Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44892
   


Автор вопроса: Євгенія из города: Стрий :: Вопрос: 46446  
Євгенія спрашивает:
Добрий день. Допоможіть з пошуком літератури на тему: Юридична відповідальність у публічному праві. Дякую заздалегідь.
Наш ответ:
Добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела:
Губанов О. О. Соціальне значення позитивної юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. О. Губанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 41(2). — С. 17-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_41(2)__5.
Єсімов С. С. Юридична відповідальність суб’єктів публічного управління за порушення інформаційного законодавства України [Електронний ресурс] / С. С. Єсімов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2017. — Вип. 3. — С. 82-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2017_3_11.
Миколенко О. І. Сучасні тенденції у сфері юридичної відповідальності публічних службовців, службового права України та їх критичний аналіз [Електронний ресурс] / О. І. Миколенко, О. М. Миколенко // Правова держава. — 2021. — № 41. — С. 61-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2021_41_10.
Осауленко А.О. Нормативна конструкція ретроспективної юридичної відповідальності в публічному праві сучасної України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.О. Осауленко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2007. — 18 с.
Солоха Д. В. Державне забезпечення й імплементація правових основ юридичної відповідальності у сфері публічних закупівель [Електронний ресурс] / Д. В. Солоха // Менеджер. — 2020. — № 1. — С. 155-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2020_1_13.
Терещук М. М. Історичні аспекти становлення юридичної відповідальності в публічному праві [Електронний ресурс] / М. М. Терещук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 3(1). — С. 41-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(1)__12.
Терещук М. М. Методологія дослідження інституту юридичної відповідальності в публічному праві [Електронний ресурс] / М. М. Терещук // Філософські та методологічні проблеми права. — 2017. — № 2. — С. 130-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2017_2_12.

.: Раздел: Государство и право :: 27.05.2022 10.45.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Київ :: Вопрос: 46444  
Олег спрашивает:
Добрий день! Цікавить тема: Становлення цивільного захисту в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андреєв С. О. Державна система цивільної оборони України: історія створення, стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Андреєв. // Державне будівництво. — 2007. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_27.
Андреєв С. Перспективи та ризики розвитку системи цивільної оборони в контексті прийняття Кодексу цивільного захисту України [Електронний ресурс] / С. Андреєв // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2013. — Вип. 1. — С. 67-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2013_1_9.
Дегтярьов Д. О. Форми демократичного цивільного контролю над силами оборони України [Електронний ресурс] / Д. О. Дегтярьов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 209-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_41.
Зьолка В. Л. Правовий інститут демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України: сучасний стан нормативно-правової регламентації [Електронний ресурс] / В. Л. Зьолка // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2021. — № 2. — С. 39-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2021_2_9.
Кучеренко О. Функціювання термінолексем «цивільний захист», «цивільна безпека» та «цивільна оборона» в сучасній українській термінології цивільного захисту [Електронний ресурс] / О. Кучеренко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. — 2014. — № 791. — С. 127-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2014_791_28.
Махортов П. П. Поняття «цивільна оборона (захист)» у системі державного управління як складова громадської безпеки [Електронний ресурс] / П. П. Махортов // Актуальні проблеми державного управління. — 2019. — № 2. — С. 97-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2019_2_14.
Пошедін О. І. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України і перспективи його вдосконалення [Електронний ресурс] / О. І. Пошедін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2019. — № 1. — С. 31-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2019_1_7.

