Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44707
   


Автор запитання: Оля із міста: Житомир :: Запитання: 46407  
Оля запитує:
Доброго дня! цікавить література стосовно історії становлення цивільного захисту (цивільн.оборон.) в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андреєв С. О. Державні системи цивільного захисту: інституціональні засади та проблеми розвитку : монографія [Електронний ресурс] / С. О. Андреєв ; Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. — Х.: Тім Пабліш Груп, 2017. — 432 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1208_62952673.pdf.
Борис О. П. Державне управління цивільним захистом України: шлях до становлення і розвитку: монографія / О. П. Борис. - Київ : Київ. кн.-журн. ф-ка, 2019. - 325 с.
Варивода К. С. Цивільний захист : підручник / К. С. Варивода, С. І. Горденко ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. - 595 с.
Горденко С. Історія розвитку і становлення цивільного захисту України [Електронний ресурс] / С. Горденко // Східноєвропейський історичний вісник. — 2018. — Cпец. вип. 3. — С. 158-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2018_3_20.
Демченко Т. Ф. Становлення та етапи формування цивільного захисту в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ф. Демченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. — 2013. — Вип. 23. — С. 164-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_tsit_2013_23_30.
Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект / Садковий В. П. [та ін.] ; Нац. ун-т цив. захисту України. — Харків : Оберіг, 2013. — 189 с.
Копанчук В. О. Становлення та розвиток державної політики у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку в сучасних глобалізаційних умовах / В. О. Копанчук ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків : НУЦЗУ, 2020. — 278 с.
Теорія та практика цивільної безпеки в Україні : / І. В. Андрощук. — Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2020. — 187 с.

.: Розділ: Держава і право :: 16.05.2022 16.09.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій Авраменко із міста: Львів :: Запитання: 46375  
Олексій Авраменко запитує:
Добрий день, можете допомогти с пошуком літератури для курсової за темою "Правовий статус інспекції як центрального органу виконавчої влади"?
Наша відповідь:
Бутенко Л. А. Правове регулювання діяльності державної інспекції України з питань захисту прав споживачів [Електронний ресурс] / Л. А. Бутенко // Митна справа. — 2013. — № 4(2). — С. 235-241. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4(2)__43
Дніпров О. Компетенція як елемент правового статусу органів виконавчої влади [Електронний ресурс] / О. Дніпров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 861. — С. 257-262. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_861_38
Кудявцев О. В. Правове регулювання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Кудявцев // Lex portus. — 2017. — № 1. — С. 107-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2017_1_12
Лопатюк К. Ю. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади [Електронний ресурс] / К. Ю. Лопатюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2010. — Вип. 12. — С. 82-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_12_14
Мандичев Д. Державні інспекції в Україні: адміністративно-правовий статус [Електронний ресурс] / Д. Мандичев // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. — 2010. — № 1. — С. 112-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_1(4)__21
Рамазанова У. В. Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади [Електронний ресурс] / У. В. Рамазанова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 3(2). — С. 158-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(2)__43
Стукаленко О. В. Державна архітектурно-будівельна інспекція України в системі нормативного регулювання будівельних правовідносин [Електронний ресурс] / О. В. Стукаленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 28(2). — С. 188-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(2)__51
Хамходера О. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій: проблемні питання структури [Електронний ресурс] / О. П. Хамходера // Право і суспільство. — 2014. — № 5.2. — С. 238-244. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_5
Хамходера О. Структурно-системна характеристика державних інспекцій як центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] / О. Хамходера // Право і суспільство. — 2014. — № 6.1(2). — С. 236-244. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6

.: Розділ: Держава і право :: 4.05.2022 20.37.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: Хуст :: Запитання: 46371  
Валентин запитує:
Добрий день, потрібна література до теми "Джерела адміністративного права"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентин! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адміністративне право України : підручник. Вид. 2-ге, змін. і доп. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. — Київ : Істина, 2012. — 528 с.
Іванищук А. А. Нормативне регулювання діяльності судової гілки влади : адміністративно-правові аспекти / А. А. Іванищук // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 355-358
Капінус Р. Ю. Акти глав держав як джерела адміністративного права : монографія / Р. Ю. Капінус. — Київ : Юридична думка, 2016. — 179 с.
Капінус Р. Ю. Акти глав держав як джерела адміністративного права : монографія / Р. Ю. Капінус. — Київ : Юридична думка, 2016. — 179 с.
Константий О. В. Джерела адміністративного права України : дис...канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. В. Константий ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 170 арк.
Мазаракі Н. А. Джерела адміністративного права. Прово і суспільство / Н. А. Мазаракі // Форум права. — 2015. — № 1. — С. 141-147.
Решота В. В. Джерела адміністративного права України: проблеми судового застосування : монографія / В. Решота ; ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу і права". — Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. — 431 с.
Хиля М. М. Нормативно-правові акти як джерела адміністративного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. М. Хиля ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с.
Цуркаленко Ю. В. Визнання судових рішень джереломадміністративного права як необхідністьзабезпечення принципу верховенства права / Ю. В. Цуркаленко // Форум права. — 2015. — № 4. — С. 297-301.

