Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Наташа із міста: Київ :: Запитання: 3745  
Наташа запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію про причини та умови злочинності!!!!
Наша відповідь:
1. Баулин, Юрий Васильевич Обстоятельства, исключающие преступность деяния/ Юрий Баулин,. - Харьков: Основа, 1991. -359,[1] с.; 22 см. -Библиогр. в примеч.: с. 330-360
2. Аналіз стану злочинності в Україні за 2002 рік та прогноз на 2003 рік : Аналітичний огляд/ Ред. Я. Ю. Кондратьєв; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України, НДІ проблем боротьби зі злочинністю. -Київ, 2003. -23 с.: табл.
3. Шакун, Василь Іванович Суспільство і злочинність/ Василь Шакун,. -К.: Атіка, 2003. -782,[1] с.: табл.. -Бібліогр.: с. 774-782
4. Фролова, Олена Григорівна Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : Навч. посіб. для студ. вуз./ Олена Григорівна Фролова,. -К.: АртЕк, 1997. -205, [1] с.: іл.. -Бібліогр.: с.9
5. Долгова, Азалия Ивановна Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних/ А. И. Долгова,. -М.: Юрид. лит., 1981. -159 с.
6. Павловський М.
Витоки корупції та організованої злочинності - у хибній ідеології реформ/ М Павловський // Віче. -1997. -№ 9. - С. 3-17
7. Победа Н.
Мотивация молодежной преступности и проблемы социальной реабилитации осужденных женщин/ Н.Победа // Юридический вестник. -1997. -№ 3. - С. 87-96. -Бібліогр.8 назв.
8. Литвак О.
Про причини зростання злочинності та умови, що цьому сприяють:Деякі концептуальні положення/ О Литвак // Віче. -1997. -№ 11. - С. 57-65
9. Язкиів Д.
Міжнародна злочинність : яка вона є/ Д.Язкиів // Міліція України. -1998. -№ 2. - С. 28-29
10. Даньшин І.
Організована злочинність: (поняття, кримінологічна характеристика, чинники, шляхи протидії)/ І.Даньшин // Вісник Академії правових наук Україні. -1998. -№ 1. - С. 100-110
11.Голіна В.
Рецедивна злочинність в України: причини та попередження/ В.Голіна // Вісник Академії правових наук України. -1999. -№ 1. - С. 189-196
12. Зиядова Д.
Почему подросток совершает преступление?/ Д. Зиядова // Воспитание школьников. -2002. -№ 8. - С. 17-21
13. Салков Е.В.
Маргинальность и преступность/ Е.В.Салков // Социологические исследования. -2000. -№ 4 . - С. 43-47

14. Кузьмічов В.
Нові види злочинної діяльності: їх аналіз/ В.Кузьмічов // Право України. -2000. -№ 10. - С. 110-112

15. Мельник М.
Корупційні злочини: сутність і поняття/ М.Мельник // Право України. -2000. -№ 11. - С. 126-130

16. Романков Л.
Организованная преступность: откуда она у нас взялась и что с ней делать?/ Л.Романков // Звезда. -2001. -№ 3. - С. 182-187
17. Волобуєв А.
Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності/ А.Волобуєв // Вісник Академії правових наук України. -2001. -№ 1. - С. 175-181
18. Мінченко С.
Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні/ С.Мінченко // Право України. -2001. -№ 4. - С. 114-117
19. Корж В.
Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики/ В.Корж // Підприємництво, господарство і право. -2002. -№ 4. - С. 96-100
20. Сахарова О.Б.
Основні причини та умови, що детермінують вчинення злочинів на ринку цінних паперів в Україні/ О.Б. Сахарова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. -2002. -№ 5. - С. 66-71. -Бібліогр.: 5 назв.
21. Бова, Андрій
Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа/ Андрій Бова // Соціальна психологія. -2004. -№ 5. - С. 48-59
22. Оробець, Костянтин
Причини та умови злочинності у місцях позбавлення волі/ Костянтин Оробець // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№ 11. - С. 153-156. -Бібліогр.: 13 назв.
23. Омельченко, Оксана
Про злочини і покарання, або Чому діти в Україні так часто порушують закони/ Оксана Омельченко // Освіта України. -2005. -5 липня. - С. 6
24. http://infoworks.com.ua/htm/1365.htm
25. http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/3text/3_27.htm

.: Розділ: Держава і право :: 9.10.2005 13.34.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислав із міста: Київ :: Запитання: 3728  
Владислав запитує:
Якою уявляли ідеальну державу давньогрецькі філософи? Допоможіть, будь-ласка знайти відповідь на це питання.
Наша відповідь:
Шановний Владислав! Пропоную вам скористатися списком літератури. Бажаю успіху!

