Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 45716  
Олександр запитує:
Добрий день. Необхідна інформація про конституційно-правове забезпечення реалізації прав дитини в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександре! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні : спец. доп. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. — Київ : Омбудсман України, 2010. — 229 с.
Коломоєць Н. В. Зміст і сутність системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Коломоєць // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2018. — Вип. 34. — С. 26-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2018_34_8.
Коломоєць Н. В. Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні [Електронний ресурс] / Н. В. Коломоєць // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2015. — Вип. 3. — С. 100-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2015_3_16.
Кондратюк Т. В. Захист прав дитини як важливий напрям державно-управлінської сімейної політики [Електронний ресурс] / Т. В. Кондратюк, Ю. О. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 4. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_4_21.
Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. — 85 с.
Кудрявцева О. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / О. Кудрявцева // Історико-правовий часопис. — 2014. — № 1. — С. 49-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_1_13.
Олифіренко Ю. І. Шляхи вдосконалення державного управління у сфері захисту прав дитини [Електронний ресурс] / Ю. І. Олифіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — № 2. — С. 264-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_2_39.
Оніщенко Н. М. Права і свободи дитини: забезпечення та захист у контексті сучасних викликів [Електронний ресурс] / Н. М. Оніщенко, О. Л. Богініч, О. Л. Львова, С. О. Сунєгін // Бюлетень Мін’юсту України. — 2020. — № 4. — С. 22-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2020_4_8.
Радченко Б. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини / Б. Радченко, І. Дубровський ; заг. ред. Бондаренко В. С. ; Ін-т соц. безпеки України. — Харків, 2012. — 143 с.
Темченко О. В. Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини [Електронний ресурс] / О. В. Темченко // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 51. — С. 394-399. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_66.
Трестер Ю. О. Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Трестер // Економіка та держава. — 2014. — № 7. — С. 129-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_7_32.
Ярощук А. В. Основні принципи захисту прав дитини [Електронний ресурс] / А. В. Ярощук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2017. — № 16(2). — С. 91-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_16(2)__23.

.: Розділ: Держава і право :: 27.07.2021 08.57.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Суми :: Запитання: 45695  
Вікторія запитує:
Брекзіт: поняття, причини та наслідки для Великобританії та Європейського Союзу.
Наша відповідь:
Биндас О. Мовні тактики впливу на читача в статтях британської преси про Брекзіт [Електронний ресурс] / О. Биндас // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2019. — Вип. 23(1). — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2019_23(1)__12
Бугрім Д. С. Перспективи розвитку європейського союзу та Великобританії після брекзиту [Електронний ресурс] / Д. С. Бугрім, Н. Є. Скрипник // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 42. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_42_5
Гісса О. К. Брекзіт: наслідки і перспективи (в контексті побудови нових відносин Британія-Україна-ЄС) [Електронний ресурс] / О. К. Гісса, Я. В. Кибіч // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. — 2020. — Т. 8. — С. 47-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2020_8_5
Грубінко А. Конфліктогенний потенціал Брекзіту: національний, регіональний і глобальний виміри [Електронний ресурс] / А. Грубінко // Україна дипломатична. — 2020. — Вип. 21. — С. 803-821. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2020_21_70
Гуменюк Т. І. Дивергенція романо-германської та англо-американської правових сімей на прикладі брекзиту [Електронний ресурс] / Т. І. Гуменюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2020. — № 10. — С. 144-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2020_10_19
Добош О. С. "Смак" Брекзиту крізь призму когнітивної лінгвістики та лінгвостилістики [Електронний ресурс] / О. С. Добош, О. В. Сабан, С. М. Альбота // Молодий вчений. — 2020. — № 1(1). — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_1(1)__26
Добош О. С. Концептологія природніх стихій у порівнянні з концептом "брекзит" [Електронний ресурс] / О. С. Добош, С. М. Альбота, О. В. Сабан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 9. — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2020_9_11
Добош О. С. Морбіальні метафори Брекзиту [Електронний ресурс] / О. С. Добош, О. В. Сабан, С. М. Альбота // Молодий вчений. — 2020. — № 2(1). — С. 160-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_2(1)__39
Дорош Л. Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.) [Електронний ресурс] / Л. Дорош, О. Івасечкок // Humanitarian vision. — 2017. — Vol. 3, Num. 1. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2017_3_1_6
Куриляк М. Ю. Трансформація євроінтеграційних намірів України в контексті брекзиту [Електронний ресурс] / М. Ю. Куриляк // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2. — С. 70-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2017_2_16
Лапін О. Розлучення по-англійські: наслідки Брекзиту державах-членах ЄС та України [Електронний ресурс] / О. Лапін // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. — 2020. — № 1. — С. 138-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2020_1_15
Пікула М. Брекзіт і перспективи формування європейської політичної свідомості в Україні [Електронний ресурс] / М. Пікула // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. — 2017. — № 2. — С. 134-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2017_2_15

