Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 47682  
Олег запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему: публічна служба в Україні. Буду вдячний за допомогу у пошуку додаткових джерел.
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Владовська К. До питання про правову природу поняття «публічна служба» у законодавстві України та в адміністративно-правовій доктрині [Електронний ресурс] / К. Владовська // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2022. — № 2. — С. 124-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2022_2_25.
Качан Я. В. Поняття кадрового забезпечення публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / Я. В. Качан // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. — 2019. — Вип. 2. — С. 295-303. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2019_2_38.
Ларіна Н. Інституційні засади формування медіаційної компетентності публічних службовців в Україні [Електронний ресурс] / Н. Ларіна // Аспекти публічного управління. — 2022. — Т. 10, № 6. — С. 61-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2022_10_6_11.
Любимов О. К. Поняття комплексного забезпечення праці професійного публічного службовця в Україні [Електронний ресурс] / О. К. Любимов // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 2(3). — С. 67-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_2(3)__14.
Любимов О. К. Правосуб’єктність професійного публічного службовця в Україні [Електронний ресурс] / О. К. Любимов // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1(5.2). — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_1(5.
Ніщимна С. О. Правові підстави становлення інституту публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Ніщимна // Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. — 2021. — № 2. — С. 79-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shssl_2021_2_9.
Онуфрієнко О. В. Еволюція державної (публічної) служби: діалектика традицій та модернізації / О. В. Онуфрієнко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр. — 2017. — № 1. — С. 51-60.
Попова О. В. Поняття та ознаки публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Попова // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 583-587. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Пятківський Р. О. Цінності публічної служби: правове закріплення та сприйняття публічними службовцями в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Пятківський // Актуальні проблеми державного управління. — 2021. — № 1. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2021_1_16.
Ровинська К. Публічна служба України в умовах правової невизначеності [Електронний ресурс] / К. Ровинська, С. Козуліна // Теоретичні та прикладні питання державотворення. — 2021. — Вип. 26. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2021_26_16.
Рунова Н. О. Державна служба як різновид публічної державної служби в Україні: проблеми інституалізації [Електронний ресурс] / Н. О. Рунова // Публічне право. — 2013. — № 2. — С. 241-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_2_34.
Сорокіна Н. Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / Н. Сорокіна // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 6. — С. 90-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_6_12.
Сурай І. Публічна служба України: інституціональний підхід [Електронний ресурс] / І. Сурай // Науковий вісник: державне управління. — 2021. — № 2. — С. 111-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2021_2_7.
Хорошенюк О. В. Організація публічної служби в Україні: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / О. В. Хорошенюк; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2015. — 20 c.
Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів / М. І. Цуркан. — Харків : Право, 2010. — 216 c.
Шевченко О. О. Впровадження в Україні в умовах воєнного часу світового досвіду проходження публічної служби [Електронний ресурс] / О. О. Шевченко, Н. О. Шевченко, О. В. Доброгорський // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Публічне управління та адміністрування. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 145-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2022_33(72)_3_27.

.: Розділ: Держава і право :: 4.03.2024 11.17.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 47664  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавлять наукові джерела на тему: діяльність Антимонопольного комітету України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Література:
Вороницька-Гайдак Н. Антимонопольний комітет України як суб’єкт захисту права власності на знак для товарів та послуг [Електронний ресурс] / Н. Вороницька-Гайдак // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2011. — № 4. — С. 51-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_4_10.
Даніш С. П. Особливості адаптації антимонопольного законодавства України до конкурентного права Європейського Союзу [Електронний ресурс] / С. П. Даніш // Фінансове право. — 2013. — № 1. — С. 40-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_1_14.
Когут О. В. Особливості правового статусу Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. В. Когут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2002_1_18.
Коритко Л. Я. Правовий статус Антимонопольного комітету як суб’єкта адміністративного договору [Електронний ресурс] / Л. Я. Коритко // Держава та регіони. Серія : Право. — 2021. — № 2. — С. 67-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2021_2_13.
