Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47635  
Дмитро запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу з теми "Договір лізингу: поняття та юридична характеристика" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вас переглянути наступні джерела:
Дунаєвська С. Порядок посвідчення договорів лізингу / С. Дунаєвська, М. Башта ; Українська нотаріальна палата. Комісія з аналізу, методології та прогнозування нотаріальної практики. — Київ : [б.в.], 2007. — 84 с.
Ігнатюк Ю. О. Правова природа договору лізингу та його особливості [Електронний ресурс] / Ю. О. Ігнатюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_24.
Карінцева О. Ефективність використання лізингу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. Карінцева. — Режим доступу: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_30/OLEKSANDRA_I_KARINTSEVA_PAVLO_S_MATVIEIEVAnalysis_of_State_Innovative_Policy_of_Ukraine_Problems_and_Prospects.pdf. — Назва з екрана.
Карпенко Р. В. Сутність договору лізингу як різновиду договору найму [Електронний ресурс] / Р. В. Карпенко, І. П. Бакай, Д. В. Риженко // Право і суспільство. — 2020. — № 6. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2020_6_8.
Карпечкін Т. П. Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи [Електронний ресурс] / Т. П. Карпечкін // Актуальні проблеми держави і права. — 2008. — Вип. 38. — С. 204-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_38_41.
Нетудихата К. Л. Лізингові операці : навч. посіб. / К. Л. Нетудихата ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв : МДГУ ім. П.Могили, 2006. — 104 с.
Снігір Л. Лізинг: як використати його переваги / Л. Снігір. — Київ : Центр комерц. права, 2011. — 127 с.
Технологія лізингу : монографія / [Н. Рязанова та ін.] ; за ред. Г. Т. Сенькович. — Київ : Гопак, 2010. — 319 с.
Трофімова О. В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні / О. В. Трофімова ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : КИТ, 2005. — 216 с.

.: Розділ: Держава і право :: 11.02.2024 07.42.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 47595  
Олена запитує:
Добрий день. Цікавить література про зовнішню політику Європейського союзу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гірман А. П. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. П. Гірман, В. А. Волкова, А. О. Ковальчук // Політикус. — 2020. — Вип. 6. — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2020_6_4.
Драган І. О. Державне управління процесами модернізації житлово-комунального господарства в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / І. О. Драган ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2011. — 36 с.: рис.
Ергюн М. Співвідношення національного та наднаціонального рівнів формування зовнішньої політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. Ергюн // Грані. — 2020. — Т. 23, № 10. — С. 58-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2020_23_10_8.
Золотарьова М. Г. Міжнародні правові засади формування та реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. Г. Золотарьова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2019. — № 8(1). — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2019_8(1)__11.
Конончук І. Інституційний механізм спільної зовнішньої політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. Конончук // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_2_12.
Кресін О. В. Перспективи миротворчої діяльності Європейського Союзу в Україні у контексті орієнтирів його зовнішньої та безпекової політики [Електронний ресурс] / О. В. Кресін // Право України. — 2020. — № 12. — С. 42-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_12_6.
Мартинов А. Спільна зовнішня і безпекова політика Європейського Союзу: основні етапи розвитку / А. Мартинов // Європ. істор. студії. — 2015. — № 1. — С. 43-61.
Причепа І. В. Інвестиційна політика європейського союзу в межах зовнішньоекономічних зв’язків з Україною [Електронний ресурс] / І. В. Причепа, О. А. Сметанюк, О. Г. Ратушняк. // Ефективна економіка. — 2020. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_5_34.
Савка В. Я. Практика застосування в європейському союзі гнучкої інтеграції у сфері зовнішньої політики, політики безпеки і оборони [Електронний ресурс] / В. Я. Савка // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. — 2021. — Т. 13, № 1. — С. 87-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2021_13_1_12.
Солових В. Спільна зовнішня політика та політика безпеки на сучасному етапі розвитку європейського союзу [Електронний ресурс] / В. Солових, О. Москаленко // Актуальні проблеми державного управління. — 2019. — Вип. 2. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2019_2_15.
