. В. Кісіль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2017. — Вип. 1. — С. 196-202. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2017_1_22
Козій В. Преюдиціальність судових рішень при застосуванні виділення кримінальних проваджень у законодавстві України [Електронний ресурс] / В. Козій // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2016. — № 2. — С. 78–83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2016_2_14
Коструба А. В. Преюдиціальний запит як інститут похідної юрисдикції у процесуальному праві Франції: питання національної рецепції [Електронний ресурс] / А. В. Коструба // Право України. — 2018. — № 3. — С. 144-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_3_12
Павлова М. А. Співвідношення преюдиції з деякими суміжними категоріями [Електронний ресурс] / М. А. Павлова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2016. — Вип. 2. — С. 22-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_2_8
Павлова М. Класифікація видів преюдиції як інструмент визначення її суті [Електронний ресурс] / М. Павлова // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 7. — С. 133-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_7_23
Попов О. І. Преюдиційний запит як інструмент забезпечення єдності судової практики: сутність і механізми впровадження у цивільне судочинство [Електронний ресурс] / О. І. Попов // Проблеми законності. — 2017. — Вип. 136. — С. 72-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_136_10
Селіванов М. В. Преюдиційність судових ухвал про заміну учасника господарського процесу правонаступником [Електронний ресурс] / М. В. Селіванов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2016. — Вип. 21. — С. 164-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2016_21_42
Скрябін О. М. Проблемні аспекти визначення преюдиції в сучасному кримінальному процесі [Електронний ресурс] / О. М. Скрябін // Правовий часопис Донбасу. — 2020. — № 4. — С. 163-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2020_4_23
Фастовець А. С. "Преюдиція": генезис і сучасне місце в практиці Суду справедливості Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. С. Фастовець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 3(3). — С. 195-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(3)__49
Шилін Д. В. Використання цивільно-процесуальних преюдицій у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Д. В. Шилін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 2(3). — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2(3)__29
Шилін Д. В. Використання цивільно-процесуальних преюдицій у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Д. В. Шилін // Молодий вчений. — 2016. — № 8. — С. 122-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_8_30
Шилін Д. В. Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Д. В. Шилін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2019. — Вип. 4. — С. 157-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2019_4_16
Щодо преюдиції у кримінальному процесі [Електронний ресурс] // Право України. — 2018. — № 11. — С. 211-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_11_17

.: Розділ: Держава і право :: 21.10.2022 13.37.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46757  
Богдан запитує:
Доброго дня! Цікавить свіжа література по даній темі! Ретроспективний розвиток нормативно-правового регулювання протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Допілко В. О. Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан [Електронний ресурс] / В. О. Допілко, Р. В. Явдощук // Lex portus. — 2019. — № 4. — С. 90-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2019_4_8.
Дьяченко О. В. Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Дьяченко, Т. Л. Вишинська, С. М. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2016. — № 2(1). — С. 218-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_2(1)__43.
Живко З. Б. Контрабанда та митна безпека: основні схеми контрабандних поставок [Електронний ресурс] / З. Б. Живко, Т. М. Головач, Ю. З. Боруцька // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 3. — С. 161-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_3_21.
Кекіш І. П. Зарубіжний досвід використання митного контролю у протидії контрабанді товарів [Електронний ресурс] / І. П. Кекіш // Економіка та митно-правові відносини. — 2019. — Вип. 11-12. — С. 48-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eccuslerel_2019_11-12_9.
Комзюк В. Т. Актуальні питання вдосконалення законодавства України, яке регулює запобігання і протидію контрабанді, та окремих юридичних складів порушень митних правил [Електронний ресурс] / В. Т. Комзюк, А. А. Комзюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2018_3_5.
Крисоватий А. І. Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил [Електронний ресурс] / А. І. Крисоватий, І. В. Новосад // Науковий погляд: економіка та управління. — 2017. — № 2. — С. 66–76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_2_8.
Ліпенцев А. В. Протидія корупції в митних органах у контексті забезпечення ефективності публічного управління [Електронний ресурс] / А. В. Ліпенцев, О. Є. Войтик, Н. Г. Мазій // Ефективність державного управління. — 2021. — Вип. 1. — С. 11-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2021_1_3.
Найденко О. Є. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. Є. Найденко, Є. С. Рєзнікова // Modern economics. — 2019. — № 17. — С. 172-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_17_29.
Рогатинська Н. З. Вплив контрабанди на митну безпеку держави [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 127-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_21.
Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні : монографія / [А. І. Крисоватий та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Крисоватого ; Західноукр. нац. ун-т. — Тернопіль : Університетська думка, 2020. — 413 с. : рис., табл.
Ткачик Ф. П. Митний контроль у забезпеченні економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2019. — Т. 30(69), № 5(2). — С. 126-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_5(2)__24.
Циклаурі О. Б. Сучасний стан нормативно-правового регулювання запобігання і протидії контрабанді та іншим незаконним переміщенням товарів через митний кордон України [Електронний ресурс] / О. Б. Циклаурі, М. Є. Єжижанський // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 12. — С. 162-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2016_12_25.
Ченшова Н. В. Проблема боротьби з корупцією в митних органах і шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Ченшова, М. І. Панченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 6(3). — С. 102-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_6(3)__26.
Чумак В. В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді [Електронний ресурс] / В. В. Чумак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 320-328. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_28.
Швидкий Я. Ю. Удосконалення нормативно-правового забезпечення протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / Я. Ю. Швидкий // Економіка та держава. Серія : Державне управління. — 2020. — № 1. — С. 20-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2020_1_6.

