Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Юля із міста: Вінниця :: Запитання: 46586  
Юля запитує:
Добрий день. Цікавить література про діяльність антимонопольного комітету України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Акімова Т. В. Удосконалення діяльності антимонопольного комітету України в призмі реалізації антимонопольної політики / Т. В. Акімова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. — 2010. — Вип. 5. — С. 5-9.
Апаров А. М. Особливості правового становища Антимонопольного комітету України як суб’єкта адміністративно-господарської відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Апаров, А. С. Бобровник // Держава та регіони. Серія : Право. — 2015. — № 2. — С. 22-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2015_2_7.
Копайгора І. Д. Принципи діяльності Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / І. Д. Копайгора, І. І. Копайгора // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 4. — С. 128-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2021_4_13.
Лайкова М. С. Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. С. Лайкова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. — 20 c.
Малюк М. О. Актуальні проблеми діяльності Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / М. О. Малюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 33(2). — С. 47-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33(2)__13.
Напрієнко Д. В. Особливості здійснення державного контролю антимонопольними органами / Д. В. Напрієнко // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. — 2010. — Вип. 2. — С. 46-54.
Плетньова О. О. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. О. Плетньова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2010. — 19 c.
Пономарьов О. В. Адміністративно-правовий статус антимонопольного комітету України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Пономарьов; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Харків, 2010. — 19 c.
Соболь Є. Ю. Адміністративно-правовий статус антимонопольного комітету україни як органу оскарження в сфері публічних закупівель [Електронний ресурс] / Є. Ю. Соболь, А. О. Шашкова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2018. — Вип. 4. — С. 180-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2018_4_37.
Турковський О. Я. Методи діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. Я. Турковський // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2019. — Вип. 7. — С. 127-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2019_7_27.
Турковський О. Я. Форми діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. Я. Турковський // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2020. — Вип. 8. — С. 18-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2020_8_6.
Шкляр С. В. До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] / С. В. Шкляр // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 65. — С. 374-379. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_51.

.: Розділ: Держава і право :: 12.07.2022 09.35.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Рахів :: Запитання: 46556  
Мирослава запитує:
Добрий день. Мені потрібно література про юридичну відповідальність у публіцистичному праві. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46446. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бліхар М. М. Адміністративне право – юридична основа публічного адміністрування [Електронний ресурс] / М. М. Бліхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 66. — С. 178-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_32.
Клименко О. М. Проблеми правового статусу юридичних осіб публічного права в контексті оновлення Цивільного кодексу України [Електронний ресурс] / О. М. Клименко, І. А. Куян, Л. С. Нецька // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 3. — С. 51-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_3_7.
Лібанов М. О. Правове регулювання професійних пенсій в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. О. Лібанов ; Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2010. — 20 с.
Світличний О. П. Захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб нормами публічного та приватного права. [Електронний ресурс] / О. П. Світличний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. — 2015. — Вип. 213(1). — С. 142-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2015_213(1)__22.
Стешенко В. М. Оренда території в міжнародному публічному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / В. М. Стешенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2001. — 20 с.
Теремцова Н. В. Тлумачення в сучасній юридичній літературі функціонування приватного та публічного права [Електронний ресурс] / Н. В. Теремцова // Альманах права. — 2021. — Вип. 12. — С. 258-263. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2021_12_45.

.: Розділ: Держава і право :: 27.06.2022 15.20.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 46554  
Іван запитує:
Добрий день. Цікавить література про проблеми трудової міграції українців. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бльок Н. В. Про деякі питання трудової міграції в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Бльок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 837. — С. 175-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_29.
Ерфан Є. А. Аналіз причин та наслідків української трудової міграції [Електронний ресурс] / Є. А. Ерфан, І. М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 28(1). — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_28(1)__21.
Єлейко І. В. Тенденції сучасної трудової міграції українського населення в Польщу [Електронний ресурс] / І. В. Єлейко, Л. А. Українець // Проблеми системного підходу в економіці. — 2020. — Вип. 3(1). — С. 14-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2020_3(1)__4.
Капітан В. О. Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Капітан // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 32. — С. 474-481. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_32_59.
Крук О. В. Державне регулювання трудової міграції в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Крук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2019. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2019_2_12.
Крук О. В. Міжнародна трудова міграція та її виклики для України [Електронний ресурс] / О. В. Крук. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2020. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2020_1_18.
Курбет О. П. Міжнародна трудова міграція в незалежній Україні: риси та особливості [Електронний ресурс] / О. П. Курбет // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2020. — Вип. 53. — С. 362-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2020_53_19.
Магійович Р. І. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки [Електронний ресурс] / Р. І. Магійович, І. В. Магійович // Інтелект XXI. — 2019. — № 6(1). — С. 128-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_6(1)__25.
Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І. П. Майданік ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.
Моначин І. Фактори трудової міграції українців в країни Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. Моначин, І. Періг // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 2. — С. 292-300. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2019_2_28.
Тімофєєв А. Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні: сучасні тенденції [Електронний ресурс] / А. Тімофєєв. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2013. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2013_2_13.
Чорна В. О. Соціальні виміри трудової міграції населення України [Електронний ресурс] / В. О. Чорна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2014. — № 1101, Вип. 32. — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2014_1101_32_25.
Шепель Т. В. Соціально-економічні наслідки міграції трудових ресурсів України та механізм їх регулювання [Електронний ресурс] / Т. В. Шепель, В. І. Наконечна // Економічний простір. — 2020. — № 154. — С. 179-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_154_36.
Юськів Б. М. Політичний вимір міжнародної трудової міграції європейських країн в умовах глобального розвитку: автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Б. М. Юськів ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2010. — 35 с.