Халаджи В. В. Європейська політика сусідства як напрям зовнішньої політики Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / В. В. Халаджи ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2011. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 18.01.2024 09.25.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Hlukhiv :: Запитання: 47571  
Богдан запитує:
Доброго дня. необхідна література за останні пару років( в ідеалі від 2020) Поняття та сутність контрабанди під час митного оформлення товарів
Наша відповідь:
Боровик О. Модель організації протидії контрабандній діяльності на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону та оцінки її ефективності [Електронний ресурс] / О. Боровик, Д. Боровик // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2021. — № 2-3. — С. 22-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2021_2-3_4
Данів Р. І. Боротьба з контрабандною діяльністю як один із пріоритетів державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] / Р. І. Данів // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 19. — С. 137-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2021_19_24
Дудоров О. О. Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень України [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2021. — Вип. 3. — С. 75-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2021_3_8
Живко З. Б. Контрабанда та митна безпека: основні схеми контрабандних поставок [Електронний ресурс] / З. Б. Живко, Т. М. Головач, Ю. З. Боруцька // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 3. — С. 161-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_3_21
Каменський Д. В. Контрабанда як протиправне посягання на засади ринкової моделі економіки в Україні: деякі актуальні питання [Електронний ресурс] / Д. В. Каменський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2023. — Вип. 77(2). — С. 155-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_77(2)__28
Кукшинова О. О. Перспективи боротьби та запобігання контрабандної злочинності в межах українського законодавства [Електронний ресурс] / О. О. Кукшинова, Д. С. Носенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 67. — С. 241-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_67_48
Курман О. В. Контрабанда деревини: предмет злочинного посягання та способи вчинення [Електронний ресурс] / О. В. Курман // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2023. — № 1. — С. 519-523. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2023_1_92
Лисий М. Дослідження щілинної магнітної антени для георадарів як засобів пошуку підповерхневої контрабанди через державний кордон [Електронний ресурс] / М. Лисий, О. Стрельницький, Т. Суслов, А. Чуканов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2020. — № 2. — С. 291-301. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2020_2_22
Лисий М. Методика оцінювання функціональної ефективності георадарів як засобів пошуку підповерхневої контрабанди через державний кордон [Електронний ресурс] / М. Лисий, В. Сівак, А. Добровольський, А. Чуканов // Social development & Security. — 2020. — Vol. 10, Iss. 3. — С. 29-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2020_10_3_5
Нетяга В. В. Проблема визначення моменту закінчення контрабанди в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Нетяга // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 2. — С. 232-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_2_43
Нікіфоренко В. С. Організаційно-правові аспекти протидії загрозам контрабандної діяльності на державному кордоні України [Електронний ресурс] / В. С. Нікіфоренко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 4. — С. 56-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_4_8
Сидор Г. В. Протидія порушенню митних правил та контрабанді [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Л. Р. Маринчак, Г. О. Зелінська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. — 2021. — № 1. — С. 137-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2021_1_14
Сіцінський Н. А. Актуальні питання запобігання контрабанді на прикордонних територіях в умовах розвитку системи інтегрованого управління кордонами [Електронний ресурс] / Н. А. Сіцінський, Р. І. Данів // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 18. — С. 54-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2021_18_11
Тимошенко А. В. Протидія контрабандним діям в Україні: перспективи мінімізації [Електронний ресурс] / А. В. Тимошенко // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 1. — С. 209-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_1_25
Тимошенко А. В. Характеристика сучасних контрабандних схем [Електронний ресурс] / А. В. Тимошенко // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 2. — С. 109-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_2_14

.: Розділ: Держава і право :: 20.12.2023 21.04.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47513  
Ольга запитує:
Дякую за попередню допомогу. Наразі потребую списку джерел (не менше 15) для написання наукової роботи за темою "Державна допомога сім?ям з дітьми"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо для опрацювання наступну літературу:
Бориченко К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / К. В. Бориченко; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса, 2015. — 20 c.
Бурлака О. С. Щодо поняття державної соціальної допомоги як виду соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства [Електронний ресурс] / О. С. Бурлака // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2016. — Вип. 20. — С. 107-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_20_29.
Василенко О. М. Організація соціально-педагогічної та психологічної допомоги сім'ї, яка виховує дитину з особливими потребами / О. М. Василенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр.. — 2008. — Вип. 22. — С. 331-336.
Гітіс Т. П. Дослідження сучасного рівня соціального захисту населення в Україні / Т. П. Гітіс, Є. Т. Чемерис, В. І. Антонова, А. С. Носаньова // Екон. вісн. Донбасу. — 2020. — № 1. — С. 116-122.
Доценко І. О. Законодавчі умови надання державної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2015. — № 3(3). — С. 61-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(3)__13.
Квітко Н. О. Проблемні питання і пропозиції щодо удосконалення державної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / Н. О. Квітко // Наукові праці НДФІ. — 2007. — Вип. 4. — С. 38-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2007_4_6.
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41.
Крімер Б. О. Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу / Б. О. Крімер // Демографія та соц. економіка. — 2021. — № 1. — С. 19-37.
Кулачок Л. В. Державна допомога сім'ям з дітьми як форма соціально-правового захисту : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Л. В. Кулачок ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2003. — 19 с.
Купченко Р. В. Проблеми правового регулювання державної соціальної допомоги сім’ям при народженні дитини в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Купченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2018. — Вип. 29. — С. 58-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2018_29_10.