.: Розділ: Держава і право :: 6.07.2021 09.22.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Петро із міста: Тернопіль :: Запитання: 45612  
Петро запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з теми "Конституційні обмеження прав людини в Польщі".
Наша відповідь:
Андрієвська О. В. Генезис інституту конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Андрієвська // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 1. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_1_19
Андрієвська О. В. Обмеження права людини на судовий захист: конституційно-правові аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Андрієвська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 33(1). — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33(1)__18
Андрієвська О. В. Про деякі питання зарубіжного досвіду конституційно-правового регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина [Електронний ресурс] / О. В. Андрієвська // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 4. — С. 67-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_16
Андрієвська О. В. Про конституційно-правовий механізм обмеження прав та свобод людини і громадянина в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Андрієвська // Альманах права. — 2016. — Вип. 7. — С. 83-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2016_7_23
Дахова І. І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини [Електронний ресурс] / І. І. Дахова // Форум права. — 2018. — № 4. — С. 17–25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ю. Ірха // Вісник Конституційного Суду України. — 2015. — № 5. — С. 78-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_5_9
Костецька Т. А. Щодо поняття конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Т. А. Костецька, О. В. Андрієвська // Правова держава. — 2018. — Вип. 29. — С. 122-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_17
Кушпіт В. Про механізм забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / В. Кушпіт, І. Цилюрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 865. — С. 457-462. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_71
Міщенко А. В. Теоретико-правові аспекти конституційно- правового обмеження соціально-економічних прав людини в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. В. Міщенко // Конституційно-правові академічні студії. — 2019. — Вип. 2. — С. 32-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2019_2_6
Озель В. І. Конституційність обмежень прав і свобод людини в умовах карантину [Електронний ресурс] / В. І. Озель // Dictum factum. — 2020. — № 2. — С. 43-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2020_2_9
Панкевич О. З. Філософсько-правові засади обмежування прав людини у міжнародно-правових та конституційних актах [Електронний ресурс] / О. З. Панкевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2016. — Вип. 1. — С. 373-383. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_43
Сущенко В. Конституційно-правові підстави вимушеного тимчасового обмеження державними органами прав і свобод людини та громадянина в Україні в умовах проведення антитерористичних заходів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. Сущенко ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2020. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.06.2021 16.41.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Стрий :: Запитання: 45598  
Михайло запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу про соціальне страхування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо опрацювати такі джерела:
Васечко Л. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Л. Васечко ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 21 с.
Вольська А. Соціальне страхування в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / А. Вольська ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки». — Київ, 2011. — 21 с
Горох О. Вплив соціального страхування на відтворення трудових ресурсів [Електронний ресурс] / О. Горох // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2014. — № 7. — С. 288-292. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_7_40.
Ковалевич Д. Проблеми фонду соціального страхування в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Д. Ковалевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2020. — Вип. 1-2. — С. 149-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_14.
Коцюбинська Є. Сучасний стан соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / Є. Коцюбинська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2018. — Вип. 2. — С. 33-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2018_2_8.
Мацедонська Н. Особливості функціонування фондів соціального страхування в країнах світу [Електронний ресурс] / Н. Мацедонська, Л. Б. Штефан // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2020. — Вип. 2. — С. 392-398. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_2_59.
Нечаєва І. Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи [Електронний ресурс] / І. Нечаєва. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2020. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_4_16.
Підлипна Р. Місце соціального страхування у формуванні ресурсів системи соціального захисту [Електронний ресурс] / Р. Підлипна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2020. — Вип. 2. — С. 108-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2020_2_10.
Позднякова Л. Європейський досвід інтеграційних процесів в галузі комерційного та соціального страхування [Електронний ресурс] / Л. Позднякова // Молодий вчений. — 2019. — № 6(2). — С. 198-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6(2)__13.
Сидорчук А. Екстернальні фактори формування фінансових ресурсів державного соціального страхування [Електронний ресурс] / А. Сидорчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2020. — Вип. 3. — С. 133-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_3_24.
Соловйов О. Правові принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [Електронний ресурс] / О. Соловйов // Право та інновації. — 2020. — № 3. — С. 83-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2020_3_15.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2021 12.28.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Борис із міста: Київ :: Запитання: 45563  
Борис запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу про зовнішньополітичні стратегії України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Борисе! радимо вам таку літературу:
Бурейко Н. Місце України в зовнішньополітичній стратегії США на пострадянському просторі [Електронний ресурс] / Н. Бурейко // Питання історії України. — 2010. — Т. 13. — С. 104-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2010_13_22.
Варгатюк С. Протиріччя представників державного проводу Директорії УНР у виборі стратегічного зовнішньополітичного курсу України [Електронний ресурс] / С. Варгатюк // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 116. — С. 23-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_116(1)__7.
Зленко А. Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України (1991 — 2004 рр.): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / А. Зленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2006. — 20 с.
Коротков Д. Концепція «м’якої сили» в контексті зовнішньополітичної стратегії України [Електронний ресурс] / Д. Коротков // Грані. — 2015. — № 3. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_3_4.
Крук Н. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини [Електронний ресурс] / Н. Крук // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 103-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_12.
Макар Ю. Зовнішньополітична орієнтація України: проблема вибору стратегічного партнерства [Електронний ресурс] / Ю. Макар // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 607-609. — С. 120-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2012_607-609_21.
Пивоваров А. Проблема стратегічного партнерства в зовнішньополітичній діяльності України: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / А. Пивоваров ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с.
Федуняк С. Чинники формування зовнішньополітичної стратегії України в середньостроковій перспективі: спроба політичного прогнозу [Електронний ресурс] / С. Федуняк // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2008. — Вип. 14. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2008_14_20.
Шмаленко Ю. Геополітичні пріоритети України в сучасному світі : Автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ю. Шмаленко; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2002. — 19 c.
Юнак А. Роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях України [Електронний ресурс] / А. Юнак // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. — 2013. — № 3. — С. 48-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_3_10.
Юрковський Д. Європейська інтеграція – стратегічний пріоритет зовнішньополітичної діяльності України [Електронний ресурс] / Д. Юрковський. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2013. — № 10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_10_11.

.: Розділ: Держава і право :: 24.05.2021 16.20.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.258661 seconds