1.Тищик, Борис Йосипович
Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник/ Борис Тищик,; Ред. Діана Карпин, Любов Кирієнко,. -Львів: Світ, 2001. -382 с
2.История политических и правовых учений: Древний мир/ Л. С. Васильев, В. Г. Графский, П. С. Грацианский; Ред. Владик Нерсесянц,. -М.: Наука, 1985
3. Нариси з історії філософії: Навчально-метод. посібник для студ. денної та заочної форми навч./ Укл. А.В.Федотова; М-во освіти України; КДТУ. -Кіровоград: КДТУ, 20

4.Оливер, Мартин
История философии/ Мартин Оливер,; Оливер Мартин; Пер. с англ. О.Г.Белошеева. -Минск: Белфакс, 1999. -191,[
5.Оливер, Мартин
История философии/ Мартин Оливер,; Оливер Мартин; Пер. с англ. О.Г.Белошеева. -Минск: Белфакс, 1999. -191,[
6.Арістотель
Політика/ Арістотель; Пер. з давньогрецької та передм. О.Кислюка. -К.: Основи, 2000. -238, [1] с
7.Черткова Е.Л.
Метаморфозы утопического сознания: От утопии к утопизму.(О философии Платона)/ Е.Л.Черткова // Вопросы философии. -2001. -№ 7. - С. 42-5
8.Васильев В.А.
Платон о благе и добродетели/ В.А. Васильев // Социально-гуманитарные знания. -2004. -№ 3. - С. 155-169

