Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Бориспіль :: Запитання: 2074  
Тетяна запитує:
Мені необхідно знайти якусь дуже детальну інформацію про Скіфію та скіфів для наукової праці. Де можна знайти таку інформацію по Київській області? Порадьте, будь ласка.
Наша відповідь:
Маємо досить багато джерел з теми Вашої роботи. Наводимо лише частину з книжок, які є у нашій бібліотеці:
1. Геродот із Галікарнасу. Скіфія: Найдавніший опис України з 5 ст. перед Христом / Передм. Ю.М.Хорунжого; Підгот. тексту М.Ф.Слабошпицького. - К.: Довіра, 1992. - 72 с. - (Відродження).
2. Лаврів, Петро Іванович. Історія південно-східної України. - Львів: Слово, 1992. - 151 с.
3. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. - К.: Генеза, 1995. - 600 с.
4. Півторак, Григорій. Українці: звідки ми і наша мова / Півторак, Григорій; АН України. Ін-т мовознавства. - К.: Наукова думка, 1993. - 200 с.
5. Русяева, А.С. Боспор Киммерийский: история и культура / А. С. Русяева, В. М. Зубарь. - Николаев: Возможности Киммерии, 1998. - 109 с.: іл.
6. Археологія Української РСР. В 3 т. Т. 2 : Скіфо-сарматська та антична археологія / Ред. колегія т. В.О.Анохін та ін. - К.: Наукова думка, 1971. - 504 с.: іл.
7. Витоки: Від найдавн. часів до першої половини 9 ст. / Упоряд. О.І.Гуржій; Авт. передм. В.М.Ричка, О.І.Гуржій; Худож. С.В.Попов. - К.: Україна, 1995. - 416 с.: карт. - (Історія України в прозових творах та документах).
8. Бунятян, Катерина Петрівна. На світанку історії / Бунятян, Катерина Петрівна, Мурзін, В'ячеслав Юрійович, Симоненко, Олександр Володимирович; Національна академія наук; Інститут археології НАН України; Інститут історії України НАН України. - К.: Альтернативи, 1998. - 335 с. - (Україна крізь віки; Т.1).
9. Давня історія України. Т. 2 : Скіфо-антична доба / С. С. Бессонова, Н. О. Гаврилюк, Р. М. Зубар и др.; Інститут археології. - К.: Інститут археології НАН України, 1998. - 494 с.: іл.
10. Павленко, Юрій Віталійович. Дохристиянські вірування давнього населення України: [Моногр.]. - К.: Либідь, 2000. - 326 с.
11. Гарчев, Петро Іванович. Первісне суспільство і початок державотворення на території України: До розгрому Скіф. царства / Національний університет внутрішніх справ. Кафедра державно-правових дисциплін. - Сімферополь: Доля, 2001. - 174 с.: іл.
12. Історія української культури. В 5 т. Т. 1 : Історія давнього населення України / Асєєв, Юрій Сергійович, Баран, Володимир Данилович, Баранов, Ігор Авенірович, В. П. Белозор; НАН України; Гол. ред. тому П.П.Толочко. - К.: Наукова думка, 2001. - 1135 с.: ілюстр.
13. Золотухин, Анатолий Иванович. Гомер: Имманент. биография: Тезисы / Николаевский областной краеведческий музей. - Николаев: Атолл, 2001. - 86 с.: іл.
14. Русяєва, Анна Станіславівна. Славетний мудрець-скіф Анахарсіс / Національна академія наук України; Інститут археології. - К.: Наукова думка, 2001. - 101 с. - (Сторінки історії України).
15. Петрук, Володимир Іванович. Велика Скіфія - Оукраїна / Петрук, Володимир Іванович. - К.: Спалах, 2001. - 431 с.: ілюстр.
16. Крим: дорога тисячоліть / Упоряд. В.А.Сидоренко; Худож. Н.Г.Чайка. - Симферополь: Таврія, 2001. - 304 с.: іл.
17. Лаврін, Петро Іванович. Історія Південно-Східної України / Лаврін, Петро Іванович; Фундація ім. О.Ольжича. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1996. - 191 с.
18. Рассоха, Ігор Миколайович. Язичницькі релігії та міфи народів світу / Пер. з рос. М.С.Коротаєвой. - Х.: Ранок, 2002. - 144 с.: іл. - (Міфи та релігії народів світу).
19. Україна Incognita / За заг. ред. Л.Івшиної; Упоряд. В.Панченко, С.Махун, І.Сюндюков; Фотогр. Л.Бакка, А.Медзика. - К.: Факт, 2002. - 397 с.: іл. - (Бібліотека газети "День").
20. Українські традиції / Упоряд., передм. О.В.Ковалевський. - Х.: Фоліо, 2003. - 573 с. - (Перлини української культури).
21. Древние арийцы. Славяне. Русь: От 10 тыс. до нашей эры до 10 в. нашей эры / А.И.Асов, М.Ю.Коновалов; Худож. П.В.Ильин. - М.: Вече, 2004. - 143 с.: іл.
22. Трубчанінов, С. В. Історична географія України: Навч. посіб. / Кам'янець-Подільський державний університет. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. - 168 с.: карти.
23. Лозко, Галина Сергіївна. Етнологія України: Філос.-теорет. та етнорелігієзнав. аспект / Лозко, Галина Сергіївна. - 2-е вид., стереотип. - К.: АртЕк, 2004. - 303 с.: ілюстр., табл.
Крім того, пропонуємо декілька Інтернет-сторінок: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=2273966, http://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia/history/misc/28592.html, http://warhistory.ukrlife.org/1_03_4.html

.: Розділ: Історія :: 31.01.2005 17.12.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.63902 seconds