Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 32 .:. Вопросов в базе: 44390
   


Автор вопроса: Софія из города: Львів :: Вопрос: 45834  
Софія спрашивает:
Добрий вечір! Потрібна література на тему: ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.Характеристика парламенту РФ. 2.Формування партійної системи в РФ. 3.Особливості виборчої системи РФ.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богів Я. С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету [Електронний ресурс] / Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 21. — С. 244-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_37.
Богініч О. Л. Представницька демократія: сучасні виклики та загрози [Електронний ресурс] / О. Л. Богініч // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_9.
Зінченко О. В. Витоки та еволюція верхньої палати російського парламенту (1801–1993 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Зінченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2014. — № 1. — С. 203-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_1_24.
Ковальчук В. Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук, І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_26.
Козьма В. В. Політичні інститути сучасної представницької демократії [Електронний ресурс] / В. В. Козьма // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2013. — Т. 21, вип. 23(4). — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4)__7.
Кононенко Н. Виборча система Російської Федерації як механізм маніпуляції процесом формування політичних суб’єктів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2010. — Вип. 4. — С. 169-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_31.
Кононенко Н. Сучасна виборча система Російської Федерації як механізм маніпулювання процесом формування політичних суб’єктів [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2010. — Вип. 6. — С. 286-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_34.
Ломжець Ю. В. Народовладдя, представницька демократія та парламентаризм: проблеми співвідношення [Електронний ресурс] / Ю. В. Ломжець // Конституційно-правові академічні студії. — 2018. — Вип. 1. — С. 45-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2018_1_8.
Молочко П. О. Особливості розвитку партійної системи Росії після федеральних вибрчих кампаній 2003 — 2004 рр.: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / П. О. Молочко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с.
Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика : учебник / О. Н. Булаков [и др.] ; Московский гуманитарный ун-т. — Москва : Эксмо, 2005. — 319 с. — (Российское юридическое образование. Научная школа сравнительного парламентаризма).
Трофимов Е. Общественные палаты в контексте фантомности российской демократизации: политологическое исследование [Електронний ресурс] / Е. Трофимов // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2017. - № 10. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2017_10_22.
Француз-Яковець Т. А. Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації [Електронний ресурс] / Т. А. Француз-Яковець // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 62. — С. 20-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_4.
Чернікова Н.С. Граф О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н.С. Чернікова // Грані Історії. — 2012. — 2012. — С. 292-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2012_2012_35.
Щербанюк О. В. Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії [Електронний ресурс] / О. В. Щербанюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1077, Вип. 15. — С. 53-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1077_15_14.

.: Раздел: Государство и право :: 14.09.2021 23.10.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Київ :: Вопрос: 45812  
Катя спрашивает:
Доброго дня. Порадьте літературу Поняття і суть нормативних документів
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Анищенко І. Нове у законодавстві України та нормативних документах / І. Анищенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2013. — № 6. — С. 32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_6_10.
Анищенко І. Нове у законодавстві України та нормативних документах / І. Анищенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2013. — № 5. — С. 31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_5_11.
Гінзбург М. Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи / М. Гінзбург, Л. Овчаренко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2014. — № 4. — С. 7-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2014_4_4.
Крысан В. И. О терминологии в некоторых нормативных документах / В. И. Крысан, В. В. Крысан // Світ геотехніки. — 2015. — № 2. — С. 31-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2015_2_8.
Кузьміна Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Кузьміна. — Вид. 3-тє, випр. і допов. — Херсон : Олді-Плюс, 2018. — 315 с.
Меценцев О. В. Методика оцінювання сумісності нормативних документів / О. В. Меценцев // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2014. — Т. 16, № 1. — С. 44-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rzod_2014_16_1_7.
Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3-4. — С. 31-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_5.
Піддубна Л. П. Документ та його основні характеристики: сутність поняття, властивості, атрибути / Л. П. Піддубна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. — 2012. — Вип. 1. — С. 165-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2012_1_24.
Тур О. М. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації : монографія / Оксана Тур ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : Щербатих О. В., 2018. — 30.

