Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: RePrins із міста: Kiev :: Запитання: 3365  
RePrins запитує:
Текст та література на тему "Шкода заподіяна неповнолітнім і не дієздатним" В мережі інтернет
Наша відповідь:
Ви можете скористатися матеріалами:
http://online.km.ua/igs/t01.html
http://www.etalon.iatp.org.ua/1/19_6.htm
http://moon-light.com.ua/law/civ40.shtml
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/F18D7A1BB319E390C3256FA1004EFFDD
http://www.refine.org.ua/pageid-3679-1.html
http://www.ufs.kiev.ua/stories/showlaw.php?id=17, а також виданнями:
1. Оржеховська, Валентина Михайлівна.Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Навч.-метод. посіб. / Міжнар. фонд "Відродження". - К.: ВіАн, 1996. - 351 с. - (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні").
2. Збірник міжнародних правових документів, законодавчих актів і нормативних документів України з питань соціально-правового захисту дітей / М-во юстиції України; Гол. редколегії С.Р.Станік. - К.: Столиця, 1998. - 513 с.
3. Шость, Надія Василівна. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Шость, Надія Василівна, Козир, Майя Кирилівна, Ситник, Олександр Мефодійович. - К.: Рідна мова, 1997. - 385 с.: іл. - (Бібліотека з питань прав дитини).
4. Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершенолетних / Министерство внутренних дел; Министерство труда и социального развития; Представительство ЮНИСЕФ в Российской Федерации; Худож. Г.Д.Вершинин. - М.: ЮНИСЕФ, 1998. - 128 с.: ілюстр. - На тит.: Unicef.
5. Громадянська освіта: Навч. посіб. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Р. А. Арцишевський, Т. В. Бакка, І. М. Гейко и др.; Худож. В.Бариба. - К.: Генеза, 2002. - 151 с.: ілюстр.

.: Розділ: Держава і право :: 16.08.2005 16.47.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Миколаїв :: Запитання: 3314  
Катерина запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти сайти, де є повний зміст конституції різних країн.
Наша відповідь:
Пропонуємо сторінку: http://www.pushkinlibrary.kz/olic/constitution.htm

.: Розділ: Держава і право :: 12.07.2005 17.56.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина Оноприєнко із міста: Харків :: Запитання: 3293  
Ірина Оноприєнко запитує:
Становище дітей в Україні
Наша відповідь:
Матеріали Ви можете знайти:
http://www.dksm.gov.ua/cgi-bin/valmenu.sh?0p12050117.html
http://www.ukraine-children.org.ua/ukr/news_foundation/, а також у виданнях:
1. Про становище дітей в Україні (за підсумками 1998 року): Держ. доп. / Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. Український інститут соціальних досліджень. - К.: PrintXPress, 1999. - 120 с.: іл., табл.
2. Про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року: Держ. доп. - К.: НВФ "Студцентр", 1998. - 150 с.: іл., табл.
3. Україна. Верховна Рада. Про Рекомендації парламентських слухань "Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання": Постанова Верховної Ради України, 3 лют. 2004 р. // Державний вісник України. - 2004.- №4. - С.15-16.
4. Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам": Закон України, 4 берез. 2004 р.
// Державний вісник України. - 2004.- №7. - С.28-29.
5. Дитячі об'єднання України: Спецвипуск // Шкільний світ. - 2004.- №21-23. - С.1-127. - Бібліогр.: с.126-127.
6. Час діяти: До Міжнародного Дня захисту дітей та Дня захисту дітей в Україні
// Календар знаменних і пам'ятних дат, 2005. - К., 2005.- 2 кв. - С.78-89. - Бібліогр.: с.87-89.
7. Федорова В. Хай щастю дитини не буде кінця // Позакласний час. - 2005.- №9-10. - С.19-21.
8. Петрушенко Микола. У суспільстві не повинно бути чужих дітей // Урядовий кур'єр. - 2005.- 11 черв. - С.1-2.
9. Котляр Алла. У семи няньок дитина без ока, або Про особливості реформування державної системи захисту прав дитини в Україні // Дзеркало тижня. - 2005.- 18-24 черв. - С.20.

Ознайомитись з бібліографією видань з даного питання Ви можете:
http://www.dksm.gov.ua/cgi-bin/valmenu.sh?0p0610.html

.: Розділ: Держава і право :: 5.07.2005 13.08.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 3032  
Антон запитує:
Свобода совісті в США
Наша відповідь:
Будьте уважнішим - ми вже відповідали на Ваш запит № 3003.

.: Розділ: Держава і право :: 21.05.2005 08.12.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 3017  
Оля запитує:
Підкажіть де можна знайти матеріали для підготовки реферату: "Українська нація- будівничий правового суспільтва"?
Наша відповідь:
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
1. Збірник нормативних актів з конституційного права України. Вип. 4 / Укладачі Ю.М.Тодика та ін. - Х.: Факт, 1999. - 287 с.: іл. - (Конституційне законодавство).
2. Пометун, Олена Іванівна. Практичне право: Навч. посіб. для 8(9) кл. / Пометун, Олена Іванівна, Ремех, Тетяна Олексіївна, Гейко, Ірина Миколаївна; За ред. О.І.Пометун; Худож. В.Бариба. - К.: Генеза, 2001. - 167 с.: іл.
3. Тодыка, Юрий Николаевич. Конституция Украины - основной закон государства и общества / Тодыка, Юрий Николаевич; Национальная юридическая академия; Академия правовых наук. - Х.: Факт, 2001. - 382 с.
4. Громадянська освіта: Навч. посіб. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Р. А. Арцишевський, Т. В. Бакка, І. М. Гейко и др.; Худож. В.Бариба. - К.: Генеза, 2002. - 151 с.: ілюстр.
5. Конвенція про права дитини та законодавство України: Роз'яснення, комент. / Дитячий фонд ООН; Представництво ЮНИСЕФ в Україні; Академія правових наук України; Центр "Діти-інваліди та нова інформаційна технологія"; Новий парламентський інститут; За заг. ред. О.Копиленка. - К.: ДІНІТ, 2002. - 199 с. - (Майбутнє нашим дітям).
6. Україна. Закони. Конституція України: Офіц. текст: Комент. законодавства України про права та свободи людини і громадянина / Авт.-уклад. М.І.Хавронюк. - К.: А.С.К., 2003. - 384 с. - (Нормативні документи та коментарі).
7. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Б. Усенко, С. В. Бобровник, В. І. Ваксман и др.; За ред. І.Б.Усенко. - 2-е вид., перероб. та допов. - К.; Ірпінь: Перун, 2003. - 415 с.

.: Розділ: Держава і право :: 19.05.2005 17.20.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.249333 seconds