Купченко Р. В. Проблемні питання визначення розміру виплати у зв’язку з народженням дитини [Електронний ресурс] / Р. В. Купченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2020. — Вип. 31. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2020_31_15.
Курносенко Л. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми: проблеми і напрями удосконалення [Електронний ресурс] / Л. Курносенко // Актуальні проблеми державного управління. — 2014. — Вип. 4. — С. 111-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_4_29.
Молоканов Ю. А. Допомога при народженні дитини як інструмент державної сімейної політики в Україні: перспективи вдосконалення [Електронний ресурс] / Ю. А. Молоканов // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2018. — Вип. 3. — С. 75-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_3_12.
Слабкий Г. О. Характеристика інноваційної системи медико-соціальної допомоги дітям до 5 років життя в Україні / Г. О. Слабкий, С. В. Дудник // Україна. Здоров’я нації. — 2021. — № 3. — С. 50-57.
Сокол М. В. Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин у сфері державних соціальних допомог [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Прикарпатський юридичний вісник. — 2020. — Вип. 2. — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2020_2_15.
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_22.
Федірко Н. В. Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / Н. В. Федірко // Демографія та соціальна економіка. — 2013. — № 1. — С. 67-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_1_9.
Якуненко Н. І. Сучасний стан та перспективи розвитку системи державної соціальної допомоги : моногр. / Н. І. Якуненко, Н. М. Сизранова, Н. А. Кривенко, Е. М. Шелест; НДІ праці і зайнятості населення НАН України. — Київ : СОЦІНФОРМ, 2005. — 114 c.

.: Розділ: Держава і право :: 14.11.2023 18.13.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 47503  
Сергій запитує:
Яке вірне визначення поняття "запит арбітражного керуючого"? Чи можна вважати "запит арбітражного керуючого" та "запит адвоката" інститутами права?
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання наступну літературу:
Бабенко К. В. Економічне регулювання інституту арбітражних керуючих [Електронний ресурс] / К. В. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 17. — С. 133-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_17_31.
Бабенко К. Діяльність арбітражних керуючих як об’єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / К. Бабенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2012. — № 2. — С. 76-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_2_12.
Бабенко К. Поняття та зміст державного регулювання інституту арбітражних керуючих [Електронний ресурс] / К. Бабенко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2012. — Вип. 1. — С. 200-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_1_22.
Безсмертна В. В. Система підготовки арбітражних керуючих. [Електронний ресурс] / В. В. Безсмертна // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 10. — С. 26-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_10_5.
Грабовський Ю. Л. Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації [Електронний ресурс] / Ю. Л. Грабовський // Інформація і право. — 2015. — № 2. — С. 32-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_2_7.
Громко В. Я. Адвокатський запит як процесуальний документ в судовому процесі [Електронний ресурс] / В. Я. Громко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2020. — № 9. — С. 96-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2020_9_14.
Данілов А. І. Проблеми застосування інституту представництвау діяльності арбітражного керуючого [Електронний ресурс] / А. І. Данілов // Право України. — 2017. — № 12. — С. 203-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2017_12_23.
Жураковська Л. Теоретико-правововий аналіз правового статусу арбітражного керуючого та його становище в системі інституту банкрутства в Україні [Електронний ресурс] / Л. Жураковська // Юридичний вісник. — 2018. — № 3. — С. 31-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2018_3_7.
Заборовський В. В. Відповідальність суб’єктів звернення та адвоката в аспекті реалізації права на адвокатський запит [Електронний ресурс] / В. В. Заборовський, Р. М. Фрідманський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 65. — С. 342-347. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_65_64.
Заборовський В. В. Документальне підтвердження правового статусу адвоката як необхідна умова реалізації права на запит [Електронний ресурс] / В. В. Заборовський, В. В. Манзюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 335-340. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_64.
Забродін М. О. Психологія прийняття рішень арбітражним керуючим [Електронний ресурс] / М. О. Забродін // Наше право. — 2019. — № 3. — С. 147-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2019_3_23.
Левшина Я. О. Види відповідальності арбітражного керуючого [Електронний ресурс] / Я. О. Левшина // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 2(2). — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_2(2)__14.
Степанова Т. В. Щодо поняття та характерних рис арбітражного керуючого [Електронний ресурс] / Т. В. Степанова // Правова держава. — 2016. — № 23. — С. 94-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_23_19.
Яринко Б. В. Адміністративні правовідносини у сфері контролю за діяльністю арбітражних керуючих як спосіб забезпечення публічного інтересу в процедурах неплатоспроможності (з урахуванням іноземного досвіду) [Електронний ресурс] / Б. В. Яринко // Форум права. — 2018. — № 4. — С. 149–155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

.: Розділ: Держава і право :: 8.11.2023 13.04.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.348992 seconds