Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 31596  
Юрій запитує:
Допоможіть, будь-ласка знайти інформацію на тему: "Формування фізичної культури особистості учнів молодших класів засобами рухливих ігор".
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Механошин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів / Н.В. Андрощук, А.Д. Лесів, С.О. Механошин. – Тернопіль: «Підручники та посібники», 1998р. – 112 с.
Воробей Г.В. Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю / Г.В. Воробей.– К., 1997. – 16 с.
Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття). – К.:
Райдуга, 1994. – С.61.
Кругляк О.Я., Кругляк Н.П. Від гри до здоров’я нації. Рухливі ігри, естафети на уроках фізичної культури. Методичний посібник. – Тернопіль:“Підручники і посібники”, 2000. – 80 с.
Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста. Собр.пед.соч. – М., 1953. – Т.1. – 442 с.
Олійник І.О., Єрусалимець К. Г. Рухливі ігри. Навчальний посібник.
Кременець. КОГПІ, 2005. – 104 с.
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1-11 кл.) // Фізичне виховання в школе. – 1999. – № 1. – С.2-24.
Програма фізичного виховання для учнів 1-х класів. - К.; Видавничо-торгова фірма «Перун». - 1998 р.
Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. - М. «Физкультура и спорт», - 1990 р.
Бальсевич В.К., Лубышева Л.И., Прогонюк Л.Н. Новые векторы модернизации систем массового физического воспитания детей и подростков в общеобразовательной школе // Теория и практика физической культуры. – 2003. - №4. – С. 56 – 58.
Уроки физической культуры в ІV-VІ классах. Пособие для учителей. Под ред.Г.Т. Богданова. - Просвещение; 1984. - 208., ил.
Гутин А.А. уроки физической культуры в І-IІІ классах. В помощь учителю. - М., «Просвещение», 1977, - 240 с., ил.
Белинович В.В. Обучение в физическое воспитание. - М., «Физкультура и спорт», 1958. - 262с.
Гарабуга Г.Д. Теория и методика физического воспитания. - М., «Физкультура и спорт», 1974 г. - 320 с., ил.
Гайхман П.М., Трофимов О.М. Лёгкая атлетика в школе. - М., «Физкультура и спорт», 1972-200 с., ил.
Дубовис М.С., Леонов О.З., Цвех С.І. Фізичне виховання учнів 4-8 класів.К., «Фізичне виховання учнів 4-8 класів. - К., «Радянська школа», - 1979 р.
Жванил Д.К., Огаков И.И. Спортивная гимнастика в школе. - Ленинград. 1962-238 с., ил.
Кічук С.Ф., Губернаторов М.О. Фізкультура на кожний день. - Тернопіль, 1991-24 с.
Гімнастика. Підручник для інститутів фізкльтури. Під редак. Бражника І.А. - К. «Держмедвидав» - 1954 р. - 243 с., іл.
Леськів А.Д., Дзюбановський А.Б., Рухливі ігри та естафети на місцевості для учнів молодшого та шкільного віку. - Тернопіль, СМП «Астон» - 2000 р.
Леськів А.Д., Андрощук Н.В. Дзюбаиовський А.Б. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів. - Тернопіль. СМІІ «Астон» - 2000 р. - 107 с, іл.
Куприянов М.Д. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. - К., «Вища школа», 1979р.
Леськів А.Д., Дзюбановський А.Б., Андрощук Н.В. Радість руху. - Тернопіль, СМП «Астон» - 1999 р. - 114 с,,іл.
Сосина В.Ю. Азбука ритмической гимнастики. - К.: Здоровье, 1986 - 64 с., ил.
Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М., «Просвещение» 1987-224 с., ил.
Спортивные игры. Учебник для институтов физкультуры. Под редак. Портных Ю.М. - М., «Физкультура и спорт» - 1975. - 336 с., ил.
Хурлаева Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. - К., «Вища школа», 1979 р.
Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. - Львів. «Світ», 1993. - 184с.
Пастушенко Г.А. Домашние задания по физкультуре. - К.: Здоровье, 1986. - 88с., ил.
Никитушкин В.Г., Спирин В.К. Морфофункциональные показатели и физическая подготовленность детей разного возраста, пола и состояния здоровья //Физическая культура. – 2001. - №4. – С. 27 – 34.
Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика ФВ с основами теории: учеб. Пособие для студентов пед. Институтов и учащихся пед. Училищ. - М.: Просвещение, 2001.
Макаренко А.С. Вибрані твори. - К.: Освіта, 2006.
Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. - М. : Просвещение, 1981. - 192 с.
Козлова К.П., Скібенко Н.В., Лезнік Н.В. Формування професійних умінь у майбутніх вчителів фізичної культури // Конференція: підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні // Упорядники: В.І.Завацький та ін. - Луцьк, 1994. - С. 99-100.
Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. Пособие для студентов вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2005.
***********************************************
РУХЛИВІ ІГРИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ .- Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1nidtsmKlL37GIPQ1Spl-N1l8Mev4_HOmBptKK27ABa4/edit?pli=1

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 12.05.2013 08.45.28 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.333457 seconds