.: Раздел: Государство и право :: 26.05.2022 09.15.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександр из города: Харків :: Вопрос: 46424  
Олександр спрашивает:
Доброго дня! Цікавить інформація про президентську форму правління. Дякую.
Наш ответ:
Алєксєєнко І. Г. Президентська республіка як парадигма взаємодії політичних інститутів [Електронний ресурс] / І. Г. Алєксєєнко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 73-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_17
Баликіна-Галанець Л. І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (президентські та парламентські республіки) [Електронний ресурс] / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". — 2019. — Вип. 35. — С. 15-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2019_35_4
Войчук А. Ю. Особливості інституту президентства в пострадянських президентських республіках [Електронний ресурс] / А. Ю. Войчук // Держава і право. Серія : Політичні науки. — 2018. — Вип. 79. — С. 138-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2018_79_15
Войчук А. Ю. Особливості інституту президентства за президентської форми республіканського правління [Електронний ресурс] / А. Ю. Войчук // Політикус. — 2017. — Вип. 5. — С. 43-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2017_5_11
Москалюк М. Ф. Інститут президентства в сучасних політичних системах: конституційно-правові, статусно-рольові та владно-функціональні характеристики [Електронний ресурс] / М. Ф. Москалюк // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2018. — № 5. — С. 72-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2018_5_7
Паска О. В. Впливовість інституту президенства як критерій класифікації президентських та змішаних форм правління [Електронний ресурс] / О. В. Паска. // Демократичне врядування. — 2016. — Вип. 16-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_10
Процюк І. В. Глава держави у президентській республіці [Електронний ресурс] / І. В. Процюк. // Теорія і практика правознавства. — 2015. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_5
Процюк І. В. Законодавча влада в президентській республіці (на прикладі США) [Електронний ресурс] / І. В. Процюк // Публічне право. — 2013. — № 1. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_1_6
Процюк І. В. Місце і роль президента в президентській республіці [Електронний ресурс] / І. В. Процюк // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2012. — № 24. — С. 379-391. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2012_24_48
Слісаренко О. М. Характеристика президентських та парламентських республік у працях В. Т. Вільсона [Електронний ресурс] / О. М. Слісаренко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2011. — Вип. 1. — С. 136-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2011_1_23
Слободян О. Ф. Сутність президентської республіки: еволюція в політичному часі та просторі [Електронний ресурс] / О. Ф. Слободян // Держава і право. Серія : Політичні науки. — 2015. — Вип. 69. — С. 151-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2015_69_16
Стойко О. М. Еволюція досліджень президентської форми правління [Електронний ресурс] / О. М. Стойко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 86. — С. 360-363. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_86_91
Хоменко О. В. Виконавча влада за умов президентської республіки [Електронний ресурс] / О. В. Хоменко // Право і суспільство. — 2013. — № 5. — С. 29-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_5_8

.: Раздел: Государство и право :: 20.05.2022 12.03.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Бровари :: Вопрос: 46416  
Світлана спрашивает:
Доброго дня, підберіть літературу з питання "Міжнародні відносини"
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті / Г. Кіссінджер ; з англ. пер. Надія Коваль. — Київ : Наш Формат, 2017. — 319 с.
Кононенко С. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин / С. Кононенко ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". — Київ, 2012. — 900 с.
Коппель О. Виникнення системності в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 15. — С. 184-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_15_28.
Нікулішин Н. Поняття "сила" у сучасних теоріях міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Н. Нікулішин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_24.
Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика : навч. посіб. / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук, О. В. Сердюк; ред.: М. П. Требін; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2016. — 538 c.
Щокін Ю. В. Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Ю. В. Щокін; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 39 c.

.: Раздел: Государство и право :: 18.05.2022 15.42.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Бердичів :: Вопрос: 46414  
Ірина спрашивает:
Доброго дня! Цікавить питання щодо діяльності ради безпеки ООН. Дякую!
Наш ответ:
Гедьо А. В. Роль Ради Безпеки ООН у врегулюванні сучасних регіональних конфліктів [Електронний ресурс] / А. В. Гедьо, В. А. Шевченко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 201-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2017_18_25
Герасимчук Н. В. Сучасний погляд на право справедливості в контексті діяльності Ради Безпеки ООН [Електронний ресурс] / Н. В. Герасимчук // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2016. — Вип. 23(2). — С. 43-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2016_23(2)__8
Годованик Є. В. Перспективи реформування ради безпеки ООН [Електронний ресурс] / Є. В. Годованик, О. В. Дереко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 14. — С. 50-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2017_14_8
Грачова В. В. Роль Ради безпеки ООН та генеральної асамблеї ООН у забезпеченні міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом [Електронний ресурс] / В. В. Грачова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2013. — № 5-6. — С. 192-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2013_5-6_33
Жукорська Я. М. Напрями реформування ООН: Рада Безпеки [Електронний ресурс] / Я. М. Жукорська // Право і суспільство. — 2015. — № 4. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4_4
Малишева Ю. В. Умови ефективності цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій Ради Безпеки ООН [Електронний ресурс] / Ю. В. Малишева // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 3. — С. 284-288. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_3_68
Мащенко В. Реформування Ради Безпеки ООН у період однополярності (1991-2001 рр.) [Електронний ресурс] / В. Мащенко // Acta de historia & politica: saeculum XXI. — 2020. — Vol. 2. — С. 27-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahps_2020_2_6
Мельник О. Діяльність Ради Безпеки ООН із забезпечення миру на міжнародній арені: українське питання [Електронний ресурс] / О. Мельник // Геополітика України: історія і сучасність. — 2017. — Вип. 2. — С. 47-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2017_2_5
Новікова Л. В. Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй як інституція протидії тероризму [Електронний ресурс] / Л. В. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2014. — № 1144, Вип. 4(2). — С. 25-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_4(2)__7
Остапенко Н. В. Реформа Ради Безпеки ООН як засіб подолання кризи ефективності Організації [Електронний ресурс] / Н. В. Остапенко // Зовнішні справи. — 2019. — № 1. — С. 53-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2019_1_13

.: Раздел: Государство и право :: 18.05.2022 11.14.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.251682 seconds