Корчак Н. М. Особливості реалізації права доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / Н. М. Корчак // Інформація і право. — 2011. — № 1. — С. 82-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2011_1_17.
Матвєєв П. С. Проблеми державно-правового забезпечення відносин суб’єктів господарювання з органами Антимонопольного комітету України в контексті інноваційних правовідносин [Електронний ресурс] / П. С. Матвєєв // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 2. — С. 172-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_2_42.
Пархомчук С. О. Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / С. О. Пархомчук // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 4. — С. 272-276. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2011_4_67.
Подцерковний О. П. Проблематика правової природи рекомендаційних роз’яснень Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. П. Подцерковний, Д. В. Зятіна, О. П. Хамходера // Економіка та право. — 2021. — № 2. — С. 3-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpr_2021_2_3.
Пономарьов О. В. Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. В. Пономарьов // Форум права. — 2007. — № 3. — С. 207-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Смирнова К. В. Правові режими угод в антимонопольному праві Європейського Союзу: досвід для України [Електронний ресурс] / К. В. Смирнова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 4. — С. 121-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_4_25.

.: Розділ: Держава і право :: 25.02.2024 09.41.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Чернівці :: Запитання: 47663  
Олексій запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про політологічні дослідження. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Олексію, добрий день. Література за вашим запитом:
Бацюкова С. Ю. Визначення адвокації як предмету дослідження в політології [Електронний ресурс] / С. Ю. Бацюкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2014. — № 1132, Вип. 27. — С. 77-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2014_1132_27_15.
Бех В. Предмет політології як проблемне поле політичних досліджень [Електронний ресурс] / В. Бех // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2016. — Вип. 3-4. — С. 229-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2016_3-4_21.
Вовк О. О. Демографічна політика як напрям дослідження політології [Електронний ресурс] / О. О. Вовк. // Політологічні записки. — 2012. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_5_33.
Гарькавий Є. М. Стратегічні комунікації сил оборони України як об’єкт політологічного дослідження [Електронний ресурс] / Є. М. Гарькавий, С. В. Сірий // Politology bulletin. — 2022. — Iss. 89. — С. 103-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2022_89_9.
Голденштейн К. О. Символічна реальність як об’єкт політологічного дослідження [Електронний ресурс] / К. О. Голденштейн // Politology bulletin. — 2023. — Iss. 90. — С. 216-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2023_90_16.
Горбатенко І. А. Політична культура як об’єкт порівняльно-політологічних досліджень [Електронний ресурс] / І. А. Горбатенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2010. — Вип. 3. — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_3_4.
Горчаков Л. О. Історичне коріння етносепаратизму як об’єкта політологічних досліджень [Електронний ресурс] / Л. О. Горчаков // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2009. — Т. 110, Вип. 97. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2009_110_97_14.
Дудкевич В. І. Євроінтеграційний дискурс політологічних досліджень в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Дудкевич // Регіональні студії. — 2021. — № 25. — С. 104-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regst_2021_25_20.
Ірха К. О. Електоральна активність як об’єкт політологічного дослідження [Електронний ресурс] / К. О. Ірха. // Політологічні записки. — 2013. — № 7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_23.
Пилипенко О. В. Громадські рухи як об’єкт політологічного дослідження [Електронний ресурс] / О. В. Пилипенко // Грані. — 2013. — № 10. — С. 67-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_10_12.
Пустоловська О. О. Мобільність еліт: досвід політологічного дослідження [Електронний ресурс] / О. О. Пустоловська // Політологічний вісник. — 2013. — Вип. 71. — С. 334–342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2013_71_31.
Токовенко О. С. Парадигмальність у сучасних політологічних дослідженнях: від міждисциплінарності до авторської концептуальності [Електронний ресурс] / О. С. Токовенко // Грані. — 2020. — Т. 23, № 1-2. — С. 24-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2020_23_1-2_5.

.: Розділ: Держава і право :: 24.02.2024 20.47.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47635  
Дмитро запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу з теми "Договір лізингу: поняття та юридична характеристика" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вас переглянути наступні джерела:
Дунаєвська С. Порядок посвідчення договорів лізингу / С. Дунаєвська, М. Башта ; Українська нотаріальна палата. Комісія з аналізу, методології та прогнозування нотаріальної практики. — Київ : [б.в.], 2007. — 84 с.