.: Розділ: Держава і право :: 3.05.2022 18.48.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Тернопіль :: Запитання: 46334  
Олеся запитує:
доброго дня! допоможіть будь ласка знайти матеріали до курсової на тему "Характерні риси та основні напрямки розвитку інституту президентства в Україні"
Наша відповідь:
Гаркавенко Ю. С. Трансформація медіарецепції інституту президентства в Україні (за матеріалами європейських видань) [Електронний ресурс] / Ю. С. Гаркавенко // Communications and communicative technologies. — 2020. — Вип. 20. — С. 26-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cctech_2020_20_6
Головко О. С. Тенденції становлення та розвитку інституту президентства в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Головко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Державне управління. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2018_2_4
Гриневич В. В. Інститут президентства та органи місцевого самоврядування в Україні: досвід і перспективи взаємодії [Електронний ресурс] / В. В. Гриневич // Актуальні проблеми державного управління. — 2014. — № 1. — С. 178-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_25
Зелінська М. Етапи трансформації інституту президентства в Україні [Електронний ресурс] / М. Зелінська // Політичний менеджмент. — 2010. — № 1. — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_1_9
Кантур О. М. Вплив інституту президентства на формування державної мовної політики України [Електронний ресурс] / О. М. Кантур // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2020. — № 4. — С. 57-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2020_4_9
Клим М. В. Сучасні тенденції розвитку інституту президентства в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Клим // Політологічні записки. — 2013. — № 2. — С. 179-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_2_22
Крейденко В. В. Інститут президентства в Україні: порівняльний аналіз 2004 – 2012 рр. [Електронний ресурс] / В. В. Крейденко // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 30. — С. 151-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_30_19
Литвин В. С. Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України: повноваження, роль і місце у системі державного правління [Електронний ресурс] / В. С. Литвин // Суспільно-політичні процеси. — 2016. — Вип. 4. — С. 161-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_4_10
Москалюк М. Ф. Інститут президентства в Україні та Чеській республіці: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / М. Ф. Москалюк // Політичне життя. — 2017. — № 4. — С. 36-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2017_4_9
Москалюк М. Ф. Інститут президентства України в контексті політичних криз 2004 та 2013-2014 рр.: фактори впливу та трансформації [Електронний ресурс] / М. Ф. Москалюк // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2018. — № 6. — С. 112-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2018_6_15
Підручна О. О. Формування інституту президентства в політичному просторі України [Електронний ресурс] / О. О. Підручна // Актуальні проблеми політики. — 2014. — Вип. 52. — С. 260-268. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2014_52_32
Скіць С. В. Інститут президентства: проблема лідерства [Електронний ресурс] / С. В. Скіць // Аспекти публічного управління. — 2016. — № 35-36. — С. 5-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_35-36_3
Скіць С. В. Критерії оцінки ефективності управлінської діяльності інституту президентства в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Скіць // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 4. — С. 142-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_4_34
Теллiс С. О. Інститут президентства в Україні 1991-2014 р.: історично-правові аспекти, суб'єктивні чинники та їх наслідки (частина 2) [Електронний ресурс] / С. О. Теллiс // Правничий вісник Університету "КРОК". — 2018. — Вип. 31. — С. 99-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2018_31_14
Федорчук А. Аналіз результатів моніторингу інституту президентства в ресурсах всесвітньої мережі [Електронний ресурс] / А. Федорчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 57. — С. 80-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_57_9
Чернишевич О. В. Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Чернишевич // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 32. — С. 329-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2015_32_26

.: Розділ: Держава і право :: 10.04.2022 15.04.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Львів :: Запитання: 46300  
Володимир запитує:
Добрий день! Потрбіні джерела на тему "Конституція України як основне джерело адміністративного права"
Наша відповідь:
Майданник О. Конституція України — правова основа життєдіяльності суспільства і держави [Електронний ресурс] / О. Майданник // Юридична Україна. - 2016. - № 3-4. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2016_3-4_6
Радишевська О. Р. Конституційні цінності як аксіологічний чинник формування загального адміністративного права України [Електронний ресурс] / О. Р. Радишевська // Публічне право. - 2019. - № 3. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2019_3_6
Решота В. Конституція України як джерело адміністративного права [Електронний ресурс] / В. Решота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2017. - № 865. - С. 316-324. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_50
Решота В. Основні підходи до визначення поняття "джерело адміністративного права” [Електронний ресурс] / В. Решота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2016. - № 855. - С. 100-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_16
Селіванов А. О. Конституція України у правоутворенні сучасного публічного права [Електронний ресурс] / А. О. Селіванов // Вісник Конституційного Суду України. - 2016. - № 4-5. - С. 239-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2016_4-5_20

.: Розділ: Держава і право :: 11.03.2022 18.26.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251066 seconds