Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Оля із міста: Николаев :: Запитання: 13584  
Оля запитує:
Пишу курсовую. Помогите пожалуйста!!! . Облік бібліотечного фонду: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
Наша відповідь:
1.http://library.kr.ua/novini/oblsem.html
2.http://www.lib.kherson.ua/ukr-dose2-2.htm
3.http://libr.rv.ua/index.php?name=Files&op=view_file&lid=68
4.http://www.uapravo.net/data/base45/ukr45995.htm
5.http://library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota/konfer/titova.htm
6.http://209.85.129.104/search?q=cache:ngEMP7_h6xMJ:gorono.od.ua/perlov/libr.doc бібліотечний облік&hl=ru&ct=clnk&cd=33&gl=ua
7.http://www.archives.gov.ua/Archives/Publication/Onischenko.php
8.http://209.85.129.104/search?q=cache:1C_cQaz6O1UJ:194.44.183.188/news/KEB2.doc бібліотечний облік&hl=ru&ct=clnk&cd=54&gl=ua
9.http://library.kherson.ua/librarians/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=1
10.http://www.center.km.ua/metod_kab/metod_mat/2/20.html
11.Васильченко, Микола Павлович.Бібліотечні фонди : Навч. посіб. з дисципліни "Організація бібліотечних фондів і каталогів" для підгот. мол. спец. вищих навч. закладів / Микола Васильченко, Наталія 12.Кушнаренко, Віра Мільман. - Х. : Основа, 1993. - 149,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с.148. - Пер. вид. : . - ISBN 5-11-001085-4
13.Григорьев, Ю. В.Организация библиотечных фонодов : учбовий посібник / Ю.В. Григорьев; Ред. А.В. Усов ; М-во культуры РСФСР; Московск. гос. библиотечный ин-т им. В.М.Молотова
14.Терешин, В. И.Библиотечный фонд : учеб. пособ. для учащихся библ. отд-ний колледжей культуры и искусств, библ. техникумов / В.И.Терешин ; МГУКИ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГУКИ ; М. : ИПО Профиздат, 2000 2003. - 174,[1] с. : іл, табл. - (Сер. "Современная б-ка" ; вып.4). - Библиогр.: с.174. - I
15.Учет библиотечных фондов : нормативно-правовое и методическое обеспечение: Сборник материалов / Рос. гос. б-ка: Научно-исслед. отдел библиотекрведения ; Сост. С.В. Митрофанова. - М. : Пашков дом, 2001. - 174,[1] с. : ил, табл. - Библиогр.: с.188-193
16.Библиотечные фонды : [Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, пед. ин-тов и ун-тов / Е. П. Арефьева, В. И. Василенко, Ю. Н. Столяров и др.]; Под ред. Ю. Н. Столярова, Е. П. Арефьевой. - М. : Книга, 1979. - 296 с. : іл. - Библиогр.: с. 281-285. - Предм. указ. с.286-292
17.Воронько, Кира Леонардовна.Библиотечные фонды : [Учеб. для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-просвет. уч-щ] / Кира Воронько,. - М. : Кн. палата, 1992. - 197,[1] с. : іл. - Библиогр.: с. 194-195 (17 назв.).
18.Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации : инструкт.-метод. указания / Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина ; Сост. Э. А. Бервеченко. - М. : ВГБИЛ, 1980. - 24 с. - Библиогр.: с. 22-23. - Б. ц.
19.Земсков, Андрей Ильич.Электронная информация и электронные ресурсы : публикации и документы, фонды и библиотеки / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг,. - М. : Издательство ФАИР, 2007. - 527,[1] с. : граф., табл. - (Сер. "Специальный издательский проект для библиотек"). - Библиогр.: с. 520-523. - ISBN 978-5-8183-1259-0
20.Столяров, Юрий Николаевич.Библиотечный фонд : [Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов] / Ю. Н. Столяров. - М. : Кн. палата, 1991. - 270,[1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 248-250. - Указ. имен., предм.: с. 251-257. - ISBN 5-7000-0238-8
21.Ильяш, Л.Библиотечные фонды : формирование, учет, налогообложение / Л.Ильяш // Главбух. - 2001. - № 11. - С. 66-71
22.Митрофанова, С.Учет библиотечных фондов: проблемы нормативно-правового обеспечения / С.Митрофанова // Библиотековедение. - 2001. - № 1. - С. 23-27
23.Митрофанова, С.Учет библиотечных фондов / С. Митрофанова // Библиотечное дело - 21 век. - 2003. - № 1. - С. 120-129
24.Некрасова, Елена.Законодательное регулирование деятельности библиотек по учету фондов / Елена Некрасова // Библиотечное дело - 21 век. - 2003. - № 1. - С. 129-133
25.Майстрович, Т.Учет электронных документов: поиск решений / Т. Майстрович // Научные и технические библиотеки . - 2003. - № 9. - С. 45-5
26.Сукиасян, Э.На стеллажах и в каталогах / Э. Сукиасян // Библиотека. - 2003. - № 9. - С. 26-28
27.Польовик С.Облік документних фондів бібліотек: історія ,сучасний стан, проблеми / С. Польовик // Бібліотечна планета. - 2004. - № 1. - С. 22-24. - Бібліогр.: 26 назв.
28.Чиркова, Эмма.Учет - все ли гладко? / Эмма Чиркова // Библиотека. - 2005. - № 1. - С. 33-34
30.Уварова, Татьяна.Фундамент книгохранилища и его составляющие / Татьяна Уварова // Библиотека. - 2005. - № 6. - С. 76-79
31.Кашеварова, Н.Діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в галузі обліку, опису та конфіскації бібліотечних фондів на території рейхскомісаріату України (1941-1944 рр.) / Н. Кашеварова // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 4. - С. 23-38
32.Розколупа, Н.До проблеми розвитку бібліотечних фондів / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. - 2006. - № 2. - С. 11-1
33.Инструкция об учете библиотечного фонда : проект // Библиотека. - 2006. - № 7. - С. 55-63
34.Левицька, Світлана.Проект "Бібліотечні фонди" Стандарт бухгалтерського обліку / Світлана Левицька // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 4. - С. 2-6
35.Кононова, Татьяна."Инструкция об учете..." :требуется коллективное осмысление / Татьяна Кононова // Библиотека. - 2007. - № 3. - С. 53-55
36.Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах// Бібліотечна планета. - 2007. - № 3. - С.41-42
37.Бочарова, Е.Система централизованного автоматизированного учета отечественной балансовой литературы в ЦБС БЕН РАН / Е. Бочарова // Научные и технические библиотеки. - № 11. - С. 34-41

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.05.2008 11.57.53 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.239366 seconds