Ігнатюк Ю. О. Правова природа договору лізингу та його особливості [Електронний ресурс] / Ю. О. Ігнатюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_24.
Карінцева О. Ефективність використання лізингу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. Карінцева. — Режим доступу: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_30/OLEKSANDRA_I_KARINTSEVA_PAVLO_S_MATVIEIEVAnalysis_of_State_Innovative_Policy_of_Ukraine_Problems_and_Prospects.pdf. — Назва з екрана.
Карпенко Р. В. Сутність договору лізингу як різновиду договору найму [Електронний ресурс] / Р. В. Карпенко, І. П. Бакай, Д. В. Риженко // Право і суспільство. — 2020. — № 6. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2020_6_8.
Карпечкін Т. П. Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи [Електронний ресурс] / Т. П. Карпечкін // Актуальні проблеми держави і права. — 2008. — Вип. 38. — С. 204-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_38_41.
Нетудихата К. Л. Лізингові операці : навч. посіб. / К. Л. Нетудихата ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв : МДГУ ім. П.Могили, 2006. — 104 с.
Снігір Л. Лізинг: як використати його переваги / Л. Снігір. — Київ : Центр комерц. права, 2011. — 127 с.
Технологія лізингу : монографія / [Н. Рязанова та ін.] ; за ред. Г. Т. Сенькович. — Київ : Гопак, 2010. — 319 с.
Трофімова О. В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні / О. В. Трофімова ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : КИТ, 2005. — 216 с.

.: Розділ: Держава і право :: 11.02.2024 07.42.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 47595  
Олена запитує:
Добрий день. Цікавить література про зовнішню політику Європейського союзу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гірман А. П. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. П. Гірман, В. А. Волкова, А. О. Ковальчук // Політикус. — 2020. — Вип. 6. — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2020_6_4.
Драган І. О. Державне управління процесами модернізації житлово-комунального господарства в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / І. О. Драган ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2011. — 36 с.: рис.
Ергюн М. Співвідношення національного та наднаціонального рівнів формування зовнішньої політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. Ергюн // Грані. — 2020. — Т. 23, № 10. — С. 58-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2020_23_10_8.
Золотарьова М. Г. Міжнародні правові засади формування та реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. Г. Золотарьова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2019. — № 8(1). — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2019_8(1)__11.
Конончук І. Інституційний механізм спільної зовнішньої політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. Конончук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_12.
Кресін О. В. Перспективи миротворчої діяльності Європейського Союзу в Україні у контексті орієнтирів його зовнішньої та безпекової політики [Електронний ресурс] / О. В. Кресін // Право України. — 2020. — № 12. — С. 42-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_12_6.
Мартинов А. Спільна зовнішня і безпекова політика Європейського Союзу: основні етапи розвитку / А. Мартинов // Європ. істор. студії. — 2015. — № 1. — С. 43-61.
Причепа І. В. Інвестиційна політика європейського союзу в межах зовнішньоекономічних зв’язків з Україною [Електронний ресурс] / І. В. Причепа, О. А. Сметанюк, О. Г. Ратушняк. // Ефективна економіка. — 2020. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_5_34.
Савка В. Я. Практика застосування в європейському союзі гнучкої інтеграції у сфері зовнішньої політики, політики безпеки і оборони [Електронний ресурс] / В. Я. Савка // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. — 2021. — Т. 13, № 1. — С. 87-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2021_13_1_12.
Солових В. Спільна зовнішня політика та політика безпеки на сучасному етапі розвитку європейського союзу [Електронний ресурс] / В. Солових, О. Москаленко // Актуальні проблеми державного управління. — 2019. — Вип. 2. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2019_2_15.
Халаджи В. В. Європейська політика сусідства як напрям зовнішньої політики Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / В. В. Халаджи ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2011. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 18.01.2024 09.25.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.36393 seconds