Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45789
   


Автор запитання: Кристина із міста: Бердичів :: Запитання: 2699  
Кристина запитує:
Де можна знайти інформацію для семінару на тему: "Відмінності в розвитку культури країн світу у міжвоєнний період." Якщо можливо, то по пунктам: 1. Розвиток науки, освіти в: Демократичних країнах; в тоталітарних країнах. 2. Рівень літературного мистецтва та інших галузях мистецтва в:Демократичних країнах; в тоталітарних країнах. 3. Масова культура: 1. Причини походження; 2. Вплив на суспільство; 3. Наслідки діяльності. 4. Розвиток техніки у міжвоєний період.
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела:
1. Победа, Нелли Александровна. Социология культуры: Моногр. / Междунар. фонд "Відродження". - Одесса: Астропринт, 1997. - 223 с. - (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні").
2. Історія світової культури: Навч. посібник / Левчук, Лариса Тимофіївна, Панченко, Валентина Іванівна, Шинкаренко, Олена Василівна и др. - 3-тє вид., стереотип. - К.: Либідь, 2000. - 368 с.
3. Лобас, Володимир Хомич. Українська і зарубіжна культура: Навч. посіб. / Межрегіональна Академія управління персоналом. - К., 2000. - 221 с.
4. Культурология: История мир. культуры: Учеб. / Под ред. А.Н.Марковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2000. - 576 с.: іл.
5. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. - К.: Літера, 2000. - 463 с.: іл.
6. Садохин, Александр Петрович. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / Садохин, Александр Петрович, Грушевицкая, Татьяна Георгиевна; Худож. А.В.Лебедев. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 559 с.: іл.
7. Історія світової культури: Культур. регіони: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищих закл. освіти / Левчук, Лариса Тимофіївна, В. С. Гриценко, В. В. Єфіменко, І. В. Живоглядова; Гол. ред. С.В.Головко. - К.: Либідь, 2000. - 519 с.
8. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов / Российская национальная библиотека; Сост. Е.И.Кузьмин, В.Р.Фирсов; Пер. с англ. Н.С.Рогова. - М.: Либерея, 2002. - 237 с. - (Приложение к журналу "Библиотека": Альм.).
9. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / Греченко, Володимир Анатолійович, Чорний, Ігор Віталійович, Кушнерук, Вікторія Анатоліївна, Режко, Віктор Анатолійович. - К.: Літера, 2002. - 463 с.: ілюстр.
10. Еппл, Майкл В. Культурна політика і освіта / Еппл, Майкл В.; Пер. з англ. В.Василюка. - К.: Веселка, 2002. - 158 с.
11. Гансен, Кірстен А. Освіта та культура демократії: Пер. з англ. / Вступ. сл. В.Гавел; Передм. П.Коглін, Л.Лорант. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2001. - 151 с.: ілюстр.
12. Кордон, Микола Володимирович. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2002. - 507 с.
13. Культурологія: Навч. посіб. / Кравець, Микола Степанович, Шлемкевич, Світлана Михайлівна, Борінштейн, Євген Русланович и др.; За заг. ред. В.М.Пічі. - Львів: Магнолія плюс, 2003. - 235 с.: ілюстр.
14. Художня культура світу: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. України : Європейський культурний регіон / Миропольська, Наталія Євгенівна, Бєлкіна, Елла Вікторівна, Масол, Людмила Михайлівна, Оніщенко, Олена Ігорівна; Інститут проблем виховання АПН України. - К.: Вища школа, 2001. - 191 с.: іл.
15. Мєднікова, Галина Сергіївна. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб. - К.: Знання, 2002. - 214 с.: ілюстр.
16. Європейська та українська культура в нарисах: Навч. посіб. / М-во освіти і науки України; Науково-методичний центр вищої освіти; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський національний університет; За ред. І.З.Цехмістро, В.І.Штанько, В.С.Старовойт, В.М.Леонтьєвої. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 320 с.
17. Багацький, Володимир Варламович. Культурологія: Історія і теорія світової культури 20 ст.: Навч. посіб. для студ. / Багацький, Володимир Варламович, Кормич, Людмила Іванівна. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2004. - 304 с.
18. Новохатько Леонід. Українська культура в контексті радянської національної політики 20 - 30-х років: Шукаючи істини // Пам'ятки України: історія та культура. - 1998.- 1. - С.186-190.
19. http://litopys.org.ua/cultur/cult25.htm
20. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/21490

.: Розділ: Історія :: 12.04.2005 11.13.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.739664 seconds