.: Розділ: Держава і право :: 20.10.2022 20.33.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46744  
Богдан запитує:
Кримінологічні засади протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505/2019#Text
http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/250320/247799
http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/mono_olijnik_2018.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14562/Дисертация Паламарчук Г.В.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.lsej.org.ua/10_2021/110.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12274/Допілко 4_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1BBE93A3228CE492C2257B7B004D4905
http://ird.gov.ua/sep/sep20144(108)/sep20144(108)_056_VoloshynVI.pdf

– Погорецький М. Підвищення ефективності боротьби з сучасною контрабандою / М.Погорецький // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 18-21.
– Левко М. М. Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави / М.М.Левко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 16-20.
– Кальман О. Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / О.Г.Кальман. – Харків : Гімназія, 2003. – 352 с.
– Додін Є. В. Організація боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою : навч. посіб. / Є.В.Додін. – Львів : Сполом, 2010. – 232 с.
– Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері / Б.М.Головкін // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р) : у 2 т. – Одеса, 2017. – Т. 2. – С. 285-287.
– Олійник Д. О. Методичні засади оцінювання рівня корупції та її злочинних проявів у митній сфері / Д.О.Олійник // Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 223-229.
– Резнік І. М. Правове регулювання переміщення товарів через митний кордон України : монографія / І.М.Резнік ; за ред. М. Г. Шульги. – Харків : Оберіг, 2015. – 192 с.
– Олійник Д. О. Ознаки та система корупційних злочинів, що вчиняються при здійсненні митних процедур / Д.О.Олійник // Закарпатські правові читання : матеріали IХ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 20–22 квіт. 2017 р.). – Ужгород, 2017. – Т. 1. – С. 421-426.
– Олійник Д. О. Поняття та види корупційних злочинів, що вчиняються при здійсненні митних процедур / Д.О.Олійник // Часопис Київ. ун-ту права. – 2017. – № 1. – С. 329-333.
– Олійник Д. О. Корупція у сфері економічного захисту державного кордону / Д.О.Олійник // Журнал Східноєвроп. права. – 2016. – № 30. – С. 44-53.
– Аркуша Л. І. Прояви корупції в митних органах: умови, особливості вчинення / Л.І.Аркуша // Південноукр. правн. часопис. – 2012. – № 4. – С. 186-188.
– Коваленко Ю. В. Адміністративно-правові засоби протидії корупції в органах державної митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю.В.Коваленко. –. Київ : ДНДІ МВС України, 2011. – 23 с.
– Олійник Д. О. Обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів на різних етапах здійснення митних процедур / Д.О.Олійник // Журнал східноєвроп. права. – 2018. – № 51. – С. 250-256.
– Паламарчук Г.В. Протидія розповсюдженню контрабанди на прикордонних територіях України / Г.В.Паламарчук // Електронний юридичний журнал. – 2016. – Вип. № 5. – С. 90-96.
– Паламарчук Г.В. Особливості причинного комплексу правопорушень, пов’язаних із переміщенням товарів/предметів через митний кордон України / Г.В.Паламарчук // Держава та регіони. – Серія: Право. – Вип. 4. – 2019. – С. 94-98.
– Паламарчук Г.В. Актуальні питання правового регулювання запобігання контрабанді / Г.В.Паламарчук // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травня 2016 року). – Миколаїв, 2016. – С. 158-162.
– Паламарчук Г.В. Правопорушення, пов’язані з переміщенням товарів/предметів через митний кордон України, як кримінологічна категорія / Г.В.Паламарчук // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези НІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 берез. 2019 р.). – Хмельницький, 2019. – С. 288-291.
– Паламарчук Г.В. До питання про запобігання правопорушенням, що вчиняються у прикордонні України / Г.В.Паламарчук // Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи : мат. Міжнар. наук.-практ. столу (м. Київ, 14 листоп. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 150-153.
– Аркуша Л.І. Організаційно-правові основи боротьби з контрабандою : навч. посібн. / Л.І.Аркуша ; За заг. ред. К.Б. Антонова. – Дніпропетровськ, 2014. – 309 с.
– Коваленко B.B. Розмежування злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України, і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом / В.В.Коваленко // Митна справа. – 2004. – Вип. 4. – С. 31-39.
– Корольов В.О. Сутність транскордонної організованої злочинної діяльності на державному кордоні України / В.О.Корольов // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – Вип. № 2. – С. 167-172.