.: Раздел: Государство и право :: 10.09.2021 15.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Вінниця :: Вопрос: 45803  
Аліна спрашивает:
Інфраструктура аграрного ринку на регіональному рівні.
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Біттер О. А. Актуальне дослідження стратегії розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону [Електронний ресурс] / О. А. Біттер // Регіональна економіка. — 2015. — № 1. — С. 198-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_27
Борщевський В. В. Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону [Електронний ресурс] / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. — 2015. — № 1. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_9
Борщевський В. В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій [Електронний ресурс] / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. — 2014. — № 1. — С. 16-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2014_1_4
Васильчак С. В. Активізація розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку Львівської області [Електронний ресурс] / С. В. Васильчак, В. А. Чемерис, І. М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2014. — Вип. 4. — С. 152-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_4_19
Ващук О. В. Особливості формування інфраструктури аграрного ринку регіонального рівня [Електронний ресурс] / О. В. Ващук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2009. — Вип. 24(1). — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2009_24(1)__42
Онопрієнко І. М. Сучасний стан інфраструктури аграрного ринку Сумщини [Електронний ресурс] / І. М. Онопрієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2012. — Вип. 8. — С. 145-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2012_8_32
Правоторов С. Б. Напрямки дослідження інфраструктури аграрного ринку Херсонської області [Електронний ресурс] / С. Б. Правоторов // Бізнес-навігатор. — 2016. — № 1. — С. 15-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2016_1_4
Сакун А. Ж. Перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку Херсонської області [Електронний ресурс] / А. Ж. Сакун // Облік і фінанси. — 2012. — № 1. — С. 132-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_29
Соловйова О. М. Інфраструктурне забезпечення аграрного ринку одеської області [Електронний ресурс] / О. М. Соловйова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2009. — № 31. — С. 87-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2009_31_31
Фарафонова Н. В. Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) [Електронний ресурс] / Н. В. Фарафонова // Регіональна економіка. — 2011. — № 4. — С. 199-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_4_25
Чемерис В. А. Ефективність функціонування інформаційно-комунікаційної інфраструктури аграрного ринку Львівської області [Електронний ресурс] / В. А. Чемерис, В. І. Душка, Л. Максим В. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 6. — С. 92-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_6_10

.: Раздел: Государство и право :: 8.09.2021 12.02.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Ковель :: Вопрос: 45768  
Таня спрашивает:
Добрий день. Потрібні джерела про міграційно-трудові відносини України. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Алексєєва Т. І. Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Т. І. Алексєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 24(1). — С. 10-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(1)__4.
Аракелян Р. Ф. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання міграційних відносин [Електронний ресурс] / Р. Ф. Аракелян // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2012. — Вип. 13. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2012_13_19.
Бабенко А. Ю. Фінансово-правові аспекти трудової міграційної політики в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Бабенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2009. — Вип. 11. — С. 325-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2009_11_42.
Бабушкін О. А. Міграційні процеси в ракурсі економіко-правових відносин [Електронний ресурс] / О. А. Бабушкін, Р. О. Комар // Часопис економічних реформ. — 2018. — № 4. — С. 58-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2018_4_12.
Бідак В. Я. Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах [Електронний ресурс] / В. Я. Бідак // Регіональна економіка. — 2011. — № 1. — С. 109-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_1_16.
Бублій М. П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. П. Бублій ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2008. — 20 с.
Відякіна М. М. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ДКС, 2011. — 198 с.
Гайдуцький А. П. Міграційний капітал в країнах, що розвиваються / А. П. Гайдуцький. — Київ : УкрІНТЕІ, 2008. — 296 c.
Кіцул Ю. С. Характеристика суб’єктів нелегальних міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Ю. С. Кіцул // Митна справа. — 2014. — № 5(2.1). — С. 186-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_5(2.
Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І. П. Майданік ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.
Остапа О. М. Трудова міграція – найвагоміша складова міграційного руху населення України [Електронний ресурс] / О. М. Остапа // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2013. — Вип. 3. — С. 64-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_3_12.
Павлова В. О. Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією [Електронний ресурс] / В. О. Павлова // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — Вип. 72. — С. 309-316. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_72_47.
Поліщук О. В. Міжнародні міграційно-трудові відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання [Електронний ресурс] / О. В. Поліщук // Журнал східноєвропейського права. — 2015. — № 13. — С. 132-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_13_23.
Україна в Європейській та Євразійській міграційних системах: регіональні аспекти : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (23 берез. 2009 р., м. Харків) / упоряд. О. А. Малиновська ; заг. ред. О. С. Власюк. — Київ : Стилос, 2009. — 243 с.
Хомутенко Л. І. Міграційні тенденції в Україні: особливості української трудової міграції [Електронний ресурс] / Л. І. Хомутенко, А. П. Гребенюк // Інфраструктура ринку. — 2016. — Вип. 2. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2016_2_8.
Цекалова Н. І. Індивідуальні суб’єкти міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Н. І. Цекалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-1(1). — С. 168-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-1(1)__47.
Цекалова Н. І. Підстави виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Н. І. Цекалова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 31(3). — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(3)__10.
Чайка Г. Українська трудова міграція та деякі аспекти міграційної політики України. [Електронний ресурс] / Г. Чайка // Питання історії України. — 2014. — Т. 17. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_25.
Чайка-Петегирич Л. Б. Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Л. Б. Чайка-Петегирич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 22 с.