.: Розділ: Держава і право :: 7.10.2005 17.07.50 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Кременчук :: Запитання: 3681  
Роман запитує:
Де можна знайти плани проведення тижнів правознавства у школі І-ІІ ступенів. Дякую.
Наша відповідь:
На жаль ми не знайшли конкретних матеріалів по Вашому запиту. Для підготовки плану проведення тижня правознавства у школі радимо використати наступні джерела:
1. Машіка Віктор. Нетрадиційні методи, форми та прийоми навчання в курсі "Основи правознавства": Методика. Практика. Досвід // Історія в школах України. - 1999.- 4. - С.26-29.
2. Досвід класного керівника у формуванні правової культури та запобігання правопорушень серед учнівської молоді: Матеріали на допомогу класним керівникам загальноосвітніх шкіл України
// Все для вчителя. - 2000.- 2. - С.45-82.
3. Комаров Володимир. Розвиток мислення дев'ятикласників на уроках правознавства: Методика. Практика. Досвід // Історія в школах України. - 2000.- 1. - С.29-34.
4. Фегер В.В. День правових знань: Формування правової культури, профілактика правопорушень серед учнівської молоді // Позакласний час. - 2000.- 20-21. - С.4.
5. Подорож країнами Закону, Права і Моралі: Морально-правова експрес-гра
// Позакласний час. - 2000.- 20-21. - С.11-13.
6. Закон і ми: Бесіда за круглим столом // Позакласний час. - 2000.- 20-21. - С.14-15.
7. Петровська Л.І. Турнір правознавців: 9 клас // Позакласний час. - 2000.- 20-21. - С.28-29.
8. Ржепецький Л.А. Конкурс знавців історії української державності та правознавства: Методична порада // Позакласний час. - 2000.- 20-21. - С.20-21.
9. Организация правового воспитания в школе // Позакласний час. - 2000.- 20-21. - С.41-43.
10. Солдатенко Л.Е. Формирование правовой культуры // Позакласний час. - 2000.- 20-21. - С.43-44.
11. Комірний О. Рольова гра як метод активізації розумової діяльності старшокласників на уроках правознавства: Обмінюємося досвідом // Історія України. - 2000.- 43. - С.11.
12. Москаленко О.С. Брейн-ринг правознавців / О. С. Москаленко, О. М. Іщенко // Позакласний час. - 2001.- 11-12. - С.27.
13. Крутенко О.В. Держава та право у Стародавній Греції: Семінар з правознавства для учнів 5-7 класів // Позакласний час. - 2002.- 9. - С.19-24.
14. Ліщишин В. Держава. Право. Суспільство: Брейн-ринг з правознавства. 9 клас // Історія України. - 2002.- 37. - С.9-10.
15. Ліщишин В. Бюджетний кодекс України: Правознавство. 9 клас // Історія України. - 2003.- 2. - С.14-16.
16. Машіка В. Брейн-ринг з історії та правознавства // Історія України. - 2002.- 43. - С.21-23, 28-30.
17. Машіка В. Правовий брейн-ринг у запитаннях та відповідях // Історія України. - 2002.- 43. - С.31.
18. Правовий брейн-ринг // Все для вчителя. - 2002.- 23-24. - С.92-93.
19. Міністерство юстиції України та його органи: На допомогу вчителю правознавства // Все для вчителя. - 2004.- 7-8. - С.128-139.
20. Соцька М. Тиждень толерантності у школі // Психолог. - 2004.- 16. - С.3-5.
21. Черкаська Л. Інноваційні технології у викладанні правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах: Репортаж з Міжнародного науково-практичного семінару (м. Херсон, 12-15 жовтня 2004 року) / Л. Черкаська, Л. Лоха // Історія України. - 2004.- №46. - С.20-22.
22. Машіка В.Т. Основи теорії держави та права у тестах, задачах, рівняннях та іграх: Посібник // Історія України. - 2005.- №25-26. - С.1-96.
23. Токарева А.М. Правове виховання учнівської молоді // Наша школа. - 1997.- 4. - С.15-16.
24. Орієнтовна тематика проведення лекцій, бесід, конференцій, тематичних вечорів, диспутів, спеціальних курсів та семінарів у навчальних закладах щодо вивчення основних положень Конституції України
// Освіта України. - 1998.- 19 серп. - С.2.
25. Кусайкіна Ніна . Правова освіта чи правове виховання у школі? // Освіта України. - 1998.- 9 груд. - С.7.
26. Формування правосвідомості учнів. Як це досягається? // Шкільний світ. - 2003.- 35-36. - Вкл.- С.6-12.
27. Громадянська освіта: Навч. посіб. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Р. А. Арцишевський, Т. В. Бакка, І. М. Гейко и др.; Худож. В.Бариба. - К.: Генеза, 2002. - 151 с.
28. Загрева Валентина. Виховання в учнів поваги до законів і права // Рідна школа. - 2002.- 10. - С.65-67.
29. Тепліцька Наталія Миколаївна. "Формування нового світогляду, що грунтується на дотриманні прав і свобод людини": [Добірка статей] // Позакласний час. - 2001.- 7. - Вкл.- С.21-28.
30. Дністрянська Н. Громадянська освіта: проблеми і перспективи впровадження // Завуч. - 2003.- 5. - С.5.
31. Охрімчук Р. Як учити орієнтуватись у житті?: Попередження протиправної поведінки учнів // Шкільний світ. - 2003.- 43. - С.1-8.
32. Гудзь Ірина. Правове виховання школярів // Директор школи. - 2004.- №35, верес. - С.17-20.
33. Право і справедливість: Правове виховання учнів // Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С.100-101.
34. Молодь та міліція: Правове виховання учнів // Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С.102-103.
35. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: Правове виховання учнів
// Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С.105-106.

.: Розділ: Держава і право :: 3.10.2005 10.05.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: arthur із міста: bila tserkva :: Запитання: 3551  
arthur запитує:
Референдум 1 грудня 1991. Причини,які питання розгдядалися, чим завершився. (не повторююсь.ви відповіли тільки на проголошення незалежності) Якомога більше. В мережі. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 20.09.2005 08.04.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Arthur із міста: Bila tserkva :: Запитання: 3520  
Arthur запитує:
проголошення незалежності.Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991.(це одне питання -взаємопов'язані) в мережі, якомога більше. дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 16.09.2005 16.46.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266968 seconds