.: Розділ: Держава і право :: 26.06.2022 19.55.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назарій із міста: Одеса :: Запитання: 46553  
Назарій запитує:
Цікавить література на тему: «Юридична відповідальність за прояви булінгу та шляхи боротьби з ним».
Наша відповідь:
Ведернікова А. О. Поняття та ознаки булінгу: кримінологічний погляд [Електронний ресурс] / А. О. Ведернікова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2021. — Вип. 2. — С. 70-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2021_2_8
Веселов М. Ю. Правовий вимір проблеми булінгу в Україні та за кордоном: заходи протидії [Електронний ресурс] / М. Ю. Веселов, Р. М. Пилипів, А. М. Тимчишин // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2021. — Вип. 1. — С. 104-116 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2021_1_12
Градова Ю. В. Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ю. В. Градова, М. Артамонова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2019. — Вип. 28. — С. 34-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_6
Коломоєць О. Д. Булінг: проблеми законодавчого визначення та практики застосування [Електронний ресурс] / О. Д. Коломоєць, С. Д. Коломоєць // Науковий вісник Льотної академії. Серія : Економіка, менетджмент та право. — 2021. — Вип. 3-4. — С. 183-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfaseml_2021_3-4_24
Корнійченко А. О. До питання визначення дефініції адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Корнійченко // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Право. — 2020. — № 1. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vunobpr_2020_1_21
Коросташова І. М. Кримінологічні та правові аспекти булінгу (цькування) в освітньому процесі [Електронний ресурс] / І. М. Коросташова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 21-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_5
Кочолодзян М. Булінг: соціологічний та юридичний аспекти проблематики [Електронний ресурс] / М. Кочолодзян // Журнал східноєвропейського права. — 2020. — № 76. — С. 200-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_76_30
Крусір Н. В. Кримінологічний аналіз булінгу, його види, ознаки та способи запобігання [Електронний ресурс] / Н. В. Крусір // Слово Національної школи суддів України. — 2020. — № 4. — С. 88-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2020_4_9
Левченко Ю. О. Світовий досвід запобігання булінгу [Електронний ресурс] / Ю. О. Левченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . — 2021. — № 1. — С. 91-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2021_1_14
Левченко Ю. О. Соціальна та правова сутність булінгу [Електронний ресурс] / Ю. О. Левченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2021. — № 1. — С. 67-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2021_1_9
Маньгора В. В. Особливості юридичної відповідальності за прояви булінгу та шляхи боротьби з ним [Електронний ресурс] / В. В. Маньгора, К. А. Вітковська // Інформація і право. — 2022. — № 1. — С. 97-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2022_1_12
Мельничук О. Ф. Правові засоби протидії булінгу [Електронний ресурс] / О. Ф. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2019. — Вип. 55(2). — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_55(2)__12
Омельчук В. А. Забезпечення національної безпеки у контексті захисту інтересів дитини (правові аспекти протидії булінгу) [Електронний ресурс] / В. А. Омельчук, Т. В. Марцинюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. — 2020. — № 9. — С. 55-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2020_9_9
Падучак О. І. Правове врегулювання булінгу в національному законодавстві [Електронний ресурс] / О. І. Падучак // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2021. — № 4. — С. 99-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2021_4_10
Приходько М. В. Генезис адміністративної відповідальності за булінг (цькування) в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Приходько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 270-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_53
Проць О. Є. Протидія булінгу: правові аспекти захисту дітей від насильства [Електронний ресурс] / О. Є. Проць, Р. В. Романків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 60. — С. 127-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_60_29
Суденко Ю. А. Превенція булінгу в освітньому середовищі [Електронний ресурс] / Ю. А. Суденко // Юридична психологія. — 2020. — № 2. — С. 41-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2020_2_7

.: Розділ: Держава і право :: 24.06.2022 13.54.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Ужгород :: Запитання: 46552  
Антоніна запитує:
Добрий день. Мені дуже потрібна література на тему: Діяльність органів державної влади у Європейському союзі. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу у сучасних умовах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. О. Білозерська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2009. — 24 с.
Бєлкін Л. М. Проблеми виконання рішень адміністративних судів органами державної влади України в контексті правових позицій Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / Л. М. Бєлкін // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1. — С. 260-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_1_44.
Гнидюк Н. А. Впровадження політики європейської інтеграції: інституційні аспекти взаємодії органів державної влади [Електронний ресурс] / Н. А. Гнидюк. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2016. — № 12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_12_9.
Гостєва О. М. Європейський досвід взаємодії органів державної влади та громадських організацій [Електронний ресурс] / О. М. Гостєва. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_9_10.
Задніпряна М. Ю. Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі [Електронний ресурс] / М. Ю. Задніпряна // Право та інновації. — 2014. — № 3. — С. 97-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2014_3_15.
Лавренчук А. О. Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / А. О. Лавренчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2004. — 20 с.
Сорока С. В. Історіографія проблеми взаємодії органів державної влади в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / С. В. Сорока // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Політологія. — 2014. — Т. 230, Вип. 218. — С. 54-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_230_218_12.
Степаненко С. В. Взаємодія органів державної влади та інституцій громадянського суспільства в процесі реалізації євроінтеграційної політики України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / С. В. Степаненко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2010. — 20 с.
Якименко Х. С. Європейський союз: правова природа об'єднання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Х. С. Якименко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 24.06.2022 13.39.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.259909 seconds