Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 31059  
Інна запитує:
"Особливості психологізму Винниченка у п'єсі "Між двох сил", "Гріх"
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією:
Бойко-Блохін Ю. Драма “Між двох сил” В.Винниченка як відображення Української національної революції / Ю. Бойко-Блохін // Слово і час. – 1992. – № 7. – С. 24.
Бондарук А. Фрейдівська модель людини у драматургії В. Винниченка / А. Бондарук // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах. – Рівне, 1995. – C. 32–33.
Гуменюк В. І. Високість трагедійності. Особливості поетики п'єси Володимира Винниченка "Між двох сил" : дослідж. / В. І. Гуменюк ; Таврійський національний ун-т ім. В. І. Вернадського ; Крим. респ. ін-т післядиплом. педагог. освіти. – Сімф. : Таврія, 2001. – 31 с.
Дінглі Дж. П’єса Володимира Винниченка “Між двох сил”: погляд стороннього / Дж. Дінглі // Bинниченко В. Між двох сил. – К., 1998.
Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики 2002 года : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.І. Гуменюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 36 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/3537.html
Дрозд О. Б. Характер і конфлікт у драматургії В. Винниченка (п’єси «Брехня», «Гріх», «Закон») / О. Б. Дрозд // Укр. літературознавство. – Л., 1994. – Вип.59. – С. 108–116.
Ивасишена Т. В. Особенности архитектоники пьес Л. Андреева «Екатерина Ивановна» и В. Винниченко «Грех» (типологический анализ) / Т. В. Ивасишена // Питання літературознавства. – Чернівці, 2006. – Вип. 71. – С. 50–57.
Кононенко П. Твір геніального синтезу і провидіння / П. Кононенко // Винниченко В. Між двох сил. – К., 1998.
Конфлікти і характери у драматургії В. Винниченко. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=454300
Кравчук П. І. Драматургія І. К. Карпенка-Карого та В. Винниченка – перехрестя і паралелі («Гандзя”і »Між двох сил”) / П. І. Кравчук // І. Карпенко-Карий: 150-річчя від дня народження. – Кіровоград, 1995. – С. 45–47.
Кудрявцев М. Федір Достоєвський і Володимир Винниченко: порівняльно-типологічний підхід до проблеми злочину і покарання в художніх інтерпретаціях / М. Кудрявцев // Вісн. Черкас. ун-ту. – 2012. – № 25 (238). – С. 122–133. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/filol/2012_238/N238p122.pdf
Лохіна Є. «Між двох сил»: утопічний простір Володимира Винниченка / Є. Лохіна // Маґістеріум. – К., 2000. – Вип.4: Літературознавчі студії. – С. 45–52.
Марко В. Проблема проступку і кари в українській драматургії: перегук часів (Трагедії «Сава Чалий» І. Тобілевича, «Гріх» В. Винниченка, «Патетична соната» М. Куліша: спроба зіставлення) / В. Марко // Наукові записки. – Кіровоград, 2002. – Вип.47: Сер.: Філологічні науки (літературознавство). – С. 65–69.
Робоча навчальна программа з дисципліни: драматургічні шукання Володимира Винниченка (література). – Режим доступу: http://ukrphil.crimea.edu/ulit/ukr_kurs1.doc

.: Розділ: Література :: 22.03.2013 12.59.56 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
   

Generated in 0.246052 seconds