Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45092
   


Автор запитання: марія із міста: рівне :: Запитання: 31781  
марія запитує:
доброго вечора! допоможіть з літературою про символізм в українській драматургії. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Бєляєва О.О. , РОДО-ЖАНРОВА ПРИРОДА ЛІРИЧНОЇ ДРАМИ Я. МАМОНТОВА "ДІВЧИНА З АРФОЮ" (АСПЕКТИ МІСТИФІКАЦІЇ). – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1635/1/9.pdf
Драматургія. Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930-х рр. – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php?title=Драматургія._Розвиток_національного_театру,_драматургії_1920-1930-х_рр._Конспект_уроку
Інтерпретація творчості Олександра Олеся в шкільному курсі української літератури. – Режим доступу: http://lesiaukrainka.crimea.ua/apostol2.htm
РЕЦЕПЦІЯ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХХ ? ПОЧАТКУ ХХІ СТ. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-19843.html?page=11
Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Режим доступу: http://avtoreferat.net/content/view/11381/66/
Український театр ХХ століття. – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=2749
Хороб Степан Іванович. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття в системі модерністського художнього мислення: Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2002. - 432 арк. - Бібліогр.: арк. 389-432. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/31323.html
* * *
Вороний М. Театр і драма / Микола Вороний. – К. : Мистецтво, 1989. – 377 с
Горідько, Ю. Український символізм (матеріали до хрестоматії)
// КИЇВСЬКА СТАРОВИНА . - 2004 . - № 1. - С.111-134.
Дем'янівська Л. С. Символізм як один із напрямків української літератури (драми Олександра Олеся) / Людмила Дем'янівська // Українська мова та література в школі. – 1992. – №7/8. – С. 25–28.
Дем'янівська Л. С. Художні пошуки в українській драматургії початку ХХ ст. : (Символ. драма С. Черкасенка й О. Олеся) / Людмила Дем'янівська // Українська література. Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К., 1995. – С. 133–150.
Завірюхіна І. Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. Г. Завірюхіна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 19 с. - укp.
Когут О. В. Трансформація містерійних сюжетів в українській драматургії кінця XIX - XX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. В. Когут; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К., 2005. - 20 с. - укp.
Малютіна Н. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки. – Одеса: стропринт, 2006. – 352 с.
Мороз Л. Про символізм в українській драматургії // Сучасність. – 1993. - №4. – С.94-106. Олійник О. Крізь шати повсякденності (Особливості символістської драми Олександра Олеся) / Оксана Олійник // Слово і час. – 1994. ? №4–5. – С. 15–19.
Папушина В. А. Український символізм у літературознавстві ХХ — початку XXI століття // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. — Хмельницький, 2009. — Вип. 5. — С.158–160.
Поліщук Я. Проблема синтезу в системі образотворення Лесі Українки (символізм, неоромантизм, неокласицизм) // IV Міжнародний конгрес україністів, Одеса 26–29 серп. 1999. — К., 2000. — Кн.1. — С.546–554.
Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років. – К., 1993.
Символізм. Генеза символізму // На допомогу вчителю. – 2005. – Тема 3–4. – С. 130–139.
Сулима, М. Михайль Семенко й Олександр Олесь
// СЛОВО І ЧАС . - 2009 . - № 1. - С.24-27
Хороб С. Експресіонізм та символізм у новітній українській драмі // Українське літературознавство. — Львів, 1995. — Вип.61. — С.11–29.
Хороб С. І. Українська драматургія: крізь виміри часу (теоретичні та історико-літературні аспекти драми): Зб. ст. / С. І. Хороб; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. Ін-т українознав. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. - 200 с. - укp.
Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ - початку ХХ століття. (Неоромантизм, символізм, експресіонізм): Моногр. / С. Хороб; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 413 с. - Бібліогр.: с. 364-402. - укp.
Хороб С. І. Українська релігійна драма кінця ХІХ - початку ХХ століття: проблематика, жанрово-стильова своєрідність: Моногр. / С. І. Хороб; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т українознав. Прикарп. ун-ту ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 143 с. - Бібліогр.: с. 125-139. - укp.
Хороб, Степан. Український драматургічно-театральний символізм у контексті вибору між Сходом і Заходом // Вісник Прикарпатського ун-ту. — Івано-Франківськ, 2010. — Вип. 27–28. — С.253–259.
Літературу знайдено в електронних каталогах бібліотек:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської . – Режим доступу: http://www.library.donetsk.ua/

.: Розділ: Література :: 7.06.2013 23.05.41 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.696804 seconds