.: Раздел: Государство и право :: 29.08.2021 16.33.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Андрій из города: Суми :: Вопрос: 45722  
Андрій спрашивает:
Вимагання як ознака обтяжуючого складу злочину. Бажано електронні ресурси!
Наш ответ:
Гринишин О. А. Розмежування "вимагання" із суміжними складами злочинів, що посягають на свободу договору [Електронний ресурс] / О. А. Гринишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 41(2). — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_41(2)__29
Гуня І. І. Особливості об’єктивної сторони вимагання [Електронний ресурс] / І. І. Гуня // Форум права. — 2014. — № 1. — С. 136–144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Драчинська В. О. Порядок дій громадян у випадку вимагання від них з боку суддів неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / В. О. Драчинська // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 1. — С. 13-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_1_5
Дудоров О. О. Проблемні питання вимагання неправомірної вигоди при вчиненні підкупу службової особи юридичної особи приватного права [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Я. В. Ризак // Вісник кримінального судочинства. — 2015. — № 1. — С. 180-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2015_1_25
Ковтун О. А. Історія становлення законодавства щодо кримінальної відповідальності в Україні за вимагання (1845–2001 рр.) [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Питання боротьби зі злочинністю. — 2018. — Вип. 35. — С. 192-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2018_35_17
Крєпаков І. О. Складові елементи постзлочинної обстановки та їх значення для оперативно-розшукового документування вимагань [Електронний ресурс] / І. О. Крєпаков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(2.3). — С. 251-253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(2
Пономаренко О. С. Наукова розробленість питання оперативно-розшукової протидії вимаганням підрозділами кримінальної поліції [Електронний ресурс] / О. С. Пономаренко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2018. — Вип. 3. — С. 265-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2018_3_29
Пономаренко О. С. Особливості оперативно-розшукової характеристики вимагання [Електронний ресурс] / О. С. Пономаренко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2018. — № 6. — С. 141-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2018_6_23
Семикіна Л. О. Суб’єктивна сторона вимагання [Електронний ресурс] / Л. О. Семикіна // Європейські перспективи. — 2013. — № 4. — С. 112-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_4_22
Тертична А. А. Окремі питання призначення покарання за вимагання: за матеріалами судової практики [Електронний ресурс] / А. А. Тертична // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 38(2). — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)__23
Тертична А. А. Особливості об'єктивної сторони вимагання (ст. 189 КК України) [Електронний ресурс] / А. А. Тертична // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 2. — С. 407-410. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_95
Хмиз М. Проблеми співвідношення складу вимагання неправомірної вигоди із суміжними складами у Кримінальному праві України [Електронний ресурс] / М. Хмиз // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2016. — Вип. 64. — С. 218-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2016_64_27
Шевченко А. А. Про деякі питання розслідування вимагань, що вчиняються терористичними угрупованнями на тимчасово окупованій території України [Електронний ресурс] / А. А. Шевченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 3(2). — С. 145-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_3(2)__37
Якимова С. В. Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України [Електронний ресурс] / С. В. Якимова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 355-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_60
Ярмиш Н. Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування [Електронний ресурс] / Н. Ярмиш // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2017. — № 4. — С. 58–63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_4_11

.: Раздел: Государство и право :: 3.08.2021 15.43.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.285758 seconds