Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Андрій із міста: Бахмач :: Запитання: 30732  
Андрій запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Проблема формування ціннісних орієнтацій у теорії і методиці музтчної освіти учнів засобами музичного мистецтва". дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропрацюйте з наступними джерелами:
Ванина Е. С. Формирование ценностных ориентаций подростков в системе общего музыкального образования. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-tsennostnykh-orientatsii-podrostkov-v-sisteme-obshchego-muzykalnogo-obrazovaniy
Виховання школярів засобами класичного джазу. – Режим доступу: http://bukvar.su/pedagogika/100598-Vospitanie-shkol-nikov-sredstvami-klassicheskogo-dzhaza.html
Волос М. М. Формування музично-естетичних орієнтацій молодших школярів в умовах сім'ї. – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=81211&pg=0
Воспитание ценностного отношения младших школьников к произведениям музыкального искусства. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/vospitanie-tsennostnogo-otnosheniya-mladshikh-shkolnikov-k-proizvedeniyam-muzykalnogo-iskuss
Крюкова О. І. Духовний розвиток школярів засобами музики / О. І. Крюкова // Освіта на Луганщині. – 1998. – № 2. – С. 93–96.
Крюкова О. І. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/36248.html
Музыкальное воспитание младших школьников. – Режим доступа: http://www.kursavik.ru/pedog-muzvosp.php
Павлова О. В. Педагогічне керівництво формуванням ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музично-ігрової діяльності. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/36575.html
Сутність, мета і завдання музичного виховання школярів, зміст музичної освіти. – Режим доступу: http://practica.my1.ru/blog/2_sutnist_meta_i_zavdannja_muzichnogo_vikhovannja_shkoljariv_zmist_muzichnoji_osviti/2011-10-18-32
Сущность теории музыкального образования. – Режим доступа: http://lib4all.ru/base/B3079/B3079Part5-37.php#
Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів. – Режим доступу: http://www.kazedu.kz/referat/128747
Формирование нравственных ценностных ориентаций подростков средствами русской хоровой культуры. – Режим доступа: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-nravstvennyh-tsennostnyh-orientatsiy-podrostkov-sredstvami-russkoy-horovoy-kultury
Фурсенко Т. Ф. О проблеме ориентации подростков на ценности музыкальной культуры / Т. Ф Фурсенко // Пробл. сучас. пед. освіти. – К. : Пед. преса, 2000. – Вип. 2. – С.194–200.
Фурсенко Т. Ф. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05ftfpnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Музика :: 25.02.2013 08.54.32 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
   

Generated in 0.238813 seconds