Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44549
   


Автор вопроса: Юлія из города: Луганськ :: Вопрос: 30348  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, з літературою, що стосується досліджень малої (короткої) прози Емми Андієвської та її малярських робіт. Дякую заздалегідь
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Негодяєва С. А. Урбаністичний код малої прози Емми Андієвської (на матеріалі збірки „Тигри”) // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/2011/24_p1_201_fil.pdf#page=102
2. Кизилова В. В. Казковий світ Емми Андієвської // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/18-2009-fil.pdf#page=57
3. Кропивко І.В. Збірка вибраних творів малої прози Е. Андієвської «Джалапіта»: жанровий наратив та стильова своєрідність // http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Vduep_fn/2011_2/17.pdf
4. Зимомря Іван. Особливості бачення простору в малій прозі Емми Андієвської та Інгеборг Бахманн: філософські та психологічні виміри // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/vftk/2008_6_1.pdf
5. Бондаренко К. Емма Андієвська: вчора, сьогодні і завжди // http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/conference.pdf#page=71
6. Тищенко О. Переклад текстової мови через елементи живопису (на прикладі творчого доробку Емми Андієвської) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/filol/2012_238/N238p101.pdf
7. Ященко Ю.В. "Джалапіта" Емми Андієвської: семантика метафор // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/343/1/N4_2012.pdf#page=157
8. Жодані І. Емма Андієвська і Віра Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики. – К.: ВДК „Університет „Україна”, 2007. – 116 с.
9. Цуркан І. Світ казок Емми Андієвської // Український вимір. — Ніжин, 2003. — С.117–122.
10. Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти [Текст] / упоряд. Л. Таран. - К. : Факт, 2002. - 207 с. - (Літературний проект "Текст контекст". Занкові літературні доробки та навколо них).
11. Емма Андієвська. Життя і творчість [Текст] : біобібліогр. покажч. / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; [уклад. О. В. Кучерява ; авт. вступ. ст. О. Я. Гросов ; ред. О. В. Рязанцева]. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2008. - 80 с. : фото.
12. Емма Андієвська: проблеми інтерпретації [Текст] : [зб. наук. ст.] / [М. Р. Стех та ін.]. - Донецьк : Норд-Прес, 2011. - 159 с. - Бібліогр. в кінці ст.
13. Жодані І. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ірина Михайлівна Жодані ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07jimavv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Раздел: Литература :: 24.01.2013 16.04.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.210597 seconds