.: Розділ: Держава і право :: 19.10.2022 13.03.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Шепетівка :: Запитання: 46740  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література про визначення терміну «пенілізація» з юридичної точки зору. Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Березовська Н. Л. Криміналізація і пеналізація кримінальних проступків [Електронний ресурс] / Н. Л. Березовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-2(2). — С. 58-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-2(2)__19
Гуторова Н. О. Пеналізація злочинів як напрямок кримінально-правової політики [Електронний ресурс] / Н. О. Гуторова, Ю. А. Пономаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2013. — Вип. 1. — С. 32–49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2013_1_5
Козерацька О. С. Пеналізація злочинів проти безпеки виробництва [Електронний ресурс] / О. С. Козерацька // Правова держава. — 2013. — № 16. — С. 209-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2013_16_36
Макаренко А. С. Теоретичні основи пеналізації кримінальних проступків [Електронний ресурс] / А. С. Макаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2014. — Вип. 2. — С. 75–87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2014_2_9
Марисюк К. Б. Пеналізація як метод кримінально-правової політики [Електронний ресурс] / К. Б. Марисюк, В. С. Канцір // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 60. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_60_5
Назимко Є. С. Пеналізація незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду в Україні [Електронний ресурс] / Є. С. Назимко, А. В. Щербіна // Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. — 2021. — № 2. — С. 150–160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uptzp_2021_2_18
Орловська Н. А. Деякі питання побудови кримінально-правових санкцій у контексті процесів криміналізації та пеналізації [Електронний ресурс] / Н. А. Орловська // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 57. — С. 584-590. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_57_87
Осадча А. С. Пеналізація суспільно небезпечних діянь з урахуванням спеціального суб'єкта злочину [Електронний ресурс] / А. С. Осадча // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2014. — Вип. 2. — С. 280–292. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2014_2_25
Пономаренко Ю. А. Пеналізація кримінально-правова [Електронний ресурс] / Ю. А. Пономаренко // Вісник Асоціації кримінального права України. — 2016. — Вип. 2. — С. 310-314. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2016_2_31
Пономаренко Ю. А. Щодо співвідношення пеналізації та депеналізації злочинів [Електронний ресурс] / Ю. А. Пономаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 1(4). — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1(4)__10
Сийплокі М. В. Зарубіжний досвід пеналізації кримінально-протиправних посягань на громадську та приватну професійну охоронну діяльність [Електронний ресурс] / М. В. Сийплокі // Наше право. — 2020. — № 1. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2020_1_24
Туляков В. Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі [Текст] : навч. посіб. / В. О. Туляков, Ф. Ш. Іскендеров, А. С. Хильченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса : Гельветика, 2020. — 112 с.

.: Розділ: Держава і право :: 18.10.2022 10.57.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Київ :: Запитання: 46720  
Валерій запитує:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: Роль Римського статуту міжнародного кримінального суду. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Березняк В. С. Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного кримінального суду: аналіз окремих положень Римського статуту [Електронний ресурс] / В. С. Березняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2022. — № 1. — С. 155-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2022_1_27.
Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України [Електронний ресурс] / М. М. Гультай // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17.
Доді К. В. Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів [Електронний ресурс] / К. В. Доді // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2014. — Вип. 20. — С. 129-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2014_20_17.
Луценко О. О. Роль Римського Статуту міжнародного кримінального суду у розвитку концепції справедливого судового розгляду [Електронний ресурс] / О. О. Луценко // Право і суспільство. — 2015. — № 5(3). — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5(3)__34.
Рибалко Т. Ф. Правові проблеми ратифікації Римського статуту в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ф. Рибалко // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 304-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_72.
Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства України : матеріали дискус. панелі IV Харків. міжнар. юрид. форуму : Харків, 25 верес. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін. ; редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. — Харків : Право, 2021. — 182 с.
Садова Т. С. Імплементація норм Римського статуту в кримінальне законодавство України [Електронний ресурс] / Т. С. Садова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2019. — Т. 24, Вип. 1. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2019_24_1_15.
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законадавстві країн ЄС / М. М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2016. — № 845. — С. 225-230.
Сірант М. Міжнародний кримінальний cуд як головний орган з протидії агресії / М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2018. — № 889. — С. 192-197.
Щербань Є. В. Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань, Н. В. Камінська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2020. — № 2. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2020_2_17.
Щербань Є. В. Конституцiйно-правовi основи iмплементацiї римського статуту міжнародного кримінального суду [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2018. — № 17. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2018_17_9.
Щербань Є. В. Принцип комплементарності як конституційно-правова засада імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство України [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 27.09.2022 10.23.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.049491 seconds